bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 12 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Kviečiame mamas jungtis į veiklių mamų klubą
Gitana Gimbutienė
2016-02-09

Kas yra šeima? Šeima- svarbiausias visuomeninis vienetas. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija pabrėžia, kad šeima yra natūrali ir pagrindinė visuomenės grupė ir ji turi teisę būti visuomenės ir valstybės saugoma. Beveik visų valstybių konstitucijose įtvirtinta valstybės pareiga globoti ir remti šeimą, taip pat motonystę, tėvystę ir vaikystę. Taip jau yra, kad šeimoje svarbiausias vaidmuo atitenka moteriai, nes ji turi suderinti daug pareigų. Todėl VšĮ Veiklių mamų klubo projektas yra orentuotas į mamas, kad jos turėtų palaikymą visuomenėje, kad motinystės džiaugsmas būtų vertinamas, kad ji turėtų galimybę derinti darbą ir šeimą. Moterų esančių vaiko priežiūros atostogose ir grįštančių po jų, socialinės grupės užimtumas yra aktuali Lietuvos šalies problema, palyginus su ES situacija. Tobuli įstatymai patys savaime nėra gyvenimo kokybės garantija, greičiau tik prielaida. Jie neužkerta kelio diskriminacijai, tuo labiau, kad minėta socialinė grupė patyria daugialypę diskriminaciją. Šios socialinės grupės moterų situacija ir joms kylančios problemos dažnai neindentifikuojamos arba nepakankamai. Vis dar trūksta sistemingai teikiamos paramos poveikio šios grupės moterims stebėjimo ir kaupiamosios statistikos fiksavimo užimtumo, švietimo, kultūros srityse, taip pat vertinant šios grupės moterų galimybes gauti teisines, socialines ir kitas paslaugas.

Kadangi užimtumas yra viena iš esminių suaugusio asmens gyvenimo sričių, o jo kokybė tam tikra prasme lemia galimybes ir pasitenkinimą kitose gyvenimo srityse, nes sukuria finansines prielaidas tenkinti įvairius asmens poreikius. Užimtumas, darbas yra svarbus ne tik kaip pajamų šaltinis. Tai ir socialinės įtraukties priemonė, padedanti užmegzti ryšius su platesne visuomene ir kartu tarpasmeninių santykių tinkle, todėl nepatenkinama situacija užimtumo srityje ne tik didina minėtos moterų grupės pažeidžiamumą skurdo atžvilgiu, bet ir suponuoja didesnę jų socialinės atskirties riziką.

Lietuvoje dar menkai suvokiama kompleksinė lankščių darbo formų ir šeimai palankių priemonių nauda, o geresnis šeimos ir darbo derinimas visuomenėje siejamas su išmokų didinimu, bet ne darbo kultūros keitimu, soc paslaugų plėtojimu. Todėl viena iš mūsų veiklų yra lankščios ir mobilios vaikų neformaliojo ugdymo paslaugos.

Sieksime, kad ir Lietuva sektų kitų valstybių pavyzdžių, kaip Jungtinė Karalystė, kuri nemokamos vaikų priežiūros programos plėtrai skyria papildomą finansavimą. Papildomos nemokamos vaikų priežiūros valandos leis vaikų tėvams lengviau dirbti ir daugiau uždirbti.

Pagal 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą nemažai lėšų planuojama skirti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms, didinti gyventojų užimtumą, motyvaciją, mažinti socialinę atskirtį. VšĮ Veiklių mamų klubas taip pat numatęs prisidėti prie šios programos įgyvendinimo, į kurią įeina šios tikslinės grupės: mamos esančios vaiko priežiūros atostogose ir visos darbo rinkoje neaktyvios mamos.

VšĮ Veiklių mamų klubas, kurio organizacinį pagrindą sudarys veiklių mamų grupės, kuriamos teritoriniu principu ir kurios veiks pagrindiniu VšĮ Veiklių mamų klubas vardu. VšĮ Veiklių mamų klubas vienys 54 Lietuvos veiklių mamų klubo grupes.

Kviečiame visas Lietuvos mamas jungtis prie veiklių mamų klubo narių, palaikyti,paremti šį inicijuojamą projektą ir kartu susikurti geresnę socialinę, materialinę aplinką ne tik sau, bet ir savo vaikams.

Kodėl verta tapti klubo nariu/rėmėju?

Pirmenybė būti įtrauktiems į Veiklių mamų klubo ES finansuojamus ir vykdomus projektus.

Galimybė dalyvauti mokamuose Veiklių mamų klubo renginiuose ir mokymuose su 50-100% nuolaida.

Galimybė naudotis Veiklių mamų klubo resursais ir vardu.

Galimybė tapti įvairių sričių vadovais.

Galimybė klubo veiklai įsibėgėjus pasinaudoti įvairiomis privilegijomis.

Galimybė būti įtrauktiems į Veiklių mamų klubo veiklą, teikiant savo pasiūlymus, idėjas.

Pildydamos apklausos anketas padėsite plačiau pažvelgti į mamų, auginančių vaikus, situaciją Lietuvoje, išsiaiškinti poreikius bei galimybes šeimos atžvilgiu.

Prisidėsite prie veiklos testinumo užtikrinimo.

Apie mūsų vykdomas veiklas, renginius, mokymus, susitikimus informuosime jus asmeniškai el.paštu.

Labai daug priklauso nuo mūsų pačių, mūsų požiūrio, siekių, tikslų. Tad siekime geresnio gerbūvio sau kartu!

Kaip prisijungti į veiklių mamų klubo narius, kaip paremti mūsų inicijuojamą projektą rasite mūsų laikinoje svetainėje: http://veikliumamuklubas.weebly.com/

Komentarų skaičius