av1701a.jpg
2017 m. gegužės 25 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Teismas atmetė „Kaišiadorių vandenų“ skundą

2017-05-02

Vilniaus apygardos administracinis teismas balandžio 10-osios sprendimu atmetė UAB „Kaišiadorių vandenys“ skundą kaip nepagrįstą.

„Kaišiadorių vandenys“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, kuriame prašė panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (VAGK) sprendimą bei patenkinti skundą, siekiantį panaikinti Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) sprendimą arba jį pakeisti sumažinant UAB „Kaišiadorių vandenys“ pritaikytą 10 proc. dydžio finansinę pataisą iki minimalios – 5 proc. dydžio. Kaip trečiasis suinteresuotas asmuo byloje dalyvavo Kaišiadorių savivaldybės administracijos atstovė S. Bliujienė.

Savo skunde „Kaišiadorių vandenys“ aiškino, jog dėl tokio sprendimo neteko galimybės gauti dalies ES finansavimo, Agentūra, priimdama sprendimą, netinkamai taikė taisykles, dėl ko padarė neteisingas išvadas. Bendrovė nurodė, jog vykdė projektą, kurio metu pakloti nauji vandens tiekimo ir nuotekų tinklai Kaišiadoryse bei aplinkiniuose miesteliuose. Rangos darbų pirkimą kaip įgaliota institucija atliko savivaldybės administracija. „Kaišiadorių vandenys“ darbus, kurie buvo atlikti iki 2015 m. gruodžio 31 d., apmokėjo skolintomis bei savivaldybės administracijos skirtomis lėšomis. „Po darbų atlikimo pareiškėja (UAB „Kaišiadorių vandenys) ketino teikti APVA paraišką ir dalį patirtų išlaidų kompensuoti ES lėšomis“, - rašoma teismo sprendimo konstatuojamojoje dalyje. Toliau dėstomos aplinkybės, jog APVA praėjusių metų rugsėjį pranešė „Kaišiadorių vandenims“ bei savivaldybės administracijai apie savo priimtą sprendimą, kuriame nurodoma, jog vykdant supaprastintą pirkimą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcijos Kaišiadorių mieste projektavimas ir rangos darbai“ buvo apribota tiekėjų konkurencija, todėl pritaikyta finansinė pataisa – 10 proc. nuo pirkimo sutarties vertės. Tokiu atveju „Kaišiadorių vandenys“ netenka 98 994 € projektui numatyto finansavimo. Mūsiškė bendrovė nurodė nesutinkanti, jog padarytas pažeidimas, o jei ir padarytas, tai tik „formalus ir epizodinis, nulemtas pirkimo skubos ir būtinybės kuo greičiau patenkinti viešąjį interesą, nes Kaišiadorių mieste vandentiekio ir nuotekų tinklai nerekonstruoti, juos eksploatuojant kilo didelė avarijos grėsmė“. Taip pat skunde rašoma, jog „Finansinės pataisos skyrimas yra nepagrįsta, neadekvati ir neproporcinga sankcija. Finansinė pataisa pakenks ūkinei veiklai ir galimybėms įgyvendinti kitus projektus“.

Mūsų rajono savivaldybės administracija teismui pateikė atsiliepimą, kuriame taip pat prašo tenkinti skundą.

Visgi teismo verdiktas nebuvo palankus – skundas atmestas. Atsižvelgta į tai, jog APVA, gavusi rangos darbų pirkimo dokumentus, jau po kelių savaičių raštu informavo savivaldybės administraciją, jog nustatyti neatitikimai, todėl negali pritarti pirkimo dokumentams, ir jei neatitikimai ištaisyti nebus, inicijuos pažeidimo tyrimą. Taip pat Agentūra kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT) su prašymu pateikti išaiškinimus, kurie savivaldybės administracijai nebuvo palankūs. Tuomet į tą pačią įstaigą kreipėsi savivaldybės administracija, tačiau VPT nuostatos nepasikeitė, todėl 10 procentų dydžio finansinė pataisa ir pritaikyta.

Taip pat teismas konstatavo, jog „Nagrinėjamu atveju ginčo nėra dėl aplinkybės, kad pirkimas, kuriam ginčijamu sprendimu siūloma taikyti 10 proc. nuo faktinės pirkimo sutarties vertės finansinę pataisą, nėra įtrauktas į jokio ES ir LR biudžeto fondo lėšomis finansuojamo ir Agentūros administruojamo projekto apimtis ir kad Aplinkos ministerija nagrinėja Agentūros pateiktą siūlymą dėl projekto (kartu ir pirkimo) finansavimo ES ir LR biudžeto fondo lėšomis, kaip atsliepime nurodo atsakovė. Atsižvelgdamas į nurodytą teisinį reglamentavimą, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju Agentūros 2016-08-26 sprendimas Nr.1, kuriuo nuspręsta pareiškėjai taikyti 10 proc.dydžio finansinę pataisą, yra tarpinis dokumentas, kuris akivaizdžiai nesukelia pereiškėjai jokių teisinių pasekmių, todėl jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. (...)“

Šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas – dar ne galutinis taškas. Jį apeliaciniu skundu dar galima apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Ko gero, taip turėtų būti ir padaryta, nes prarasti šiuo atveju nebėra ko. O atrasti? Kas žino...

P. S. Bendra projekto rangos darbų kaina - 1 mln. 979 940 Eur. Iš jų savivaldybė skyrė 300 tūkst. Eur, UAB „Kaišiadorių vandenys” paimta paskola - 1 mln. 679 940 Eur. Jei APVA skirs 50 proc. finansavimą, jis būtų 890 tūkst. Eur. Dėl pritaikytos finansinės korekcijos, UAB „Kaišiadorių vandenys”praranda 197 994 Eur.

Jei APVA skirs 50 proc. finansavimą, iš savo lėšų bankui UAB „Kaišiadorių vandenys” turės gražinti 789 940 Eur.

Parengta pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą Nr. 3-61-3-04817-2016-2

Komentarų skaičius

2017-05-07 23:18:55
Ooo, pasirodo yra ir sąžiningų teisėjų, ne vien A.Radvilos papirkti. Gal Č.Neviera tikėjosi, kad byla pateks į Radvilos teisėjų rankas?
2017-05-07 23:13:53
Nu va ir išlys Č.Nevieros, V.Tomkaus ir A.Radvilos bei jo žentelio I.Simonaičio aferos.
 1-2