Lietuvos pažeidimai nuotekų tvarkyme

0

Birželio pradžioje Aplinkos apsaugos ministerijos delegacija, vadovaujama viceministro Mindaugo Gudo, Briuselyje susitiko su Europos Komisijos atstovais aptarti prieš Lietuvą pradėtos pažeidimo procedūros dėl netinkamo Miestų nuotekų direktyvos 91/271/ EEB įgyvendinimo. Pažeidimo esmė yra ta, kad Lietuva netinkamai įgyvendino direktyvą, nes neužtikrino kad Kėdainių aglomeracijos nuotekos būtų išvalytos iki nustatytų reikalavimų. Be to, net 58 vietovėse – aglomeracijose, tarp kurių yra paminėti ir du Kaišiadorių savivaldybės miestai – Kaišiadorys ir Žiežmariai – nėra pasiekę rezultato, kad ne mažiau kaip 98 procentai tos vietovės nuotekų būtų tvarkoma centralizuotose nuotekų tvarkymo sistemose bei ne daugiau kaip 2 procentai nuotekų individua­liose nuotekų tvarkymo sistemose.

Nei vienas miestas nesiekia reikalaujamo lygio


V.Šimkūnienės nuotrauka

Apie tai, koks pasiektas nuotekų tvarkymo lygis, kurio reikalauja aplinkosauginė direktyva, Kaišiadorių savivaldybės miestuose, kurie turi daugiau kaip du tūkstančius gyventojų, paprašėme atsakyti UAB „Kaišiadorių vandenys“ administracijos.

Pagal įmonės direktoriaus A. Bu­zio pasirašytą raštą, Kaišiadorių mieste 92 proc., o Žiežmarių mieste – 94 procentai gyventojų nuotekas tvarko prisijungę prie centralizuotų nuotekų tinklų. Taigi rajono centrui, turinčiam daugiau kaip 8,7 tūkstančius gyventojų, iki reikalavimų atitikimo trūksta 6 procentų, apie 520 gyventojų. O Žiežmariams, antram pagal dydį mūsų rajono miestui, turinčiam 3,6 tūkst. gyventojų, iki direktyvos įgyvendinimo trūksta 4 procentų – 144 gyventojų.

Kaip teigia UAB „Kaišiadorių vandenys“, surinktos nuotekos Kaišiadoryse išvalomos didžiausioje ir modernioje Kaišiadorių nuotekų valykloje. Joje išvaloma per parą 3500 kub. metrų nuotekų. Miesto nuotekų priimtuvas yra lašišinė upė – Lomena, tad valyklai keliami itin griežti reikalavimai. Į Lomeną negali patekti daugiau kaip 10 mg/l BDS7 /biocheminis deguonies sunaudojimas per 7 paras. 10 mg /l azoto, 1 mg/l fosforo, 10 mg/l riebalų. Pasak direktoriaus A. Buzio, nuotekų išvalymo laipsnis Kaišiadorių nuotekų valykloje siekia 98 – 99 proc. „Anksčiau didžiausias nuotekų tiekėjas buvo AB „Kaišiadorių paukštynas“, tačiau kai ši įmonė pradėjo tiekti jau apvalytas nuotekas, Kaišiadorių nuotekų valykloje pasiekiamas labai geras išvalymo laipsnis“, – teigia A. Buzys. Apvalytas nuotekas dar tiekia BHJ, gaminanti maistą gyvūnams, o kitos pramonės įmonės pirminio valymo grandies neturi, todėl jų nuotekos viršija buitinėms nuotekoms būdingą taršą ir pasižymi padidėjusiu BDS7 bei bendru azoto ir riebalų užterštumu. Apie 10 tūkst. kub. metrų nuotekų kasmet į nuotekų valyklą atvežama asenizacinėmis transporto priemonėmis iš atokiausių rajono kaimų, kur iki šiol gyventojai neturi nuotekų nuvedimo tinklų. Pasak A. Buzio, individualiuose nuotekų rezervua­ruose ir šuliniuose kaupiamos nuotekos taip pat yra labai užterštos.

Žiežmarių nuotekos – į Strėvos upę

Kitokie išvalymo rodikliai keliami Žiežmarių miesto nuotekų valyklai. Šioje valykloje išvalytos nuotekos, kurių susidaro apie 700 m3 per parą, patenka į Strėvos upę. Ši upė yra priskiriama karpinių upių kategorijai, tad Žiežmarių nuotekų valykloje nuotekos turi būti išvalytos iki BDS7 25mg/l, bendram azotui ir bendram fosforui reikalavimai nekeliami. Kaip teigia UAB „Kaišiadorių vandenys“, Žiežmariuose nuotekos išvalomos iki BDS7 10 mg/l, o tai siekia 97 – 98 proc. Žiežmarių gyventoja Filomena Šliužienė džiaugiasi, kad gatvėje, kurioje ji gyvena, prieš keletą metų buvo nutiesta nauja vandentiekio ir nuotekų surinkimo trasa. „Vandens kokybė pagerėjo. Jis anksčiau turėjo labai gelsvą atspalvį, jautėsi geležies prieskonis. Dabar geriame skanų vandenį, jis skaidrus, švarus. Mano gatvės kaimynai, kurie anksčiau nebuvo prisijungę prie centralizuotos sistemos, prisijungė ir džiaugiasi turimais patogumais“, – pasakojo Lauko gatvės gyventoja.

Paskutinė rekonstruota valykla yra Rumšiškių miestelyje, ją rekonstravo 2011 metais. Iš Rumšiškių nuotekų valyklos nuotekos išleidžiamos į Kauno marias – apie 340 m3. BDS7 privaloma išvalyti iki 23 mg/l, bet išvalomos iki 7.0 mg/l. Šiai nuotekų valyklai bendro azoto ir fosforo koncentracijos nereglamentuojamos.

Bus naujas registras

Vandens įmonės, tokios kaip UAB „Kaišiadorių vandenys“, gavusios paramą ir įsipareigojusios prijungti gyventojus prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, privalo aktyviau imtis veiksmų skatinant žmones tai daryti. To sieks ir Aplinkos ministerija, rengianti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą. Iki 2019 metų planuojama sukurti individualių nuotekų tvarkymo registrą, kuriame būtų informacija apie individualių nuotekų tvarkymo vietą, įrenginį, nuotekų tvarkymo veiksmus. Toks registras padės efektyviau vykdyti individualių nuotekų tvarkymo kontrolę. Individualiai tvarkyti nuotekas bus galima tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, kai tiesti centralizuotus tinklus neapsimoka finansiškai.

Beje, Lietuvai neįvykdžius Europos Komisijos reikalavimų, ši žada kreiptis į Europos Teisingumo teismą.

Užs. Nr. 33

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

vienuolika + du =