bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 12 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai


 info@atspindziai.lt

Laikraščio „Atspindžiai“ redaktorė:
Virginija Šimkūnienė
 
Tel.  51 378
virginija@atspindziai.lt
 
Redaktoriaus pavaduotoja:
Romualda Suslavičienė 

Tel.  54 192
rsuslaviciene@gmail.com

 
Skelbimai, reklama, dizainas:
Irena Putnikienė 
Tel.  51 378
irena@atspindziai.lt 

Platinimo tarnyba:
Tel.: 8 623 10 038, 8 672 54 964

Buhalterija:
Danutė Rudienė
Tel. 51 378
buhalterija@atspindziai.lt
 
LEIDĖJAS
Mindaugas Šimkūnas
mindaugas.simkunas@gmail.com
+370 676 40057
 
Priimami skelbimai į „Lietuvos rytą“ ir „Ūkininko patarėją“
Respublikinių laikraščių ir žurnalų prenumerata

Redakcijos adresas:
Gedimino g. 70, Kaišiadorys