Ko verkia Žiežmarių gimnazijos bendrabučio vaikai ir jų tėvai?

0

Į vykusį savivaldybės tarybos posėdį rinkosi ne tik politikai ir kai kurie valdininkai. Salėje neramiai dairėsi ir būrelis žmonių – Žiežmarių gimnazijos bendrabutyje gyvenančių vaikų tėvai, atėję pažiūrėti į akis tiems, kurie turėjo nuspręsti, ar kitais metais bendrabutis dar veiks. Kartu jie buvo liudininkais neeilinio įvykio – būtent šiame savivaldybės tarybos posėdyje subyrėjo „buldozerinės daugumos“ vienybė. Priešingai tarybos vadovų lūkesčiams, politikai nubalsavo išbraukti iš darbotvarkės keletą klausimų, skirtų didžiajai taupymo politikai, kuri mūsų savivaldybėje prasidėjo nuo taupymo vaikų sąskaita.

Nors prieš posėdį buvo sušauktas koalicijos pasitarimas, turėjęs nukreipti balsavimo rezultatus „tinkama linkme“, nors posėdžio metu prieš balsavimus meras primygtinai kartojo, kiek reikia balsų, kad šie klausimai būtų įtraukti į darbotvarkę, tokių, kuriems leido sąžinė paspausti mygtuką „už“, šį kartą atsirado mažiau.

Tarp tų, išbrauktųjų iš darbotvarkės, liko ir Žiežmarių gimnazijos bendrabučio likimas. Tačiau tai nei jame gyvenančių vaikų tėvų, nei susirūpinusių politikų nenuramino – juk aišku, kad kitame posėdyje sprendimą uždaryti vėl bus mėginama prakišti, sutelkus tam visas įmanomas pajėgas. Ir kažin, ar tam turės įtakos tėvų vardu kalbėjusios Angelės Tomkienės žodžiai…

Tam davė, tam davė, o mažiausiam – nebeliko…

Kas gi atsitiko, kad vaikus reikia išvyti iš ten, kur jie gyveno ne vienus mokslo metus?

Katastrofiškai (ar tikrai?) trūksta lėšų, todėl savivaldybės administracijos ir rajono vadovų akys krypsta mokyklų link – iš švietimo sistemos planuojama sutaupyti apie milijoną. Apie tai dar kalbėsime vėliau. O šįsyk – apie bendrabučius, kuriuose mūsų laikais gyvena nedaug vaikų, tik tie, kuriems gyventi kitur neleidžia sąlygos, kurių tėvai neturi pakankamai pinigų ir galimybių vežioti savo atžalas į mokymo įstaigas.

Žiežmarių gimnazijos bendrabutyje šiais mokslo metais gyvena 10 mokinių. Kai kam tai atrodo dėmesio neverta smulkmė, kurią galima nušluoti – tiesa, kol kas dar ne nuo žemės paviršiaus, o į Kaišiadoryse esančios Algirdo Brazausko gimnazijos bendrabutį, nors čia mokinių gyvena dar mažiau ir, logiškai mąstant, jei jau taip reikia, pirmiausia derėtų uždaryti šį. Tačiau nusitaikyta į Žiežmarius. Valdininkų nuomone, Kaišiadorys – pats tinkamiausias variantas. Čia galėtų gyventi į Žiežmarius iš kaimų važinėjantys vaikai, čia galėtų ir mokytis. Kad šeši mokiniai toli gražu ne gimnazistų amžiaus, taupytojai problemų nemato – gyvens A.Brazausko gimnazijos bendrabutyje, o mokytis vaikščios į V.Giržado progimnaziją ar, jei jau taip norisi, galės iš Kaišiadorių važinėti į Žiežmarius – juk trečiokui ar šeštokui tokios kelionės, valdžios dėdžių ir tetų manymu – ne problema. Ne problema ir tai, kad A.Brazausko gimnazijos bendrabutis šiuo atveju jau turės teikti viešbučio paslaugas, kurios įstatuose nenumatytos. Svarbiausia – bus sutaupyta 3,5 etato minimalius atlyginimus gaunančio personalo, kuris „siurbia“ biudžeto pinigus Žiežmariuose. Tai – apie 70 tūkst. Lt per metus(su visais mokesčiais) – tiek, kiek gauna 1-1,5 savivaldybės administracijos valdininko… Ir dar: keista – kai savivaldybės taryba balsavo už naujo savivaldybės administracijos skyriaus su vedėju ir jo atlyginimu įteisinimą, niekam nekilo mintis apie taupymą, nors kalba ėjo apie panašią pinigų sumą…

Tėvai pasiruošė gintis

Po posėdžio tėvai susijaudinę kalbėjo apie galimas apsigynimo priemones. Tik gintis – kitos išeities jie neturi. Štai Žiežmarių apylinkės Klenaukos kaime gyvenantis Algimantas Trukšinas vienas augina du nepilnamečius vaikus – gimnazistę ir šeštos klasės mokinį. „Gyvename vienkiemyje. Esu valstybės tarnautojas, Kaune dirbu pamaininį darbą, todėl neturiu galimybės pats vežioti vaikų. Bendrabutis man ir mano vaikams yra kaip išsigelbėjimas. Nuo mūsų kaimo iki pagrindinio kelio – 6 km, blogomis oro sąlygomis mokyklinis autobusiukas privažiuoti gali ne visuomet“, – kalbėjo vyriškis.

„Prašau neuždaryti bendrabučio. Mano dukra jame gyvena jau ketveri metai, lanko dailės būrelį, nėra sąlygų po užsiėmimų grįžti namo“, – savo prašyme rašo Bijautonių kaimo gyventoja Dana Lažauskienė.

„Prašau sudaryti galimybę mano dukrai gauti bendrabutį Žiežmarių gimnazijos patalpose, kadangi ji lanko Meno mokyklą, kurioje užsiėmimai vyksta vėlai. Jokiu būdu, ypač žiemą, kai yra tamsu, negali būti užtikrintas jos saugus nuvykimas į kitoje rajono vietoje esantį bendrabutį“, – sklinda Birutės Račkaitienės iš Liutonių kaimo pagalbos šauksmas.

Mičiūnų kaimo gyventoja Laima Šabūnienė taip pat prašo neuždaryti Žiežmarių gimnazijos bendrabučio: „Dukra džiaugiasi, kad nereikia keltis 6 valandą ryto ir vykti į autobusą, o po pamokų grįžti 17 valandą. Bendrabutyje draugiška, švari ir jauki aplinka, tvarka“.

„Bendrabučio uždarymas pablogintų mano dukros padėtį, nes dabar, gyvendama bendrabutyje, ji turi galimybę lankyti mokykloje veikiančius būrelius. Jei važinėtų maršrutiniu autobusu, dukra turėtų keltis apie 5 val. ryto ir eiti iki stotelės apie 2 km. Visą tą laiką, kuri ji skirtų važinėjimui, dabar, gyvendama bendrabutyje, dukra gali mokytis. Manau, kad bendrabutis mano dukrai suteikia daugiau galimybių puikiai mokytis ir užsiimti veikla – lankyti smiginio ir dailės būrelius. Netekusi bendrabučio, ji to daryti negalėtų. Džiaugiuosi savo dukros pasiekimais ir nenoriu, kad uždarius bendrabutį ji prarastų galimybę toliau tobulėti ir siekti savo užsibrėžtų tikslų“, – savo nuomonę išsakė Rita Balčiūnienė iš Antakalnio.

„Bendrabutyje gyvena dvi mano dukros. Vyresnioji kitais metais mokysis paskutinėje gimnazijos klasėje ir laikys egzaminus. Tą laiką, kurį sugaiš bevažinėdama, ji bendrabutyje gali skirti mokslams. Jaunesnioji dabar lanko muzikos pamokėles, jų tektų atsisakyti“, – sakė Būblių kaimo gyventoja Angelė Tamkienė.

„Mano dukra lanko stalo teniso treniruotes, kurios vyksta vakare. Tuo metu autobusai jau nevažinėja, o savo transporto neturiu. Dukra savo pasiekimais garsina ne tik gimnazijos, bei ir rajono vardą. Dėl šio sporto ji paaukojo laisvalaikį, skirtą draugams ir šeimai, pasiryžo siekti sportinių aukštumų. Tam reikia didelio darbo ir dažnų treniruočių. Šis bendrabutis yra tiesiog išsigelbėjimas, kad galėtų siekti savo tikslo“, – bendrabučio reikalingumą motyvuoja Birutė Danilkevičienė iš Šnipelių kaimo.

Posėdyje kartu su tėvais dalyvavusi būsimoji Žiežmarių gimnazijos abiturientė negalėjo sulaikyti ašarų – negi paskutiniais mokykliniais metais teks palikti savo gimnaziją ir pereiti ten, kur yra bendrabutis?

Pasiūlymai vaikus apgyvendinti Kaišiadoryse, A.Brazausko gimnazijos bendrabutyje, tėvams, ypač jaunesnių klasių mokinių, kelia siaubą – jie sakė negalėtų ramiai gyventi, žinodami, jog vaikai iš Kaišiadorių savarankiškai turėtų važinėti į Žiežmarius. Taip pat skausminga būtų keisti ir mokyklą, klasę, kuriose jie mokosi, kurių aplinka jiems pažįstama ir sava. Todėl tėvai pasiryžę eiti iki galo – kviestis respublikinę spaudą, televizijas, piketuoti.

Viešumas

Svarstydami šio klausimo įtraukimo į darbotvarkę galimybes, kai kurie politikai akcentavo, jog trūko viešų diskusijų. Sprendimo projekto rengėjams atrodė, jog jos buvo. Pačiu paskutiniu momentu susivokta atsiklausti tėvų nuomonės. Antradienio popietę jiems pranešta, kad susitikimui su savivaldybės atstovais atvyktų trečiadienį. Kaip ir reikėjo laukti, daugelis nespėjo susiderinti su darbovietėmis, gauti transportą atvykti iš tolimų kaimų ir vienkiemių. Tad kaltinti, jog tėvai patys vengė diskusijų, mažų mažiausiai neetiška. Juolab, kad vienintelė susitikime dalyvavusi mama teigė, jog jos nuomonė niekam nerūpėjo – buvo tik konstatuota, kad bendrabutis bus uždarytas. Beje, moteris sakė, jog ją skaudžiai įžeidė kai kurių valdininkų tonas.

Žiežmarių gimnazijos bendrabučio uždarymui balsų dauguma savo posėdyje nepritarė Švietimo, kultūros, sporto ir viešosios tvarkos reikalų komitetas, nors jo pirmininkas R.Kubiakas ir neskubėjo apie tai garsiai pranešti iš didžiojo posėdžio tribūnos…

– – –

Apie tai, ką šuo klausimu mano šio komiteto nariai ir kokiais būdais planuojama taupyti vaikų sąskaita – kitame „Atspindžių“ numeryje.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

dvylika + 19 =