Žaslių amatų centras – geriausias Lietuvoje

0
Žaslių tradicinių amatų centras – geriausias Lietuvoje

Virginija Šimkūnienė


Džiugi žinia pasiekė rajono bendruomenę gruodžio 13 – ąją. Tą dieną Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijoje vyko metinė konferencija „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas ir populiarinimas”. Jos metu iškilmingai buvo apdovanoti sėkmingiausiai dirbantys 2018 m. du tradiciniai amatininkai ir tradicinių amatų centras.

2018 m. sėkmingiausiai dirbančiais tradiciniais amatininkais pripažinti Irena Rimydienė ir Valdas Bandza. Dar geresnė žinia buvo jog už puikų darbą visus 2018 metus sėkmingiausiai dirbančiu tradicinių amatų centru paskelbtas Žaslių tradicinių amatų centras.

Šiuo pripažinimu ir įvertinimu džiaugėsi ne tik Žaslių amatų centro kolektyvas, jame edukacines programas įgyvendinę amatininkai, bet ir rajono meras Vytenis Tomkus. Jis padėkojo visiems čia dirbantiems žmonėms už darnų darbą ir tautinio paveldo puoselėjimą.

Žaslių tradicinių amatų centras– Žaslių kultūros centro padalinys, įkurtas Žaslių kultūros centro patalpose pagal „Vietos plėtros 2008–2014 m. strategijos priemonę „Tradicinių amatų centrų kūrimas“ ir pagal kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą Tradicinių amatų centrų kūrimas ir plėtra“.

Tradicinių amatų centras teikia tautinio paveldo produktų kūrėjams viešąsias paslaugas, atstovauja Kaišiadorių rajono ir Vidurio Lietuvos amatininkų interesams. Tradicinių amatų centras atlieka šias funkcijas:

1) sudaro sąlygas gaminti, pristatyti, realizuoti tautinio paveldo produktus ir plėtoti tradicinius amatus;

2) populiarina tradicinius amatus, užtikrina tautinio paveldo produktų gamybos technologijų perimamumą;

3) vykdo tradicinių amatų ir kitus mokymus, organizuoja paskaitas, konferencijas, rengia ekspozicijas, parodas, vykdo edukacinius užsiėmimus;

4) teikia tautinio paveldo produktų kūrėjų konsultavimo, tradicinių amatų demonstravimo ir kitas tradicines paslaugas;

5) kaupia ir skelbia informaciją apie atitinkamo regiono sertifikuotus tautinio paveldo produktų kūrėjus ir tautinio paveldo produktus.

Centre dirba vos 2 žmonės – koordinatorė Ilona Grabijolienė ir padėjėja – Valė Kurgonienė. Pasak Ilonos Grabijolienės, šis apdovanojimas – tai visų kolektyvinių pastangų darbo įvertinimas. „Mes rajone turime 24 sertifikuoto tautinio paveldo gamintojus, tačiau į savo veiklą įtraukėme 55 žmones, nes pas mus mugėse, parodose, kitoje edukacinėje veikloje dalyvavo ir žmonės iš kitų savivaldybių“, – sako koordinatorė. Pateikiant prašymą apdovanojimui gauti, centras turi aprašyti veiklą per du paskutinius metus. 2017 – 2018 metais didžiausias renginys buvo kasmetinė folkloro ir amatų šventė rudenį, vyko didelės Velykoms ir Kalėdoms skirtos mugės. Dideli renginys buvo šakočio kepimo čempionatas, nuolat buvo eksponuojamos parodos, vyko daug edukacinių programų. Centro darbuotojos padėjo dalyvauti mūsų rajono amatininkams tarptautinėse mugėse, parodoje „Adventur“. Žasliečiams labai padeda bendradarbiavimas su Kaišiadorių turizmo ir verslo informaciniu centru. 2018 metais amatų centrui buvo įteiktas apdovanojimas „Kultūros pumpuras“. Pastaraisiais metais 4 žmonėms amatų centras padėjo gauti kulinarinio paveldo sertifikatus. Tai Onutė Raudeliūnienė ir Dalia Ramonienė – 2017 metais ir Jolanta Drumstaitė (vilnos vėlėja) ir Lina Dubosienė /šiaudiniai sodai, žaislai/. Pasak koordinatorės, labai populiari paslauga – vilnos karšimas, nes mūsų rajone nėra jos kur karšti, o žasliečiai turi karšyklą.

Tad dar kartą sveikiname ir linkime toliau taip sėkmingai darbuotis.

Autorės nuotr.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

14 − vienas =