Savivaldybė – PRIEŠ ir PO

4

Romualda Suslavičienė


PRIEŠ

Priešpaskutinę vasaros dieną, rugpjūčio 30-ąją, dešimtys rajono gyventojų stebėjo neeilinio savivaldybės tarybos posėdžio transliaciją, kuriame svarstytas nepasitikėjimo pareiškimas dabar jau buvusiais mero pavaduotoju, administracijos direktoriumi ir jo pavaduotoju. Apie įvykusį slaptą balsavimą, kuris lėmė turėti tai, ką turime – visi trys atleisti, savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas laikinai eina Žaslių seniūnas Mindaugas Nasevičius – jau rašėme ankstesniame numeryje.
Tiems, kurie tiesioginės posėdžio transliacijos ar jo įrašo pažiūrėti neturi galimybės, trumpai apžvelgsime posėdžio eigą.

Administracijos vadovai buvo santūrūs

Taigi – posėdis (dalyvavo 23 nariai, nebuvo A. Lakštausko ir V. Streikausko) prasidėjo tuo, jog meras V. Tomkus atkreipė dėmesį į tai, kad sprendimo projektai dėl atsakingų asmenų atleidimo pateikti su tuščiomis vietomis – neįrašyta, kas laikinai eitų administracijos direktoriaus pareigas po nušalinimo. Posėdžio dalyviams teko išklausyti tarybos sekretoriaus komentarą, jog toks atvejis reiškia, kad sąmoningai palikta vieta merui įrašyti savo siūlomą kandidatūrą. V. Tomkus paskelbė, jog nušalinimo atveju direktoriaus pareigas siūlo pavesti Mindaugui Nasevičiui.
– Liūdna, kad tokie dalykai vyksta nedaug laiko likus iki rinkimų, bet, jeigu pasitikėsite, dirbsiu, – savo sutikimą viešai išreiškė M. Nasevičius.
R. Urmilevičiui pristačius sprendimo projektą dėl trijų vadovų atleidimo, meras V. Tomkus perskaitė pareiškimą, kuriame išdėstytas pasiryžimas nedalyvauti politiniuose žaidimuose. Po to salę paliko koalicijos partneriai: visi konservatoriai bei socialdemokratai A. Anužis, L. Rudienė ir E. Cikanavičius. Kadangi su nepasitikėjimo pareiškimą pasirašiusiais liko „valstietis“ M. Mitkus, Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) atstovė R. Gliaudelienė bei trys socialdemokratai: M. Muižinikas, A. Radvila ir V. Silvanavičius, likusių salėje pakako, kad posėdis būtų galiojantis, todėl jis vyko toliau. Tarybos nariui A. Jurevičiui pasiūlius, į posėdžio pirmininko kėdę sėdo buvęs meras liberalsąjūdietis R. Urmilevičius. Dėl trijų rajono vadovų atleidimo slaptam balsavimui surengti, išrinkta balsų skaičiavimo komisija (pirmininkas A. Jurevičius).
Nors, kaip daugelis pakankamai gerai supranta, posėdžio baigtis ir priimti sprendimai priklausė tikrai ne nuo diskusijų ir noro išsiaiškinti, tinkami trys vadovai toliau eiti pareigas ar ne, bet nuo išankstinių susitarimų, „kaltinamiesiems“ buvo suteikta galimybė pasisakyti.
Dabar jau buvę direktorius Č. Neviera ir jo pavaduotojas T. Vaicekauskas buvo santūrūs.
– Noriu padėkoti už darbą. Žmonės mato pasikeitimus visose srityse, nuotaika geresnė ir skaidresnė, – sakė Česlovas Neviera.
Į tarybos nario K.Petkevičiaus paklausimą apie naujas investicijas, Č. Neviera atsakė, jog naujos investicijos sudaro 44 mln. €.
Taip pat K. Petkevičius domėjosi tiltelio prie dviračių tako reikalais – kilo įtarimų, kad jis nekokybiškas, statybai sunaudota ne tiek medžiagų, kiek įkainota. A. Jurevičius klausė, kas statė tą tiltelį. Č. Neviera paaiškino, jog sudaryta komisija, kuri posėdžio dieną turi pateikti išvadas, o galimą broką pagal įsipareigojimus privalo ištaisyti statybinė organizacija. R. Gliaudelienė kalbėjo, jog jai susidaro įspūdis, kad sprendimų projektai prastai parengti, „iš vakaro pristatinėjami, darbai prastos kokybės“, kritikavo darbų eigą savo gyvenamoje Kęstučio gatvėje. Verslininkas J. Koklevičius vėl kėlė savo žemės sklypo paskirties pakeitimo problemą. Kritikos išsakė ir kaišiadorietis V. Valentinavičius.
– Esu labai kritiškas šios dienos pozicijai. Šitas sprendimas, kurį ruošiatės priimti, visiškai nepasiteisins. Saulė leidžiasi, o jūs norite savivaldybėje pakeisti struktūrą ir bandyt kažką padaryt. Nieko nepadarysite. Jūs net nesušildysite tų kėdžių, o apie darbus jau nėra ką kalbėti. Ši savivaldybės taryba ir administracija padarė tikrai daug, – kalbėjo Senamiesčio seniūnaitis Kazimieras Malinauskas.
Seimo narės L. Matkevičienės padėjėja Marytė Šakienė sakė, jog visi labai nori, kad viskas būtų gerai, tačiau „jei visur taip norim pasirodyti kaip gerai dirbantys, pirmiausia pasirodykime savo įstaigose“. Šiuos žodžius ji adresavo tarybos narei R. Gliaudelienei.
– Jaučiu pareigą pasisakyti. Norėčiau padėkoti tarybai už suteiktą galimybę dirbti, o apsispręsti dėl tolimesnio mano darbo – jūsų teisė, – kalbėjo direktoriaus pavaduotojas T. Vaicekauskas.
Kadangi nei priekaištų, nei klausimų posėdžio dalyviai T. Vaicekauskui neturėjo, posėdį stebėjęs kaišiadorietis paprašė paaiškinti, už ką atleidžiamas direktoriaus pavaduotojas. Posėdžiui pirmininkavęs R. Urmilevičius informavo, jog viskas yra viešame pareiškime, kuris paskelbtas. Kaišiadorietis apgailestavo pareiškimo neradęs.
– Tai problemos ne mūsų ir ne jūsų, o tų, kurie nepaskelbė, – paaiškino R. Urmilevičius.
Kiek nukrypstant nuo temos, negali nepastebėti, kad šis paaiškinimas dar kartą ryškiai iliustruoja išskirtinę kai kurių šios kadencijos tarybos narių nekompetenciją orientuotis viešojoje erdvėje – oficialioje savivaldybės svetainėje pareiškimai su atsakymais paskelbti rugpjūčio 28 dieną, posėdis vyko 30-ą… (Tiesa, anoniminiuose „geltonuosiuose“ socialiniuose tinkluose pareiškimas paskelbtas rugpjūčio 20-ą, bet visa bėda, kad ne visi juos skaito, kaip kad mano „neetatiniai bendradarbiai“).
Nepasitikėjimo direktoriaus pavaduotoju svarstymas užtruko minimaliai, posėdžio dalyviai antrą kartą išskubėjo balsuoti.

A.Janavičius „davė garo“
Užtat iš mero pavaduotojų šalinamas Algimantas Janavičius kalbėjo ilgai ir emocingai, nors pasisakymui posėdyje jam tebuvo skirtos 3 minutės.
– Šiemet sukanka lygiai 23 metai, kai buvau išrinktas tarybos nariu. Aš neišgyvenu, kad mane atleidžiate. Iš tarybos narių neatleisite. Manęs neužvaldysite, bet noriu pasakyti, kad man gaila jūsų, – nevyniodamas į vatą rėžė A. Janavičius. Jis papunkčiui išnagrinėjo visus nepasitikėjimo pareiškime iškeltus priekaištus stėbėdamasis jo autorių nekompetencija. Kalbėdamas apie kaltinimus, kad būdamas vicemeru nesumažino emigracijos, nepraleido progos įgelti nepasitikėjimo pareiškimo autoriams, kurių vaikai seniai gyvena užsienyje, priminė skandalingus praėjusios kadencijos „nuopelnus“ ir pan. Jam daugiausiai oponavo R. Gliaudelienė, kuri, be kita ko, paprašė paaiškinti, kodėl vicemeras gyvena ne mūsų rajone, o išrinktas čia, klausimų turėjo A. Jurevičius, A. Radvila, G. Gružauskas, K. V. Meilutis.
Kaip jau žinome, posėdis baigėsi taip, kaip ir buvo sumanyta. Praeityje garsūs brangaus autobuso su tualetu pirkėjai, nevykusios „Rugelio“ renovacijos, Žemaitės gatvės remonto su, neva, savaime žemėse pakilusiais vamzdžiais, ir kitų garsių darbų kuruotojai ir globėjai, prieš trejus metus praradę valdžią, tądien, rugpjūčio 30-ąją, padėjo pamatą tiesai ir šviesai Kaišiadoryse… Ar tik ne tai pačiai, kuri švietė apie 14 metų ir prieš kurią taip narsiai ir taip pasiaukojamai kovojo dalis tų, kurie šiandien atsistojo su „švietėjais“ į tą pačią gretą?

PO

– Mėginsime ieškoti bendrų sprendimų, organizuoti darbą taip, kad būtų įgyvendinti svarbiausi tikslai bei planai, paprašytas pakomentuoti savivaldybėje susiklosčiusią situaciją sakė rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.
Savo poziciją jau įvykusio posėdžio vakarą meras labai aiškiai išreiškė asmeninėje socialinių tinklų paskyroje:
„Šiandien Kaišiadoryse opoziciniai liberalai, keli nuo socdemų atskilę veikėjai, du darbiečiai ir valstietis pademonstravo žemiausią politinės kultūros lygį ir pirmajame savivaldybės tarybos posėdyje blokavo strateginio plano ir biudžeto pakeitimus, taip apsunkindami vykdomų projektų įgyvendinimą, o antrajame posėdyje nubalsavo už administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo ir mero pavaduotojo atleidimą, nors iki kadencijos pabaigos ir naujų rinkimų likę vos pusė metų. Jiems tikriausiai nesuprantami garbingos politikos ir garbingo žaidimo principai, nors, tikriausiai, ir patys supranta, kad bet kokie naujai paskirti vadovai tik savo kėdes galbūt suspėtų sušildyti iki kadencijos pabaigos, jokios naudos rajonui ir gyventojams neatnešdami.
Taigi, kas prieš keletą dienų atrodė tik kaip politologų straipsnyje įvardintas dumblas ir politinės kultūros pakraštys kituose rajonuose, pasirodo, pasiekė ir Kaišiadoris…
Kadangi pareiškime dėl nepasitikėjimo nebuvo nurodyta konkrečių argumentų ir jų nėra, o kai kurie nurodyti argumentai tiesiog juokingi (pareiškimo dėl nepasitikėjimo tekstą ir atsakymus galima rasti savivaldybės interneto svetainėje), todėl galime įtarti, kad tokius negražius politinius žaidimus ir negarbingus veiksmus sąlygojo opozicijos siekis trukdyti sėkmingam savivaldybės darbui ir Kaišiadoryse vykstantiems pokyčiams bei atskirų veikėjų pyktis, kad Tėvynės sąjungą atstovaujantys savivaldybės tarybos nariai ir administracijos vadovai neleido tenkinti asmeninių interesų pažeidžiant įstatymus ir kitus teisės aktus (taip kaip, matyt, tai buvo įprasta prieš tai buvusias 3 kadencijas).
Verta pažymėti, kad tarp palaikiusių interpeliacijas buvo 2015 m. Koalicijos sutartį ir programą pasirašę tarybos nariai, taip pat vėliau prie koalicijos prisijungę tarybos nariai, kuriems sutartinių įsipareigojimų laikymasis ir jų pačių padėti parašai matyt yra nieko verti (kai kurie iš jų taip elgiasi jau ne pirmą kadenciją): Arvydas Jurevičius, Antanas Lukoševičius, Marijonas Mitkus, Kęstutis Vytautas Meilutis, Marius Muižinikas, Algimantas Radvila, Vytautas Silvanavičius. Pacta sunt servanda, t.y. sutartinių įsipareigojimų laikymasis nuo viduramžių laikų visoms sutarties šalims yra šventas principas, bet, deja, ne šiems Kaišiadorių politikams…
Matant, kas vyksta ir kokie veikėjai tame dalyvauja, akivaizdus didelis noras sugrąžinti iki 2015 m. daug metų rajone egzistavusią tvarką, kuomet visus sprendimus priimdavo ne gyventojų išrinkti juos atstovaujantys politikai, o šešėliniai veikėjai, kuomet dėl neskaidriai vykusių viešųjų pirkimų savivaldybė patirdavo didelių nuostolių ir kuomet rajonas buvo gilioje stagnacijoje bei vis labiau atsilikdavo nuo aplinkinių rajonų. Jau girdime, kad yra kuriami rinkimų komitetai, šešėliniai veikėjai derina tarpusavio veiksmus, todėl kyla labai didelis pavojus demokratijai ir visų gyventojų (o ne tik turtingųjų) interesų atstovavimui. Todėl dėsime visas pastangas, pirmiausiai, įgyvendinti vykdomus bei numatytus projektus šioje kadencijoje, ir kviesime visus kam rūpi Kaišiadorių rajono ateitis jungtis prie Tėvynės sąjungos, tęsti pradėtus pokyčius ir užkirsti kelią sugrįžti dumblui artėjančiuose rinkimuose.
Didelis ačiū mero pavaduotojui Algimantui Janavičiui, administracijos direktoriui Česlovui Nevierai ir administracijos direktoriaus pavaduotojui Tomui Vaicekauskui, kurių rytoj bus paskutinė darbo diena einamosiose pareigose, už tarnybą ir visus per trejus metus atliktus darbus! Kuo didžiausios sėkmės perimant ir tęsiant darbus laikinai administracijos direktoriaus pareigas nuo rytojaus perimančiam Mindaugui Nasevičiui, o visos administracijos pagalbos dabar reikės dar didesnės. Suprantame, kad dirbti bus sunkiau, kad įvairūs trukdymai gali tęstis, bet mes nepasiduosime, nieko neišsigąsime ir garbingai tarnybą gyventojų labui atliksime iki pat kadencijos pabaigos. O į būsimus rinkimus ateisime sustiprėję, surinkę dar geresnę komandą, kuri rūpinsis ne savo asmeniniais, bet rajono gyventojų interesais, ir 2019 m. nugalėsime! Neleiskime vėl rajoną užvaldyti dumblui ir šešėliui!“
Darbas vyksta toliau, praėjusį pirmadienį administracijos direktoriaus kabinete intensyviai darbavosi Žaslių seniūnas, laikinai einantis administracijos direktoriaus pareigas Mindaugas Nasevičius.
– Jaučiuosi kaip I klasės gimnazistas (I kl. gimnazistas – vidurinės mokyklos devintokas – aut. past.), bet jokiu būdu ne pirmokas – juk jau penktus metus dirbu seniūnu, tad administracinę „virtuvę“ žinau. Posto nesureikšminu, jis laikinas, dirbsiu, kiek to reikės, – rugsėjo 3-ąją „Atspindžiams“ sakė Mindaugas Nasevičius.

Išmetė iš partijos
Sunkesnė ir sudėtingesnė padėtis socialdemokratų partijos rajono skyriuje: nors posėdžio išvakarėse skyriaus taryba balsavo už tai, kad su šios partijos sąrašu į rajono tarybą išrinkti socialdemokratai drauge su koalicijos partneriais paliktų posėdžių salę, 3 iš jų – M. Muižinikas, V. Silvanavičius ir A. Radvila, partijos tarybos valios nepaisė. Po šios istorijos rajono socialdemokratams bus labai sunku nusiplauti nepatikimų koalicijos partnerių dėmę.
„Atspindžiai“ pakalbino socialdemokratų partijos rajono skyriaus pirmininko pavaduotoją, socialdemokratų frakcijos rajono taryboje vadovą Eugenijų Cikanavičių:
– Blogai, kai į partiją prilenda žmonių ne iš idėjos, o vardan savo asmeninių interesų. Tai akivaizdu, kaip kad akivaizdu, jog skyriui reikia valytis. Kito kelio nėra. Rugsėjo 4-ąją vyks skyriaus tarybos posėdis, kuriame tai ir mėginsime daryti. Tikiuosi, kad sveikas protas nugalės, – sakė E. Cikanavičius, kai su juo kalbėjomės rugsėjo 3-ąją.
Kaip rodo gauta informacija, šiame posėdyje, po audringų diskusijų, priimtas sprendimas iš socialdemokratų partijos gretų pašalinti Algimantą Radvilą ir Vytautą Silvanavičių bei rekomenduoti respublikinei partijos tarybai, kurios narys yra, pašalinti iš partijos M. Muižiniką.

4 KOMENTARAI

  1. Beja, poniai Suslavičienei lygiai taip pat gerai turėtų būti žinoma, kad visų tų jos paminėtų praeityje neva „garsių“ „brangaus autobuso su tualetu“ pirkimu, „nevykusios „Rugelio“ renovacijos“, „Žemaitės gatvės remonto su, neva, savaime žemėse pakilusiais vamzdžiais“ ir „kitų garsių darbų“ tiesioginiai autoriai, atlikėjai ir vykdytojai, kaip ir tada, taip ir dabar labai sėkmingai darbuojasi rajono administracijoje ir šiandien – tai pirmiausia ponas R. Želvys, ponios L. Pūrienė su R. Taparauskiene ir kita Co… Niekas čia nepasikeitė, nebent tik oficialiai „kalbančios galvos“…

  2. Už kokius nuopelnus šis sovietinio raugo valdininkėlis yra laikomas savivaldybės administracijoje? Janavičiaus, Nevieros jau nėra – tai ką Želvys ten vis dar daro?

  3. Želvys gerai dalybos veiksmą įvaldęs yra, todėl ir išplaukia iš visokių slidžių istorijų – vyniojasi kaip žaltys. O „metė lauk“ čia jį daug kas – ir tie, ir anie, bet jis kaip pūpso, taip pūpso savo kėdėj. Negadinkit žmogui sveikatos su savo keliais ir šitom rašliavom.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

18 − 2 =