Algimantas Čekuolis pardavė Lietuvą?

0

Artėja referendumas dėl Visagino atominės elektrinės statybos, ir kasdien vis labiau juntamas valdžios nerimas dėl galimų neigiamų referendumo rezultatų. Apklausos rodo, jog šios elektrinės idėjai nepritaria virš 70 proc. Lietuvos gyventojų – taigi, valdžios nerimas pagrįstas. Akivaizdu, valdžia panikuoja ir imasi bet kokių priemonių ir manipuliacijų.

Paskutinėmis savaitėmis visuose kanaluose besisukantis serialas apie „Hitachi“ žygius vardan neva Lietuvos energetinės nepriklausomybės nustebino pagrindiniu savo herojumi. Apie VAE statybas nuolat porina įtakingas visuomenės nuomonės formuotojas, žurnalistas ir rašytojas Algimantas Čekuolis.

Kad jis tai daro, nieko čia tokio – kiekvienas gali reikšti savo poziciją. Klausimas – kaip jis tai daro. Tai, ką A.Čekuolis pasakoja Lietuvos gyventojams, galima vadinti tikrų tikriausia agitacija, klaidinančia reklama ar net elementariu melu. Norisi tikėti, jog ponas A. Čekuolis tai daro tiesiog suklaidintas jam pateiktos netikslios informacijos. Kitaip būtų labai liūdna galvoti, jog žinomas visuomenės veikėjas tiesiog išdavė Lietuvą.

Nemanau, kad mano kontrargumentai pakeis pono A. Čekuolio nuomonę, ir jis išsižadės savo teiginių. Bet tikiuosi, jog mano argumentai padės Lietuvos žmonėms būti atsparesniems iš TV ekranų skleidžiamam melui. Su energetikos ekspertais išnagrinėjome A.Čekuolio teiginius, ir atsakingai galiu pareikšti, jog jis meluoja.

Melas nr. 1. A.Čekuolis teigia, kad AE pagaminamos elektros energijos kaina bus 18 ct/kWh. Taip galėtų būti, jei elektrinė būtų pastatyta laiku, jos kaina statybų metu neaugtų, kreditoriai paskolas suteiktų su minimaliomis palūkanomis, elektrinė niekada negestų ir be pertraukos gamintų maksimalų galimą energijos kiekį, jos nereiktų drausti, į jos kainą nebūtų įskaičiuojami milžiniški AE uždarymo kaštai ir ateityje nedidėtų branduolinio kuro kainos… Taip būtų prie idealaus optimistinio scenarijaus.

Deja, daugybės AE pasaulyje praktika rodo, jog realybė gerokai sudėtingesnė: statybos užtrunka (daugybės Europos AE pavyzdžiai), genda turbinos ir perpus mažėja elektros gamybos pajėgumai (Hitachi patirtis eksploatuojant ABWR reaktorius Japonijoje), AE uždarymas pabrangtsa nuo 1 mlrd. lt, iki 20 mlrd. Lt (Lietuvos patirtis), jos uždaromos dar neatsipirkus (Vokietijos pavyzdys)… Todėl, atsižvelgiant į pastarųjų metų įvykius, dabar besąlygiškai teigti, kad VAE
pagamintos elektros energija kainuos 18 ct/kWh – mažų mažiausiai nesąžininga.

Melas nr.2. A.Čekuolis teigia, kad AE bus pastatyta laiku ir neviršys numatyto biudžeto, nes HITACHI iki šiol visas AE pastatė laiku ir neviršydama numatyto biudžeto.

HITACHI iki šiol laiku nebaigė statyti nei vienos AE ne Japonijos teritorijoje. Ji visiškai neturi patirties statyti AE Europoje dirbant su subrangovais ne iš Japonijos. Pusė Japonijoje HITACHI pastatytų reaktorių vėliau susidūrė su itin
sudėtingomis problemomis jas eksploatuojant, dėl sumažėjusių elektros gamybos pajėgumų akcininkai patyrė didelius nuostolius ir niekur viešai neskelbiama informacija, kokių veiksmų HITACHI ėmėsi problemoms likviduoti.

Melas nr. 3. A.Čekuolis teigia, kad Visagino AE bus pastatyta HITACHI ir kitų bendrovių lėšomis ir nereikalaus Valstybės biudžeto pajamų.

Pono A.Čekuolio belieka paklausti – ar esate suklaidintas, ar tiesiog ciniškai pardavėte Lietuvą?

HITACHI yra numatyta tik mažo VAE akcininko rolė. Didžiausiu akcininku bus UAB „Visagino atominė elektrinė“, kurios kapitalas – valstybinis. Tokio kapitalo įmonei patyrus nuostolį, neišvengimai nuostolį patirs mūsų valstybė, tai yra kiekvienas biudžeto mokėtojas, kiekvienas iš mūsų. Be to, dalis investicijų į AE projektą, tokių kaip kelio reaktoriui ir kitiems įrenginiams gabenti iš Klaipėdos į Visaginą sustiprinimas, išlaidos AE administracinei priežiūrai ar apsaugai garantuoti bus daromos tiesiogiai iš valstybės biudžeto.

Melas nr.4. A.Čekuolis teigia, kad AE akcininkai kiekvienais metais Valstybės biudžetą papildys daugiau nei 500 mln. Lt.

LR Ūkio ministerijos pateiktame optimistiniame elektrinės veiklos scenarijuje yra numatyta, kad 38% AE eksploatuojančios kompanijos akcijų valdanti UAB „Visagino atominė elektrinė“ per metus gaus apie 443 mln. Lt. pelno prieš nusidevėjimą ir amortizaciją, mokesčius ir palūkanas (EBITDA). Iš šio pelno atėmus nusidevėjimo ir amortizacijos atskaitymus (apie 126 mln. Lt) bei išlaidas už palūkanas (pirmaisiais metais apie 177 mln. Lt), į valstybės biudžetą sumokamas pelno mokestis tesieks maždaug 21 mln. Lt. Likusi suma – 119 mln. Lt (grynasis pelnas) – greičiausiai, bus panaudojama paskolai grąžinti ir nebūtinai grįš į valstybės biudžetą dividendų pavidalu.

Kitos kompanijos – AE eksploatuojančios įmonės akcijų savininkės – pelną gaus savo šalyje ir į Lietuvos biudžetą jokių mokesčių nemokės. Taigi, matematika paprasta – tas 500 mln. Lt. vertės įmokas į valstybės biudžetą matysime kaip savo ausis be veidrodžio.

Melas nr.5. A.Čekuolis teigia, kad iš atsinaujinančių išteklių pagaminamos elektros energijos kaina viršija 30 ct/kWh
Tik A.Čekuolis greičiausiai nežino, kad tokia kaina iš šiuo metu veikiančių biokuro, vėjo elektrinių Lietuvoje elektra bus superkama tik pirmuosius 12 metų, o vėliau šios elektrinės pardavinės elektros energiją už gerokai mažesnę rinkos kainą. Jei panašios sąlygos būtų sudarytos atominei elektrinei, net prie pačių optimistiškiausių Ūkio ministerijos prognozių apie AE eksploataciją, VAE gaminamos elektros energijos kaina pirmuosius 12 metų turėtų gerokai viršyti 30 ct/kWh.

Be to, tiek valstybinių, tiek privačių energetikos kompanijų investicijos į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines užtikrina gerokai didesnes įplaukas į biudžetą, nei investicijos į VAE.

Štai tokia yra kita medalio pusė. Deja, šiems faktams viešinti neskiriami milijonai ir juos valdžia nutyli. Ir tai tik dalis argumentų.

O pono A.Čekuolio belieka paklausti – ar esate suklaidintas, ar tiesiog ciniškai pardavėte Lietuvą? Jei taip – tai ar tikrai esate tikras, kad Jūsų siūloma “energetinė nepriklauosmybė” netaps kelių ateities kartų priklausomybe nuo bankų, valstybės skolų ir nuolatinės rizikos?

Ar Jums po to nebus gėda prieš savo anūkus ir proanūkius, kurie dar daugybę metų bus priklausomi nuo Jūsų taip liaupsinamos „savos atominės elektrinės“?

Kadangi akivaizdu, jog šia reklama grubiai pažeidžiamas Visuomenės informavimo įstatymo 39 straipsnis, kreipiausi į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją dėl šios klaidinančios reklamos įvertinimo.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

11 − vienas =