KGB mobilizacijos poskyrio veikla Kaišiadorių rajone (1)

1

KGB mobilizacijos poskyrio veikla Kaišiadorių rajone (1)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras jau kelinti metai viešina įvairius dokumentus, susijusius KGB veikla Lietuvoje. Tačiau dokumentų sklaida nėra pakankama dėl dviejų priežasčių. Pirma. Daugelis naujosios kartos lietuvių jau nesupranta rusų kalbos, kuria buvo pildomi KGB dokumentai. Antra. Senoji karta mažiau naudojasi internetu.

Todėl dokumentų publikacijos ir jų vertimas pasitarnaus susipažinti beveik visiems pageidaujantiems. Straipsnių ciklas daugumoje apims KGB veiklą Kaišiadorių rajone.

Supažindiname su vienu iš daugelio agentų pranešimų.

Agento „Juozaitis“ pranešimas (ne pilnas)

1978 gegužės 10 d.

Šaltinis nuo 1978 m. balandžio 2 d iki gegužės 1 d. lankėsi su privačia viza pas savo brolį, gyvenantį Čikagoje. Apsilankymo JAV metu šaltiniui pavyko surinkti medžiagą apie lietuvių emigraciją.

Hotspringse, Arkanzaso valstijoje priėmime pas perkeltą asmenį Jurgėnienę (mokytojų atstovę iš Ukmergės, našlę), kuri įkyriai šaltinio klausinėjo, kaip ją išleido iš SSSR, ar galima Lietuvoje laisvai nusipirkti duonos, drabužių, ar mokomi lietuviškai ir pan. Į kai kuriuos klausimus, kaip lietuvių kalbos mokytojas, atsakė pats. Jo žodžius patvirtino asmenys, buvę Lietuvoje, o apie duoną ir drabužius atsakė dailininkas Sklėris. Jis pasakė, kad šaltinis atvyko ne tik apsirengęs, bet ir matomai nealkanas. Be to Sklėrio duktė, gyvenanti Anykščiuose rašo, kad duonos ir drabužių Lietuvoje yra pakankamai.

Jurgenienė, pagal šaltinį nusistačiusi reakcingai ir priešiškai. Jos draugystė su šaltiniu ir giminaičiais nutrūko. Šaltinio giminaičiai sako, kad Jurgėnienė yra keista ir netaktiška moteris.

Kelionės į Hotspringsą metu šaltinis aplankė ir lietuvių milijonierių Petkų. Tas lietuvis yra senosios kartos , gimė ir augo JAV . Lietuvoje buvo tik 1936 m. Nors jam 80 metų , svajoja apsilankyti Lietuvoje, bet gailisi, kad galima būti tik 5 dienas. Petkus klausinėjo apie gyvenimo lygį Lietuvoje, privačios nuosavybės problemas, apie kolūkiečių gyvenimą. Šaltinis paaiškino, kad kolūkiečiai negrįžtų prie smulkių individualių ūkių, kad jie dabar gerai gyvena, kad jų vaikai baigia aukštąsias mokyklas. Milijonierius stebėjosi ir klausė ar niekas neinstruktavo šaltinio prieš atvykstant. Petkus buvo nustebęs mūsų kultūriniu gyvenimu, gražiomis dainomis. Šaltinis padovanojo Lietuvos liaudies ansamblio plokštelę.

Šaltinis paminėjo ir kai kuriuos žemės ūkio trūkumus lyginant su JAV. Tai mechanizacijos lygis, kadrų trūkumas, jų parengimas.

Petkus jo klausė ar nenorėtų pasilikti JAV, išgirdęs, kad nėra reikalo likti pareiškė, kad geriau gyventi sunkiau, bet maloniau <…>
<…> Lankantis JAV teko kalbėtis su daugeliu ten gyvenančių lietuvių. Kalbėjome ir apie tėvynės išdavikus Tomą Venclovą ir juristą Butkų. Dauguma lietuvių Tomą Venclovą kaltina ir vadina jų parsidavėliu, nelaiko jo patriotu. Venclova dažnai pasisako įvairiuose mietuose. Liudininkai sakė, kad jis smerkia gyvenimą Tarybų Lietuvoje, jos pasiekimus. Dauguma gyvenančių Amerikoje netiki Venclovos pasisakymais. Jie sako, kad Venclova yra nesimpatiškas ir viską piešia tik juodomis spalvomis <…>

<…> Čikagos priemiestyje, ant ežero kranto gyvena Čiurinskai. Čiurinskas gydytos ir Livintų, mokėsi Kaišiadoryse. Jo žmona Birutė Bičkauskaitė – Čiurinskienė (duktė ūkio savininkės iš Papartėlių Bičkauskienės). 1978 metų rudenį ji jau šeštą kartą rengiasi kelionei į Vilnių ir pas mamą Pravieniškėse. Ji sako, kad net amerikiečiai juokiasi, kad ji dažnai važinėja į Lietuvą.

Atvykus šaltiniui į JAV Niujorko aerouoste jam sukeitė lagaminus. Tai jis pastebėjo tik Čikagoje. Lagamino forma buvo tokia pati. Tada šaltinis kreipėsi į aerouosto tarnybas, sustatė aktą ir pasiliko lagaminą. Po dviejų savaičių lagaminą atsiuntė į namus. Iš lagamino niekas nedingo, bet viskas buvo perdėta. Apie tai šaltinis informavo SSSR ambasadą Niujorke <…>

www.kgbveikla.lt

(Bus daugiau)

1 KOMENTARAS

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

keturiolika − trylika =