Buvusį administracijos direktorių Č. Nevierą politikai vertė pažeisti įstatymus?

7

Romualda Suslavičienė


Tokią nuomonę padiktavo prieš kelias dienas tiek buvusį direktorių Č. Nevierą, tiek rajono savivaldybės administraciją pasiekęs Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus raštas, kuriame išdėstyti argumentai aiškiai rodo, kad naujai susiformavusios savivaldybės tarybos daugumos valia iš pareigų nušalintas direktorius, nesiėmęs įgyvendinti savivaldybės tarybos sprendimo dėl techninės klaidos bendrajame plane taisymo, buvo teisus.

Vienas iš pagrindinių argumentų

Sprendimo nevykdymas buvo vienas iš pagrindinių nepasitikėjimo direktoriumi argumentų, kuomet šių metų rugpjūčio 16 dieną 10 savivaldybės tarybos narių įteikė pareiškimą dėl nepasitikėjimo Savivaldybės mero pavaduotoju, Savivaldybės administracijos direktoriumi ir Administracijos direktoriaus pavaduotoju. Kartu įteikti ir sprendimo projektai su siūlymais atleisti iš užimamų pareigų. Priminsime, jog šį pareiškimą pasirašė opozicijoje esančios Liberalų sąjūdžio partijos nariai: K. Petkevičius, R. Urmilevičius, K. Moroza, Š. Čėsna, K. Baniūnienė, G.Gružauskas, A. Lakštauskas, pagal Darbo partijos sąrašus išrinkti A. Jurevičius ir K. V. Meilutis bei su Liberalų sąjūdžio

partija išrinktas A. Lukoševičius. Vienas iš pareiškimo punktų skelbia, jog administracijos direktorius „neįgyvendina priimtų savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) sprendimų (pvz., 2017-08-24 Tarybos sprendimo Nr. V17-183 „Dėl techninės klaidos bendrajame plane taisymo“. Jis neorganizuoja Savivaldybės bendrojo plano pakeitimo ir koregavimo supaprastinta tvarka. Taip mūsų rajone UAB „Kaistata“ trukdoma vystyti verslą, kurti naujas darbo vietas, o vengiant atsakomybės, buvo bandoma minėtą Tarybos sprendimą pripažinti netekusiu galios.“

Neeilinis Savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu buvo atleistas iš pareigų Administracijos direktorius Česlovas Neviera, įvyko rugpjūčio 30 d. Už sprendimą dėl atleidimo balsavo Liberalų sąjūdžio partijos nariai: K. Petkevičius, R. Urmilevičius, K. Moroza, Š. Čėsna, K. Baniūnienė, G. Gružauskas, pagal darbo partijos sąrašus išrinkti A. Jurevičius ir K. V. Meilutis, pagal socialdemokratų partijos sąrašus išrinkti A.Radvila, M. Muižinikas ir V. Silvanavičius, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys M. Mitkus bei su Liberalų sąjūdžio partija išrinktas A. Lukoševičius ir Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) partijos narė R. Gliaudelienė.

Prokuratūros verdiktas – savivaldybės taryba neteisi

Kauno apygardos prokuratūra konstatavo, kad 2017 m. rugpjūčio 24 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimo 2 punkto dalis dėl bendrojo plano koregavimo prieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 2 d. nuostatoms, todėl Savivaldybės taryba turėtų imtis priemonių šiam teisės pažeidimui pašalinti ir per 20 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos informuoti prokuratūrą apie priimtą sprendimą.

Ar tai turėtų būti naujiena „prie kryžiaus“ dėl šio sprendimo nevykdymo buvusį direktorių Č. Nevierą kalusiems politikams? Tikriausiai, ne – juk visi tarybos nariai buvo informuoti, jog Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dar 2017 m. spalio 3 d. rašte nurodė, kad minėtas sprendimas, pagal jo pateikėjo pavardę dar vadinamas „Mitkaus sprendimu“, yra klaidingas: jame nustatyti rajono teritorijos bendrojo plano (toliau – bendrasis planas) pakeitimai negali būti laikomi bendrojo plano techninės klaidos taisymu ir koreguojami supaprastinta tvarka. Visiems politikams taip pat buvo oficialiai pranešta, jog tų pačių 2017 metų lapkričio 16 d. Inspekcija savo raštu informavo, kad LR Seimas priėmė Teritorijų planavimo įstatymo 22 str. pakeitimo įstatymą, kas reiškia, jog nuo 2018 m. gegužės 1 d. neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose bus galima žemės gelmių naudojimo planu pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir tuo atveju, kai žemės gelmių išteklių telkinys nenurodytas savivaldybės bendrajame plane. Vadovaujantis Žemės gelmių įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi Žemės gelmių naudojimo planą rengia turintys leidimą naudoti planuojamo telkinio išteklius, taip pat arba teisę naudoti ar valdyti žemės sklypą, arba žemės savininkai. Šiuo atveju planą turi pasirengti pati UAB „Kaistata“.

Negalėjo ar nenorėjo suprasti?

Gaila, tačiau didžioji dalis mūsų savivaldybės tarybos narių šito negalėjo ar – nenorėjo suprasti. Dėl to, kad laikosi įstatymo, o ne pataikauja kai kieno valiai, dar gegužės 24 dienos savivaldybės tarybos posėdyje buvo kaltinami ne tik direktorius Č. Neviera, bet ir meras V. Tomkus. Šiame posėdyje pateiktas sprendimo projektas panaikinti ankstesnįjį, prieštaraujantį įstatymams Tarybos sprendimą, sukėlė tikrą diskusijų audrą. Tarybos narė R. Gliaudelienė (žr. vaizdo įrašą) negailėjo kaltinimų verslo žlugdymu, priekaištavo merui, kad jis išdrįso jos argumentus pavadinti nekompetentingais. Dar karščiau kalbėjo M. Mitkus, siūlęs tarybos nariams „pajudinti smegenis“, kaltindamas kenkimu „ne tik rajonui, bet ir Lietuvai“. „Kreipiuosi į opoziciją, juk man reikėjo surinkti prieš du mėnesius ar prieš mėnesį parašus dėl nepasitikėjimo, ir būtų išspręstas tas klausimas. O dabar – meras jaunas ir nepatyręs, daro daug klaidų. Ką darysi, bet jis eina prie savižudybės“, – įstatymams prieštaraujantį savo projektą gynė M. Mitkus, savo pasisakymuose ir replikose dosniai žerdamas kaltinimus ir savivaldybės tarybos narių klaidinimu, negražiais dalykais savivaldybėje, pranašaudamas, jog verslininkui padavus savivaldybę į teismą, nuostolius tektų atlyginti tiek iš savivaldybės administracijos direktoriaus, tiek ir iš visų mokesčių mokėtojų kišenės.

Šiame posėdyje įstatymų, kad ir kokie keisti jie kiekvienam asmeniškai beatrodytų, besilaikančių savivaldybės tarybos narių buvo mažuma, tad sprendimas liko galioti. Neryžtingumu kaltintas tuometinis administracijos direktorius Č. Neviera iš tiesų nebuvo toks „ryžtingas“, kad tokį sprendimą vykdytų nusižengdamas galiojantiems teisės aktams.

Tai – kaip minėjome, viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko jam teko palikti postą.

Kas žino, gal „naujosios daugumos“ siūlomas direktorius A. Lukoševičius bus „lankstesnis“?

Ir dar – ar dabar, po prokuratūros rašto, per posėdį priekaištais žarstęsi politikai išdrįs viešai atsiprašyti už nepagrįstus kaltinimus?

Kauno apygardos prokuratūros sprendimą dar galima apskųsti, bet vargu, ar įstatymai pasikeis atgaline data. Pasikeisti gali kitkas – o kas mokės nuostolius, jei buvęs administracijos direktorius dėl nepagrįstų kaltinimų paduos į teismą?

7 KOMENTARAI

  1. Peržvelgus naujausią rajono tarybos veiklos istoriją (nuo 1992 m.), kur Mitkus -ten intrigos. Tai žemo intelektinio lygio, besmegenis politikierius, kurio naivumu naudojasi politikai-aferistai, pakišdami jį į nusikalstamas situacijas, norėdami įgyvendinti savo savanaudiškus tikslus.

  2. Norisi vėl pasakyti komplimentus Kaišiadorių „žvaigždei“ gerb. A.Lukoševičiui, bet niekaip neatsimenu už ką. Gal kas nors primins gerb. politiko nuopelnus. Gal būt Jis tik dirbo partijos paskirtus be galo svarbius ir jo kompetenciją atitinkančius darbus… Norisi palinkėti Kaišiadorių savivaldybės administracijai ir tarybai nuoseklaus ir efektyvaus darbo, duodančio apčiuopiamos naudos Jų rinkėjams ,tačiau…
    Noriu priminti ale „morozui“. kad už tokius nepasvertus komentarus kvepia LR BK 153 straipsnis už šmeižtą.

  3. Pastaruosius keturis metus Jūs nuolat ginat valdančiuosius. Tuo tarpu (visuose savo turimuose tarpuose) visa taip vadinama tarybos naujoji dauguma – tai politiniai impotentai, į kuriuos irgi graudu žiūrėti. Beje, graudu yra ir tai, jog Jūsų dienraštis akivaizdžiai padeda išimtinai vien tik valdantiesiems, o tai prieštarauja Jūsų kaip „ketvirtosios valdžios“ principiniam įsipareigojimui nešališkos informacijos pateikimo visuomenei misijos ir etikos atžvilgiu. Gerbiamieji, nustokite skleisti negatyvą informacinėje rajono erdvėje. Turbūt ne veltui Kaišiadorių bendruomenėje jau sklando kalbos, kad Aplinkos apsaugos ministerija, tiesiogiai bendradarbiaudama su Kauno valstybiniu zoologijos sodu, tiesioginio valdymo tvarka, planuoja Rumšiškėse įsteigti socdeminių konservatorių hibridinių asilų, įtrauktų į unikalių politinių rūšių sąrašą ir Bradausko Raudonąją Knygą, rezervatą, saugomą valstybės.

  4. Pastaruosius keturis metus Jūs nuolat ginat valdančiuosius. Tuo tarpu (visuose savo turimuose tarpuose) visa taip vadinama tarybos naujoji dauguma – tai politiniai impotentai, į kuriuos irgi graudu žiūrėti. Beje, graudu yra ir tai, jog Jūsų dienraštis akivaizdžiai padeda išimtinai vien tik valdantiesiems, o tai prieštarauja Jūsų kaip „ketvirtosios valdžios“ principiniam įsipareigojimui nešališkos informacijos pateikimo visuomenei misijos ir etikos atžvilgiu. Gerbiamieji, nustokite skleisti negatyvą informacinėje rajono erdvėje. Turbūt ne veltui Kaišiadorių bendruomenėje jau sklando kalbos, kad Aplinkos apsaugos ministerija, tiesiogiai bendradarbiaudama su Kauno valstybiniu zoologijos sodu, tiesioginio valdymo tvarka, planuoja Rumšiškėse įsteigti socdeminių konservatorių hibridinių asilų, įtrauktų į Bradausko Raudonąją Knygą, rezervatą, saugomą valstybės.

  5. M.Šimkūno įstegtą Žiežmarių bendruomenę galimai remia toks Jagminas, kad ši bendruomenė pritartų skerdyklos statybai melioratorių gyvenvietėje. Smalsu ar tas Jagminas remia asmeniškai patį M.Šimkūną ir Atspindžius?

    • Leiskit nusijuokti. Nekūriau jokios bendruomenės ir neturiu jokių ryšių su minimu Jagminu. Gal ir būt gerai, kad paremtų :). O jau stato skerdyklą?

  6. Be investicijų Žiežmariai ir liks buvęs žydų miestelis, praskiestas sovietiniais laikais iš savo kaimelių išvytų ūkininkų pasistatytais silikatinių plytų ,,šedevrais“. Nesuprantamas noras neleisti statyti šiuolaikiškos ,,skerdyklos“, kuri sukurtų naujų darbo vietų ir paįvairintų ir atnaujintų miegančio miestelio gyvenimą. Nebūkit ,,lochai“ žiežmariečiai ir netikėkit kelių rėksnių, gal būt, atstovaujančių konkurentų interesams svaičiojimams. Nepražiopsokit jums siūlomo šanso, nors Jagminas ir ne visiems patinka.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

13 − 11 =