Kviečiame diskusijai. Dovanos ir „priemonės“

0

Per Lietuvą vilnija renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimui. Ne išimtis ir mūsų rajonas. Birželio pabaigoje savivaldybės taryba patvirtino priemonių planą, skirtą šiai sukakčiai.

 

Tad kaip šimtmetį minėsime mes?

Priemonių plane numatyti įvairūs leidiniai, atminimo ženklų įrengimas, parodos, konkursai, koncertai, susitikimai. Šalia numatomų darbų pažymėtas ir lėšų poreikis, kuris, bendrai paėmus – apie 72 tūkst. €. Kai kur tas poreikis suprantamas ir sveikintinas, kai kur – verčiantis pamąstyti.

Tačiau apie viską detaliai.

Darbo grupės (sudaryta dar 2015 metais) parengtas ir savivaldybės tarybos patvirtintas priemonių planas susideda iš trijų dalių: „Pažink“, „Švęsk“, „Kurk“.

Dalyje „Pažink“ įvardintos įvairios veiklos: 2018 metais Kaišiadorių muziejus planuoja išleisti leidinį apie Lietuvos karius savanorius Kaišiadorių krašte. Lėšų poreikis – 1.5 tūkst. €. Taip pat muziejaus planuose – knyga “Kaišiadorių savivaldos atsiradimas 1918 m. ir raida iki 1940 m.” (5,5 tūkst. €).

Savivaldybės kultūros ir paveldosaugos skyrius kartu su Kaišiadorių muziejumi 2017-2018 metais žada įrengti atminimo ženklus, žyminčius istorines vietas ir objektus rajone, kas kainuos 4 tūkst. €. Atminimo ženklai bus įrengti prie Žiežmarių, Žaslių, Kruonio valsčių savivaldybių pastatų, rajono savivaldybės, Kaišiadorių pradžios mokyklos (pastatyta 1936 m.), Kaišiadorių vidurinės mokyklos pastato (nuo 1924 m.) ir gimnazijos (nuo 1937 m.), prie vyskupijos (pastatyta 1933 m. buvusio Žiebenos palivarko vietoje), prie tautinio sodelio ir aukuro ) dabar – prie buvusios autobusų stoties) bei prie Kaišiadorių klebonijos, kur 1918 metais buvo išrinktas parapijos komitetas. Ta diena – lapkričio 23-oji – ir žymi mūsų savivaldos pradžią. Ženklas papuoš ir Žaslių geležinkelio stotį, prie kurios 1919 metais vyko mūšis su bolševikais.

Toks pats – 4 tūkst. € poreikis – lydi ir Kaišiadorių muziejaus bei Kultūros centro planuojamą istorinę konferenciją bei parodą “Kaišiadorių šimtmetis (1918-2018 m.)”. Ji turėtų vykti 2018 metų lapkritį.

Turizmo ir verslo informacijos centras ateinančių metų kovą pakvies į žinių turnyrą „Kaišiadorių ambasadorius“ (1 tūkst. €); Kaišiadorių kultūros centrui analogiškos sumos reikėtų kaišiadoriečių dailininkų parodai „Kaišiadorys 1918-2018“; Kruonio kultūros centras drauge su švietimo ir kultūros įstaigomis šių ir ateinančių metų rugsėjį kviesti į jau tradicija tapusią ir nemažą pasisekimą turinčią Baltų vienybės dieną ant Maisiejūnų piliakalnio (3 tūkst. €); Švietimo skyrius, Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras, Viešoji biblioteka bei Kaišiadorių muziejus šiais ir ateinančiais metais planuoja kviesti į veiklų ciklą „Mano šeimos istorija“ (1 tūkst. €), o savivaldybei reikėtų 1,7 tūkst. € dalyvauti leidybiniame projekte „Šimtmečio Lietuva. Visuomenė. Ekonomika. Kultūra“. Kultūros įstaigos šiemet taip pat planuoja, vykdo, o kai kuriuos jau yra įvykdžiusios renginius, skirtus Tautinio kostiumo metams.

Priemonių plano skyriuje „Švęsk“ nurodytas1 tūkst. € poreikis ateinančių metų vasario-kovo mėnesiais būsimai seniūnijų akcijai „Vėliava ant kiekvieno namo“. Dalyvavimo Lietuvos dainų šventėje „Vardan tos…“ organizavimui prireiks 10 tūkst. €. Organizuoti tradicinę Lietuvos himno giedojimo šventę „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ savivaldybės aikštėje ir seniūnijose šiemet ir ateinančiais metais reikia 3,6 tūkst. €; Kultūros ir paveldosaugos skyrius, Švietimo skyrius, kultūros ir švietimo įstaigos, seniūnijos ateinančių metų vasario 16 dieną už 2 tūkst. € įsipareigojo parengti pagrindinę Šimtmečio datą – atkurtos Lietuvos gimtadienį – įprasminančios šventės scenarijų ir organizuoti šventę. Vienybės dienai „Šokame visi“ 2018 m. rugsėjį reikia 3 tūkst. €.

Paskutinė plano dalis „Kurk“ žada Lietuvos ateitį kurti skatinančias veiklas: Kultūros ir paveldosaugos skyrius, Švietimo skyrius, seniūnijos ruošiasi dalyvauti akcijoje „Dovana Lietuvai“, kuri telktų piliečius kurti gražesnę, artimesnę ir stipresnę valstybę, dovanojant savo darbus Lietuvai bei savo gimtam kraštui ( 3 tūkst. €); atnaujinti partizanų koplyčią Kaišiadorių miesto kapinėse kainuos 10 tūkst. €, šio darbo imsis Kaišiadorių seniūnija su savivaldybės Ūkio plėtros skyriumi. Per porą metų už 9 tūkst. € seniūnijos, Kultūros ir paveldosaugos skyrius, Ūkio plėtros skyrius Kaišiadorių mieste ir kiekvienoje kaimiškoje seniūnijoje pasodins po Šimtmečio ąžuolą ir prie jo pastatys suoliukus. Žaslių seniūnija, Kultūros ir paveldosaugos skyrius per porą metų planuoja sutvarkyti Budelių piliakalnį (1 tūkst. €); Kultūros ir paveldosaugos skyrius su seniūnijų seniūnais dar šiemet už 4 tūkst. € įrengs informacinius stendus prie Kaišiadorių, Žiežmarių, Žaslių, Rumšiškių ir Paparčių kapinių, stenduose bus pažymėti kultūros paveldo objektai. Ateinančias metais Kultūros ir paveldosaugos skyrius žada organizuoti seniūnijų konkursą „Valstybę kuriame mes“, skirtą aktyviausioms ir bendruomeniškiausioms seniūnijoms įvertinti (3 tūkst. €). Taip pat į jubiliejui skirtas veiklas įrašytas miesto ženklo pastatymas bei miesto aikštės sutvarkymas, planuojama sutvarkyti Lietuvos karių kapų kryžius Darsūniškio kaimo ir Žaslių miestelio kapinėse.

Ar tikrai jubiliejinės priemonės kainuos 72 tūkst. €, ar pavyks kiek sutaupyti, matyt, paaiškės tik po to, kai visi darbai jau bus padaryti. Juolab, Sprendimo projekto aiškinamajame rašte rašoma, jog planui įgyvendinti reikės 69 tūkst. €, šalia pateiktoje lentelėje – 72 tūkst. €… Jau šių metų biudžeto plane šioms priemonėms įgyvendinti numatyta 50 tūkst. €.

Tačiau yra dovanų, kurias rajono žmonės Lietuvai skyrė be jokių biudžeto lėšų. Pirmiausia tai – puikioji freska „Bučinys“, kuri džiugina ne tik miesto žmones, bet priverčia šiltai nusišypsoti kiekvieną, įvažiuojantį į mūsų miestą. Freskos atsiradimas – įkvepiantis pavyzdys, kaip didelį ir nepigiai kainuojantį darbą galima padaryti vien iš ištikimybės svajonei ir meilės miestui, kurį vadini namais.

Graži dovana Lietuvos atkūrimo šimtmečiui – ir „Girelės“ sodų bendrijos žmonių nuoširdumas, su kuriuo jie ėmėsi tvarkyti valstybinės žemės plotus prie tvenkinio, kad visiems būtų malonu pabūti prie šio vaizdingo, bet iki šiol ganėtinai apleisto vandens telkinio. Dvi didelės talkos, neskaičiuojant nei jėgų, nei laiko, nei, pagaliau, pinigėlių. Antrojoje tų talkų „iš biudžeto“ buvo nebent seniūnijos atvežti šiukšlių maišai ir pirštinės, o visa kita – geranoriškai sodininkams suteikta pagalba bei pačių sodininkų atsidavimas. Užteko noro bei laiko ir puikų vaišių stalą paruošti, kad pirmiausia galėtų pavaišinti talkininkavusius kareivėlius.

Tokioms ir panašioms dovanoms Lietuvos žmones ir kviečia Šimtmečio projektas „Dovana Lietuvai“, kuris, beje, kaip ir mūsų savivaldybės priemonių planas, susideda iš trijų dalių: „Pažink. Švęsk. Kurk“. Projektas skatina kurti dovanas – gerus darbus, „skirtus vienas kitam, bendruomenei. Miestui, valstybei“. Kvietime rašoma: „Dovanos Lietuvai“ iniciatoriai kviečia nevyriausybines organizacijas, švietimo įstaigas, bendruomenes ir kitas organizacijas inicijuoti gerus darbus, didinančius pilietiškumą, bendruomeniškumą ir socialinę atsakomybę ir juos registruoti internetinėje svetainėje www.dovanalietuvai.lt“. Beje, kol kas šioje svetainėje iš mūsų rajono užregistruota tik graži Žaslių kultūros centro iniciatyva „Neškime kultūrą į kiekvienus namus“ – liaudiškos muzikos kapela „Žasla“ lanko žmones, kurie dėl sveikatos negali pabuvoti renginiuose, ir dovanoja jiems šventę namuose. Taip pat įregistruota „Baltų vienybės šventė“ ant Maisiejūnų piliakalnio ir savanorystė „Sidabrinėje linijoje“. (Gal reikėtų žmonėms padėti surasti svetainę ir įsiregistruoti joje?)

Taigi – dovana – tai kažkas, ką padarai papildomai prie tų dalykų, už kuriuos gauni atlyginimą. Tuo dovanos ir skiriasi nuo „priemonių“. Tačiau galbūt „priemonės“ galėtų kažko pasimokyti iš dovanų ir tapti pigesnėmis? Kaip manote Jūs?

Laukiame atsiliepimų.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

17 + 2 =