Spaudos rėmimo fondas: M. Adomėnas galimai darė politinį spaudimą dėl jam artimo leidinio finansavimo

0

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos frakcijai Seime priklausantis Mantas Adomėnas galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus, kartu su penkiais kitais šios Seimo frakcijos nariais kreipdamasis į Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą (SRTRF) dėl paramos skyrimo žurnalui „Naujasis Židinys-Aidai“ – Seimo narys priklauso šio leidinio redakcinei kolegijai. Taip teigiama fondo atsakyme konservatorių parlamentarams, kuriame šis M. Adomėno žingsnis įvardijamas ir kaip galimas politinis spaudimas.

Pasak SRTRF, vasario 7 d. šeši Seimo nariai – Vytautas Kernagis, Arvydas Anušauskas, Andrius Kubilius, Mantas Adomėnas, Gabrielius Landsbergis ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė pateikė paklausimą SRTRF dėl neseniai paskelbtų 2018 m. konkursų rezultatų. Paklausime rūpinamasi ir teiraujamasi, kodėl du kultūros ir meno leidiniai, „Literatūra ir menas“ bei „Naujasis židinys“, gavo mažesnę Fondo paramą nei 2017 m.

SRTRF pranešime taip pat teigiama, kad Fondo paramos „Naujajam Židiniui“ mažėjimo tendenciją Seimo nariai siejo konkrečiai su Fondo direktoriumi Gintaru Songaila, nors Fondo direktorius ekspertiniuose vertinimuose nedalyvauja ir netgi nėra Fondo Tarybos, kuri priima sprendimus dėl paramos skyrimo, narys.

„Fondo tarybos pirmininkė Danguolė Skarbalienė ir Fondo direktorius Gintaras Songaila išsiuntė Seimo nariams atsakymą. Jame Seimo nariams plačiau paaiškinta apie teisės aktų nustatytą dalinės valstybės paramos žiniasklaidos projektams skyrimo tvarką, apie tai, kad kiekvienais metais ekspertai vertina konkrečias konkursui pateiktas paraiškas ir projektus pagal jų turinį bei kokybę, skiria paramą pagal turimus Fondo resursus, bet ne pagal poreikius pilnai išlaikyti kokių nors leidinių veiklą. Atsakyme Seimo nariams pranešta, kad Fondo taryba atsižvelgė ir į tą faktą, jog abiems šiems leidiniams buvo suteikta ir kita valstybės parama. Seimo nariams paaiškinta, kad paramos dydis pirmiausia susijęs su kiekvieno projekto turinio kokybe, apimtimi ir konkrečia sąmata, todėl jokios „koreliacinės formulės“ tarp eskpertų vertinimo ir paramos dydžio nėra ir negali būti“, – rašoma Fondo pranešime spaudai.

Pasak SRTRF, „atsakyme apgailestaujama, kad tarp Seimo narių, kurie rūpinasi Fondo paramos „Naujajam Židiniui“ dydžiu yra ir Mantas Adomėnas, kuris yra šio leidinio redakcinės kolegijos narys. Fondo nuomone, šis faktas gali būti susijęs su interesų konfliktu ir politiniu spaudimu Fondui, kuris yra nepriklausoma institucija“.

SRTF teigimu, visgi „susirūpinimas kultūros ir meno leidinių ateitimi yra suprantamas ir pagrįstas, nes leidybos kaštai ir konkurencija per pastaruosius daugelį metų iš tiesų augo, o bendrieji asignavimai kultūros ir meno leidinių programai liko tie patys“. Atsižvelgiant į tai, Seimo nariams pasiūlyta atkreipti dėmesį ne tiek į atskirų leidinių padėtį, kuriems teikiamas Fondo paramos dydis iš tiesų kiekvienais metais svyruoja, bet į poreikį didinti bendrus asignavimus visam Fondui ir konkrečiai šiai programai.

„Taip pat atkreiptas dėmesys, jog valstybės paramai žiniasklaidos projektams yra nustatyti ES apribojimai. Dalis leidinių jau pasiekė maksimalią paramos ribą, todėl reikėtų rūpintis, kad šie ES apribojimai būtų panaikinti. Lietuvos spaudos leidiniai nedaro jokios įtakos ES konkurencinei aplinkai, todėl labai keista, jog per daugelį metų šioje srityje nebuvo nieko padaryta. Fondas tikisi, kad Seimo nariai parems dabartinės kadencijos Kultūros ministerijos pastangas išaiškinti Europos Komisijai dėl aukščiau minėtų apribojimų netikslingumo“, – rašoma Fondo pranešime.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

trys × 4 =