Kodėl ir vėl prisikaupė šiukšlių?

0

Jau antra vasara beveik tuo pačiu metu Kaišiadoryse trūksta kantrybė dėl perpildytų šiukšlių konteinerių. Natūralu – šiuo metų laikotarpiu žmogaus akys ir širdis trokšta matyti gėles ir grožį, o kai prieš akis krūvos atliekų, darosi pikta.

Kreipėsi raštu

Todėl visai nenustebome, kai „Atspindžių“ pašte radome Kaišiadorių miesto seniūnės Laimos Katelevskienės persiųstą kaišiadoriečio Arūno Meškausko laišką, kuriame jis piktinasi „esama situacija su šiukšlių tvarkymu, konteinerių plovimu prie Gedimino gatvės 20 ir 24 namų“. Vyriškis stebisi, jog jau net kelios savaitės nerandami sprendimo būdai ir klausia, kada prasidės darbai. „Na, o jei neturite noro ir galimybių, tai tikrai, manau, Aplinkos apsaugos ministerija padės susitvarkyti (pernai tai išsprendėte konteinerių plovimą ir t.t.“ , gana griežtai baigia savo raštą A. Meškauskas.

Taigi kaišiadoriečio užsuktas ratas pradėjo riedėti: jo laišką seniūnė persiuntė savivaldybės administracijos direktoriui Č. Nevierai, jo pavaduotojui T. Vaicekauskui bei savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ direktorei Linai Šeleikienei, kurios paprašė atsakyti gyventojui bei seniūnijai į iškeltus klausimus bei pateikti konteinerių prie daugiabučių namų plovimo grafiką. Tikimės, jog atsakymą seniūnija gaus, juolab, jog seniūnijos raštą lydi priminimas: „Vadovaujantis Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties 12 ir 13 punktais (12. Administratorius privalo užtikrinti teikiamos paslaugos nepertraukiamumą, tiesiogiai informuoti atliekų turėtojus apie planuojamus paslaugos teikimo pertrūkius ir pokyčius, kitas aplinkybes, sąlygojančias paslaugos teikimo nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą. 13. Administratorius kartu su sutartimi sudaro atliekų surinkimo ir vežimo grafiką (toliau – grafikas), kuris yra sudėtinė sutarties dalis. Pagal Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų nuostatas grafike tiksliai nurodoma, kada atliekos bus surenkamos iš atliekų surinkimo konteinerių ar įrenginių, naudojamų atliekoms surinkti (toliau – atliekų surinkimo priemonės). Grafikas skelbiamas administratoriaus interneto svetainėje, teikiamas kartu su mokėjimo pranešimais ar kituose paslaugos gavėjui prieinamuose informavimo šaltiniuose.) Esate atsakingi už savalaikį atliekų išvežimą, gyventojų informavimą apie  paslaugos sutrikimus.“

Liūdni prisiminimai

Šioje vietoje negali neprisiminti situacijos pernai, kai oras buvo itin karštas, tad situacija buvo dar blogesnė – šalia nemalonaus vaizdo perpildyti šiukšlių konteineriai pradėjo dvokti. „Blogiau nei Didžiasalyje“,- tąsyk piktinosi gyventojai. „Atspindžiai“ problemą nagrinėjo rugpjūčio 2 dienos laikraščio numeryje skelbtame straipsnyje „Vasara Kaišiadoryse: perpildyti šiukšlių konteineriai, smarvė ir riebios musės“. Ta pačia tema rašėme ir rugpjūčio 5-ąją straipsnyje „Tragiška dabartis, bet šviesesnė ateitis“,- tokia gaida pernai baigėsi skubiai sukviesta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo meras V. Tomkus, vicemeras A. Janavičius, savivaldybės administracijos vyr. specialistas V. Malinauskas ir SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ direktorė L. Šeleikienė.

Apie šviesesnę ateitį pakalbėsime kiek vėliau, o dabar – apie kitus prisiminimus iš tos spaudos konferencijos, nes jie aktualūs ir šiandien, praėjus metams. Ir ne tik todėl, kad vėl prisikaupė neišvežtų šiukšlių, kas nėra pirmas atvejis per metus. Anaiptol! Krenta į akis, jog ir pernai, ir šiemet šiukšlių išvežimo trikdžiai tie patys – sugedusios mašinos. Blogiausia, kad tai nėra netikėtumas – juk pirktos ne naujos dar tada, kai politikai kūrė įmonę praktiškai iš nieko. O kai iš nieko kuri, tai nieko doro ir neišeina… (Na, nebent atsiran­da kur šiltai įdarbinti kokį nors „patogų“ politiką ar jo žmoną, kitą kokį nors giminaitį, nors ir šiuo atveju „Kaišiadorių paslaugos“ nėra itin paklausi, kaip sakoma, tik iš bėdos, nes bedarbiai politikai bei jų artimieji mieliau renkasi „Kaišiadorių šilumą“ ar „Kaišiadorių vandenis“. Tiesa, teko girdėti, jog paskutiniu metu mados keičiasi. Sklinda kalbos, jog vienas jaunas valdžios vyras būtent “Paslaugose” ieško vietų dviems ne tokiems jauniems. Kiek tame tiesos, turėtų paaiškėti netrukus. Tokiu atveju informuosime konkrečiau. Netgi labai konkrečiai).

Toje spaudos konferencijoje aštriai kalbėta ir apie konteinerių plovimą. Štai kelios citatos iš straipsnio „Atspindžiuose“: „Di­rek­torė prisipažino, jog šiemet konteineriai dar nė karto plauti nebuvo, nors pagal galiojančias normas, kai oro temperatūra pakyla iki ne mažiau dešimties laipsnių šilumos, konteinerius privalu plauti irgi ne mažiau nei kartą per mėnesį“. „Kaip patvirtino pati direktorė L. Šeleikienė, konteinerių plovimas įskaičiuotas į paslaugos, kurią apmoka gyventojai, kainą“.

Tąsyk situacija pagerėjo – pataisius automašinas ritmingas šiukšlių išvežimas atsinaujino, o iki vasaros pabaigos netgi spėta išplauti konteinerius.

Ir vis tik labai gaila, kad nebuvo pareikalauta skelbti grafikus, bet toks jau mūsų, kaip sako viena protinga moteris, „suopratis“ – gesinti gaisrą tik tada, kai kas nors ima rėkti. Iki pastovios kontrolės prisikasti vis dar niekaip neišeina, todėl po metų vėl reikia rašyti apie tą patį…

Kas pasikeitė?

Taigi – kas pasikeitė per metus nuo tos rimtos spaudos konferencijos?

Šiukšlių išvežimo mašinos, žino­ma, neatsinaujino, tik dar labiau paseno, todėl ir šią vasarą išėjo iš rikiuotės. Tačiau pasikeitė tai, jog dabar žmonės yra informuoti: dar liepos 13 dieną „Kaišiadorių paslaugų“ interneto svetainėje paskelbta apie transporto prie­monių gedimą ir gyventojai įspėti, jog dėl to vėluos varpo tipo konteinerių ištuštinimas. Ši informacija neaplenkė ir savivaldybės interneto svetainės. Kai žinai, ne taip ir pikta, supranti, kad bėda, kad reikia pakentėti.

Taip pat informuoti ir Rum­šiškių gyventojai, jog vėluos po­pieriaus ir plastiko pakuočių konteinerių ištuštinimas, paskelbta data, kada tai įvyks. Šaunuoliai rumšiškėnai – nepatingėjo šia informacija pasidalinti socialiniuose tinkluose.

Nors problemos tai neišs­prendžia, šaunu, kad bendraujame, dalijamės informacija.

„Kaišiadorių paslaugų“ interneto svetainėje nesunkiai surandamoje vietoje paskelbti ir atliekų surinkimo grafikai. Gaila – apie konteinerių plovimą – nė žodžio. Nors – tai šiandien nėra tiek reikšminga, kad „ragais ir nagais“ reikėtų plėšti tą informaciją.

Situacija pasikeitė kardinaliai, todėl atsivertus minėtą pernykštį straipsnį „Tragiška dabartis, bet šviesesnė ateitis“, apima dvejopa nuotaika. Kažin, ar „Kaišiadorių paslaugoms“ po metų atėjusi ateitis nėra dar tragiškesnė – ne taip seniai įvykusiame konkurse teisę tvarkyti atliekas mūsų savivaldybėje laimėjo, kaip jau esame informavę savo skaitytojus, vilniškė UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“. Tad su šia veikla „Kaišiadorių paslaugoms“ teks atsisveikinti, todėl kardinaliai priimti sprendimus ir atnaujinti technines priemones nėra jokios prasmės.

– Apie konteinerių plovimą galvosime tik tada, kai atsitiesi­me su transportu. Iš trijų turimų mašinų šiandien važiuoja tik viena, todėl jau dvi savaites vėluojame ištuštinti varpo tipo konteinerius, aptarnauti Rumšiškes, – lie­pos 18-ąją „Atspindžiams“ sakė „Kaišiadorių paslaugų“ direktorė L. Šeleikienė.

Pigiausias konteinerių plovimo būdas – atsivežti į įmonę ir plauti ten, nes samdyti įrangą plauti vietose labai brangu. Tačiau atsivežti šiuo metu nėra kuo. Jei įmonė turėtų galimybę ir toliau teikti šiukšlių surinkimo paslaugas, šiandien tektų planuo­ti pirkti bent vieną naują mašiną. Bet kai dienos, kaip sakoma, suskaičiuotos, kaip reikėtų vertinti tokį sprendimą? Vienareikšmiškai – pinigų švaistymas. Todėl plovimo teks palaukti. O gal ir nesulaukti… Liūdna žinoma, turint omenyje, jog tai įskaičiuota į paslaugų kainą, tegul ta dalelė ir labai nedidelė. Bet, kaip minėta, vargu, ar dabar dar yra prasmės apie tai kalbėti. Svarbu neprarasti budrumo, kai pradės dirbti naujas atliekų tvarkytojas.

Ir ne tik dėl to – dėl to, jog minėta „šviesesnė ateitis“ visgi turėtų ateiti. Metų pabaigoje turėtų startuoti projektas „Komu­nalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajone“, kuriam dar praėjusių metų liepos mėnesį pritarė savivaldybės taryba. Už ES lėšas su nedideliu prisidėjimu (bendra projekto vertė – 1 mln. 424 829 €, maksimali ES paramos suma – 1 mln. 211 tūkst. €) planuojama įrengti 38 pusiau požemines ir 41 antžeminę atliekų surinkimo aikštelę, kurios bus žymiai išvaizdesnės ir tvarkingesnės. Deja – būtina pridurti – su ta sąlyga, jei patys nesielgsime kaip kiaulės.

O štai Rumšiškėse…

Lina Šeleikienė mano, jog prie to, kad tiek atliekų surinkimo aikštelės, tiek patys konteineriai būtų tvarkingesni ir tuštesni, galime ir turime prisidėti visi. Juk ne paslaptis, kad savo šiukšlėmis bend­ro naudojimo konteineriuose nevengia atsikratyti ir tie, kurie nesudarę jokių sutarčių ir nemoka mokesčių.

Negali nesutikti su tokiomis mintimis – antraip kaip paaiškinti, kai prie atliekų konteinerio šalia kapinių staiga atsiranda sena sofą.

L. Šeleikienė paminėjo gražų rumšiškėnų pavyzdį – šios seniūnijos seniūnės pavaduotoja Jolita Petkevičienė aktyviai kovoja su tokiais atvejais viešumo pagalba. Atsivertę socialiniuose „Facebook“ tinkluose Rumšiškių bendruomenės veiklos centro „Kokalnis“ paskyrą, pastebime ne tik operatyviai įdėtus skelbimus apie stambiagabaričių atliekų surinkimo datas (beje, tokią informaciją skelbia ir Kaišiadorių apylinkės seniūnija), bet ir nuotraukas asmenų, nelegaliai ar netinkamai besinaudojančių konteineriais. Štai nufotografuotas traktorius su priekaba, iš kurio savininkas ką tik iškrovė masę senos plėvelės, kitokios su šiukšlinimu susijusios negerovės. Pamatęs tokias nuotraukas, ne vienas pagalvos, ar verta taip pagarsėti. L. Šeleikienės nuomone, tokia praktika labai prisideda prie bendros aplinkos tvarkos ir švaros. Gaila, kol kas ji nėra plačiai paplitusi, bet gal rumšiškėnų pavyzdys užkrės ir kitus?

O kol kas – laukiame, kol „Kaišiadorių paslaugoms“ pavyks įkvėpti bent šiek tiek gyvybės senutėlėms šiukšlių išvežimo mašinoms, kurių misija visomis prasmėmis artėja prie pabaigos…

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

penki × vienas =