Pasityčiojo iš mokytojų

0

Aš, kaip V.Giržado pagrindinės mokyklos pedagogas ir profesinės sąjungos vadovas, noriu pasidalinti keliomis mintimis.
2009 metų rugsėjo mėnesį Vaclovo Giržado vidurinė mokykla tapo pagrindine. Mokykla nebekomplektavo 9-12 kl.mokinių, o A. Brazausko vidurinė mokykla nebepriėmė mokinių į 5-8 klases. Mokyklų vadovai ir jų vyr. buhalteriai pasirašė perdavimo – priėmimo aktus dėl finansinių dalykų. Ir štai kas nutiko. 2009 metų rugsejo 15-17 dienomis į Kaišiadorių Vaclovo Giržado pagrindinę mokyklą iš Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos atvyko 313 2-7 klasių mokinių. Už šiuos mokinius buvo priskaičiuota 207 132 litų mokinio krepšelio lėšų. 2009 metų rugsejo 1 dieną į Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinę mokyklą iš Kaišiadorių Vaclovo Giržado pagrindinės mokyklos atvyko 90 – ešimt 9-10 kl. mokinių. Susidaręs mokinio krepšelio skirtumas – 127 212 Lt turėjo būti pervestas Kaišidorių Vaclovo Giržado pagridinei mokyklai. Deja… Mokyklai buvo pervesta 115 264 litai (pagal 2010 metų sausio mėnesio 25 dienos mokyklos buhalterinius duomenis). Ta pati suma nurodoma ir Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 m.vasario 20 d.Nr.AK-1 mokyklos patikrinimo ataskaitoje. Mokyklos vadovas Pranas Zaveckas mokytojų kolektyvui sakė, kad čia yra su ta mokinio krepšelio metodika kažkas negerai.Mokytojai, gavę iš mokyklos vadovo skaičiavimus, kreipėsi į atitinkamas institucijas. 2009 metų gruodžio30 dieną 66 Vaclovo Giržado pagrindinės mokyklos pedagogai kreipėsi dėl neteisingai perskirstyto mokinio krepšelio į:

1. Lietuvos Respublikos Valstybė kontrolę.
2.Kaišiadorių r. savivaldybės Tarybą.
3.Kaišiadorių r. savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir socialinių reikalų departamento direktorę L.Žukauskienę.
Jie norėjo išsiaiškinti tokius klausimus:
1.Kodėl ne visi mokinio krepšelio pinigai buvo pravesti į mokyklos sąskaitą?
2.Kodėl likusi didelė mokinio krepšelio dalis liko Algirdo Brazausko vidurinėje mokykloje?
3.Kodėl pasirinkta tokia ydinga mokinio krepšelio metodika, reorganizuojant mokyklas?
Gavome atsakymą iš Švietimo skyriaus vedėjos R.Arlauskienės. Jos rašytame 2010 metų sausio 20 dienos rašte rašoma:”…Savivaldybės taryba šiai mokyklai dėl vidaus struktūros pertvarkos iš Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos bei perskirstant kitų rajono mokyklų mokinio krepšelio lėšas skyrė 253 227 Lt.(127 212+126 015 lt.)“. Tų lėšų perskirstyti nereikėjo.A.Brazausko vidurinė mokykla turėjo grąžinti lėšas už sutartinius mokinius. Pervedė tik už fizinius. Ir tai ne visus. Aš, kaip profsąjungos vadovas, kreipiausi į Švietimo skyriaus vedėją: ”Kur dingo pinigai už sutartinius mokinius?” Atsakymas buvo toks:”Pinigai už sutartinius mokinius liko A. Brazausko vid.mokykloje. Už juos buvo atsiskaityta turtu”. Mokyklos direktorius P.Zaveckas paaiškino mokyklos bendruomenei, kad jokio turto negauta. Rajono kontrolės ir audito tarnyba atliko mokyklos finansinį patikrinimą ir nustatė, kad visi pinigai pervesti teisingai.Į mano klausimą, kodėl nebuvo atliktas A.Brazausko vidurinės mokyklos patikrinimas, buvo atsakyta:”Jei visus tikrinsim, tai nebus kada dirbti” (kontrolierės Gražinos Plančiūnienės žodžiai).Kontrolės komiteto pirmininkas K.Jakelis paantrino, kad mokytojai užsiiminėja niekais ir trukdo p.Jakeliui dirbti. Šis pokalbis vyko 2010 metų kovo 17 dieną savivaldybės tarybos kontrolės komiteto posėdyje, kur buvo svarstoma mokyklos patikrinimo ataskaita. Kontrolės ir audito tarnyba turėjo išsiaiškinti, kodėl buvo taikyta tokia mokinio krepšelio skaičiavimo metodika. Savo išvadomis kartu su kontrolės komiteto pirmininku bei švietimo skyriaus vedėjos atsakymais, manau, buvo pasityčiota iš mūsų mokyklos mokytojų.
Pateikiu Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo Ministerijos Išaiškinimą šiuo klausimu, kurį gavome balandžio 1 dieną elektroniniu paštu. Jolita Mackevičienė rašo:”Mokinio krepšelio lėšos už 2009 metų 4 mėnesius turėjo būti perskirstytos pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodikoje tuo metu galiojančius sutartinių mokinių koeficientus, nes pagal tokius rodiklius buvo apskaičiuotos mokinio krepšelio lėšos 2009 m. Moksleivio krepšelio ir sutartinių mokslleivių apskaičiavimo metodikos 3 priedo 14 eilutėje nustatytos”atsiskaitymo už išvykusius moksleivius”lėšos neturėjo būti skaičiuojamos, kai reorganizacijos metu perkeliami klasių komplektai” .
Kas man paaiškins, kodėl taip skriaudžiama mūsų mokykla? Vienoje mokykloje prieš naujus metus išmokami solidūs priedai, o V.Giržado mokykloje trūko pinigų avansams.
Jeigu būtų skaičiuojama sutartiniais mokiniais, mokykla turėjo gauti 238 680 Lt. Nesuprantu, kodėl taip nebuvo skaičiuojama, nors privalėjo? Buvo skaičiuota už fizinius mokinius. Vietoj 127 212 Litų pravesta 115 264 Lt. Skola susidarė – 11 948 litai.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

trys × keturi =