„Aukso paukštė“ nutūpė ant „Žilvitos“ rankų

0

Romualda Suslavičienė


Pati gražiausia žinia, kokia tik gali pasiekti folkloro kolektyvą bei jo gerbėjus – tai prestitižinis Nacionalinio kultūros centro apdovanojimas „Aukso paukštė“. Ir ši žinia mus pasiekė! Kaišiadorių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Žilvita“ (vadovė Laima Morkūnienė) pelnė „Aukso paukštę“ kategorijoje „Geriausias naujai susibūręs mėgėjų meno kolektyvas ir jo vadovas“.

Sveikiname, džiaugiamės, mylime ir didžiuojamės!

…Kai šventėse ar kituose ren­giniuose pasirodo kaišiadorietiškais tautiniais kostiumais pasipuošę „Žilvitos“ mažieji ir jaunimas, sušyla net patys rimčiausi veidai. Kas gali likti abejingas tam nesumeluotam užsidegimui ir nuoširdumui, su kuriuo jauniausi Kaišiadorių krašto atstovai dainuoja savo senelių ir prosenelių dainas, smagiai šoka jų jaunystės šokius, į programą įpindami gal ne tokios ryškios, bet kiekvienam čia gyvenančiam brangios ir artimos kaišiadorietiškos tarmės perlus? Todėl jau tapo nerašyta taisykle: renginys, jeigu jame dalyvauja Kaišiadorių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Žilvita“, būtinai bus sėkmingas, nes gera žiūrėti į jaunus, protingus liaudies kūrybą puoselėjančius žmones. Gauni iš karto du dalykus: puikią programą ir tikėjimą savo tautos, savo krašto tradicijų tęstinumu.

Nors „Žilvitos“ kūrybinė biografija dar nėra ilga, ansamblis jau spėjo užsitarnauti kaišiadoriečių meilę ir pagarbą.

Susibūręs 2013 metais, ansamb­lis tarsi nuo kalno paleista sniego gniūžtė, sparčiai augo ir tobulėjo. Jau 2014-aisiais Kaišiadoryse su trenksmu nuskambėjo vėliau tradicine ir respublikine tapusi Jaunimo folkloro ir amatų šventė „Žilvitis žaliuoja“, kurioje kolektyvui buvo suteiktas „Žilvitos“ vardas. Gintaro smiltis ant šventinio vardynų aukuro tuomet bėrė krikštamotė – garsi etnologė Loreta Sungailienė ir Juškių šeimyninė kapela.

Ir nusitiesė, nuvingiavo gražus „Žilvitos“ kelias… Savame rajone beveik nelikę kampelio, kurio šis ansamblis nebūtų aplankęs su savo nuolat atnaujinama programa. Žiežirbas iš po kojų skelia ansambliečių kojos palaimintojo Teofiliaus Matulionio aikštėje vykstančioje akcijoje „Visa Lietuva šoka“, neša džiaugsmą į miesto ir rajono mokyklų, kultūros centrų, bendruomenių vakarones, kitus susibūrimus, kuriose dažnai būna ne tik dalyviais, bet ir renginių vedėjais. Sunku suskaičiuoti, kiek koncertinių išvykų būta. Ne veltui „Žilvitos“ vadovė Laima Morkūnienė 2016 metais buvo apdovanota rajono kultūros darbuotojų nominacija „Metų devyndarbis“ už per nepilnus ketverius metus surengtus 148 koncertus…

Kartu su folkloro ansambliu per Lietuvą bei už jos ribų keliauja ir Kaišiadorių vardas. Dalyvauta respublikiniuose bei tarptautiniuose festivaliuose:,,Auskim, sesutės, abrūsus“ Punske, „Ant smilgelės kranto’’ Krakėse, „Kleketynėje’’ Kėdainiuose, ,,Ėglinaicis“ Varėnoje, ,,Siūlai, siūlai susivykit“ Jonavoje, ,,Gegutės šventėje’’ Kaune, „Zalvynėje’’ Zarasuose, „Baltų raštai’’ Kaune, „Baltica“ Vilniuje ir kt., gražiai pasirodyta Lietuvos moksleivių dainų šventės koncerto ansamblių vakare „Koks gražus tavo veidas, gimtine“ Vilniuje.

Lyg darbščios bitelės „Žilvitos“ dalyviai į savo kraitį krauna gautus apdovanojimus: 2014 m. Kauno tautinės kultūros centro surengtose respublikinėse varžytuvėse „Tautosakos malūnas“ pelnyta I vieta; 2015 m. „Žilvita“ tapo respublikinio vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ laureatu; 2016 m. Prienų kultūros centro surengtame regioniniame karo dainos konkurse „Eina garsas“ laimėta II vieta; 2016 m. Dzūkiškos polkos varžytuvėse ,,Smagiausios polkos – smagiausia pora“ „Žilvitos“ šokėjai pelnė „Geriausiai tradiciją perėmusios poros“ nominaciją; 2017 m. ansamblio šokėjai dalyvavo respublikinėse moksleivių folklorinių šokių varžytuvėse „Patrepsynė“ ir pažengusiųjų grupėje laimėjo geriausių šokėjų titulą.

Tuo, kas artima ir brangu patiems, ansambliečiai dosniai dalijasi su kitais. Kolektyvas rengia įvairias kalendorines šventes – Užgavėnes, Rasas, Atvelykio. „Žilvita“ ne tik aktyviai dalyvauja žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursuose Kelmėje bei Birštone, bet ir patys organizuoja tradicinių folklorinių šokių mokymus Mažeikių miesto jaunimui.

Šiandien Kaišiadorių kultūros cent­ro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblyje ,,Žilvita’’ – 58 dalyviai (27 jaunimas, 23 vaikai, 8 suaugusieji). Kolektyvo repertuarą sudaro Kaišiadorių krašto dainos, pasakojimai, žaidimai ir šokiai. Daugiausia dėmesio skiriama autentiškam Kaišiadorių krašto folklorui. Dainuodami, šokdami, žaisdami ratelius siekia išsaugoti ir skleisti tradicinę kultūrą, kurioje atsispindi glaudus žmogaus ryšys su gimtąja žeme, darnos bei dorovės pradai.

„Žilvita“ – ne tik koncertuojantis, ne­pavargstantis repetuoti, tobulinti savo repertuarą ansamblis. Tai – tarsi didžiulė, darni šeima, kurioje tiesiog gera būti. Ne veltui į repeticijas ir pasirodymus atvažiuoja šiandien Kaišiadoryse jau nebegyvenantis jaunimas, savo vaikus atveža mamos ir močiutės iš tolimiausių rajono (ir ne tik savojo rajono!) kampelių.

Kad kolektyve verda gražus, dvasingas gyvenimas – didžiulis ansamblio vadovės Laimos Morkūnienės nuopelnas. Daugiau kaip dešimties metų kultūrinio darbo patirtį turinti Laima Morkūnienė kilusi iš dainomis ir neužgesusiomis liaudies tradicijomis garsėjančio Nemaitonių krašto, tad per gyvenimą labai natūraliai nešasi tai, su kuo išaugo, kas yra jos pačios dalis. Trykštanti gyvenimo džiaugsmu ir energija vadovė – ne tik dainų, šokių, žodinio paveldo mokytoja, bet ir didžiausia ansambliečių įkvėpėja, patarėja, globėja, už ką ją vertina ne tik kolektyvo nariai, bet ir jų tėveliai. Plati L. Morkūnienės kultūrinė veikla 2015 metais įvertinta Kaišiadorių rajono savivaldybės Kultūros premija už vietos bendruomenės narių įtraukimą į kultūrinę ir meninę veiklą.

„Žilvitos“ sėkmė ir populiarumas – geriausias įrodymas, jog tautinės tradicijos ir kultūra neišnyks su vyresniąja karta, kai auga toks gražus atžalynas.

„Aukso paukštė“ Kaišiadorių kraštą aplanko jau penktąjį kartą. Pirmieji ją atskraidino „Verpetos“ folkloro ansamblio žmonės – 2003 metais šis apdovanojimas pelnytas kategorijoje „Geriausias miesto folkloro ansamblis“ (vad. Valerija Jankauskienė). Lygiai po trejų metų „Aukso paukštės“ apdovanojimas kategorijoje „Geriausi tradicinės muzikos atlikėjai ir jų vadovas“ buvo įteikta Česlovo Kriščiūno šeimos kapelijai. 2009-aisiais „Aukso paukštė“ atskrido į patį tolimiausią mūsų rajono kampelį – kaip geriausias kaimo folkloro ansamblis buvo apdovanotas Ringailių folkloro kolektyvas (vad. Aldona Kamantauskienė), o 2011-aisiais plojome geriausia Lietuvoje pripažintai Žiežmarių klubo „Skaisgija“ vyresniųjų liaudiškų šokių grupei bei jos vadovui Stanislovui Vaitkevičiui.

Šiemet „Aukso paukštė” „Žilvitai“ bus įteikta Kaišiadorių kultūros centre balandžio 7 dieną 16 val. Tad ruoškimės sveikinti!

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

šeši + šeši =