0807.jpg
2016 m. rugsėjo 1 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai


Laikraštis leidžiamas nuo 1996 m. gegužės 3 d.
Išeina antradieniais ir penktadieniais
Leidėjas - UAB „Emduva“

„Atspindžių“ prenumeratos kainos :

„Emduvoje“:

1mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
2,84eur/9,8 lt 8,52 eur/29,41 lt 17,04 eur/58,83 lt 34,06 eur/117,60 lt
Pensininkams
2,55 eur/8,80 lt 7,65 eur/26,41 lt 15,29 eur/52,83 lt 30,58eur/105,59 lt

ISSN 1392 – 7043 Indeksas 113