banerturg.jpg
2017 m. lapkričio 19 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Virginijaus Ceslevičiaus pranešimas spaudai

2017-11-10

Š.m. lapkričio 6d. su trenksmu įvykęs operatyvinis patikrinimas mano vadovaujamoje įkalinimo įstaigoje - Pravieniškių pataisos darbų atvirojoje kolonijoje - ne tik sudrebino viešąją erdvę, bet ir užminė daug mįslių apie menamus ar galimus kolonijos administracijos darbo trūkumus ir pažeidimus. Šį incidentą išskirtiniu daro ir ta aplinkybė, kad į šią, kaip įtariu, planinę, žaibišku greičiu atliktą akciją, sprendžiant pagal tendencingą jos vykdymo scenarijų, nukreiptą prieš Lietuvos mastu niekuo neišskirtinį mano asmenį , asmeniškai įsitraukė (ar buvo įtrauktas?) vienas pirmųjų Lietuvos politinių asmenų – premjeras S. Skvernelis. Man, kaip buvusiam operatyvininkui, tai išties daug pasakantis faktas, iš kurio aš galiu daryti pakankamai plačias ir esmingas išvadas apie tai, kas vyksta mūsų valstybėje, teisėsaugoje ir kalėjimų departamente. Kol kas tik sau. Tačiau jau artimiausiu metu būsiu pasiruošęs savo mintis, paremtas įvykiais ir faktais, pateikti visuomenei.

Kategoriškai nesutinku su man viešai reiškiamais priekaištais. Tai yra noras sukompromituoti mane, mesti šešėlį mano vadovaujamai įstaigai. Šiandien atsakingai pareiškiu, kad turiu realaus ir rimto pagrindo teigti, jog ši akcija turi savo užsakovus. Tai senas istorines šaknis bei toli (ir aukštai) siekiančias sąsajas turintis privataus ir, galiu pasakyti labai aiškiai - nešvaraus verslo interesais pagrįstas užsakymas „nuimti“ mane iš užimamų pareigų. Pašalinti neparankų asmenį – per daug žinantį ir visada trukdžiusį įgyvendinti juodąsias korumpuoto verslo schemas ,didelėmis apyvartomis ir dideliais pelnais pasižyminčioje , kolonijos vidaus prekybos sistemoje.

Įdomiausia tai, kad man pačiam daugelį kartų bandant įtikinti kalėjimų departamento vadovybę apie tokių schemų egzistavimą bei bandant užkirsti kelią jų plėtrai kolonijoje, mano balsas visada likdavo tyruose, o visos iniciatyvos atsimušdavo į abejingumo sieną.

Pats esu atėjęs į šį postą skaidraus konkurso keliu iš operatyvinio darbo srities. Todėl turiu pakankamai profesinės kompetencijos ir operatyvinio darbo patirties tokių atvejų vertinimui ir jų tikrojo motyvo atpažinimui.

Tokios didelės ir kompleksinės įstaigos, kaip Pravieniškių atviroji kolonija vadovo atsakomybėje labai platūs barai su sudėtinga struktūra. Su savo kolegomis visada dirbau visiško asmeninio pasitikėjimo pagrindu ir jiems deleguodavau daug įvairių funkcijų, už kurias jie tiesiogiai atsakingi. Neneigiu ir savo kaip vadovo bendros atsakomybės už visos įstaigos veiklos galutinius rezultatus. Todėl, net ir būdamas nepagrįstai nušalintas nuo pareigų, konstruktyviai bendradarbiausiu su teisėsauga ir patikrinimą vykdančiais pareigūnais, nes mano, kaip kolonijos vadovo interesas yra nustatyti kolonijos administracinio darbo galimus trūkumus ir padėti ištaisyti susidariusią nepatenkinamą padėtį. Tačiau, jei šio tyrimo eigoje ir toliau ryškės tendencingumo mano asmens atžvilgiu požymiai, šį tyrimą vertinsiu kaip susidorojimo su manimi priemonę bei kreipsiuosi į teismą ir sieksiu pareigūno garbės apgynimo bei teisingumo savo atžvilgiu, grąžinant mane į pareigas. Labai noriu tikėtis geros valios ir konstruktyvaus bendradarbiavimo su visomis šio tyrimo šalimis.

Komentarų skaičius

2017-11-13 10:05:47
Dabar kito kelio nėra - Virginijus turi pradėti daug kalbėti. Kadaise užsiminė Masiulis Eligijus, kad pradės kalbėti, bet praėjo jau pusantrų metų - o jis vis dar nebylys. Dabar turi būti kitaip. Rašte viskas parašyta, tik be konkrečių pavardžių. Pavardes Virginijus žino, bet jeigu žino, tada ir jo kaltės yra nemažai.
2017-11-12 18:03:20
O kokią apgailėtiną spaudos konferenciją premjeras surengė atsikratymui doro ir pareigingo vadovo V.Ceslevičiaus nušalinimo nuo pareigų proga. Tokios apgailėtinos spaudos konferencijos nėra buve gyvenime. Pasikvietė Skvernelis kažkokias dvi bobikes neva auditores, o iš teisingumo ministerijos nieko, iš kalėjimų departamentų nieko. Ar tik ne pramogų ir konferencijų centre "Pas Radvilą" šios apgailėtinos spaudos konferencijos generalinė repeticija vyko, o režisierius pats Radvila buvo?
2017-11-12 17:57:16
Radvila didžiuodamasis visiems demonstruoja, kad turi Skvernelio numerį, kurį gavo su savo taksisto buvusio mento Šimonio pagalba. Nuvežė Šimonis skverneliuo kelias rūkytas vištas, kad šis su Radvila pradėtų bendraut. Daba Radvila su Skverneliu bičiuliai, viens pas kitą lankos. Ir skambyja Radvila Skverneliui, sako "atvažiuok, bičiuli, ble..., kol dar gyvas, tu šitą atsiminsi visą gyvenimą, ble..." Premjere, nuo dažnų lankimūsi pramogų ir konferencijų centre ir persirijus nelegalios šernienos gali prireikt ir metų paslaugos Atjautos.
2017-11-12 17:25:23
Niekam ne paslaptis, kad teisingumo ministerijos kancleris A.Kazlauskas yra Radvilos bičiulis, tad su jo pagalba, Skvernelio, meilužių Kalendros ir Kazėnienės atsikratys doro ir sąžiningo Ceslevičiaus, kad galėtų kaip koks parazitas siurbt pinigus iš Pravieniškių.
2017-11-12 17:19:07
Šauniai Skvernelis vykdo Radvilos zadaniją-bet kokiu būdu atsikratyt doro žmogaus V.Ceslevičiaus. Ne be reikalo Skvernelis su visa svita lankosi pramogų ir konferencijų centre "Pas Radvilą", ne be reikalo ir Radvila pas premjerą laksto. Kai pats negali nulėkt, tai buvęs mentas daba Radvilos taksistas Šimonis nuveža Skverneliui rukytų viščiukų. Tai Skvernelis dabar "atidirbinėja" už tuos kelis rukytus viščiukus.
2017-11-12 17:05:24
Gerb.Marija, Jūs esat visiškai teisi, kad V.Ceslevičium nori atsikratyt A.Radvila, bet ši atsikratimo istorija panaši į meilės trikampį. Radvila tai daro su meilužių R.Kalendros ir R.Kazėnienės pagalba. Ilgus metus R.Kalendra tratindavo R.Kazėnienę, kol sužinojo abiejų sutuoktiniai, nuo tada R.Kazėnienei "pavažiavo stogas" ir ji buvo išspirta iš Kauno tardymo izoliatoriaus dėl psichinės ligos. Bet, kaip matome, psichinė liga jai netrukdo darbuotis teisingumo ministerijoje. Pradžioj paminėjau, kad ši istorija panaši į meilės trikampį. Tai gi tą R.Kazėnienę tratino ne tik Pravieniškių gydymo ir pataisos namų vadovas R.Kalendra, bet ne kartą buvo dapuolęs ir A.Radvila. Nuo seno ši trijulė artimai, net labai artimai bičiuliojasi.
2017-11-12 16:50:22
V.Ceslevičius doras žmogus, pažįstu labai gerai jį nuo vaikystės. Deja doras žmogus labai nenaudingas vienam Kaišiadorių oligarchui A.Radvilai, kuris kadais suko verslą Pravieniškėse su S.Agurkio pagalba. Ar tik ne Radvila ir daro viską, kad tik neliktų V.Ceslevičiaus?
2017-11-12 08:27:20
TRUMPA ISTORIJA IŠ GAMTOS RIMTAM RYTUI VIETOJ SPORTO :DDDDD ŽINAI, GYVENO KARTĄ BOBA. IR TA BOBA SAVO VYRUI VISADA PISDAVO PROTĄ. NA KAIP IR NIEKO EKSTRAORDINARAUS. BET JI VISADA SAKYDAVO, KAD JOS DIEDAS BE ALKOHOLIO DAUGIAU NIEKO NEMATO. VYRAS VIENĄ DIENĄ UŽSIPISO IR NUĖJO PASITIKRINT PAS OKULISTĄ. GAUNA REZULTATUS: ABI AKYS 0,7 :DDDDDDD
2017-11-10 18:12:39
Sutvarkys Tave tikrai. Taip, kaip sutvarkė Darių...
2017-11-10 14:58:20
o ka mums padarysite, mes kokius namus turim , manote is algos...nejuokinkite
 1-10