Atėjo, bet – nesuprato, ko

0

Romualda Suslavičienė


„Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas.“

Tai – savivaldybės tarybos nario priesaika, kurią mūsų išrinktieji iškilmingai ištarė 2015 metų pirmajame naujos kadencijos posėdyje.

Praėjo 3 su puse metų. Ir spalio 11-ąją naujosios daugumos vardu buvęs ilgametis meras, liberalų sąjūdžio atstovas Romualdas Urmilevičius, savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje kreipiasi į kolegas bei tiesioginę posėdžio transliaciją internete stebinčius savo rinkėjus:

– Kodėl mes čia šiandien susirinkom?

Kokia vis dėlto trumpa atmintis…

Posėdis kitas – „daina“ ta pati…

9 valandą ryto pradėjęs neeilinį posėdį meras V. Tomkus pirmiausia pasveikino su buvusia Vietos savivaldos diena ir pabrėžė, jog posėdžio darbotvarkėje – patys svarbiausi klausimai, kuriuos reikia spręsti nedelsiant.

Kreipdamasis į naująją daugumą, meras priminė, jog spalio 1 dieną į STT yra išsiųstas užklausimas dėl Antano Lukoševičiaus, kurį naujoji dauguma nori matyti savivaldybės administracijos direktoriumi.

– Kol kas pažymos iš STT dar nesame gavę, sprendimai, kurių laukiate, bus priimti artimiausiu metu, galbūt eilinėje taryboje – kai bus visi reikiami dokumentai, – sakė meras, dar kartą įrodydamas, jog vardan bendrų rajono reikalų priima pasiūlymą teikti A. Lukoševičiaus kandidatūrą į savivaldybės administracijos direktoriaus postą.

Tačiau naujajai daugumai kantrybės sulaukti pažymos iš STT, panašu, kad nėra.

– Kodėl mes čia šiandien susirinkome, kodėl buvom sukviesti? Aišku, aš atsakymo nelabai tikiuosi sulaukti. Mes praėjusį kartą buvome susirinkę, aiškiai buvo aptarti visi dalykai, ir šitas tarybos posėdis, manau, kad nesavalaikis. Vienas dalykas – mes vėl keletą kartų gavome skirtingą informaciją dėl projektų svarbumo: vienu metu vieni čia buvo labai svarbūs, kitu metu – kiti. Dabar šitoj darbotvarkėj matom tokių klausimų, kurie, aš manau, kad tikrai neturėtų būti. Todėl mes manom, ir, turbūt niekam dar papildomą kartą nereikia įrodinėti, kad yra dauguma, mes jau čia nespėjam pasirašinėti įvairių pareiškimų. Manau, kad šios dienos posėdis yra beprasmis, ir mes, dauguma, nedalyvausime, – naujosios daugumos vardu pasisakė liberalsąjūdietis R. Urmilevičius.

Apie „aiškiai aptartus kitus dalykus“ prieš savaitę rašėme straipsnyje „Ko negaila dėl valdžios“ – jame citavome naujosios daugumos atstovų pasisakymus, kuriuose aiškiai ir nedviprasmiškai akcentuojama – visam rajonui svarbūs klausimai bus sprendžiami tik po to, kai į administracijos direktoriaus kėdę atsisės Antanas Lukoševičius. Ir visai nesvarbu, kad meras negali įtakoti STT skubos tvarka parengti reikiamą pažymą…

O priesaika? O darbas žmonių labui? Jau net dėl projektų svarbumo kažkas turi durti pirštu – tarsi tarybos nariai tarp mūsų negyventų ir nieko apie rajono reikalus nežinotų…

Merui dar kartą teko priminti, jog pirmieji posėdžio, į kurį dauguma „nežino, kodėl buvo sukviesti“, klausimai susiję su biudžeto ir strateginio plano pakeitimais, kurie sprendimo laukia jau nuo rugpjūčio mėnesio, o toliau – su turto perdavimu susiję reikalai, liečiantys sveikatos priežiūros įstaigas. Šios įstaigos yra pateikusios paraiškas dėl ES lėšų, paraiškose nėra reikiamų dokumentų dėl disponuojamo turto. Jei taryba ir vėl nepriims sprendimų, rizikuojama prarasti apie 240 tūkst. €, skirtų rajono sveikatos įstaigų veiklos pagerinimui. Tačiau, kaip rodo vėlesni veiksmai, ir tai naujajai daugumai – ne rodiklis…

Posėdyje merui teko priminti ir Vyriausybės atstovės pacituotus teisės aktus, jog naujoji dauguma, norėdama oficialiai tokia tapti, privalo pateikti ne tik pareiškimą, bet ir veiklos programą.

Kas JUOS vienija?

– Ar tikrai yra naujoji dauguma? Nė viename posėdyje negirdėjau, kad būtų pateikta veiklos programa. Kalbama tik apie personalijas, – kalbėjo konservatorius Kęstutis Jakelis. – Vieną kartą pasirašo vienoks skaičius taip vadinamos naujosios daugumos, kai kada įvardija dar vieną skaičių. Tai reiškia, kad ta grupė tarybos narių (ir mes tai šiandieną matome) nenori prisiimti atsakomybės už žlungančius projektus, už žlungančius darbus. Ir šiandien jeigu sugriaus posėdį, tai iš tikrųjų ta naujoji dauguma yra destrukcinė, griaunanti dauguma. Tai turi labai gerai įsisąmoninti visi rajono žmonės, nes antras mėnuo nesprendžiami jų reikalai. Ir dar save vadina dauguma. Kur tada atsakomybė jūsų kaip daugumos? Jeigu netinka kokie klausimai, teikit pasiūlymus, teikit savo klausimus. Kur jūsų programa? Kas jus vienija? Ar atsitiktinai nėra programos? Aišku, rašyti atvirai, kad ateinam pasitvarkyt į pabaigą kadencijos savo reikaliukų, neišeina. O kitų rimtų pasiūlymų, jau antras mėnuo baigiasi, mes nematėm. Nei rinkėjai matė, nei girdėjo. Yra tik vienas griaunantis viską dalykas. Aš siūlau merui parengti prašymą, ir gal išeitis iš tikrųjų turėtų būti tiesioginis valdymas mūsų rajone. Tas asmuo, kurį jie pateikė kaip kandidatą į administracijos direktoriaus postą, mūsų frakcijos, žinau, netenkina, ir visi skaitėme apie jo nuotykius, apie jo darbus, kai buvo administracijos direktorius ankstesnėje kadencijoje. Kodėl šitas asmuo yra taip remiamas? Gal todėl, kad nėra principingas? Tad reikėtų labai rimtai svarstyti kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Seimą dėl tiesioginio valdymo.

„Išnešė muilą“ po 15 min.

Savo nuomonę viešai išreiškė ir konservatorius Algimantas Janavičius:

– Pagal pateiktus posėdžiui klausimus, jis tikrai labai reikalingas, nes jūs, ponai, žlugdote ne tarybos darbą, jūs žlugdote visos administracijos darbą: negalima įsisavinti projektų, negalima skirti pinigų. Yra laikinas administracijos direktorius, yra meras, yra taryba – kas trukdo dirbti? Po to, kai laikraštis išspausdino straipsnį apie kandidato į administracijos direktoriaus postą nuotykius, net ir tie žmonės, kurie praėjusio posėdžio metu sakė „Aš jo nepažįstu, tik girdėjau“, gali susipažinti dabar. Dar ten ne viskas aprašyta, mes, seni tarybos nariai, žinom ir daugiau tų nuotykių. Tai vienas dalykas. Antras – nebauskit jūs rajono gyventojų. Neužmirškit, ko jūs čia atėjot. Ant ko padėję ranką prisiekėte ir kokie ten žodžiai įrašyti. Nėra jau dabar administracijos direktoriaus, kurio jūs taip nemėgote, nėra pavaduotojo, nėra vicemero – dirbkit, kas jums trukdo? Ir prisiimkit visą atsakomybę. Dabar mes esam nedarbingi, nes ta destruktyvi opozicija, kuri dabar turėtų įsivardinti kaip pozicija, trukdo dirbti. Arba nenori. Aš – už tiesioginį valdymą.

Ko naujoji dauguma nori ar nenori, kiekvienas lai sprendžia pats – vos meras pasiūlė pereiti prie posėdžio darbotvarkės klausimų, salę paliko liberalsąjūdiečiai R. Urmilevičius, Š. Čėsna, K. Moroza, K. Baniūnienė, G. Gružauskas, A. Lukoševičius ir K. Petkevičius, darbiečiai A. Jurevičius ir V.K. Meilutis, Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) atstovė R. Gliaudelienė ir valstiečių partijos atstovas M. Mitkus.

Salėje liko konservatoriai meras V. Tomkus, A. Janavičius, K. Jakelis, M. Vaicekauskas, S. Pilkis ir D. Nasevičienė, socialdemokratai L. Rudienė, A. Anužis, V. Streikauskas ir E. Cikanavičius. 10 – per mažai, kad būtų kvorumas ir posėdis galėtų įvykti.

(Posėdyje nedalyvavo 3 socialdemokratų sąrašo atstovai M. Muižinikas, A. Radvila ir V. Silvanavičius bei Liberalų sąjūdžio atstovas A. Lakštauskas).

Iš gyventojų labui pasiryžusios dirbti daugumos liko tik eilinis merui įteiktas naujosios daugumos raštas…

O kas liko mums, kovos vardan naujajai daugumai patinkančio administracijos direktoriaus, įkaitams?

Nebent – svajonė apie tiesioginį valdymą…

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

du × 1 =