av0629.jpg
2014 m. liepos 31 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Kainos laikraštyje „Atspindžiai“ :


REKLAMA

1 psl (spalvota) 1 kv. cm – 1,60 Lt + PVM;
1 psl. (nespalvota) 1 kv. Cm – 1,50 Lt  +PVM;

Vidiniai puslapiai (spalvota) – 1,50 Lt +PVM
Vidiniai puslapiai (nespalvota) – 1,20 Lt +PVM;

Reklaminiuose puslapiuose (spalvota) – 1 kv. cm. 1,20 Lt + PVM
Reklaminiuose puslapiuose (nespalvota) – 1,00 kv. cm. 1,00 Lt -  +PVM.

Tekstinė reklama (arba paruošta agentūros) – 1 kv. cm. - 1,00 Lt +PVM.

AGENTŪRINĖ NUOLAIDA – 25 proc.

SVEIKINIMAS  

         gyventojams  - 30 LT
           įmonėms – 35 + PVM;

PADĖKA
už gydymą, už laidotuves, rėmėjams – 15 Lt

UŽUOJAUTA 

gyventojams – 15 Lt
        įmonėms – 15 LT + PVM;


Kainos internetiniame dienraštyje:

 

Kaišiadorių laikraščio „ATSPINDŽIAI“ kolonėlių išmatavimai: 

1 psl. aukštis – 31.8 cm
Kitų psl. aukštis – 37 cm
Puslapių plotis – 26.5 cm
1 kolonėlė – 5 cm
2 kolonėlės – 10.4 cm
3 kolonėlės – 15.8 cm
4 kolonėlės – 21.2 cm
5 kolonėlės – 26.5 cm 

Laikraštis išeina antradieniais ir penktadieniais.