bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 12 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Ilgai statė, ilgai ir remontuos
Romualda Suslavičienė
2016-02-25

Užbetonuoti pinigai

Kaišiadorių turgaus statyba, vos pasibaigusi darbų priėmimo aktu, dabar virto remontų aikštele. Apie prekeivių pasipiktinimą, kai savo darbo vietose radę vandens apsemtas grindis, žmonės kvietėsi savivaldybės darbuotojus ir vadovus, „Atspindžiai“ jau rašė.

Tądien buvo surašytas ir turgaus pastatų-prekybos paviljonų apžiūros aktas, kuriame pažymima, jog apžiūros metu penkiose patalpose grindys užsemtos vandeniu, kuris, apžiūrėjusiųjų nuomone, atsirado dėl to, kad „grindų danga“ (betono trinkelės) dėl statybos metu vykdytų požeminių darbų nusėdusi, kaupiasi polaidžio vanduo; (...) dėl staigaus atšilimo ir lietaus vanduo kaupiasi nubėgimo loviuose ir galimai patenka į patalpas, kuriose yra žemesnis grindų lygis“.

Statybininkai defektus pasišovė ištaisyti per kelias dienas. Tačiau tuojau po sausio 27-osios „Atspindžių“ redakciją vėl pasiekė jau nebe pasipiktinusių, o tiesiog pakraupusių prekeivių balsai:

– Atvažiuokite pažiūrėti, ką jie daro!

Nuvykę pamatėme, kokių „gelbėjimo darbų” imtasi – norėdami pakelti apsemtas grindis „virš vandens lygio“, statybininkai paprasčiausiai užbetonavo trinkeles. Žinant, kiek kainuoja tokia grindų danga, žmonių reakciją suprasti nesunku – juk užbetonuoti trinkeles, tai tolygu po betono sluoksniu palaidoti pinigus. Ne statybinės firmos, o valstybės, kuri jų skyrė tiek, kad patalpose būtų trinkelių grindų danga, o ne betonas.

Pagrasino teismais

Savivaldybės administracijoje buvo surengti pasitarimai, vasario 2-ąją dėl turgavietės defektų sukviestas susirinkimas, iš darbų rangovo – UAB „Struktūra“, projektuotojų bei statinio techninio prižiūrėtojo pareikalauta paaiškinimo. Vasario 10-ąją savivaldybės administracijos direktorius Č. Neviera pasirašė raštą, skirtą UAB „Struktūra“ generali­niam direktoriui B. Neverauskui, kuriame, be kita ko, primena, jog „Atsižvelgiant į 2014-09-04 rangos sutarties VP-157 5 punktą, rangovas UAB „Struktūra“ pasirengė darbo projektą, kuriame privalėjo detalizuoti lietaus vandens nuvedimo sprendinius ir užkirsti kelią lietaus ir kito paviršinio vandens patekimui į aikštelės bei statinių - paviljonų grindų pagrindus ar ant grindų viršutinio paviršiaus. Lietaus vandenį nuo stogų nuvedus ant asfaltbetonio dangos, vanduo patektų į lietaus surinkimo tarpus“.

Tačiau bene absurdiškiausias nustatytas dalykas yra tai, kad patalpų grindų lygis yra žemesnis net 10-15 cm, nei nurodyta projektinėje dokumentacijoje...

Pasak administracijos direktoriaus Č. Nevieros, statybininkai prašė leisti defektus pašalinti iki balandžio 15-osios, tačiau savivaldybė pareikalavo tai padaryti iki balandžio 1-osios. Priešingu atveju bus informuota Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcija. Taip pat savivaldybė statybos rangovą raštu informavo apie tai, kad, nepašalinus defektų, bus kreiptasi į teismą.

Jei iki kovo 1-osios statybininkai nepradės šalinti defektų, savivaldybė tai darys savo lėšomis ir kreipsis į teismą dėl išlaidų išieškojimo iš UAB „Struktūra“.

Pradėtas tarnybinis patikrinimas

– Šiuo metu galioja Statybos įstatymo ir rangos sutarties nustatytas penkerių metų garantinis laikotarpis, paslėptiems darbams – dešimties metų. Eksploatacijos metu atsiradę statybos defektai bus taisomi statybos rangovo, techninio prižiūrėtojo ar statinio projekto rengėjo sąskaita, - sakė savivaldybės administracijos direktorius Č. Neviera.

Iš tiesų – pamąstyti yra apie ką. Negi niekas, net techninis darbų prižiūrėtojas, nematė, kad grindys žemesnės daugiau kaip dešimčia centimetrų? Juk tai pastebima plika akimi, nei ekspertizė, nei specialus išsilavinimas tam nereikalingi.

Po darbų priėmimo aktu, kur puikuojasi rezultatą laiminantis ir techninio prižiūrėtojo parašas – ir mūsų savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriaus specialistų parašai. Jų nuopelnai taip pat turėtų būti įvertinti.

– Sudaryta galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija dėl Ūkio plėtros skyriuje dirbančių tarnautojų veiklos, - informavo administracijos direktorius.

Žvilgsnis į turgaus istorijos ištakas

Labai įdomu panagrinėti šios „Amžiaus statybos“ istoriją.

Taigi – kviečiame sugrįžti į netolimą praeitį.

Prieš pradedant bet kokius statybos ar rekonstrukcijos darbus, pirmiausia būtina turėti projektą.

2013 metų gegužės 23 dieną, po atliktų viešojo pirkimo procedūrų, tuometinis administracijos direktorius G. Gružauskas pasirašo sutartį su konkurso laimėtoja UAB „Sweco projektas“ dėl Kaišiadorių miesto turgaus paviljono projektavimo. Sutarties kaina – 18 537 Lt.

Kadangi kiekvieno projekto tinkamumas yra tikrinamas ekspertizės būdu, savivaldybės administracija (taip pat konkurso būdu) pirko ir šias paslaugas, todėl tų pačių metų lapkričio 18 dieną su UAB „Statybos projektų centras“ pasirašyta techninio projekto ekspertizės atlikimo sutartis (2620 Lt).

Būtent nuo čia kelyje į rezultatą – naują turgaus paviljoną – ir prasideda duobės. Kaip liudija savivaldybės administracijos pateikti atsakymai į „Atspindžių“ klausimus, ekspertai projekto „nepraleido“ net du kartus. Pirmasis ekspertizės aktas su nurodytais taisyti trūkumais pateiktas 2013 metų gruodžio 10 dieną. Tačiau ir pataisytas projektas neatitiko reikalavimų. 2014 metų sausio 24-ąją pateiktas antrasis ekspertizės aktas – ir vėl – su nurodytais trūkumais.

Galutinis (trečiasis) ekspertizės aktas pateiktas 2014 metų vasario 7 dieną, po keturių dienų administracijos direktoriaus G. Gružausko įsakymu jis patvirtintas, tų pačių metų vasario 13 dieną pateiktas prašymas dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Tai užtruko – taip vadinamas statybos leidimas išduotas tik 2014 metų liepos 25-ąją.

Tačiau įdomiausia yra tai, kad už turgaus paviljono techninį projektą tuometinė savivaldybės administracija rengėjams – UAB „Sweco projektas“, apmokėjo 2013 metų gruodžio 27 dieną, t.y. dar iki tol, kol nebuvo atlikta jo ekspertizė ir nebuvo aišku, ar projektas apskritai tinkamas: kaip matėme iš aukščiau nurodytų datų, galutinis ekspertizės aktas su teigiama išvada ant direktoriaus stalo atsirado tik 2014 metų vasario 7 dieną.

Tų pačių metų vasario 26 d. įsakymu administracijos direktorius G. Gružauskas patvirtino supaprastinto riboto konkurso sąlygas „Kaišiadorių miesto turgaus paviljono statybos darbų pirkimas“, o kovo 3 dieną pasirodė ir pats skelbimas apie pirkimą.

Ribotą supaprastintą konkursą laimėjo UAB „Struktūra“, su kurios direktoriumi B. Neverausku 2014 metų rugsėjo 4 dieną administracijos direktorius, o taip pat – ir Pirkimo komisijos pirmininkas G. Gružauskas pasirašė 1 298 619,63Lt vertės sutartį. Beje, šio nesudėtingo, nė iš tolo rimto keliaaukščio pastato statybos darbų pabaigos data sutartyje numatyta net 2017 metų lapkričio 30-oji. Negi jau tada būta nuojautos, kad darbai eis vėžlio žingsniu?

Tačiau statybų aikštelėje prasidėjus darbams kaišiadoriečiai pamatė ne UAB „Struktūra“ darbininkus, o visiems iki skausmo gerai pažįstamą UAB „Vilungė“ – šią bendrovę laimėjusi įmonė pasitelkė atlikti darbams.

Taip ir užvirė visa ši košė, kuri ne tik smarkiai prisvilo, bet pasirodė ir labai karti tiek normalių darbo sąlygų niekaip nesulaukiantiems prekeiviams, tiek „puodą“ perėmusiai naujai savivaldybės administracijai.

Komentarų skaičius

2016-03-30 20:13:15
Neteko matyt, kad "ATSPINDŽIAI" rašytų ape valdžios šunybes, kiek matau tai tik liaubsės valdžiai.
2016-03-30 08:40:57
Iš tiesų juk yra laikraščiai, kurie nieko nerašo aplamai..O Atspindžiai nuolat rašė rašo ir rašys (įtariu) apie valdžios šunybes.
2016-03-29 08:49:14
tai nesinervink ir skaityk "kaišiadorių aidus"
2016-03-28 23:25:33
Visa respublikinė spauda mirga apie mūsų krašto politikų nuodėmes, tik "ATSPINDŽIAI" kažkodėl to nemato ir negirdi. Spaudoje pilna straipsnių apie kandidato į seimą M.Muižiniko nelegalias statybas, apie A.Radvilos fiestas su teisėjais, apie mero V.Tomkaus iššvaistytus pinigus Palangoje, apie S.Agurkio griūvančias tvoras Pravieniškėse ir t.t. O "ATSPINDŽIAI" ne tik kad viską nutyli, bet juos dar ir liaupsina.
2016-03-25 11:35:10
Iš kur gi mes žinosime ką nors blogo apie valdininkus? Juk jie - šventieji ir tik gerus darbus mums daro. Mes jiems padarėm gerą darbą išrinkdami valdžion, jie mums irgi daro gerą darbą gindami nuo kapitalistų. Jei Amerikoj liko tik dvi partijos tai mes ženkime dar toliau: akivaizdu, kad opozicija Kaišiadorims jau seniai nereikalinga, kai žmonės išsirinko savo valdžią!
2016-03-24 12:22:10
Gal ką turi blogo apie valdininkus? Pasidalink. Kodėl kiti už tave turi atsakyti?
2016-03-24 01:22:55
Sakykite, kodėl laikraštis "Atspindžai", o ypač R.Suslavičienė taip liaupsina rajono valdininkus ir visai neparašo apie jų juodus darbelius? Ar už tas liaubses ir nutylėjimą gaunate honorarą ar šiaip bijote, kad A.Radvilos "Pasagėlė" neplatins laikraščio?
2016-03-23 15:44:55
Esu užgimusi socialdemokratė, visada palaikau ir palaikysiu socialdemokratus, bet nesuprantu argi neradot tinkamesnio kandidato į seimą nei M.Muižinikas? Aš neturiu nieko prieš Marių kaip žmogų, bet manau, kad jis kandidatas prastas ir net labai, manau, kad tinkamiausias kandidatas būtų A.Vyšniauskas, kuris turi politinės patirties, buvęs net meru. O M.Muižinikas įsivėlęs į skandalus su nelegaliom žmonos davaro ir Žiežmarių šiltnamių statybom. Ar nemanot mieli socialdemokratai, kad reiktų pakeist kandidatą į seimą?
2016-03-22 08:46:38
Ar svarstome variantą "Kaišiadorys- be komuniagų" (pvz. Rusija po putino)? Neįtikėtina, kad rinkėjai nebalsuotų gausiai už Muižiniką - neįmanoma pakeisti geležiniais sovietizmo plūgais sužalotų sielų požiūrio, net jeigu faktus į akis drebia su šakėmis - vis tiek bus dalis tokių, kurie netiki net savimi ir laukia, kol jais pasirūpins kiti. Todėl ir balsuoja. Smaginamės žiūrėdami, kaip Adomėnas suvedinėja sąskaitas su Mariumi? Lieja savo įtūžį ant paprasto Kaišiadorių mužiko, kuris paprasčiausiai augina gėles. Adomėnas, Adomėnas, Adomėnas - tik ir tegirdime! Net gi "rimtai" jo pateikiamas absurdas, jog marionetinis meras, neva, siekia tobulesnės valstybės, o tuo pačiu, kaip nuo žąsino vanduo, nuo jo nuteka kaltinimai iššvaisčius unijos lėšas ar pataikaujant Radvilo siautėjimams ir nusikalstamai korupcijai. (Mero laimėjimai? Nejuokinkite! Prisiskaitėt, turbūt, facebookų visokių...). Aiškuma, kas susikaus antrame ture - Adomėnas ir Lydeka. Liberalai vėl išeina į finalą?? O gal staiga rinkėjai praregi ir puola triuškinančiai palaikyti Mantą, nes vietinio geresnio tiesiog nėra?! Bet neužsiciklinkite ties dviem poliais - juk yra Bradauskas (Tėvynė pašauks, ir reiks vėl bolatiruotis!) dar kalbėjo dar apie prokuroro sūnų, karbauskinius ir dėdę Fedią nuo darbinių. O kur dar paksuoliai ir NPD (PVM) (GPM) kir kitos 12 dėl neveiklumo likviduojamų partijėlių kadidatų?
2016-03-21 23:43:05
Tokie kaip Adomėnas ir Tomkus, na ir aplamai visi konservatoriai, tik trukdo socialdemokratiškam rajono ir šalies valdymui. Tik LSDP gali gerai valdyt rajoną ir šalį. Nesuprantu "ATSPINDŽIAI" redakcijos kodėl netrina komentarų apie tuos konservus, kodėl netrina komentarų, kurie šmeižia socialdemokratus? Gal bankrutuot norit? Atsiminkit, kad "ATSPINDŽIAI" turi tarnaut socdemam, nes kitaip dingsit iš Pasagėlių.
2016-03-21 22:48:39
Ingrida, išties blogai, net labai blogai, kai už rajono ar Lietuvos vairo bando sėstis neišsilavinę ir abejotinos reputacijos žmonės, save vadinantys politikais. Paimkime mūsų rajoną-dauguma tarybos narių yra neišsilavinę socialdemokratai. M.Muižinikas ir neturi aukštojo išsilavinimo o nori į seimą. Savivaldybės taryboje A.Radvila aplamai ar yra baigęs bent 8 klases. Į valdžią reikia rinkti išsilavinusius žmonęs tokius kaip dr.M.Adomėnas, V.Tomkus, M.Nasevičius ir kiti tėvynės sąjungos politikai.
2016-03-21 21:51:27
Muižinikui alternatyvų nėra, bet męs, Kaišiadorių krašto žmonės, turim alternatyvą-jauną, išsilavinusį kandidatą M.Adomėną. Pažiūrėkit kaip jaunas, perspektyvus konservatorius meras nuostabiai tvarkos su rajonu, net miela širdžiai. Apmaudu tik tai, kad konservatoriams trukdo neišsilavinusių, sau naudos siekiančių socialdemokratų dauguma.
2016-03-21 21:28:58
Turit žinot kad daugiau alternatyvų Mariui nėra!
2016-03-19 22:03:42
Prie ko čia Dujotekana, Kaišiadorių turgus ir M.Muižinikas? Ar gi nesuprantat, kad tas M.Muižinikas visiškas lūzeris, juo tik naudojas kaip marionete protingi aferistai, o tas lūzeris nieko nesupranta, tik džiauges, kad žiniasklaida parodo, kad seiman papuls. Lūzeriui Muižinikui tik garbės ir populiarumo reikia.
2016-03-18 19:24:44
http://www.alfa.lt/straipsnis/10416695/mina-nutrukusi-vsd-operacija-pries-dujotekana
2016-03-18 08:47:43
Oi geras. Reiks susipažinti. Oi oi kaip malionu...
2016-03-18 00:42:01
Ar tik ne kokia gėjų lyga bando tą Muižiniką seiman prastumt? Teko ir pačiai nuo jo tulpę kovo 8 proga gaut ir kaip su kandidatu į seimą pabendraut, tai akivaizdu kad tas Muižinikas nesugeba nė sakinio suregzt, nė žodžio pralement, bet kažką vapalioja apie gėjų teises.
2016-03-17 22:21:18
Skolos todėl, kad kovo 8 sveikino ne tik Kaišiadorių, bet ir Elektrėnų moteris su gėlėmis iš šių šiltnamių. O iš kur bus pinigėliai, jei reikia jau papirkinėti rinkėjas. Ar tik papirko?
2016-03-17 22:05:38
Taip, gal pagaliau Mindaugas Nasevicius ives rajone tvarka... ir budozeriai uzburgs.
2016-03-17 14:02:33
Paveiziekit kokios M.Muižiniko vadovaujamų Žiežmarių kvietkų skolos Sodrai. Tai iš kur ta Sodra gali turėt pinigų pansijom, jei tokie kaip M.Muižinikas nesumoka? Tad taip gaunas, kad sau su žmona nelegalius dvarus, šiltnamius stato mūsų pensininkų sąskaita. http://rekvizitai.vz.lt/imone/ziezmariu_geles/skolos-sodrai/
 1-20  21-40  41-60  61-66