banerturg.jpg
2017 m. lapkričio 19 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Ar reiks kautis už atliekas?
Romualda Suslavičienė
2013-02-27

Nenumaldomai artėja terminas, kai komunalines atliekas iš gyventojų bei juridinių asmenų (įstaigų, įmonių, organizacijų) pradės surinkinėti kitas šios paslaugos teikėjas – savivaldybės įmonė „Kaišiadorių paslaugos“.
Pagal patvirtintą grafiką, jau nuo kovo 1 d. Kaišiadorių apylinkės, Paparčių, Palomenės ir Žaslių seniūnijų gyventojų ir įstaigų komunalines atliekas tvarkys nebe UAB „Ekonovus“, bet „Kaišiadorių paslaugos“. Raginami kuo skubiau sudaryti sutartis su nauja įmone, gyventojai bei įstaigų atstovai sunerimę skambina į įvairias instancijas bei laikraščio redakciją ieškodami atsakymo į klausimą – o kaip bus su sutartimis tarp jų ir „Ekonovus“? Kokia tvarka jas nutraukti, kad sąskaitos už paslaugas jau po mėnesio neateitų iš abiejų įmonių?

Keista ir gaila, kad savivaldybės administracija, ilgus mėnesius brandinusi idėją pakeisti atliekų surinkėją ir ją įgyvendinusi, pamiršo tokią svarbią informaciją paskelbti rajono gyventojams – apie sutarčių nutraukimo tvarką nė žodeliu neužsiminta nei oficialioje savivaldybės interneto svetainėje, nei rajono spaudoje.

„Atspindžiai“ pasidomėjo, kaip visgi bus su kol kas galiojančiomis sutartimis.

Eilinius gyventojus (arba, kaip sako įstatymai – fizinius asmenis) galime nuraminti – dėl sutarties nutraukimo jiems jokių žygių atlikti nereikės – sutartis su „Ekonovus“ automatiškai nutrūks nuo tos dienos, kai bus sudaryta naujoji – su SĮ „Kaišiadorių paslaugos“. O štai įstaigoms ir organizacijoms - žymiai kebliau.

UAB „Ekonovus“ Kauno regiono vadovė Bena Razbodauskienė sakė, jog sutartis gali būti nutraukta per 30 kalendorinių dienų po oficialaus pranešimo apie tai gavimo. Taigi tie, kurie iki šiol oficialaus pranešimo neišsiuntė, į 30-ies kalendorinių dienų terminą iki kovo 1 d. niekaip „netilps“ ir visai realiai rizikuoja bent jau už pirmąją kovo savaitę gauti sąskaitas ir iš „Kaišiadorių paslaugų“, ir iš „Ekonovus“... Beje, B. Razbadauskienė teigė, jog juridiniai asmenys (įstaigos, įmonės) nesusaistyti prievolės sudaryti sutartis būtent su tuo paslaugos teikėju, kurį parinko savivaldybė, nes jų atliekos ne komunalinės, bet gamybinės. O dėl susitarimų nutraukti sutartis Kauno regiono vadovė siūlo skambinti į „Ekonovus“ Kaišiadorių padalinį (tel. 8-699 25686) ir tartis bei konsultuotis.

Ką apie tai mano mūsų savivaldybės administracija?

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Č. Neviera tvirtino, jog B. Razbodauskienė klaidina žmones ir nurodė LR Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 9 p., kuriame pasakyta: „Savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemose gali būti tvarkomos visos atliekos, išskyrus atliekas įmonių, kurių leidimuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti šiose sistemose darbe“.

Oficialioje savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt vasario 1 d. išplatintame pranešime „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo sutarčių sudarymo“ pranešama, jog „Savivaldybės administracijos direktorius ir SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ direktorius, vadovaudamiesi Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos Ūkio plėtros ir finansų komiteto 2012 m. spalio 18 d. rekomendacija, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) 10 straipsnio 5 dalimi, Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. rugsėjo 13 d. raštu „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytu būdu“, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, 2012 m. lapkričio mėn. 14 d. sudarė komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį. Šia sutartimi Savivaldybės administracija pavedė savivaldybės įmonei „Kaišiadorių paslaugos“ teikti komunalinių atliekų ir atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo paslaugą, už kainas ir įmokas, kurias nustato Savivaldybės taryba.”

Prievolė sudaryti sutartis su SĮ „Kaišiadorių paslaugomis“ šiame pranešime pagrindžiama įstatymais: „ Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 30 straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad asmuo (fizinis asmuo ar Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens filialas, atstovybė ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas valstybėse narėse įsteigto juridinio asmens filialas ar atstovybė) yra komunalinių atliekų turėtojas, nepaisant jo teisinės formos ar vykdomos veiklos pobūdžio, ir turi rūšiuoti komunalines atliekas, kurias rūšiuoti nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

Minėto įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad komunalinės atliekos tvarkomos savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. V17-32 patvirtino Kaišiadorių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles. Jų 39 punkte nustatyta, kad Savivaldybės teritorijoje esantys fiziniai ir juridiniai asmenys bei juridinių asmenų padaliniai privalo naudotis tik tų komunalinių atliekų tvarkytojų paslaugomis, su kuriais sutartis pasirašo Savivaldybės administracija. Apie šiuos komunalinių atliekų tvarkytojus atliekų turėtojams Savivaldybės administracija teikia informaciją skelbimais viešose vietose ir žiniasklaidos priemonėse.”

Taip pat pranešime pateikiamas detalus grafikas, nuo kada atskirose rajono vietovėse paslaugas pradės teikti naujoji įmonė.
Tačiau žvelgiant į ateitį, dabartis pamiršta – apie dabar galiojančių sutarčių nutraukimą – jokios informacijos.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Neviera „Atspindžiams“ teigė:
- Įmonę „Ekonovus“ apie pasirinktą naują komunalinių atliekų surinkimo operatorių savivaldybės administracija įspėjo registruotu raštu dar praėjusių metų lapkričio 20 d. Taip pat lapkrity informavome seniūnus, kad išsiųstų „Ekonovus“ raštus dėl sutarčių nutraukimo, neseniai apie tai papildomai priminėme.

Taigi dėl pačių seniūnijų nesklandumų kilti neturėtų, tačiau administracijos direktoriaus pavaduotojas negalėjo užtikrinti, jog panaši informacija pasiekė valstybines įstaigas (redakcijos duomenimis – ne). Joms, pasak Č.Nevieros, neseniai „pakartotinai išsiuntinėti priminimai“. Tačiau ar gali prisiminti tai, ko nežinojai, apie ką nebuvai informuotas? Akivaizdu, jog įspėjimus dėl sutarties nutraukimo į „Ekonovus“ dėl aiškios savalaikės informacijos stokos mūsų savivaldybės ir valstybinės įstaigos (jau nekalbant apie privatininkus) išsiuntė pavėluotai ir dabar priklauso tik nuo „Ekonovus“ malonės – sutiks nutraukti sutartis nesibaigus Civilinio kodekso reglamentuotam 30 kalendorinių dienų terminui, ar ne. Priežasčių tokiam kilnumui iš bendrovės, kuri net neturėjo galimybės dalyvauti konkurse, nes jo nebuvo, lyg ir nesimato...

Direktoriaus pavaduotojo nuomone, postūmiu laiku parengti įspėjimus dėl sutarties nutraukimo turėjo būti jo paties parengta informacija, kuri internetinėje savivaldybės svetainėje buvo paskelbta pernai lapkričio 15 d. Tačiau joje apie sutarčių nutraukimo procedūrą nieko nekalbama, o tikėtis, kad ji turėjo paskatinti įstaigų vadovus vartyti Civilinį kodeksą ir ieškoti sutarčių nutraukimo tvarkos, tikrai beprasmiška ir nerealu.

Č.Neviera sakė nemanantis, jog nesavalaikis kreipimasis nutraukti sutartis galėtų sukelti kokios nors painiavos. Pasak jo, pagal Atliekų tvarkymo įstatymą „Ekonovus“ neturi teisės teikti paslaugos.
- „Ekonovus“ savivaldybės administracija apie naujo operatoriaus pasirinkimą informavo dar pernai, manome, jog pasielgėme tinkamai, be to, „Ekonovus“ mūsų veiksmų neskundė. Nebent turėtų pretenzijų pagal Civilinį kodeksą, - paklaustas, kas bus, jei savo teisę imti mokestį iki sutarties nutraukimo datos „Ekonovus“ nuspręs ginti teisme.

Direktoriaus pavaduotojas sakė, jog bus imamasi papildomų priemonių: „Savo įmonėms sakysime ir rekomenduosime atliekas atiduoti tik „Kaišiadorių paslaugoms“. Tad kai nebus suteikta paslauga, nebus už ką mokėti.
Išeina, jog kol sukaks 30-ies kalendorinių dienų terminas, savivaldybės įmonių vadovai turės saugoti šiukšlių konteinerius, kad jų kartais nepagriebtų kas nereikia...

Taigi tvirtos garantijos, kad ateitis nesukels keblumų, niekas duoti negali. Tokia situacija nebūtų susiklosčiusi, jei savivaldybė būtų pagalvojusi ne tik apie savo įmonės plėtrą, bet ir tuos, kurie ne mažiau svarbūs – mokesčius mokančius komunalinių atliekų turėtojus.
Kepurė, taip sakant, nebūtų nukritusi ir dėl to, jei ir eiliniai žmonės būtų buvę informuoti, kad be reikalo nesinervintų ir neieškotų, kaip nutraukti sutartis.

 

Komentarų skaičius

2013-03-12 14:57:06
A.Lukosevicius su jauna sugyventine gyvena stasiunuose o ne Kaisiadoryse
2013-03-06 20:42:37
As ir taip pat, kol ves tol ir nesudarinesiu sutarties.Matet kas Vilniuj nutiko,pakilo kainos trigubai,ir mumsu toks likimas laukia manau.Mes niekam nerupim o jie daro kas jiems reikia.
2013-03-06 16:14:37
kad kol Ekonovus veš šiukšles, tol aš ir nedarysiu sutarties su "Kaišiadorių paslaugomis". Kai bus pastatyti "Kaišiadorių paslaugų" konteineriai tuomet sudarysiu sutartį ir viskas bus teisiškai.
2013-03-03 18:32:53
O man atrodo, kad šiukšles reikia gabenti prie a.lukoševičiaus buto durų, jei jis gyvena Kaišiadoryse. Nes, manau, čia jo projektas, kaip melžti žmonių pinigus
2013-03-03 08:50:34
siulau gyventojams siuksles isvesti prie mero ir jo kaimyno namu,kam patogu sav. aiksteje
2013-02-28 11:06:02
"Eilinius gyventojus (arba, kaip sako įstatymai – fizinius asmenis) galime nuraminti – dėl sutarties nutraukimo jiems jokių žygių atlikti nereikės – sutartis su „Ekonovus“ automatiškai nutrūks nuo tos dienos, kai bus sudaryta naujoji – su SĮ „Kaišiadorių paslaugos“.- tai jeigu aš šiandien pasirašau sutartį, ji ir nutrūksta nuo šiandien. O kas tuomet man veš šiukšles kovo mėnesį, jeigu nauja įmonė pagal grafiką tik balandžio mėnesį išveš???
 1-6