Naujas daugiabutis Kaišiadoryse neiškils

2

Apmaudu, tačiau svajonė Kaišiadoryse pastatyti naują daugiabutį namą – pirmąjį ir vienintelį per visą atkurtos nepriklausomybės laikotarpį, žlugo. Nors atrodė, kad iki statybos darbų pradžios – vos žingsnis: buvo pasirašyta su agentūra finansavimo sutartis, atlikti viešieji pirkimai, planus teko pakeisti. Žinoma, liko nuoskauda, nes aiškiai matosi, jog savivaldos mažėja, – sako savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera.

Įkurtuvės planuotos 2019-aisiais

Projekto „Socialinio būsto plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ veiklos startavo dar 2015-ųjų spalio pabaigoje. Prieš tai, balandžio 15-ąją, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą „Dėl savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais veiksmų plano“, kuriame, be kita ko, nurodyta, kad projekto pareiškėjai – savivaldybės – ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų turės padengti iš savo biudžeto. Perspektyva su tokiu prisidėjimu pastatyti naują namą atrodo gana patraukliai.

Buvo parengtas projektas, jo metu planuota Kaišiadorių miesto Parko gatvėje pastatyti daugiabutį vienos laiptinės penkiaaukštį pastatą, kuriame būtų 15 socialinių būstų. Trys iš jų buvo projektuojami asmenims su negalia. Parengtas projektas gavo finansavimą iš Europos regioninės plėtros fondo, gautas statybos leidimas, įkurtuvės planuotos 2019-ųjų sausio pabaigoje.

Gavus finansavimą, vyko trys viešieji pirkimai. Pirmajame, vykusiame praėjusių metų liepos mėnesį, pretendentai, kurių buvo du, pasiūlė didesnę kainą, nei buvo pinigų (1 mln. 122 378 €), todėl rugsėjo 19-ąją vyko antrasis konkursas. Jame dėl teisės statyti daugiabutį varžėsi 9 organizacijos, mažiausia pasiūlyta kaina buvo 990 tūkst. 521 €. Trečiasis viešųjų pirkimų supaprastintas konkursas įvyko lapkričio 15-ąją.

– Supaprastintame atvirame konkurse dalyvavo 16 pretendentų, mažiausia pasiūlyta kaina buvo 999 tūkst. 992 €. Tai irgi netenkino, todėl gruodžio 12-ąją situaciją svarstė savivaldybės Strateginio planavimo komisija, – padėtį komentuoja Č. Neviera.

Ekspertai vertino teigiamai

Kaip ir reikalauja teisės aktai, praėjusių metų birželio mėnesį atlikta projekto bendroji ekspertizė, už ją, beje, sumokėti pinigai. Ekspertai projektą įvertino teigiamai. „Daugiabučio gyvenamojo namo (…) statybos techninis projektas atitinka (…) nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Techninį projektą galima tvirtinti“, – pateikia išvadą „Statybos projektų ekspertizės centras“.

Buvo nustatyta bendra statybos skaičiuojamoji kaina (2015 metų spalio mėnesio kainomis) – 1 milijonas 335 tūkst. 39 €, iš kurių statybos montavimo darbai sudaro 1 mln. 126 tūkst. 39 €, įrenginiai – 62,21 tūkst. €, projektavimas ir inžinerinės paslaugos – 83,20 tūkst. €, užsakovo rezervas – 63,59 tūkst. €.

Praėjusių metų gruodžio 12-osios Strateginio planavimo komisijos posėdyje dar kartą svarstytos daugiabučio statybos įgyvendinimo galimybės. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja R. Taparauskienė informavo, jog siūloma naujo namo statybos rangos kaina viršija komisijos nustatytą aukščiausią leistiną kainą – 800 tūkst. €. „Komisijos nariai kartu su susirinkusiais asmenimis svarstė projekto įgyvendinimo galimybes ir alternatyvas (pirkti butus ar renovuoti turimus pastatus). Jei įgyvendinant projektą būtų nuspręsta ne statyti, o pirkti socialinį būstą,susidurtume su nemažai papildomų reikalavimų (energetinio efektyvumo klasė, atstumai iki švietimo įstaigų, viešojo transporto stotelių ir t. t.). Taip pat perkant socialinį būstą reikėtų remtis Registrų centro patvirtintomis vidutinėmis sandorių kainomis, kurios yra beveik dvigubai mažesnės, nei rinkos pasiūla, todėl skirtumą iš savo lėšų turėtų apmokėti Savivaldybė. Taigi Savivaldybės prisidėjimo dalis perkant 15 būsto vienetų taip pat bus didelė, o ir gautas turtas bus senas ir reikalaujantis remonto. Ligita Pūrienė papildė, kad asmenys esantys socialinio būsto eilėje pageidauja būstą gauti Kaišiadorių mieste, dėl didžiausios darbo pasiūlos“, – rašoma posėdžio protokole. Komisijos nariai balsavo dėl pritarimo vykdyti naują viešąjį pirkimą statyti socialinį būstą sumažinus kvalifikacinius reikalavimus rangovams ir nustatant kainų ribą 950 tūkst. € bei numatant galimybę toliau derėtis su mažiausias kainas pasiūliusiais konkurso dalyviais, taip pat kreiptis dėl dotacijos projekto įgyvendinimui. Balsų dauguma (8 „už“) šiam pasiūlymui buvo pritarta.

Tačiau nei skelbti dar vieno konkurso, nei derėtis neprireikė – po kelių dienų gautas Finansų ministerijos raštas…

Apkaltino išlaidavimu

Kad naujo daugiabučio, skirto socialinių būstų plėtrai, statyba gali pakibti ore, nuojauta sklandė jau anksčiau: iš naujos šalies vyriausybės pasigirdo nuomonių, jog savivaldybės pernelyg išlaidauja projektuodamos naujus namus socialiniams būstams, kai tuo tarpu kur kas pigiau pirkti socialinius būstus pavieniui jau pastatytuose namuose. Neramūs pasvarstymai pasitvirtino praėjusių metų pabaigoje, kai savivaldybę pasiekė Finansų ministerijos informacija apie Socialinio būsto projekto pervertinimą (vertinimas buvo įvykęs anksčiau, ir jis buvo teigiamas). Joje rašoma:

„Remdamasi valstybės kontrolės audito ataskaitoje pateikta informacija ir Seimo Audito komiteto pavedimu imtis veiksmų, kad būtų suvaldyta neefektyvaus lėšų panaudojimo rizika, Finansų ministerija sustabdė priemonės „Socialinio būsto plėtra“ (toliau – Priemonė) projektų (įskaitant Kaišiadorių socialinio būsto plėtros projektą, kuriuose buvo pasirinkta projekto įgyvendinimo alternatyva nauja statyba (…) ir paprašė Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pakartotinai įvertinti projektinius pasiūlymus. Po gautų departamento išvadų, buvo papildomai pasitelkti ekspertai išsamiai investicijų projektų bei vertinimo išvadų analizei.“

Finansų ministerija pateikia išvadą, jog „alternatyva „Naujų pastatų statyba“ nėra optimalus projekto įgyvendinimo būdas“ ir prašo savivaldybės pasirinkti kitą, pigesnę turto įsigijimo alternatyvą. Išvada grindžiama, neva, nustatytomis investicinio projekto klaidomis: skaičiuojant alternatyvų „Naujų pastatų statyba“ ir „Esamo turto rekonstrukcija/pritaikymas“ nenurodomos privalomos įrengti infrastruktūros (vaikų žaidimų aikštelės, įvažiavimo ir išvažiavimo į teritoriją įrengimo bei tako iki pastato įrengimo) išlaidos; statybos išlaidos skaičiuojamos atsižvelgiant į naudingą, o ne bendrą pastato plotą (reikėtų rūpintis ne tik pačių socialinių būstų, bet ir viso pastato remontu) ir pan.

Pirks nugyventus būstus

Gautą Finansų ministerijos raštą jau prieš pat Naujuosius skubos tvarka apsvarstė rajono savivaldybės Strateginio planavimo komisija. Nuspręsta vietoje planuoto statyti namo, pirkti socialinius būstus jau esamuose namuose.

– Planas statyti daugiabutį gimė dar tuomet, kai pirkti butus jau esamuose namuose buvo praktiškai neįmanoma; galiojo nuostata, kad tokie socialiniai būstai gali būti tik apšiltintuose namuose, o tokius Kaišiadoryse teturėjome du. Vėliau ši nuostata buvo pakeista, tačiau specialūs reikalavimai tebėra gana sudėtingi. Šiuo atveju turėjome paklusti ministerijos valiai, kuri formaliais pagrindais nusprendė vietoje naujo namo statybos pirkti nugyventus butus… Galiu tik pakartoti, jog labai apmaudu, kad savivaldos galios mažėja. Kartu sudėtingėja ES finansuojami projektai, atsiranda nepasitikėjimas. Sunkiausia, kad projektus visuomet siunčiame derinimui, gauname atsakymus, už kuriuos vėliau tuos atsakymus tikrinusios ir derinusios įstaigos ir organizacijos neatsako. Atsakomybė tenka tik savivaldybei. Kaip ir šį kartą: su visomis privalomomis institucijomis derintas ne tik pats projektas, bet ir viešųjų pirkimų sąlygos, patys pirkimai, vertinimai gauti teigiami, bet – kažkas kažkam užkliuvo, ir projektas žlugo. Tokiomis sąlygomis pakankamai sudėtinga surasti jėgų ateityje pasitikėti gautais vertinimais, – kalbėjo administracijos direktorius.

2 KOMENTARAI

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

5 × du =