Debesys virš Meno mokyklos stogo

0

Meno mokykla jau kuris laikas atsiduria, jei taip galima pasakyti, „padidėjusio dėmesio zonoje“. Papūtus smarkiems visuotinio taupymo vėjams („diržus susiveržti“ reikia vardan to, kad užtektų pinigų prisidėti prie ES finansuojamų projektų, antraip negausime didelių pinigėlių viešosioms erdvėms ir kitiems objektams), nemažą šurmulį sukėlė savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas šioje mokykloje sumažinti dalį pedagoginių normų. Tam nepritarė tėvai bei dalis politikų, kurie ieškojo kelių, kaip panaikinti šį įsakymą. Ir rado, tad viskas grįžo į buvusią padėtį.

Mokinių tėvelius galima puikiai suprasti – kai mažėja ugdymui skirtų valandų skaičius, mažėja ir galimybės vaikams užsiimti menine veikla. Tad jie kovojo už savo vaikų teisę lankyti mėgstamus užsiėmimus. Ir ne tėvų rūpestis ieškoti tų, kaip sakoma, vidinių rezervų, kurių šioje įstaigoje netrūksta. O kad netrūksta tikrai, akivaizdžiai rodo ir faktai. Faktai, deja, rodo ir tai, kad labai trūksta elementarios tvarkos. Beje, nebe pirmus metus.

Savivaldybės tarybos politikai, kurių „stažas“ taryboje siekia kelias kadencijas, turėtų prisiminti, kaip prieš nemažai metų viename posėdyje buvo kilęs gana didelis šurmulys: paaiškėjo, jog Muzikos (taip tuomet vadinosi ši įstaiga) mokykloje veikia „nelegalūs“ dariniai – įstaigos nuostatuose neįteisinti filialai. Iš filialų, kurie veikė ir buvo atitinkamai finansuojami Žiežmariuose, Žasliuose, Kruonyje ir Rumšiškėse, nuostatuose įrašytos tik Rumšiškės. Tuomet nemažai kritikos teko ne tik mokyklos vadovybei, bet ir Švietimo skyriui. Atrodė, kad vos pasibaigus tam posėdžiui švietimiečiai puls tvarkyti dokumentų, kad šis skandalingas faktas kuo greičiau būtų ištaisytas… Juk ar galėtume įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, mokykloje veiktų jos mastuose nenumatyta klasė, ar gamybos įmonėje – cechas?

Tačiau sulig minėto posėdžio pabaiga baigėsi ir minėti rūpesčiai. Ėjo ištisi metai, keitėsi mokyklos vadovai, o „nelegalūs” filialai ir toliau liko „nematomi“ ne tik mokyklai, bet ir Švietimo skyriui.

Pavojaus varpai“ vėl suskambo, kai savivaldybės administracijos direktoriaus Č. Nevieros pavedimu Centralizuoto vidaus audito tarnyba atliko Meno mokyklos veiklos auditą. Tarnybos vadovės G. Lukauskienės pateiktose rekomendacijose pirmu numeriu įrašyta ši: „Teikti pasiūlymą savivaldybės tarybai priimti sprendimą dėl Meno mokyklos veiklos masto – t.y. pakeisti Meno mokyklos veiklos nuostatus, patvirtintus savivaldybės tarybos sprendimu ir numatyti, kad įstaiga turi Žiežmarių, Žaslių ir Kruonio skyrius (filialus) arba įpareigoti mokyklos direktorę vykdyti veiklą tik nuostatuose numatytu mastu – Kaišiadoryse ir Rumšiškių filiale“. Taigi – arba pagaliau tinkamai susitvarkyti dokumentus, arba nutraukti veiklą trijose rajono vietovėse.

20-ies lapų audito ataskaitoje taip pat išvardinta nemažai įvairių kitų trūkumų. Pažymima, jog mokykla, planuodama mokinių padidėjimą, kartu neplanavo iš savivaldybės gautų ar savo uždirbtų pajamų padidėjimo, todėl ataskaitoje teigiama, kad „egzistuoja labai didelė rizika, kad mokyklos veiklos planavimo sistema neefektyvi ir nepagrįsta veiklos sąnaudų analize.“ Taip pat auditorė pasigedo „Mokyklos strateginių tikslų, programų tikslų ir uždavinių bei jų įgyvendinimui vertinti planuojamų vertinimo kriterijų“ bei kitų dalykų.

Naujosios Meno mokyklos direktorės laukia dideli darbai, nes taisytinų dalykų daug. Ypač atidžiai reikėtų įsigilinti ir į išlaidas, kurios nuo 2006-ųjų, ženkliai augo, nors mokinių skaičius mažėjo. Štai 2006 metais buvo 612 mokinių, o 2015 metais – 522, tačiau darbo užmokesčiui išleista 37,4 proc. daugiau, ryšių paslaugoms apmokėti – 32,35 proc. daugiau, ypač – net 69,80 proc., išaugo išlaidos kitoms paslaugoms. Nors sąnaudos kai kurioms reikmėms sumažėjo, sudėjus viską, bendrai vieno mokinio išlaikymas nuo 2006-ųjų pabrango 55,2 proc. Tačiau gali būti, jog iš tiesų šis skaičius dar didesnis, nes, kaip konstatuojama Centralizuotos vidaus audito tarnybos ataskaitoje, mokyklos finansinės veiklos rezultatas nepatikimas, „nes mokykla vykdė Nuostatuose nustatytą veiklą Kruonio gimnazijoje, tačiau nebuvo sudariusi patalpų nuomos sutarties, nemokėjo komunalinių mokesčių.“

Mokinių sumažėjimo bei išlaidų padidėjimo mastus savo pažymoje konstatuoja ir savivaldybės Švietimo skyrius, Švietimo, kultūros, sporto ir viešosios tvarkos komiteto pavedimu atlikęs Meno mokyklos veiklos patikrinimą. Taip pat skyriaus pažymoje konstatuota, jog be jokio teisinio pagrindo, gydytojų rekomendacijų Meno mokyklos mokiniai išleidžiami akademinių atostogų; vietoje jų priimami nauji mokiniai. „Patikrinus grupinių užsiėmimų dienynus, pastebėta, kad yra grupių mažesnių ir didesnių nei nurodyta ugdymo plane“, – rašoma skyriaus pažymoje, kurioje taip pat pažymima, jog „papildomos valandos skiriamos nesilaikant apmokėjimo tvarkos (…). Vienam mokytojui yra skiriama 4 val., o kitam net – 13 valandų per savaitę. Iš viso mokykloje už papildomus darbus yra skiriama tik 4 mokytojams. Už kokius konkrečius darbus skiriamos valandos mokyklos, direktorius įsakyme nenurodęs.“

Tikėtina, jog iškuopus visą netvarką, bus lengviau ir susiplanuoti bei naudoti lėšas, kad nereikėtų imtis tokių drastiškų priemonių – mažinti pamokoms skirtų valandų. O apie tai, kas buvo kalbėta Komiteto posėdyje, papasakosime kitą kartą. Likite su “Atspindžiais”!

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

aštuoni + 1 =