2021 birželio 22, Antradienis   |    Kaišiadorys, 30 oC
Darbas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

2021 m. gegužės 12 d. 20:05, Atspindžiai

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, adresas – Katedros g. 4, Kaišiadorys, kodas – 188773916) skelbia konkursą laisvoms Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus specialisto, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,7–7,76 pareiginės algos bazinio dydžio, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį).

Informacija apie konkursą per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą paskelbta Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje (skelbimo Nr. 70442):

http://portalas.vtd.lt/lt/statybos-infrastrukturos-ir-urbanistikos-skyriaus-specialistas-322;704420.html

Pareigybės paskirtis – tvarkyti ir kontroliuoti vietinės reikšmės susisiekimo komunikacijų projektavimo, rangos darbų ir statybos užbaigimo darbus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų profesinę darbo patirtį statybos ir/ar kelių statybos srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius statybą, kelius, vietos savivaldą, dokumentų rengimą, dokumentų valdymą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: Microsoft Office programiniu paketu ir sąmatų sudarymo programa „SĄMATA“;

5. gebėti valdyti, analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Pretendentas privalo pateikti:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2.asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

4. darbo patirtį patvirtinantį dokumentą;

5. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes), nurodyti kompiuterinio raštingumo įgūdžius;

6. užpildytą Pretendento anketą;

7. užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

Dokumentai teikiami iki 2021 m. gegužės 18 d. el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis)

Išsamesnę informaciją suteiks Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Rimantas Želvys, tel. 8 682 38 650, el. p. rimantas.zelvys@kaisiadorys.lt , išsamesnę informaciją apie konkursą suteiks Dalia Berulienė, tel. 8 609 40 284, el. p. dalia.beruliene@kaisiadorys.lt

Komentarai (0)