Kuo baigsis antras bandymas versti valdžią?

0

10 savivaldybės tarybos narių – 8 liberalsąjūdiečiai bei du darbiečiai savivaldybės merui, vicemerui bei tarybos nariams rugpjūčio 17-ąją adresavo pareiškimą dėl nepasitikėjimo rajono savivaldybės mero pavaduotoju, administracijos direktoriumi bei administracijos direktoriaus pavaduotoju. Kartu reikalaujama sušaukti savivaldybės tarybos posėdį, kuriame būtų svarstomi sprendimų projektai atleisti šiuos asmenis iš užimamų pareigų.

Pareiškime išvardijamos mero pavaduotojo A. Janavičiaus veiklos sritys, rašoma, jog jis neskiria reikiamo dėmesio jų koordinavimui, kontrolei, nepateisino lūkesčių ir pan. Vicemeras kaltinamas, kad nesiima konkrečių veiksmų emigracijos mažinimui, senų problemų šalinimui, nesiima priemonių, kad būtų tinkamai vykdoma sutartis su UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ dėl Lomenos pakrantės priežiūros ir pan.

Nepasitikėjimas savivaldybės administracijos direktoriumi Č. Ne­viera grindžiamas iš esmės tais pačiais motyvais, kuriuos dalis pasirašiusiųjų jau buvo pateikę liepos mėnesio pareiškime. Apie tai jau esame rašę liepą, todėl nekartosime. Tuomet, kaip pamename, direktoriaus iš užimamo posto nuversti nepavyko.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas T. Vaicekauskas kaltinamas tuo, kad „netinkamai organizuoja ir koordinuoja savivaldybės administracijos veiklą švietimo, sporto ir kultūros srityse, nepatenkinamai kontroliuoja seniūnijoms priskirtų funkcijų vykdymą“. Taip pat pateiktas nepasitikėjimo motyvas – viešųjų pirkimų konkursas dėl kompostavimo konteinerių pirkimų. Šio konkurso komisijai vadovavo administracijos direktoriaus pavaduotojas, konkurso rezultatai buvo apskųsti teismui, kuriame savivaldybė patyrė pralaimėjimą ir nuostolių – teko padengti 4830 € bylinėjimosi išlaidų.

Su visu nepasitikėjimo pareiškimo tekstu galima susipažinti oficialioje savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt.

Pareiškimą pasirašė su Darbo partijos sąrašu į rajono savivaldybės tarybą išrinkti K.V. Meilutis bei A. Jurevičius ir liberalsąjūdiečiai A. Lukoševičius, K. Petkevičius, K. Moroza, buvęs ilgametis rajono meras R. Urmilevičius, buvęs administracijos direktorius G. Gružauskas, Š. Čėsna, K. Baniūnienė ir A. Lakštauskas. Jų parengtuose sprendimų projektuose siūloma atleisti A. Janavičių iš mero pavaduotojo pareigų jau kitą dieną po sprendimo priėmimo bei išmokėti jam 2 mėnesių atlyginimo išmoką bei kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Administracijos direktoriui ir jo pavaduotojui atleidimo datos sprendimo projektuose nenurodytos, abiems jiems siūloma išmokėti kompensacijas už nepanaudotas atostogas bei kitas priklausančias išmokas.

Informacija apie pareiškimą jau spėjo apskrieti ir respublikinės žiniasklaidos priemones. Juose cituojami mero V. Tomkaus žodžiai, jog jis vertina tarybos narių pareiškimą kaip politinį žaidimą prieš artėjančius savivaldos rinkimus. „Tokiu būdu, matyt, dabartinė opozicija siekia atkreipti į save dėmesį“, – sakė meras.

Priminsime, jog šiemet liepos 4 dieną dėl liberalsąjūdiečių ir dar dviejų tarybos narių pasirašyto pareiškimo, kuriuo reikštas nepasitikėjimas savivaldybės administracijos direktoriumi, buvo sušauktas neeilinis savivaldybės tarybos posėdis. Jame konservatorių ir socialdemokratų atstovai pareiškė nedalyvausią politiniuose žaidimuose ir paliko posėdžių salę. Likusių pareiškimo autorių nepakako, kad posėdis būtų galiojantis, tad teko skirstytis ir jiems. Beveik po mėnesio vieno iš anoniminių (slepia ir autorius, ir leidėjus) socialinių tinklų informaciniame puslapyje pasirodė Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybą smerkiantis straipsnis, kas leidžia manyti, jog liberalsąjūdiečiai šiai tarnybai apskundė iš posėdžio išėjusius savo kolegas. Iš straipsnio tono susidaro įspūdis, jog skundo autoriams buvo atsakyta, kad įstatymai tarybos nariams taip elgtis nedraudžia.

Atleisti rajono vadovus iš užimamų pareigų prieš terminą galima tuo atveju, kai už tai slaptu balsavimu balsuoja ne mažiau pusės tarybos narių. Jų, kaip žinia, turime 25.

„Atspindžių“ inf.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

keturi × 5 =