09052014.jpg
2014 m. rugsėjo 23 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai


Laikraštis leidžiamas nuo 1996 m. gegužės 3 d.
Išeina antradieniais ir penktadieniais
Leidėjas - UAB „Emduva“

„Atspindžių“ prenumeratos kainos :

„Emduvoje“:

1mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
9.50 28.50 57.00 114.00
Pensininkams
8.50 25.50 51.00 102.00

ISSN 1392 – 7043 Indeksas 113