Nominavo vyskupu augziliaru

0
Silvijos Knezekytes nuotr.

Džiugi naujiena pasiekė Kaišiadorių vyskupiją – popiežius nominavo teologijos mokslų daktarą monsinjorą Algirdą Jurevičių Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru.

46-ių mokslų daktaras A. Jurevičius pastaruoju metu buvo Kaišiadorių vyskupo generalvikaru, pernai jis buvo paskirtas palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatoriumi, su T. Matulionio beatifikacijos byla dirbo 1998–2008 metais. Pasak arkivyskupijos, iš Vievio kilęs A. Jurevičius yra baigęs Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą (dabar – Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija), 1991–1996 metais studijavo Kauno kunigų seminarijoje bei Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teologijos fakultete, čia mokslus baigė su pagyrimu, įgydamas kvalifikacinį teologijos bakalauro laipsnį. Mokydamasis kunigų seminarijoje atliko vargonininko tarnystę, o popiežiui Jonui Pauliui II lankantis Kaune 1993-iųjų rugsėjo 6-ąją vargonavo per šv. Mišias Kauno Santakoje.

1996 metais A. Jurevičius įšventintas kunigu. Daugiausia dirbo Kaišiadoryse, yra talkinęs lenkų sielovadoje Fuldos vyskupijoje, buvo atsakingas už lietuvių sielovadą Štutgarte (Vokietija). 1996–1998 metais jis studijavo VDU Teologijos fakulteto magistrantūroje, įgijo Katalikų teologijos licenciato-magistro kvalifikacinį laipsnį. Praktinės teologijos mokslų daktaro laipsnį jis įgijo po 2000–2004 metais baigtų studijų Sankt Georgen aukštojoje filosofijos-teologijos mokykloje Frankfurte prie Maino (Vokietija). Jis yra dėstęs Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijose, dirbęs VDU, taip pat Lietuvos mokslų akademijoje.

A.Jurevičius bus Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo pagalbininkas. Pasak Pasak Kauno vyskupijos atstovo spaudai, vyskupijoje yra vienas atsakingas vyskupas, bet didelėms vyskupijoms prašoma vyskupų pagalbininkų, augziliaras ir reiškia padedantis, patarnaujantis, jų gali būti keletas. Popiežius A. Jurevičių nominavo neseniai, jo įšventinimas turėtų įvykti artimiausiais mėnesiais.

Šios nominacijos proga vyskupui augziliarui A. Jurevičiui uždavėme keletą klausimų.

– Papasakokite trumpai apie save, kodėl pasirinkote kunigystės kelią?

Pasaulietine prasme negaliu rasti jokios svarios priežasties kunigystės pasirinkimui. Pirmieji atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metai sutapo su mano vidinių ieškojimų laikotarpiu. Tuomet labai gyvai atradau krikščioniško tikėjimo žavesį bei Kristaus asmens spindesį, o visa kita ėjo tarsi savaime. Supratau, kad geriausiai savo gyvenimo tikslus realizuosiu tapdamas dvasininku.

– Kas jums labiausiai įstrigo iš studijų, kas buvo sunkiausia?

Sunkumų mokymosi srityje neturėjau. VDU teologijos fakultetą baigiau su pagyrimu. Kokių tik sumanymų imdavausi, jie pavykdavo. Manau, kad sunkiausi dalykai dar laukia, o jei juos pasidalinsiu su Viešpačiu, sunkumai taps lengviau įveikiami.

– Kurioje parapijoje ir koks darbas jums labiausiai prie širdies?

Beveik du metus teko darbuotis klebonu Aukštadvario bei Vytautavos parapijose (Trakų raj.). Pažinau žmonių norą turėti sau artimą kunigą, į kurio duris galėtum visuomet pasibelsti ir būti priimtas. Ten teko imtis sudėtingų remonto darbų, kuriuos tęsė kiti kunigai, nes išvykau mokytis į Vokietiją.

Sielovadinė tarnystė Kaišiadorių parapijoje taip pat buvo įdomi. Gal dėl to, kad tai – mano tėvo gimtinė. Jis gimė Dubaklonių kaime (dabar – Kriaučiškės). Nepasižymiu komunikabilumu, mėgstu daugiau klausyti, negu kalbėti. Kaišiadoryse šis pomėgis buvo žmonių nuoširdžiai priimtas.

– Jūs parašėte knygą apie Palaimintąjį Teofilių Matulionį? Kas padėjo ją rašyti, ar patenkintas rezultatu?

Knygą padėjo rašyti pats Teofilius, nes tiek daug visko patyręs bei tapęs palaimintuoju jis daug kam gali padėti. Kadangi tai – ne pirma mano knyga, nebuvo labai sunku. Knygą įvertina jos skaitytojai. Jau pasirodė antroji knygos laida bei vertimas į lenkų kalbą, ruošiami vertimai į rusų bei anglų kalbas. Tai rodo, jog skaitytojai knygos pagalba atranda palaimintojo asmenį, atvyksta piligrimystei į mūsų katedrą ir taip atranda Kaišiadoris.

– Tuoj persikelsite į Kauną, būsite įšventintas naujose pareigose? Kokie laukia iššūkiai, kaip įsivaizduojate savo ateitį?

Rugpjūčio mėnesį laukia kraustymosi bei įsikūrimo sunkumai. Rugpjūčio 19 d. (sekmadienį) 15 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje būsiu įšventintas vyskupu ir tapsiu Kauno arkivyskupo padėjėju. Šį paskyrimą įvykdė popiežius Pranciškus, o mes kunigai šventimų dieną pažadėjome, jog eisime ten, kur būsime siunčiami. Tad priimu tai ne tik kaip Dievo valią, bet ir kaip Bažnyčios poreikį.

Iššūkiai susiję su nauja vieta, naujais žmonėmis, naujomis pareigomis. Visa tai po kažkurio laiko taps ne tik nebenauja, bet sava ir brangu. Ateities kol kas nebandau įsivaizduoti, bet leisiuosi Viešpaties nustebinamas.

Kalbino Virginija Šimkūnienė

Silvijos Knezekytes nuotr.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

14 − septyni =