„Čia prasideda ir baigias diena…“

1
"Metų gimnazistai" - D.Prokarenka (antras iš dešinės), V.Zujūtė (trečia iš dešinės), E.Fedorinaitė (ketvirta iš dešinės), U.Zizaitė (penkta iš dešinės), "Metų mokytojas" - R.Morkūnas (šeštas iš dešinės)

Regina Demjanovienė
Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija vasario pradžioje šventė 96-ąjį gimtadienį. Ryte tradiciškai visi buvo pasitikti gyva muzika, direktoriaus rankos paspaudimu ir saldainiu. Jau 8-ąjį kartą vyko netradicinės pamokos. Jų svečiai – buvę mokyklos auklėtiniai, sugrįžę pasidalinti su dabartiniais gimnazistais savo gyvenimiškąja patirtimi.

Vienas iš svečių – Mindaugas Mitkus, biologijos mokslų daktaras, dabar dirbantis vyr. mokslo darbuotoju Vilniaus Universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų institute. Jis studijavo VU, Švedijoje, Japonijoje. Mokslinius tyrimus, kurių sritis – paukščių rega – atliko Kanadoje, Škotijoje, Japonijoje. Artimiausiu metu ruošiasi vykti tyrinėti erelių Ispanijoje. Mindaugas taip pat supažindino ir su specialybėmis, kurias galima pasirinkti studijuoti VU Gyvybės mokslų centre. Patiko Mindaugo moto, kurio vedamas jis daug pasiekė ir dar daugiau siekia: „Žvelk giliau! – nesvarbu, ką darai, veiki, kuo domiesi. Ir tikslą pasieksi!”

Kitas svečias – Donatas Malinauskas, lietuviškojo startuolio „Deeper“ technologijų vadovas. Startuolis yra išskirtinis visame pasaulyje savo sukurtu produktu – išmaniuoju belaidžiu žvejybiniu sonaru. Žodžiu, žvejas ir ant kranto būdamas su šiuo aparatu gali matyti, kur daugiausiai yra žuvų. Donatas papasakojo apie visą procesą – nuo idėjos gimimo, vystymo iki galutinio rezultato, kuris per metus duoda 11,8 mln. eurų apyvartos. Lietuviškas produktas naudojamas žvejų net 50 pasaulio valstybių. Svečias atsakė į moksleivių klausimus, akcentavo bruožus, kurių reikia atliekant bet kurį darbą – pirmiausia turėti idėją, būti smalsiam, nestovėti vietoje ir augti, o mokytis teks visą gyvenimą. O tada rezultatai kalbės patys už save.

Ne pirmą kartą gimnazijoje svečiuojasi vyr. ltn. Elmyra Baljanaitė – Stanevičienė, šiuo metu tarnaujanti kunigaikščio Margirio pėstininkų batalione. „Karininkas: profesija ar gyvenimo būdas?“ – Elmyra šia tema visada turi ką papasakoti mūsų moksleiviams. Karininko profesija, kuriai ji ruošėsi dar mokydamasi mokykloje, tikrai yra jos gyvenimo būdas. Ji yra puikus pavyzdys, kad ir merginos gali sėkmingai tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Tik reikia turėti tikslą, sistemingai ruoštis jo įgyvendinimui ir niekada nenuleisti rankų, jeigu kada ir nepasisektų.

Istorikas Aurelijus Balčiūnas dirba Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centre, veda ekskursijas po mūsų kraštą, todėl labai suprantama, kad ir jo pokalbio tema su gimnazistais buvo apie tai. Kaišiadorių rajono istorija yra turtinga. Mokiniai turėjo gerą progą susipažinti su žymiausiais krašto istoriniais objektais. Svečias pakvietė keliauti po savo rajoną – juk tikrai turim kuo pasididžiuoti. Ir proga šiemet kaip niekad tinkama – sukanka 430 metų nuo Kaišiadorių vardo paminėjimo.

Aktorius, režisierius, renginių, protmūšių vedėjas Audrius Baniūnas netradicinėse pamokose lankėsi pirmą kartą. Gimnazistai turėjo progą susipažinti su aktoriaus profesija ir patys sudalyvauti įvairiose kūrybinėse, gal ir netikėtose situacijose, surasti išeitį iš jų. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, drąsa bandyti gyvenime dažnai veda į priekį, yra jo variklis – tai ir akcentavo mūsų svečias.

Aidas Kajauskas yra tikrai nedažnos profesijos atstovas, ypač kai mes gyvename tolokai nuo jūros. Aidas yra laivavedys, plaukiojantis Šiaurės jūros regione. Sutikime, ne kasdien yra galimybė pabendrauti su retos mūsų kraštui profesijos atstovu. Nepraleidome progos tuo pasinaudoti ir išgirsti, kaip svajonės ima ir išsipildo.

Labai įdomius darbus dirba Gintaras Laurušonis, su malonumu atsiliepęs į kvietimą sugrįžti į savo mokyklą. Jo darbo sritis yra labai šiuolaikinė – muzikos medijos, reklama. Gintaras su kolegomis įgarsina žymių muzikantų koncertus, taip pat kuria įvairias reklamas. Gimnazistams labai patiko įtaigus svečio pasakojimas.

Maloniai sutiko netradicines pamokas pravesti Justina Kiuršinaitė – šiuolaikinio šokio šokėja, kritikė ir mokytoja. Justinos specialybė – menotyrininkė. Ji yra pristačiusi savo dailės darbus ir parodose. Apie save ji sako: „Esu multifunkcionali meno fanatikė ir kūrėja, nebijanti savęs išbandyti įvairiose meninėse veiklose.“ Labai gražus palinkėjimas jaunimui: „Būkite savimi, kad ir kokie netobuli bebūtumėte!” Justina su gimnazistais bendravo anglų kalba. Super!

Dar labai gerai mokytojai ir vyresnieji moksleiviai prisimena Eriką Stankevičiūtę, kaip iniciatyvią, gabią, visur suspėjančią gimnazistę. Dabar Erika studijuoja, kaip pati sakė, svajonių specialybę – verslo vadybą ir analitiką. Studijos vyksta anglų kalba. Apie tai ir plačiai atsiveriančius kelius baigus šias studijas ir pasakojo Erika mūsų gimnazistams. Jiems linkėjo išbandyti visas galimybes, atsirandančias jaunų žmonių gyvenime, nebijoti iššūkių, juos priimti, įveikti, nes visos gyvenimiškos patirtys praverčia, ir… svajoti. Kaip žinia, svajonės ima ir išsipildo. Prasmingų studijų tau, Erika! Ir … svajonių išsipildymo!

Būsimoji istorikė (mokosi VU) Rugilė Grendaitė – dažna viešnia gimnazijoje. Mielai sutiko dar kartą atvykti pas mus ir vesti kelias netradicines pamokas. Jų metu moksleiviai iš pirmų lūpų išgirdo, kokie pomėgiai, atrasti mokykloje, gali tapti gyvenimo pasirinkimo kelrodžiu. Rugilė gimnazijoje buvo aktyvi Istorijos akademijos narė, ateitininkė, su užsidegimu dalyvaudavo archeologinėse ekspedicijose, aktyviai domėjosi partizaninio judėjimo istorija, taip pat ir politika. Visi šie ir dar daugiau pomėgių lydi Rugilę ir šiandien. Ji yra jauniausia rajono tarybos narė. ,,Aš myliu Lietuvą!” – tai Rugilės žodžiai. Ji pati yra brandumo, patriotiškumo, pagarbos gimtajam kraštui, jo istoriniam palikimui geriausias pavyzdys gimnazistams ir visam jaunimui.

Tautvydas Krilavičius – irgi istorikas, studijuojantis VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Drąsiai galima sakyti, kad Tautvydas yra dažniausiai po gimnazijos baigimo joje besilankantis auklėtinis. Tai kokį protmūšį organizuoja, tai su Jaunaisiais konservatoriais bendrauja, tai pasidalija rajono renginių reklama. Juk ir pareigos – savivaldybės mero patarėjas – reikalauja nuolat jausti rajono pulsą, taip pat ir jaunimo nuotaikas. Apie tai gimnazistams ir pasakojo netradicinėje pamokoje Tautvydas. Ir apie tai, kaip, pasak jo, ,,kai labai nori, neįmanomų dalykų nėra”. Tautvydo palinkėjimas gimnazistams: “Norėti veikti, daryti, nebijoti klysti, nes per sunkumus ir išbandymus mes augam ir tobulėjam.”

Dar iš gimnazijos laikų prisimename gabias chemijos, biologijos, matematikos, fizikos, technologijų mokslų žinoves, olimpiadų nugalėtojas Miglę Čiurinskaitę, Vitą Tomkutę ir Ievą Rauluševičiūtę. Merginos šiemet mielai sugrįžo į gimnaziją vesti netradicinių pamokų. Miglė VU baigė biochemijos studijas, gilinasi į verslo vadybos mokslus. Nuo mokyklinių reikalų nenutolo – dirba Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre ir organizuoja gamtos mokslų olimpiadas. Vita baigė labai rimtus genetikos mokslus VU, dėsto Gyvybės mokslų centre biostatistiką. Taip pat ji yra ir meninės sielos žmogus – piešimas, tapyba, margučių marginimas ją lydi nuo vaikystės, pildosi jos iliustruotų knygų sąrašas. Pasirodo, kad ir skirtingas veiklas bei pomėgius labai norint galima suderinti. Ieva – taip pat genetikos mokslų specialistė, baigusi VU. Dar studijų metu išbandė ir savanorystę – pabuvojo Indonezijos Borneo saloje, kur yra orangutanų rezervatai. O juk savanorystė visada yra savęs išbandymas, įgyta nauja patirtis. Dabar Ieva ruošiasi labai rimtiems genetikos doktorantūros mokslams Oslo universitete. Visos merginos pokalbiuose su gimnazistais akcentavo siekį turėti savo tikslus, jų siekti sistemingomis pastangomis, linkėjo pasirinkti mėgiamą sritį, darbą, o tada ir sėkmė aplankys.

Visi gimnazijos šventinių netradicinių pamokų svečiai, sugrįžę į savo gimtąją mokyklą, džiaugėsi galimybe susitikti su savo buvusiais mokytojais, išbandyti save naujame – mokytojo – vaidmenyje ir proga prie arbatos puodelio susipažinti vieni su kitais. Nuoširdžiai ačiū jiems visiems, malonu buvo susitikti, išgirsti įdomius pasakojimus apie gyvenimiškąsias jų patirtis ir pasiekimus, padrąsinančius žodžius ir įžvalgas, skirtas dabartiniams gimnazistams.

Antroji gimnazijos gimtadienio šventės dalis vyko miesto kultūros centre. Jai visada ruošiamasi labai atsakingai. Savo trumpus prisistatymus parodė visos mokytojų metodinės grupės. Šiemet jau trečiąjį kartą buvo teikiamos įvairios nominacijos už mokslo, sporto, meninius pasiekimus. Apie juos kalba patys apdovanojimų pavadinimai: ,,Mokslo šviesa”, ,,Metų gamtininkas”, ,,Auksinis žodis”, ,,Tiksliųjų mokslų ekscelencija”, ,,KABG ambasadorius”, ,,Sporto progresas”, ,,Kūrybos paukštė”, ,,Su Lietuva širdy”, ,,Pažinimo keliu”. Apdovanojimų atsiimti į sceną lipo daugiau kaip trys dešimtys gimnazistų ir mokytojų. O gimnazijos šventės negali apsieiti be žymiosios modernaus folkloro studijos „Čiutytos“ pasirodymo. Skambėjo jos atliekamos dainos, šoko abiturientai. Savo lankstumu ir gera nuotaika scenoje žibėjo šokių grupės „Diva“ merginos. Jeigu kai kuriuos nominacijų laimėtojus buvo galima ir nuspėti, kas gi „Metų gimnazisto“ rinkimuose laimėjo, sužinojome tik renginio metu. „Metų pirmoku“ išrinkta Ula Zizaitė, ‚Metų antroku“ – Elzbieta Fedorinaitė, „Metų trečiokas“ – Domantas Prokarenka, o „Metų ketvirtokas“ – Viktorija Zujūtė. Nekantravome išgirsti, kas nominuotas „Metų mokytoju“ – juo tapo kūno kultūros mokytojas Rolandas Morkūnas. Sveikinimai nominantams, o tobulėti, siekti kuo geresnių rezultatų visose srityse galime ir privalome visi.

Šventė baigėsi. Dar viena 96-erių sulaukusios gimnazijos diena…

E.Baljanaitė-Stanevičienė visa širdimi yra tikra karininkė
D.Malinauskas yra vienas iš lietuviško startuolio „Deeper“ vadovų.
Biologijos mokslų daktaras M.Mitkus į savo mokyklą sugrįžo po 17 metų.
V.Tomkutė (kairėje) ir M.Čiurinskaitė yra gamtos mokslų specialistės
Būsimoji istorikė R,Grendaitė – dažna viešnia gimnazijoje.
Nominacijos laukia savo šeimininkų.
Gamtos mokslų mokytojai su apdovanotomis gimnazistėmis.


Nuotraukų autorės: R.Tadarauskienė ir R.Demjanovienė

1 KOMENTARAS

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

septyniolika − 3 =