atsp0702.jpg
2017 m. spalio 18 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Taupymo režimu pradeda gyventi ir valdžia
Romualda Suslavičienė
2017-03-28

Ketvirtadienį vyksiančiame savivaldybės tarybos posėdyje politikai spręs, ar uždegti žalią šviesą taupymui ir pačiose aukščiausiose rajono struktūrose. Jiems teks svarstyti sprendimo projektą dėl naujos savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.

Jei sprendimo projektas surinks reikiamą skaičių balsų ir bus priimtas, tikimasi per metus sutaupyti apie 25 tūkst. eurų darbo užmokesčio lėšų.

Kaip planuojama tai įgyvendinti?

Numatyta į vieną sujungti Ūkio plėtros bei Architektūros ir urbanistikos skyrius. Naujai sudarytame skyriuje numatytos 9 pareigybės, vietoje dviejų vedėjų, savaime suprantama, liktų vienas.

Taip pat pertvarka planuojama ir žemės ūkio skyriuje, kuris gaus naują pavadinimą – Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius. Į šį skyrių iš dabartinio Architektūros ir urbanistikos skyriaus bus perkelti du specialistai, kurie rūpinasi aplinkosaugos, mobilizacijos ir želdynų reikalais, tad iš viso dirbs 7 darbuotojai. Šiuo metu veikiančiame Žemės ūkio skyriuje darbuojasi keturi žmonės.

Viena pareigybe pasipildytų Turto valdymo skyrius, kuriame šiuo metu yra keturi specialistai. Penktasis ateina iš Ūkio plėtros skyriaus.

Daugelis kaišiadoriečių dar gerai atsimena laikus, kai nebuvo atskirų Švietimo bei Kultūros skyrių. Panašu, jog tie laikai grįžta – Švietimo bei Kultūros ir paveldosaugos skyrius vėl planuojama sujungti į vieną Švietimo, kultūros ir sporto skyrių, jame dirbs devyni specialistai.

Taip pat planuojama atsisakyti atskiro Teisės skyriaus. Dvi šio skyriaus pareigybes žadama priskirti tiesiogiai direktoriui, o trečias darbuotojas bus nukreiptas į Bendrąjį skyrių. Būtent šis skyrius po restruktūrizacijos teiks pirminę teisinę pagalbą ją gauti turintiems teisę rajono gyventojams.

Beje, Teisės skyriaus darbuotojai tokiai pertvarkai nepritaria – prie sprendimo projekto pridėtas teisės skyriaus vyriausiosios specialistės A. Paplauskienės raštas, kuriame ji, vykdydama skyriaus vedėjos D. Jocienės pavedimą, pateikia pastabą, jog Teisės skyrius savivaldybės administracijoje būtinas.

Visiems restruktūrizuojamų skyrių darbuotojams teisės aktų numatyta tvarka bus pasiūlytos kitos pareigos.

Po pertvarkymo savivaldybės administracija liktų be Architektūros ir urbanistikos, Kultūros ir paveldosaugos ir Teisės skyrių vedėjų pareigybių.

Senoji struktūra galiotų iki šių metų rugpjūčio 31-osios, o nuo rugsėjo pirmosios savivaldybės administracijoje įsigaliotų nauja tvarka. Iki tol teks atlikti daug ir svarbių darbų – parengti būtinus teisės aktus, tarp kurių – ir nauji pareigybių aprašymai, pareigybių sąrašai, reikės pakeisti ir dabar veikiančių komisijų sudėtis.

Dar viena kardinali pertvarka laukia trijų biudžetinių įstaigų – Pedagoginės psichologinės tarnybos, Švietimo ir kultūros paslaugų centro bei Kūno kultūros ir sporto centro. Numatyta prie Kūno kultūros ir sporto centro prijungti Pedagoginę psichologinę tarnybą bei Švietimo ir kultūros paslaugų centrą, sukuriant naują įstaigą – Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centrą. Kaip rašoma sprendimo projekte, „reorganizavimo tikslas – didinti biudžetinių įstaigų veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą, racionaliai naudoti turimus materialinius, finansinius išteklius pavestoms funkcijoms vykdyti, gerinti atliekamų paslaugų kokybę“.

Po reorganizacijos naujoji įstaiga vykdys neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio vaikų ugdymo programas saviraiškos bei meistriškumo srityje, sieks rezultatų sporto varžybose, vienys gyventojus fiziniam aktyvumui palaikyti, sveikai gyvensenai, kūno kultūrai, sportui plėtoti bei populiarinti, įvertins mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, skirs specialųjį ugdymąsi, koordinuos ir teiks švietimo pagalbą, sudarys sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą, tenkins pažinimo, ugdymosi, savišvietos, saviraiškos poreikius, tobulinant įgytą kvalifikaciją bei įgyjant papildomų kompetencijų.

Jei sprendimo projektui bus pritarta, reorganizavimo sąlygų aprašas bus parengtas jau iki balandžio 7-osios, o viešai paskelbtas iki balandžio 11 dienos. Reorganizuojamų įstaigų darbuotojai bus įspėti apie darbo sąlygų pasikeitimą arba atleidimą iš jo. Kūno kultūros ir sporto centro direktorius bus įpareigotas parengti naują Švietimo ir sporto paslaugų centro nuostatų projektą.

Komentarų skaičius

2017-05-16 09:29:22
Pravieniskese socialine darbuotoja jau nuo seno dirba vairuotoja, jau taip keistai prilipus prie seniunes.
2017-05-09 15:42:03
o tai taupo valdžia, niekuomet seniūnijos neturėjo vairuotojų, o dabar atsirado rajone ir lėšų ir prikurpė etatų
2017-04-29 22:34:40
kada tas issiziojelis bus isverstas is ne savo kedes ;)
2017-04-28 09:48:09
To tak, buvo ir tas išsižiojęs, gi nori vaidint įtakingą, nors ten visi išsižioję tik ir dalyvavo ;)
2017-04-24 22:33:35
O tas Išsižiojęs Vaicekauskas irgi dalyvavo pjankėj?
2017-04-24 12:41:55
2017-04-21 pas Radvilą vyko pogrindinis dalies Kaišiadorių savibledos tarybos posėdis, kuriame dalyvavo pagrindiniai veikėjai meras V.Tomkus, savibledos direktorius Č.Neviera, posėdžiui vadovavo ir dirigavo pats kunigaikštis-šaltkalvis Radvila. Šio pogrindinio posėdžio-pjankės metu buvo nutarta visą kaltę dėl aferų su aplinkosauginiais europiniais projektais suversti nieko dėtam Kaišiadorių vandenų direktoriui S.Agurkiui.
2017-04-19 10:26:09
Nužnikas
2017-04-13 16:30:45
Naikinamas teisės skyrius ir dvi pareigybes priskirt korupcija susijusiam su "Irdaiva" bei Kaišiadorių vandenimis Nevierai? O tai šaltkalviui Radvilai neteks jokių teisinių pareigų, juk jis kažkur mįslingai bando nusipirkt teisininko diplomą, be to turi geras pažintis su teisėjais? :D Na tikra savibleda ant Kaišiadorių :D
2017-04-13 16:24:59
Gal teisės skyriaus atsisako todėl, kad dauguma nepakaltinami? Manau, kad savivaldybės valdančiai daugumai būtų reikalingas psichikos skyrius :D
2017-03-30 15:34:57
Su matematika man viskas gerai, tiesiog remiuosi oficialiais dokumentais. Cituoju "Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (aplinkosaugai) ir to paties skyriaus vyriausiojo specialisto (mobilizacijai ir želdynams) pareigybes numatoma priskirti Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriui. Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių sudarys 7 pareigybės." Tai citata iš sprendimo projekto paaiškinamojo rašto, tad tokios sudėties "šaknų" prašom ieškoti ten...
2017-03-29 20:38:59
Česlovas, skaitydamas parduotuvėje oro gaiviklio instrukciją ir sudėtį, pajuto kaip pradėjo šūdas laužt vartus.
2017-03-29 15:05:49
tai kad ne
2017-03-29 14:17:21
Tai kaip suprantu čia nekorumpuoto Zelvio sikna fotkeje, teks kudintis?
2017-03-29 13:34:32
Aišku pertvarkoj yra kažkiek racijos, kaip pas rudaakį mėlynomis akimis
2017-03-29 13:31:24
300 tks. dalinam iš 25 tks. ir gaunam 12. Vadinasi jokių pertvarkų nereikėtų 12 metų, jeigu ne 300 tks.
2017-03-29 10:26:19
Kiti nebeateis - sitie atejo amziams ir jie padarys jus visus, durneliai jus
2017-03-29 09:21:49
Po keliu metu ateis kiti ir vel bus "reorganizacija"...
2017-03-29 08:52:05
Laužė, laužė, Ir pralaužė
2017-03-29 00:55:52
Ple, Suslavicienes neismatuojami aritmetikos klodai: zemes ukio skyriuje dirbo 4 asmenys, is kito skyriaus ateina dar 2, is viso dirbs 7.... :D
2017-03-28 23:32:05
Ko jus cia pergyvenat anksciau laiko del tos savivaldybes aikstes. Dar gi nepabaigta. Un, dar cimanto turi i tarpus pripilt, susicimantus ti viskas ir isilygis tie akmenys.
 1-20  21-23