bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 13 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Ką reikia „gydyti“ Kaišiadorių ligoninėje? (2)
Romualda Suslavičienė
2015-09-03

„Atspindžiuose“ rašėme apie tai, kaip Kaišiadorių ligoninėje, pažeidžiant teisės aktus, buvo skirstomi atlyginimų priedai. Šį kartą supažindinsime su kitomis savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos nustatytomis negerovėmis įstaigoje, kurios sėkmingas darbas rajono gyventojams išskirtinai svarbus.

Zombiai baltais chalatais

Žmogus, kad ir kaip bebūtų atsidavęs savo darbui, turi ir pailsėti. Taip jau įsikūrė gamta, kad reikia ir išsimiegoti, ir pavalgyti, ir šiaip „atsijungti‘ nuo kasdienės veiklos, kad paskui į ją galėtum kibti su normalia, sveika energija ir neapsnūdusia sąmone. Todėl neatsitiktinai darbo kodeksas reglamentuoja, jog negali būti dirbama daugiau kaip 48 valandas per savaitę, o tais atvejais, kai žmogus dirba kitoje darbovietėje arba pagal dvi darbo sutartis – darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip 12 valandų. Aritmetika (net ne matematika!) čia visai paprasta – 12 valandų dauginame iš 20-ies darbo dienų, gauname 240 darbo valandų per mėnesį. Tačiau ligoninėje auditas aptiko tokių unikalių atvejų, kai per 20 darbo dienų darbuotojai išdirbo 278,25 val. (apie 14 val. per parą), 309 val. (daugiau kaip po 15 val. per parą) ir netgi 394 val. (daugiau kaip po 19 val. per parą)! Kokia tad turėtų būti tokio nusikamavusio žmogaus darbo kokybė? Juk ilgesnį laiką neišsimiegojęs žmogus aplinkoje jaučiasi kaip zombis... Kaip pastoviai neišsimiegantis darbuotojas dar gali įstengti rūpintis jam patikėtų pacientų sveikata? Greičiausiai čia „kvepia“ galimu lėšų neteisėtu pasisavinimu.

Žvelgiant įstatymiškai, kas ir buvo daroma audito metu, nustatyta, jog „egzistuoja rizika, kad darbuotojams buvo nepamokėta už viršvalandinį darbą“. Be to, ligoninėje darbo grafikai parengti ne pagal taisykles, nereglamentuota jų sudarymo tvarka, nusižengta ne vienam Darbo taisyklių punktui.

Gydytis Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje – rizikinga?

Normaliai darbo kokybei įtakos turi ne tik normali, žmogui pakeliama darbo trukmė, bet ir darbo kiekis. Todėl slaugytojų darbo krūviai nustatyti Sveikatos ministro įsakymu (darbo krūvis – tai slaugytojo aptarnaujamų pacientų skaičius). Audito metu nustatyta, kad ligoninės direktoriaus patvirtinti darbo krūviai Vidaus skyriuje didesni už ministro patvirtintus normatyvus, o Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje šios normos dienos metu didesnės 2,9 karto, nakties metu – net 4,42 karto (poilsio ir švenčių dienomis, naktimis šį skaičių leistina viršyti ne daugiau 3 kartų). Dėl šios priežasties padaryta išvada, jog „Egzistuoja didelė rizika dėl Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje teikiamų paslaugų kokybės“. Tai akivaizdu – juk tinkamai aptarnauti pacientų, kurių jam užkrauta 3 ar 4 daugiau kartų už normalų kiekį, slaugytojas tinkamai aptarnauti neįstengia ne dėl to, kad nemoka ar nenori, o dėl to, kad paprasčiausiai nesuspėja.

Dar audito išvadose rašoma, jog „Nustatant slaugytojų darbo krūvį nebuvo atsižvelgta į tai, kad dalį slaugytojo padėjėjo funkcijų atlieka valytojai. (...) Slaugytojai dažnai atlieka ne slaugytojams skirtas užduotis, kurios galėtų būti atliekamos mažiau kvalifikuoto personalo. Šis netinkamas slaugytojų darbo laiko naudojimas gali turėti neigiamos įtakos paciento priežiūros rezultatams“.

Tam davė, o...

Ligoninės darbuotojų skunde savivaldybei buvo nurodyta, kad už tą patį darbą mokami atlyginimai skiriasi.

Stacionarias paslaugas tei­kiančių ligoninės skyrių slaugytojų darbo užmokestis susideda iš pastoviosios (tarifinio atlygio) ir kintamosios (įvairios priemokos, priedai, premijos) dalies. Ligoninės direktorius įsakymu yra patvirtinęs tokį pagrindinį mėnesinį darbo užmokestį: Vidaus, Reanimacijos ir chirurgijos bei Vaikų skyriaus slaugytojų – 417,06 €, Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus – 605,31 €. Audito metu nustatyta, kad toks atlyginimų skaičiavimas prieštarauja darbo apmokėjimo tvarkai, kuri reglamentuoja, kad „tarifinis atlyginimas kiekvienai pareigybei nustatytas pagal tam darbui reikalingą išsilavinimą, darbo krūvį, atsakomybės lygį ir darbo sąlygas“. Visi šie dalykai tiek Vidaus, tiek Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje yra vienodi, tačiau pagrindinis atlyginimas, kaip matome, skiriasi beveik dviem šimtais eurų – tai pakankamai dideli pinigai, skirtumas tarp šių dviejų skyrių slaugytojų pagrindinių atlyginimų – 45,1 proc. „Pagrindinis atlyginimas turėjo būti nustatytas vertinant tik nurodytus kriterijus. Įstaigos administracija teigia, kad Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje dirbantiems slaugytojams nustatytas didesnis pagrindinis atlyginimas, nes šiame skyriuje faktinis darbo krūvis patvirtintą normatyvą viršija 2,29 karto (...). Priedas už padidintą darbo krūvį turėtų būti nustatytas kaip kintamoji darbo užmokesčio dalis ir apskaičiuojamas pagal faktinius rezultatus“, - rašoma audito, kurį atliko savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja Gražina Lukauskienė, ataskaitoje. Matyt, nueita lengviausiu keliu – kad nereikėtų vargti skaičiuojant faktinius rezultatus. Antra vertus, darbo kokybei būtų sveikiau, kad žmonės ne dirbtų 2,9 karto daugiau nei norma, bet normaliu ritmu – tam tiesiog reikėtų pasirūpinti priimti daugiau slaugytojų.

Teisės aktų nesilaikymą nustatant pagrindinę atlyginimo dalį mėginta teisinti tuo, jog prijungus Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę prie Kaišiadorių ligoninės, iš pirmosios slaugytojai jau atėjo su didesniais pagrindiniais atlyginimais, jų, esą, prilyginti kitų skyrių slaugytojų atlygiui nebuvo galimybės. Tačiau tai ne argumentas. Kaip rašoma audito ataskaitoje, vykdant struktūrinius pertvarkymus buvo galima keisti ir darbo sutarties sąlygas. To, kaip matome, padaryta nebuvo.

Nustatyta ir teisės aktų pažeidimų, susijusių su pavadavimais, kurie sudaro 6, o kartais – ir 16 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Beje, su pavadavimais vyksta įdomūs dalykai – kaip akivaizdu iš audito pažymos, „faktiškai kiekvieną darbuotoją, jam išėjus atostogų, pavadavo kitas darbuotojas“. Jei pavadavo – vadinasi, dirbo dvigubai. Tačiau vargu bau ar iš darbo „pavaduotojai“ išeidavo atidirbę ir dvigubas valandas...

Visko, kas surašyta 24 lapų audito ataskaitoje, laikraštyje suminėti neįmanoma. Kalbama ir apie vidaus kontrolės sistemos neefektyvumą, kitus trūkumus, kaip antai „per mažai dėmesio buvo skiriama personalo valdymui: netaikomi specialūs darbuotojų paieškos ir atrankos metodai“ ir t.t.

Ligoninės darbuotojai pusbalsiu kalba, jog atlikus patikrinimą platesniu mastu, būtų galima surasti ir daugiau abejotinų faktų. Tačiau šį kartą audito užduotis buvo tokia, kokia kilo iš darbuotojų prašymo. O šiaip, pavyzdžiui, kiek vienas medikas per parą išdirba darbo valandų, būtų pravartu pasidomėti ir viso rajono sveikatos įstaigose, nes dabar sklinda nemalonios kalbos, jog kai kurie asmenys vienu ir tuo pačiu laiku įsigudrina dirbti keliose pareigose. Kalba ne todėl, kad gaila didesnio uždarbio – tiesiog, kuo daugiau netvarkos, tuo didesnė nekokybiško aptarnavimo tikimybė. O juk dirbti darbą, nuo kurio priklauso žmonių sveikata, tai ne taburetes gaminti.

Komentarų skaičius

2015-09-12 18:10:52
audito isvadas pavardinote,okas konkreciai priimta iskeltu trukumu pasalinimui,kas tie pazeidejai,viskas parasyta anonymiskai,taip kad karavanas judes toliau....
 1-1