Dėl paukštienos perdirbimo įmonės Žiežmariuose

1

Savivaldybės oficialioje svetainėje www.kaisiadorys.lt pateikiama informacija dėl ŽŪK „AGROAVES GROUP“ planuojamos ūkinės veiklos – paukštienos perdirbimo įmonės statybos Žiežmariuose. Tai – savivaldybės atsakymai į Žiežmarių iniciatyvinės grupės klausimus, su kuriais grupė kreipėsi. Šie klausimai buvo išspausdinti ir mūsų laikraštyje.

Atsakyme rašoma: „Į gyventojų pateiktus klausimus dėl ŽŪK „AGROAVES GROUP“ planuojamos ūkinės veiklos – paukštienos perdirbimo įmonės, poveikio aplinkai vertinimo Ataskaitos, savivaldybės administracija atsakė pagal savo kompetenciją, taip pat persiuntė nagrinėti klausimus pagal kompetenciją kitoms institucijoms. 2017 m. lapkričio 23 d. kreipėsi į Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentą, 2017 m. lapkričio 24 d. kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamentą. 2017 m. rugpjūčio 4 d. savivaldybės administracija kreipėsi į UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ dėl ŽŪK „AGRO AVES GROUP“ planuojamos ūkinės veiklos paukštienos perdirbimo įmonės poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, kuriame nurodo, kad vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis teikiame išvadą dėl ŽŪK „AGRO AVES GROUP“ planuojamos ūkinės veiklos paukštienos perdirbimo įmonės poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos: planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai pritaria su sąlyga kad planuojama ūkinė veikla numatomoje vietoje neturės neigiamos įtakos esamos Žiežmarių-Melioratorių vandenvietės išteklių kiekiui ir jų kokybei, todėl organizuojant planuojamą ūkinę veiklą visą galimą rizikos mąstą ir atsakomybę prisiima PŪV poveikio aplinkai vertinimo užsakovas ir rengėjas.

Taip pat primename, kad ŽŪK „AGROAVES GROUP“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ataskaita dar nepatvirtinta ir sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių nepriimtas, todėl suinteresuota visuomenė gali teikti klausimus tiesiogiai PAV rengėjui ar atsakingai institucijai.”

Su ŽŪK ,,AGROAVES GROUP“ planuojamos ūkinės veiklos PAV paskelbta atnaujinta ataskaita galima susipažinti adresu http://www.rachel.lt/pages/lt/informacija-visuomenei.php.

„Atspindžių“ inf.

1 KOMENTARAS

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

20 − 6 =