Tiesioginis valdymas Kaišiadoryse?

4

Romualda Suslavičienė


Diskusijas, beveik valandą kunkuliavusias Didžiojoje savivaldybės salėje, kurios čia įsisiūbavo vietoje skelbto savivaldybės tarybos posėdžio, nežiūrint visko, galima laikyti naudingomis: daugeliui rajono politikų jos tapo tarsi tarybos nario veiklos pradžiamoksliu, nesvarbu, kad smarkiai pavėluotu…

Į neįvykusį posėdį atvažiavusi Vyriausybės atstovė I. Ričkuvienė susirinkusiems priminė, jog per įstatymo numatytą laiką nepaskyrus savivaldybės administracijos direktoriaus bei mero pavaduotojo, savivaldybėje bus įvestas tiesioginis valdymas. Tokiu atveju visi tarybos nariai netenka įgaliojimų, savivaldybės tarybos funkcijas perimama įgaliotas vyriausybės atstovas. I. Ričkuvienė pabrėžė įstatymuose nustatytas pareigas bendruomenei, kurias tapdami tarybos nariais prisiėmė politikai, ir palinkėjo nepamiršti, kad bendras darbas ir bendri sprendimai reikalingi žmonėms.

Tačiau panašu, kad žmonių bendruomenei reikalingi vienokie dalykai, o politikų bendruomenei – visai kiti. Todėl daugiau kaip valandą žiro kaltinimai, kurių didelės dalies galėjo ir nebūti, jei tarybos nariai (kai kurie jų taryboje dirba jau po kelias kadencijas) bent akies krašteliu būtų pažvelgę į savo pačių patvirtintą rajono tarybos veiklos reglamentą ir Vietos savivaldos įstatymą. Deja, šiuos pagrindinius veiklos dokumentus, kuriuos privalu išstudijuoti kiekvienam dirbti pradedančiam tarybos nariui, Vyriausybės atstovei diskusijų pabaigoje teko pacituoti paraidžiui. Tuomet naująja dauguma save vadinantys politikai „sužinojo“, jog iki tol, kol merui neįteikia viešo dokumento ir savo veiklos programos (taip šiemet padaryta ne viename rajone, kur politikai geriau susipažinę su įstatymais), jie nėra jokia dauguma. Tad, kiek pašurmuliavus, merui čia pat buvo įteikta (pirmiausia – kopija, jam nesutikus – atneštas ir originalas) Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narių grupės sutartis su šių metų rugpjūčio 30 dienos data. Sutartyje „vieningai dirbti Savivaldybės gyventojų labui, sutartinai įgyvendinti bendrą darbų programą“ įsipareigoja A. Jurevičius, A. Lukoševičius, K. Petkevičius, R. Urmilevičius, Š. Čėsna, K. Moroza, G. Gružauskas, K.V. Meilutis, K. Baniūnienė, M. Muižinikas, A. Radvila, M. Mitkus, R. Gliaudelienė, A. Lakštauskas ir V. Streikauskas. Tiesa, programa pateikta nebuvo, ją, matyt, dar teks „pagimdyti“.

Kodėl šis dokumentas, galėjęs smarkiai paspartinti bendrų susitarimų gimimą, visą mėnesį buvo kažkur „marinuojamas“, sveiku protu nesuvokiama.

Merui perskaičius visą tekstą ir pasiūlius pagaliau pradėti posėdį bei svarstyti rajono visuomenei svarbius klausimus, salėje beliko tik aštuonios politikų galvos. Iš posėdžiauti atėjusių 23 tarybos narių (nedalyvavo A. Anužis ir V. Streikauskas), tądien dirbti panoro tik pats meras V. Tomkus, konservatoriai A. Janavičius, K. Jakelis, M. Vaicekauskas, S. Pilkis ir D. Nasevičienė bei socialdemokratai D. Rudienė ir E. Cikanavičius. Kiti smagiai šypsodamiesi (viena dama net pamojavo rankele) iškurnėjo pro duris. Tad kuro kainų patvirtinimas, Pravieniškių lopšelio-darželio remontas ir kiti gyvybiškai svarbūs dalykai ir vėl liko už borto. Nesunku susivokti ir kodėl: buvo pakankamai aiškiai pasakyta, jog visi klausimai bus išspręsti tik tuo atveju, jei pirmiau įvyks posėdis, kuriame meras pateiks Antano Lukoševičiaus kandidatūrą į administracijos direktoriaus postą. Nors daug buvo kalbėta, jog reikia kompromisų, šioje vietoje, matyt, jie negalimi…

Po kiek laiko tądien buvo įregistruotas ir dar vienas dokumentas (visgi Vyriausybės atstovė Vietos savivaldos įstatymą citavo ne veltui!) – tai tarybos narių A. Jurevičiaus, K. Petkevičiaus, K. Morozos, A. Radvilos, Š. Čėsnos, K. V. Meilučio, R. Urmilevičiaus, M. Mitkaus, M. Muižiniko, K. Baniūnienės, G. Gružausko, R. Gliaudelienės, V. Silvanavičiaus ir Antano Lukoševičiaus rekomendacija merui į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas teikti Antano Lukoševičiaus kandidatūrą.

Ir dar – tiesioginę transliaciją iš savivaldybės didžiosios salės stebėjo gana daug kaišiadoriečių. Ne vienas savo nuomone norėjo pasidalinti ir su redakcija. O nuomonė gana griežta – visi skambinusieji sakė nekantriai laukiantys tiesioginio valdymo, kad tos kėdės, kurios salėje ir vėl liko tuščios, tokios ir pasiliktų ramiai laukti kitų rinkimų, nežiūrint to, kad kai kuriuos padorius politikus gaila prarasti. O šioje vietoje sunku susilaikyti nepacitavus vieno buvusio kaišiadoriečio, taip pat stebėjusio transliaciją, pusiau juokais telefonu padeklamuoto dvieilio: „Nors saulelė jau ritasi rudeniop, pas mus, skant, dūmelis rūksta ir mums jūsų netrūksta“…

Priminsime, jog ši žiauri, bet, ko gero, teisinga svajonė galėtų išsipildyti spalio gale – tuomet sukanka du mėnesiai nuo to laiko, kai iš pareigų buvo atleisti savivaldybės administracijos direktorius ir mero pavaduotojas.

4 KOMENTARAI

  1. Jeigu Silvanavičiui diktuoja Radvila, o Gliaudelienė atgaivino santykius su Paške, Slibinas su lukošium nori valdyti ne tik vandenis, bet ir rajoną, mitkus savo pačią nori paversti turgaus pilnaetatine valdove, Mižnykas už išvarymą iš švogerio valdų piktas ant viso svieto – gero nelauk. TIK TIESIOGINIS VALDYMAS !

  2. Muizinikas piktas ant konservu kad jie jo dvara statybu inspekcijai pridave, o durneliai socdemai su neviera isvien su konservais nuejo

  3. Kokia svarbi persona gerb. A. Lukoševičius ,tikriausiai daug nuveikęs Kaišiadorių krašto labui, be jo kompetencijos ir pasiaukojimo ir praeityje įvykdytų projektų atrodo savivaldybės taryba negali egzistuoti ir suglaudusi kojytes,kaip vaikas norintis sysioti , palaukti kitų rinkimų.Reikėtų tokiam nusipelniusiam veikėjui ateityje kandidatuoti ar į seimą , į mero postą, o gal būt pagaliau pasveri savo nublankusias galimybes….

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

trys + aštuoni =