Kviečiame tapti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nariu Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje

0

Vietos savivaldos vykdomąsias institucijas, nevyriausybines organizacijas, asociacijas, religines bendruomenes ar bendrijas, švietimo, mokslo įstaigas bei kitas institucijas ar įstaigas, fizinius ir juridinius asmenis kviečiame teikti siūlymus (prašymus) dėl atstovų į Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijų Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje narius. Naujai sudarytos lygtinio paleidimo komisijos savo 2 metų veiklos kadenciją pataisos įstaigoje pradės 2020 m. liepos 1 d.

Pasiūlymus (prašymus), gyvenimo aprašymus ir sutikimus dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo prašome iki 2020 m. gegužės 20 d. pateikti el. paštu pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt, faksu (8 346) 56313 arba paštu adresu Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., LT-56369, Kaišiadorių r. sav.

Komisijos nariu negali būti asmuo, jaunesnis kaip 25 metų ir neatitinkantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme valstybės tarnautojams nustatytų nepriekaištingos reputacijos kriterijų.

Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau – komisija) sudarymo tvarką, komisijos funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką nustato Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatai, patvirtinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatų patvirtinimo“.

Telefonas pasiteirauti (8 346) 56222.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

penki × 1 =