Ko verkia Žiežmarių gimnazijos bendrabučio vaikai ir jų tėvai? (2)

0

„Ubagams“ būrelių nereikia?
Siekiant užsibrėžto tikslo, bendrabučio uždarymo šalininkai nesidrovi jokių argumentų. Vienas jų – neva, blogos Žiežmarių gimnazijos bendrabučio sąlygos. Kai apsimestinai jautriai kalbama apie tai, kad bendrabutyje šalta, darosi keista, kodėl nerūpi, ar šalta viršuje esančiose klasėse. Gal apie tai kalbėti ateis laikas, ateis tuomet, kai bus sumanyta jas uždaryti? Juk ir apie bendrabutyje šąlančius moksleivius iki šiol niekas neužsiminė. Dar daugiau – šis argumentas apskritai subliūkšta, kai Leidime – higienos pase perskaitai išvadą, jog „Kaišiadorių rajono Žiežmarių vidurinės mokyklos bendrabutyje vykdomos aprūpinimo laikina buveine sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus“…
Visada pikta, kai siekiama nuskriausti silpniausius. Žiežmarių gimnazijos bendrabutyje iš dešimties 6 mokiniai yra socialiai remtini, čia jie gauna maitinimą. Jie ir kiti, kaip skaitėme pirmoje straipsnio dalyje paskelbtose tėvų nuomonėse, gyvendami bendrabutyje turi sąlygas lavinti savo gebėjimus ir po pamokų. Atsižvelgdama į tėvų ir vaikų interesus, gimnazijos direktorė I.Mažulienė ir mokyklos profesinės sąjungos komitetas kreipėsi į savivaldybės tarybą, administracijos direktorių. Kreipimęsi rašoma „Gimnazistų tėvai džiaugiasi, kad gyvendami bendrabutyje jų vaikai gali skirti daugiau laiko mokymuisi, individualių pomėgių lavinimui būreliuose, turi galimybę ruošti namų darbus su informacinėmis technologijomis, nes namuose neturi kompiuterių. Beveik visi mokiniai lanko įvairius būrelius, meno mokyklą, sportuoja, nepriklausomai nuo vėlyvo užsiėmimų laiko, (…) gali naudotis sporto sale, dalyvauti gimnazijos kultūriniuose renginiuose ir šventėse, kurios vyksta po pamokų“.
Gimnazijos direktorė siūlė ir kompromisą – sumažinti bendrabučio darbuotojų pareigybių pusę etato. Kitą dalį siekiamų sutaupyti pinigų galėtų prisiimti savivaldybės administracija, nurėžusi iš savo būrio kokį etatėlį ar riebų priedą už papildomą darbą neviršijant įprasto darbo laiko…
Sklando ir kitokie bendrabučio gelbėjimo scenarijai – palikti jį veikti tik žiemą, o pavasarį ir rudenį vaikus vežioti. Vadinasi, pavasarį ir rudenį būrelių nebereikės? Juk mokykliniai autobusiukai išrieda iš karto po pamokų…

Trūko noro tartis
Rengiant sprendimo projektą ir pakeitus Žiežmarių gimnazijos nuostatus, išbraukiant iš jų bendrabutį, pažeistos teisinės procedūros. Naujų nuostatų projektas neteiktas derinti gimnazijos bendruomenei, neprašyta gimnazijos tarybos pritarimo. Matyt, savivaldybės klerkai įsivaizduoja, jog jie žino geriau ir turi teisę daryti, kaip jiems patogiau. Nesvarbu, kad šis kelias eina per žmonių ašaras.
Apie tai, kad tokie opūs dalykai turi būti sprendžiami ne valdininkų kabinetuose, o tariantis su žmonėmis, kalbėta ir savivaldybės tarybos posėdyje.
– Manau, kad mokinių bendrabutis rajone turi likti vienas, nes dabar, kai yra keli, juose gyvena labai nedaug vaikų. Tačiau jis turėtų būti prie linijinės gimnazijos – t.y. tokios, kuri turi visas dvylika klasių – nuo pirmos iki paskutinės. Padėtis, kad vaikas iš namų atvažiuos į bendrabutį, o paskui iš jo važinės į kitą mokymo įstaigą, man, kaip tėvui, yra nesuprantama ir nepriimtina. Bendrabutis būtent prie linijinės gimnazijos turi būti ir todėl, kad jame galėtų gyventi įvairaus amžiaus tos pačios šeimos vaikai, kaip yra ir dabar. Žinoma, A.Brazausko gimnazijos bendrabutis gražiai suremontuotas, negerai, kad stovi pustuštis. Gal reikėtų leisti jame apgyvendinti miesto svečius? – paklaustas nuomonės sakė savivaldybės tarybos narys Mindaugas Nasevičius.
Tarybos narys Raimondas Gincas kalbėjo:
– Mąstau kaip verslininkas – nori nenori, turim skaičiuoti pinigus. Esame viena iš penkių savivaldybių Lietuvoje, kuri finansiškai gyvena geriausiai, nes taupome. Todėl būčiau už pasiūlytą variantą – A.Brazausko gimnazijos bendrabutį. Tačiau faktas , kad šis klausimas neparuoštas – reikėjo gal ne po kartą ar du kalbėtis, susitikti su tėvais ir vaikais, gal net atvežti į A.Brazausko gimnazijos bendrabutį, kad pamatytų gyvenimo sąlygas. Taip, kaip buvo sumanyta, negalima. Reikia tartis. Pagaliau, jeigu susiklostys tokia situacija, sprendimą priimti net ne nuo šių metų.
– Negalėsiu dalyvauti šio klausimo svarstyme, nes pats dirbu Žiežmarių gimnazijoje. Tačiau savo nuomonę turiu. Nesuprantama, kodėl reikia perkelti mokinius į tokios mokyklos bendrabutį, kurioje jie negalės mokytis. Juk 1-8 klasių mokiniai Žiežmarių bendrabutyje sudaro daugumą. Manau, kad tokie jautrūs klausimai neturi būti sprendžiami vien kabinetuose, beatodairiškai stumiami bet kokia kaina – reikalingas kalbėjimas su žmonėmis, kuriuos tai liečia, jautrus priėjimas, kompromiso ieškojimas, – savo nuomonę išreiškė ir Vytautas Silvanavičius.
Tarybos narė Audrė Preikšaitienė sakė:
– Norėčiau, kad bendrabutis Žiežmariuose išliktų, nes vaikams jo reikia. Juolab, kad ten pigesnis ir vaiko išlaikymas – A.Brazausko gimnazijoje – 12 tūkst.Lt, Žiežmariuose – 8 tūkst. Lt.

Nauji „papročiai“
Kaip matome, nuomonių yra įvairių. Vaikų tėvai su nerimu laukia, kuri nusvers.
O tuo tarpu ‚taupymo“ mašina sukasi toliau.
Praėjusiame savivaldybės tarybos posėdyje politikams užteko sveiko proto ir sąžinės pasipriešinti valdininkų užmačioms ženkliai sumažinti valandų skaičių Meno mokykloje. Užteko, nes suprato, kad vaikams reikia suteikti kuo geresnes sąlygas turiningai leisti laiką, lavintis ir po pamokų.
Tačiau užsibrėžtas sutaupyti milijonas švietimo sąskaita „tebekabo“, ir stalčiuose guli nauji projektai. Pavyzdžiui, apmokestinti mokyklose daromas kopijas. Jei iki šiol rengdamas klasei testus, mokytojas turėjo kopijoms atsinešti tik popierių, tai yra siūlymų apmokestinti ir patį „procesą“. Daug nesigilinant į tai, „kas bus, jei bus“, akivaizdu, kad po šių įkainių patvirtinimo pedagogams teks rinkti iš mokinių centus. Arba „tiražuoti“ testus per kalkę… Dar skaudesnė užmačia – numatomas vieno kilometro įkainis mokykliniams autobusiukui. Dabar vaikai, važiuodami į ekskursijas, sumoka tik už degalus. Sprendimo projekte, kuris buvo parengtas svarstymui, bet kol kas įkištas į stalčių išsigandus savo pačių godumo, buvo siūlomas įkainis net 2,15 Lt už kilometrą, kas apskritai užkirstų kelią daugumos vaikų kelionėms…
Jeigu pažvelgtume į per amžius susiklosčiusius tautos papročius, pamatytume, jog lietuviai visais laikais negerbė tų šeimų ir tų žmonių, kurie taupė vaikų sąskaita. Tokius asmenis visais lydėjo tylus visuomenės pasmerkimas. Buvo laikomasi tradicijos visų pirma aprūpinti vaikus, o jau paskui pirktis sau būtinus ar prabangos dalykus.
Kaišiadorių savivaldybės administracijoje, panašu, kad kuriami nauji papročiai. Tad atsiliepdami į skaitytojų pageidavimus, pažadame skelbti visus balsavimų rezultatus, kurie liečia tuos naujus „papročius“.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

4 + 1 =