Tėvai pasipiktino Švietimo skyriaus ketinimais

0

Paskutiniame savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo ir grupė vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikų tėvų. Jaunos kaišiadoriečių šeimos atėjo išsiaiškinti, kodėl darželyje nuspręsta panaikinti vieną priešmokyklinio ugdymo grupę ir dalį vaikų perkelti į Vaclovo Giržado progimnaziją.

Gaila, kad apie tokius ketinimus vaikų tėvai nebuvo informuoti anksčiau. Kas žino, gal rimtai išsiaiškinus situaciją, būtų sutaupyta ne tik žmonių nervų, bet ir lėšų? Juk dar praėjusių metų spalį savivaldybės taryba savo sprendimu skyrė 11 900 €, kad priešmokyklinio ugdymo grupė būtų įrengta V. Giržado progimnazijoje – neva, „Žvaigždutėje“ trūksta vietų darželinukams, kurie galėtų užimti atsilaisvinusias patalpas. Dabar girdisi rimtų argumentų, kad vietos darželyje yra, o ir dar vienos priešmokyklinės grupės atidarymui šioje įstaigoje jokių tūkstančių eurų nereikia. Tai kokios gi tikrosios priežastys?

Apie tai 152 parašais patvirtintame rašte „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus ketinimų naikinti vieną priešmokyklinio ugdymo grupę“ kaišiadoriečiai klausia savivaldybės mero, tarybos ir administracijos direktoriaus. Štai ką jie rašo:

„Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ tėvų bendruomenė kreipiasi prašydama pateikti išsamią informaciją dėl ketinimų darželyje palikti tik vieną priešmokyklinio ugdymo grupę. Dėl Švietimo skyriaus ketinimų daryti šiuos pokyčius ugdymo sistemoje tėvai nebuvo laiku ir tinkamai informuoti. Išsamios informacijos neturime ir šiuo metu, nors Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai jau pateiktas sprendimo (…) projektas.

Esame suinteresuoti kokybišku vaikų ugdymu, atitinkančiu jų poreikius bei galimybę papildomai ugdytis. Tikime, jog švietimo skyrius nesiimtų šių veiksmų, jei neturėtų tinkamo tokių pokyčių pagrindimo ekonominiu bei socialiniu aspektais bei demografinių pokyčių tendencijomis. Tačiau mums nepriimtinas pokyčių organizavimo būdas, kai tėvai, rašydami prašymus dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę, nėra informuojami apie būsimą situaciją. Todėl prašome pateikti mums, tiesiogiai susijusiems su planuojamais pokyčiais, reikalingą informaciją: 1. Prašome įvardinti priežastis, dėl kurių nuspręsta darželyje palikti tik vieną priešmokyklinio ugdymo grupę: pateikite informaciją apie ikimokyklinio amžiaus vaikų poreikio patenkinimą lankyti darželį Kaišiadorių mieste ir aplinkiniuose darželiuose bei iki mokyklinio amžiaus vaikų pokytį 3 metų laikotarpiu bei būsimas tendencijas; 2. Prašome pateikti informaciją apie tai, kur bus organizuojamas veikų, kuriuos norite iškelti iš „Žvaigždutės“ priešmokyklinis ugdymas. Ar galite užtikrinti ne mažiau kokybiškas aplinkos ir ugdymo organizavimo sąlygas, nei šiuo metu priešmokyklinukams gali suteikti „Žvaigždutė“? Ar galite užtikrinti grupių, kurių darbo laikas nuo 7 iki 18 val. suformavimą? Kokias papildomo ugdymo veiklas esate numatę organizuoti?

Šie klausimai kyla tėvams, kurie šiuo metu savo vaikus ugdo visus vaikų poreikius patenkinančioje įstaigoje. Vaikai ugdomi aplinkoje, kur užtikrinamas visų vaiko kompetencijų ugdymas, kvalifikuoti specialistai, kokybiškas papildomas ugdymas bei būtini vaikams fiziologiniai poreikiai: kokybiškai maitinimas bei pietų miegas. Dauguma vaikų darželį lanko nuo mažens, gerai jaučiasi jiems pažįstamoje aplinkoje, čia kokybiškai praleidžia visą dieną. Mums, tėvams, svarbu, kad vaikai iki ugdymosi pradžios, ugdytųsi jiems ir mums pažįstamoje aplinkoje. Visos darželio tėvų bendruomenės vardu kreipiamės į Jus prašydami įvertinti susiklosčiusią situaciją, pagrįsti ketinimo naikinti vieną priešmokyklinio ugdymo grupę poreikį ir argumentuoti, kodėl susiklosčiusios situacijos išspręsti negalite kitaip.“

Į paviršių išplaukusi problema savivaldybės tarybos posėdyje sukėlė daug ir karštų diskusijų. Užbėgdami įvykiams už akių galime pasakyti, jog atsakymų į savo klausimus posėdžio metu iš Švietimo skyriaus vedėjos vaikų tėvai neišgirdo. Užtat išgirdo daug kitų įvairių dalykų…

 

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

vienuolika + vienas =