bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 12 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Ar priekaištai pasieks adresatus?
Virginija Šimkūnienė
2017-06-01

UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktorius (dabar jau buvęs – autorės pastaba) Skirmantas Agurkis paskutinę savo darbo dieną pakvietė į spaudos konferenciją. Kaip buvo rašoma kvietime – turėjo būti kalbama apie įmonės praeitį ir dabartį. Spaudos konferencija vyko direktoriaus kabinete, joje, be žurnalistų, dalyvavo direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Antanavičius, vyr. inžinierius Algirdas Masikonis, laboratorijos vedėja Vilma Noreikienė, Nuotekų valyklos vyr. meistras Arūnas Šriupša, Abonentų skyriaus vadovė Nida Kazakevičienė.

Spauda klaidino gyventojus?

 

Nors rajono tarybos posėdyje S. Agurkis pareiškė apie savanorišką atsistatydinimą, bet savo organizuotoje spaudos konferencijoje buvęs įmonės vadovas, greičiausiai, norėjo išsiskalbti savo mundurą. Arba pasiteisinti dėl savo dviejų metų veiklos, priminti atliktus darbus. Direktorius pabrėžė, kad per 25 įmonės gyvavimo metus Kaišiadorių vandenys patyrė ir pakilimų, ir nuosmukių. Pasak S. Agurkio, įteikdamas savo parengtą straipsnį, jis siekia vartotojams suteikti daugiau aiškumo ir tiesą atitinkančių faktų, susijusių su bendrovės veikla. Straipsnyje teigiama, kad vietinėje spaudoje pasirodę rašiniai klaidino gyventojus, ypač dėl kainos už paslaugas, kuri yra gyventojams opiausia. „Bendrovei kainas perskaičiuoti buvo būtina nuo 2011 metų. Tačiau dėl neteisingai vykdomos politikos, tuometiniai Kaišiadorių rajono vadovai, gerai žinodami bendrovės finansinę padėtį, nepritarė kainų perskačiavimui, ir tai buvo vilkinama iki 2013 metų“,- rašoma S. Agurkio pranešime. Toliau jame yra pateikiami skaičiai – nuo 2007 iki 2016 metų įmonės patiriami nuostoliai. Štai 2007 metais buvo patirta 467,6 tūkst. litų nuostolių, o 2016 metais 60,60 tūkst. eurų. „Iš ataskaitų galima spręsti, kad bendrovė dirbo kiekvienais metais turėdama vis didesnius nuostolius, tad apie ūkio įrangos, transporto atnaujinimą, naujų technologijų diegimą nebuvo galima ir galvoti., tiesiog buvo šalinami gedimai ir stengiamasi išmokėti darbuotojams atlyginimus“, - rašoma pranešime. Pasak S. Agurkio, paskutiniais metais UAB „Kaišiadorių vandenys“ dirba pelningai, stengiamasi pagerinti darbo sąlygas, atnaujinti bendrovės ūkį. S. Agurkis sakė siekęs nupirkti naują automobilį kaimus aptarnaujančiai brigadai, valdyba skyrė 20 tūkst. eurų, bet naujo automobilio įsigijimui pritrūko 5 tūkst. eurų ir visureigis nebuvo nupirktas. Dėl šios priežasties S. Agurkis metė akmenį į įmonės valdybos daržą – neva, tai, valdyba be jokių konkrečių priežasčių atmetė prašymą dėl papildomų lėšų skyrimo, nors įmonė pinigų turi.

Pastatas- be remonto ir šaltas

Kitas S. Agurkio priekaištas savivaldybės vadovams – dėl bendrovės pastato. Pranešime nurodoma, kad jis prašyte prašosi remonto, langai nesandarūs, žiemos metu kabinetuose – šalta, o papildomas darbuotojų kabinetų apšildymas patenka į skaičiuojamų kainų sąnaudas. „Kadangi „Kaišiadorių vandenys“ valdyba yra politizuota ir paskutiniu metu priima nepaaiškinamus sprendimus, pritarimas dėl administracinio pastato langų keitimo nebuvo gautas“,- rašoma S. Agurkio pranešime. Jis spaudos konferencijoje teigė, kad ir kiti bendrovės įrenginiai taip pat yra susidėvėję – vandens gerinimo įrenginiams yra po 8 – 10 metų. Abonentų skyrius pagal Valstybinės metrologinės inspekcijos reikalavimus privalo keisti vandens skaitiklius, atlieka rodmenų kontrolę, bet skyriaus darbuotojai turi vieną susidėvėjusį automobilį, nors be Kaišiadorių aptarnauja dar virš 30 gyvenviečių.

Atsisakė nereikalingų etatų

Per 2016 metus, pasak S. Agurkio, buvo peržiūrėta valdymo struktūra, atsisakyta nereikalingų darbo vietų nuo 84,5 iki 75 etatų, kas leido sutaupyti apie 20 tūkst. eurų per metus. Be to, nuo 2016 metų buvo padidintas darbo užmokestis, jis buvo keliamas tik darbininkams., kurie sudaro 60 proc. visų darbuotojų. Prieš didžiąsias šventes buvo išmokėti priedai, neliko darbuotojų su minimaliu darbo užmokesčiu. „Iki 2016 metų darbo užmokestis buvo skaičiuojamas ne visai laikantis įstatyminių teisės aktų, buvo padaryta pažeidimų, tai buvo užfiksuota audito išvadoje. Nuo 2016 metų bendrovė turėjo ir dirbo pagal planus, buvo galima geriau vykdyti profilaktinius darbus. Visi šie paketimai davė rezultatus ir atsispindi metinėje veiklos ataskaitoje“, - sakė S. Agurkis. Jis dar kartą išreiškė nusistebėjimą, kad jo metinė ataskaita nebuvo patvirtinta. „Aš parašiau prašymą merui V. Tomkui, kreipsiuosi ir į valdybą, kad gaučiau atsakymą, dėl kokių priežasčių nebuvo patvirtinta metinė ataskaita už 2016 metus. Juk ir ankstesniais metais vadovai turėjo teikti ataskaitas, buvo patiriami dideli nuostoliai, bet ataskaitos buvo patvirtintos“, - sakė S. Agurkis.

Apie kainų perskaičiavimą

S. Agurkis pasisakė ir apie vandens kainų perskaičiavimą, dėl kurio jam buvo pareikšta pastaba.

„Šiuo metu „Kaišiadorių vandenys“ remiasi VKEKK Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų nustatymo metodika. < ...> Buvo paskaičiuota, kad kainos didėtų neženkliai. Tačiau, pasak S. Agurkio, „mūsų rajono politikai teigė, kad siekiant išvengti didesnio skandalo žūt būt bus siekiama vandens kainų, kurios yra gana didelės, nemažinti („Atspindžiai“, balandžio 21 d.). Tokie teiginiai yra niekuo nepagrįsti, kainos už paslaugas perskaičiuotos vadovaujantis visais Metodikos reikalavimais. Toliau S. Agurkis teigė, kad bendrovė prašė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atidėti terminą dėl kainų perskačiavimo. Jis buvo atidėtas iki balandžio 30 dienos. Iš VKEKK gautas raštas, kuriame nurodyta, kad UAB „Kaišiadorių vandenys prašydama atidėti bazinių kainų perskaičiavimo projektą, pažeidimo nepadarė“, - sakė S. Agurkis, parodęs gautą atsakymą.

Neapsieita be incidentų

Kadangi pasisakydamas apie bendrovės praeitį S. Agurkis kelis kartus pakartojo, kad, galbūt, įmonėje nuostoliai didėjo ir dėl to, kad buvo daug vagysčių, įsižeidė įmonės vyr inžinierius A. Masikonis. „Aš esu pažemintas, apšmeižtas, gal esu didžiausias vagis, nes čia dirbu beveik 20 metų?“, - pasipiktinęs klausė A. Masikonis ir paliko kabinetą. Su juo kartu išėjo K. Antanavičius. Direktorius ėjo A. Masikonio atsiprašyti, šis sugrįžo, nes S. Agurkis sakė apie jį net nepagalvojęs, laikantis inžinierių įmonei atsidavusiu ir labai svarbiu žmogumi. Į spaudos konferenciją negrįžo K. Antanavičius, kuris po S. Agurkio išėjimo laikinai eina direktoriaus pareigas. Nuolatinį direktorių skirs bendrovės valdyba: L. Grabliauskienė, G. Maleckienė ir M. Nasevičius.

Nežino atsakymo

Apie savo darbą trumpai kalbėjo kiti dalyvavusieji. Įmonėje kuri valdo bei prižiūri 220 km vandentiekio ir 160 kilometrų nuotekų trasų, 13 valymo įrenginių ir 90 siurblinių, tikrai yra ką veikti. Tiek V. Noreikienė, tiek N. Kazakevičienė patikino esančios ištikimos įmonei, net save pavadino „apsiženijusiomis“ su bendrove. V. Noreikienė pabrėžė, kad kas metai Kaišiadorių rajone gerėja vandens kokybė, atliekamos reikalingos patikros. Įgyvendinti ES projektai sumažino avarijų skaičių, geresnė vandens kokybė. N. Kazakevičienė sakė, kad rajone yra 8085 abonentai, vyksta rodmenų kontrolė, apskaita. Ji kalbėjo, kad naudoti skaitikliai vežami patikrai ir statomi kitur, taip buvo sutaupyta tūkstančiai eurų. Apie darbo ypatumus kalbėjo vyr. meistras A. Šriupša, prižiūrintis valymo įrenginius. Avarinės tarnybos dirba ištisus metus, sudarytos sutartys dėl dumblo panaudojimo tręšimui.

Išdėstęs visus faktus, parodęs raštus ir įteikęs spaudai parengtą pranešimą, kurį mes dėl vietos stokos trmpinome arba citavome dalimis, S. Agurkis sakė nežinąs atsakymo, kodėl teigiama jo metinė ataskaita už 2016 metus nebuvo patvirtinta. „Per šiuos kelis metus bendrovė apmokėjo nuo 2013 metų paliktas senas skolas. Iš sukaupto 900 tūkst eurų nuostolio šią dieną liko 541 tūkst. eurų nuostolis“, - sakė atsistatydinantis direktorius. Jis pareiškė negalintis toliau eiti bendrovės direktoriaus pareigų, padėkojo buvusiems darbuotojams už kantrybę ir gerą darbą. O kaip buvusio direktoriaus ir valdybos darbą vertina rajono vadovai, parašysime vėliau.

Komentarų skaičius

2017-06-23 23:18:45
Apie sąžinę ir kalbos nėra.
2017-06-20 10:53:56
Paškausko inicijuoti liberalai jau nieko nesugeba!
2017-06-11 15:03:57
Visi Kaisiadorys seniai zino ir placiai kalba, zinoma, tik is blogosios puses, apie si zmogu, S. Agurki.
2017-06-11 12:18:30
Neimanoma skaityti, bei klausytis, jo minciu ir zodziu, darosi slykstu, nuo sito buvusio vadovo dirbusio tiek Pravieniskese, tiek Kaisiadoriu vandenyse. Ta pati dare Pravieniskese, ta pati ir kitur. Jo tokia metodika, zmogus neturintis nei trupucio sazines, pagarbos kitam zmogui, o vadindamas kitus vagiais, tegul pirmiausia i save pasiziuri. Sio zmogaus sazine - jau seniai prarasta, arba isvis jos neturejo niekada !
2017-06-09 12:47:22
ypač išsilavinimu trykšta savibledos ale pavaduotojas tas išsižiojęs smirdžius.
2017-06-09 10:07:05
Kaip matau Kaišiadorių sutemoms atsakė beraštis, nemokantis skaityt socialdemokratas. Na nieko keisto, nes socdemamai ir mokslas nieko bendra neturi. Mieli socialdemokratai, neskaitykite knygų, nes skaitymas kenkia jūsų bukumui. Džiugu, kad konservatoriai į savo gretas priima tik išsilavinusius žmones.
2017-06-05 14:55:57
Tikrai tau sutema jau. Jaučiasi, kad liberalas. O kas ta pasakėlė?
2017-06-05 14:32:12
Tai mes jau supratom, kad rajono spaudai diriguoja rajono valdžia ir "Pasagėlė".
 1-8