Ar tikrai mūsų politikams ir merui rūpi Kaišiadorių krašto gerovė?

9

Virginijus Valentinavičius


Spaudoje ir internetinėje erdvėje meras dėl susidariusios padėties kaltina opoziciją ir prie jos prisidėjusius kelis koalicijos sutarties laužytojus.

Kaip visuomenės atstovas noriu pareikšti savo nuomonę, kad šioje situacijoje, kuri susidarė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje, didelė kaltė yra ir rajono mero Vytenio Tomkaus.

2018 07 27d. viename laikraštyje paskelbtame „Savivaldybės mero pareiškime“ rašoma: „…pažymėtina, kad savivaldybės meras visiems savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovams kelia aukštus reikalavimus dėl palankaus mikroklimato įstaigoje sukūrimo, nes nuo to priklauso ir darbuotojų motyvacija bei darbo kokybė“. Kyla labai didelės abejonės ar tikrai meras taiko visiems vienodus standartus? Nes kaip suprasti „šėryklas“ „saviems“ savivaldybės administracijos valdomose įmonėse, kai į šiltas darbo vietas skiriami tik lojalūs asmenys arba kuriuos reikia palenkti į savo pusę ir nevertinami jų gebėjimai dirbti bei darbo veiklos rezultatai ankstesnėse įmonėse, kaip buvo reaguota į žinią, kad dėl administracijos direktoriaus Č. Nevieros veiksmų savivaldybė, mano žiniomis, patyrė 3000 eurų nuostolius, kaip administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Vaicekauskas, atleistas iš pareigų, vėl priimtas mero patarėju, o kiek ko mes dar nežinome?

Politikai, užmiršta, kad buvo išrinkti mums tarnauti. Kaip pavyzdį galiu pateikti atvejį, kai pas administracijos direktorių ateina Meno mokyklos bendruomenės atstovai, mokinių tėveliai, mokytojai pasidalinti savo nuogąstavimais dėl mokyklos vidinių problemų, jos ateities. Ir pirmi žodžiai, kuriuos jie išgirsta iš Česlovo Nevieros skamba taip: „-Ko jūs čia atėjote? Vis tiek nieko nepakeisite“. Tokie politikai nemoka ir negali tarnauti mūsų žmonėms. Todėl ir norisi paklausti, kodėl mūsų meras Vytenis Tomkus taikydamas tokius aukštus ir visiems vienodus įstaigų vadovams vertinimo standartus pasirinko tokį administracijos direktorių kaip Česlovas Neviera ir ilgą laiką laikė jį po savo sparneliu.

Galima būtų pateikti dar daug klausimų, kylančių visuomenei, dėl tiek administracijos tiek mero ir jo aplinkos veiklos būdų ir metodų, kuriuos labai vaizdžiai atskleidė jau buvęs vicemeras Algimantas Janavičius savo atsisveikinimo kalboje, pasakytoje 2018 08 30 dienos neeilinio tarybos posėdžio metu. Reikėtų padėkoti jam už tai, kaip vaizdžiai jis pademonstravo, kokiame mėšle murkdosi didžioji dauguma mūsų išrinktų politikų.

Visi politikai, tiek pozicija, tiek ir opozicija savo pareiškimuose skelbia, kad politiniuose žaidimuose nedalyvaus. Ar tai nejuokinga? Jie nieko daugiau neveikia, o tik ir žaidžia politinius žaidimus, kelia intrigas, o jeigu apie tai kas nors išdrįsta prabilti garsiai ir viešai, neriasi iš kailio, kaip juos užčiaupti bei jiems atkeršyti. Merui Vyteniui Tomkui visai nesvarbi Kaišiadorių krašto gerovė. Jeigu būtų kitaip, jis ne užsiimtų vien opozicijos kaltinimais, bet imtų aktyviai veikti ir bandytų suvaldyti susidariusią padėtį ir tikrai rastų išeitį, jeigu sugebėtų pakilti aukščiau savo ambicijų, kurios jam daug svarbiau už mūsų gerovę.

Šioje politikų kovoje nelaimi niekas, o pralaimi visas Kaišiadorių kraštas.

Daug kas norėtų paklausti: kam ta suirutė, kai iki rinkimų liko tiek nedaug. Aš manau, kad turi būti galų gale padarytas galas politikų neatsakingumui ir pateikta pamoka ateičiai, kad už piktybinį aplaidumą ir piktnaudžiavimą bei melą reikia atsakyti.

Esu įsitikinęs, kad dar liko mūsų krašte atsakingų žmonių, kuriems nereikia postų, nereikia politinių klanų, su jais susijusių intrigų, kurie sugebės patys valdyti Kaišiadoris ir mokės tarnauti šio nuostabaus krašto žmonėms.

9 KOMENTARAI

  1. Želvys atsako už daromą broką – kur yra vykdoma priežiūra? Kaip vykdomi pirkimai? Kas rašo specifikacijas – kas už tai atsako? Jei nesužiūro – vyt kibinimat. Keliai neafaltuojami, neįtraukiami į sąrašus, ką jis veikia – nieko nedaro tik amžinai dejuoja ir dejuoja, vaikšto per kabinetus ir guodžiasi visoms boboms iš eilės kaip jis ten kenčia ir kaip jį visi vargšą uja. Sunki ta tinginio duona.

  2. p.Valentinavičiau, tamstai reikėtų priminti, kad prie tų 3000 Eu, priteistų sav. administracijai užmokėti už teismo iš laidas prisidėjo ir paties žmona, dirbanti taip tamstos niekinamoje savivaldybėje viešųjų pirkimų tarnyboje ir nemačiusi kur deda parašą. Keistas tamstos teiginys, kad nereikalingi postai, norint valdyti rajoną. Tai kam pats ketini dalyvauti rinkimuose su kol kas neįvardintu komitetu? Prieš einant į politiką bent jau susipažinkite su šalyje veikiančiais įstatymais. Mano manymu pats esate vienas iš įžūliausių intrigantų, lendančių ten, kur nieko neišmanote. Jūsų neišprusimu sėkmingai naudojasi tie, kurie siekia, kad nebūtų sėkmingai įgyvendinami projektai ir numatyti darbai.

  3. Atspindžiai, būkite diplomatiški, duokite ir kitai pusei pasisakyti, nebūkite tendensingi, nes nustosime Jus skaitę.

  4. Esu iš Kaišiadorių,dar permesdama tinklalapius kartais peržiūriu ir Atspindžių tinklalapį. Labai dažnai randu straipsnius šio straipsnio autoriaus. Atvirai pasakysiu- pabodo juos skaityti. Kadangi straipsnio autoriui labai rūpi mūsų krašto gerovė,jis pakankamai dažnai komentuoja valdžios asmenų darbą ir sprendimus,norėčiau paklausti- o ką jis tokio naudingo yra nuveikęs, kiek mokesčių sumokėjęs, ar kokiam prašančiam pagalbą suteikęs. Kadangi teisiami ir kritikuojami kiti asmenys,norisi,kad šis asmuo plačiau papasakotų apie save,juk jo biografija daugeliui skaitančiųjų nežinoma. Norėtume,kad papasakotumėte kokiose darbovietėse dirbote ar dirbate,o jei nebedirbate-tai kodėl, kiek vaikų užauginote ir prisidėjote prie jų auklėjimo, tobulėjimo ir išlaikymo, juk visi jie lankė meno mokyklą,ir tai tik ugdymo pradžia… Aš,kaip Kaišiadorių gyventoja ir labai besirūpinanti mūsų kraštu, norėčiau viešumo iš visų pusių. Juk negali būti ‚skaldoma‘ ir teisiama tik viena pusė.Juk mes gyvename demokratinėje valstybėje,ar ne?Viešumas būtinas ir nereikia jo bijoti. Kaišiadoriečiai juk turi žinoti ‚teisiamųjų ‚ ir ‚teisiančiųjų‘ biografijas. Visa tai būtina dėl mūsų krašto gerovės.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

penki × trys =