bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 12 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Mažesnės šiukšlių išvežimo kainos – tik per plauką
Romualda Suslavičienė
2013-02-09

Praėjusį ketvirtadienį savivaldybės taryba svarstė naujus komunalinių atliekų surinkimo tarifus, kuriuos taikys šią paslaugą atliksianti savivaldybės įmonė „Kaišiadorių paslaugos“. Ir nors ilgą laiką gyventojai buvo raminami, jog šiukšlių surinkimo kainos bus mažesnės, tokios jos patvirtintos, kaip sakoma, „tik per plauką“. Jei ne tarybos nario, konservatoriaus Mindaugo Nasevičiaus įžvalgumas, individualių namų savininkams už šią paslaugą būtų tekę mokėti daugiau.

„Užkliuvo“ tik vienam

Nors sprendimo projektą rengė ne vienas savivaldybės administracijos darbuotojas, pasitelkęs savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ pateiktus paskaičiavimus, o pats projektas susipažinimui bei analizei buvo pateiktas visiems dvidešimt penkiems savivaldybės tarybos nariams, tik vienam M.Nasevičiui kilo mintis paskaičiuoti, kiek už atliekų surinkimą atskiros gyventojų bei įstaigų grupės mokės per metus. Atlikęs elementarų veiksmą ir sudauginęs skaičius, tarybos narys pastebėjo, kad šiukšlių išvežimas mažėja visiems vartotojams, išskyrus individualių namų savininkus – šiems pagal naujus tarifus teks mokėti daugiau nei iki šiol.

- Atliekos iš individualių namų savininkų renkamos du kartus per mėnesį, susidaro 24 kartai. Tačiau per metus yra du mėnesiai, kuriais pagal grafiką susidaro po kartą daugiau. Iki šiol privati įmonė jų neskaičiavo, ir sąskaitą per metus patekdavo ne už 26 faktinius kartus, o už 24. „Kaišiadorių paslaugos“ žada skaičiuoti už 26 kartus, taigi, papildomai prisideda pinigų, ir bendra suma išeina didesnė, nei dabar, - jau praėjusį pirmadienį vykusiame Socialinės apsaugos ir sveikatos komiteto posėdyje savo pastebėjimais su kolegomis pasidalijo M.Nasevičius, primindamas, jog dažniausiai iki šiol buvo išsakomas svarus argumentas – komunalinių atliekų surinkimą perdavus „Kaišiadorių paslaugoms“, mokesčiai gyventojams bei įstaigoms taps mažesni.

Į šiuos argumentus rimtai įsiklausė ir Kaimo reikalų komitetas, kuris dėl didesnių atliekų surinkimų tarifų posėdžiavo du kartus. Šiame komitete nutarta siūlyti, kaip ir iki šiol, individualių namų savininkams mokesčius skaičiuoti ne nuo 26, o nuo 24 kartų, tačiau teisininkai uždėjo veto. Projekto rengėjams teko ieškoti kitų išeičių, darbas truko beveik iki savivaldybės tarybos posėdžio pradžios, kol politikams buvo pateiktas naujas projektas su naujomis kainomis.

Seniūnams teks bausti gyventojus

Prieš svarstant sprendimo projektą dėl komunalinių atliekų surinkimo įkainių patvirtinimo, meras perskaitė ištrauką iš įstatymo „Dėl nusišalinimo tvarkos“ – mat nuo šiol į viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalus bus žiūrima griežčiau. Šįsyk „privačių interesų“ turėjo visi – juk visi gyventojai, tarp jų – ir savivaldybės tarybos nariai, yra atliekų turėtojai, tad, sausai laikantis įstatymo raidės, projekto svarstyti paprasčiausiai nebūtų buvę kam. Balsavimu nutarta nenusišalinti, o paslaugos tiekėjo – SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ darbuotojas tarybos narys Antanas Lukoševičius, vengdamas viešųjų ir privačių interesų konflikto, kaip to reikalauja įstatymas, paliko posėdžių salę.

Savivaldybės administracijos direktoriui Č.Nevierai pristačius sprendimo projektą, tarybos nariui M.Nasevičiui kilo klausimas, kokį darbą sudarant sutartis su paslaugų tiekėju, atliks seniūnijos ir ar už tai joms bus atlyginta. Ir kilo neatsitiktinai – jau kuris laikas sklinda gandai, jog seniūnijoms pavesta labai rimtai sekti, kurie gyventojai su „Kaišiadorių paslaugomis“ nesudarys atliekų surinkimo sutarčių ir tokius asmenis bausti administracine tvarka, surašyti jiems Administracinės teisės pažeidimo protokolus. Kaišiadoryse toks reiškinys naujas, nors ir iki šiol buvo gana garsiai kalbama, kad ne visi gyventojai sudaro sutartis, nors atliekų, be abejonės, susikaupia kiekvienuose namuose. Tuo skundėsi ir atliekas mūsų rajone surenkančios įmonės, tačiau jų balsas kažkodėl „į dangų nėjo“. Ir tik tuomet, kai paslaugą atlikti pavesta savivaldybės įmonei, pagaliau susirūpinta „nelegaliais“ atliekų turėtojais.

Č.Neviera M.Nasevičiui pasiūlė neklaidinti – esą, atliekų surinkimo sutartį sudaro gyventojas ir įmonė, o seniūnai vykdo kitas pareigas. Jos apibrėžtos dar 2010 metų liepos 13 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme, kuriame parašyta: „Skiriu seniūnijų seniūnus savo teritorijoje būti atsakingais už komunalinių atliekų tvarkymo sistemos diegimą, plėtrą ir kontrolę“. Taip pat jis priminė, jog Administracinės teisės pažeidimų kodekse nurodoma seniūnų kompetencija surašyti protokolus ir bausti gyventojus, kurie pažeidė savivaldybės tarybos patvirtintas komunalinių atliekų tvarkymo taisykles.

Galima sveikinti su pagaliau atsiradusiu pažangiu mąstymu – juk kiekvienam suprantama, kad visi gyventojai savo buityje neišsiverčia be atliekų, tik vieni iki šiol už jų tvarkymą mokėjo, o kiti – ne. Tačiau negali neįžvelgti ir savotiško šios pažangos prieskonio.Nors visi šie teisės aktai galioja jau senokai, iki šiol neteko girdėti apie seniūnų rašomus protokolus ir nubaustus gyventojus, kurie nebuvo sudarę atliekų surinkimo sutarčių. Gal todėl, kad atliekas rinko konkursus laimėjusios privačios firmos? Dabar, kai šio verslo ėmėsi savivaldybės įmonė, teisės aktai ne tik prisiminti, bet juos netgi žadama vykdyti! Tad kaipgi su lygių galimybių, švarios konkurencijos sąlygų sudarymu?

Apie skubotumą ir atliekų rūšiavimą

Tarybos narį Kęstutį Jakelį domino, ar gyventojai turės teisę sudaryti sutartis atliekų išvežimui ne du kartus, o vieną kartą per mėnesį.

- Yra vienišų žmonių, kurie tikrai nesukaupia tokio atliekų kiekio, kad reikėtų vežti du kartus per mėnesį, - argumentavo K.Jakelis.

Meras atsakė, jog viskas yra savivaldybės tarybos rankose – jau artimiausiame posėdyje būtų galima patvirtinti tvarką, kuri tai leistų.

Taip pat K.Jakeliui sukėlė abejonių per kelias dienas skubos tvarka sumažinti įkainiai.

- Tai gal dar labiau galima sumažinti, jei taip lengva ranka pykšt ir nuvažiavo 40 centų? – klausė konservatorius, tačiau meras patikino, jog „bendras mokėjimas liko tose pačiose ribose“. Dar keisčiau šį faktą aiškino savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Č.Neviera, kuris kažkodėl bandė įtikinti, jog įmonė „buvo pateikusi skaičius už 24 kartus, o vežti ruošėsi 26 kartus, bet, kadangi teisininkė neleido taip įrašyti“, įkainiai buvo sumažinti. Vėliau pasisakęs Mindaugas Nasevičius patikslino, jog svarstant sprendimo projektą, tiek Sveikatos ir socialinių reikalų, teik Kaimo plėtros komitetų posėdžiuose buvo aiškiai pasakyta, kad mokestis bus skaičiuojamas už 26 kartus. Pasirodo, aišku liko ne visiems...

M.Nasevičius išreiškė susirūpinimą, ar įmonė su tokiomis kainomis sugebės dirbti nenuostolingai, nes paskutinius trejus metus iš gyventojų surenkamų šiukšlių kiekiai mažėja, tačiau jo teiginyje loginių prieštaravimų įžvelgė tarybos narys A.Lakštauskas:

- Svarstėme, kaip padaryti, kad įkainiai būtų mažesni. Kai rezultatas yra, dabar jau abejojama...

Iš tiesų – ar džiaugtis, ar abejoti paaiškės ateityje, kai įmonė suskaičiuos bent jau ketvirčio pelną (tikėkimės, jog būtent pelną, o ne nuostolius). Tačiau posėdyje išsakytas abejones kurstė ne anksčiau nustatytos kainos, o tai, kad du įkainiai buvo pakeisti taip skubiai ir taip lengvai. Juk tos, nepakeistos, pateiktos iš SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ investicinio projekto „Galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugas“, tikriausiai, buvo skaičiuotos ne vieną mėnesį…

Kaip vėliau „Atspindžiams“ sakė M.Nasevičius, skubotas kainos sumažinimas nėra jau toks „nekaltas“: šiuo metu atliekas surenkanti UAB „Ekonovus“ aptarnauja 4877 vnt. 120 litrų konteinerių ir 414 vnt. 240 litrų konteinerių. Atlikus elementarius aritmetinius veiksmus akivaizdu, kad savivaldybės tarybos iniciatyva paskutiniu momentu sumažinti įkainiai už individualius 0,24 m³ (0,42 Lt.) ir 0,12 m³ (0,21 Lt.) konteinerius per metus sumažina įmonės pajamas apie 30000 (trisdešimt tūkstančių) litų.

A.Lakštauskas pasiūlė ta pačia proga atkreipti dėmesį į labai svarbų aspektą – atliekų rūšiavimą, kuriame slypi labai daug rezervų. Tarybos narė A.Preikšaitienė, pratęsdama jo mintį, informavo, jog Lietuvos mastu nupirkta nedidelių atliekų rūšiavimui skirtų konteineriukų, kurie bus pastatyti prie mokyklų, kad mokiniai galėtų praktiškai mokytis rūšiuoti atliekas. Tarybos narys M.Mitkus pasiūlė sukviesti atliekų rūšiavimo konferenciją klausimu, pasinaudoti galimybe šiam reikalui pritraukti ES investicijas. Diskusijas užbaigė meras R.Urmilevičius, informavęs, jog nuo pavasario atliekų kompostavimas bus pradėtas mieste esančioje atliekų surinkimo aikštelėje.

Naujos kainos „startuos“ jau netrukus

Taryba nustatė šiuos komunalinių atliekų surinkimo dydžius: už 1m³ (1000 litrų ) atliekų išvežimą – 33,10 litų su PVM; už individualaus 1,1 m³ (1100 litrų) talpos konteinerio turinio vienkartinį išvežimą – 36,25 Lt su PVM; už individualaus 0,24 m³ (240 litrų) talpos konteinerio turinio vienkartinį išvežimą – 8,60 Lt su PVM; už individualaus 0,12 m³ (120 litrų) talpos konteinerio turinio vienkartinį išvežimą – 4,30 Lt su PVM; už bendrojo naudojimo konteinerių, skirtų daugiabučiam namui, turinio išvežimą – 3,78 Lt vienam gyventojui per mėnesį.

„Kaišiadorių paslaugos“ surinkinėti komunalines atliekas nuo kovo 1 d. pradės Kaišiadorių apylinkės, Palomenės, Paparčių ir Žaslių seniūnijose; nuo balandžio 1 d. – Kruonio, Nemaitonių, Pravieniškių ir Rumšiškių seniūnijose; nuo gegužės 1 d. – Kaišiadorių miesto, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijose.

Šiuo metu komunalinių atliekų išvežimą organizuojančios privačios įmonės įkainiai kiek didesni: už 1 m³ komunalinių atliekų išvežimą – 33,22 Lt.; už 1,1 m³ talpos konteinerio vienkartinį išvežimą – 36,54 Lt; už 0,24 m³ talpos konteinerio vienkartinį išvežimą – 9,39 Lt.; už 0,12 už 0,12 m³ talpos konteinerio vienkartinį išvežimą – 4,69 Lt.; daugiabučio namo vienam gyventojui – 3,86 Lt/mėn.

 

Komentarų skaičius

2013-05-09 21:08:48
per metus sutaupysiu 96 centus. gal į Kanarus patraukti?
2013-02-27 10:27:59
Tai ko visi tyli?
2013-02-25 16:16:52
Tipas,apsimetęs verslininku,biznį darantis iš dalikėlių,išvardytų BAUDŽIAMAJAME KODEKSE.
2013-02-25 10:58:45
Paaiškinkit man,nesusipratėliui,kas yra tas "antibiotikas",apie kurio įtaką čia visi kalba?
2013-02-23 22:24:22
... gerai pasakei, pritariu..
2013-02-22 16:28:14
man tai gaila mero su direktorium, kad jie kisa savo galvas i Romucio aferas. juk prieis liepto galą antibiotikas tikrai, o jie bus jo kisenej
2013-02-22 07:38:59
Romuciui pinigu reikia o kaip ju gauti tai tik taip per paskolas
2013-02-21 16:52:39
Kapsėjo į vieną ranką, o dabar reikės žymiai daugiau babkių,nes rankų merkiančių į aruodą net eilėje stovi.Ir už tai mo0kėsime ne 5, o 10 kartų daugiau. O kiek direktorių, pavaduotojų ir kt.specialistų sulys iš rūmų giminaičių.Ant kiekvienos šiukšles bus po vieną tarnautoją.Maitinsime...
2013-02-21 12:53:28
Pavaduotoja šiukšlėms pats Kaišiadorių mafijos tėvas pristatė Kavenska kažkokia boba , kaišiadoryse tokio darbuotojo neatsirado.
2013-02-21 11:50:59
apsiverkiau perskaites tamystos komentara. Praradai praradai atlieku versliuka, nekapsės pinigas
2013-02-20 15:36:54
"Dėkokime" savo rinktai savivaldybės Tarybai (išskyrus, žinoma, konservatorius ir krikščionis), kuri be jokios kritikos balsavo "už", nes toks galimai buvo visiems žinomo šešėlinio koalicijos vadeivos paliepimas, kad pagelbėtų savo sėbrui toje amžinai dotuojamoje, ir padoriai tvarkytis niekada nemokėjusioje įmonėje. Ten negalvojama apie galutinį rezultatą, o galimai tikimasi, kad ką nors naujo darant, kas nors nubyrės, iš valstybės ir iš klientų. Labai aiškiai išdėstyta pavardėmis, kas kaip balsavo už jau prisišiukšlinusius. Įsidėmėkime. Kai šiukšlių išvežimo kaina pakils iki rekordo, tada per vietinius rinkimus (o jie ne už kalnų) ir mes balsuokime, ir prieš šiukšles, ir prieš atimtą autobusų stotį, ir prieš kitokį bordelį...
2013-02-18 15:14:46
Tikrai keista, turi autobusus,o šiukšles tvarkys.Už kokius pinigus viską supirks.Na tegu atsako ši įmonė, paaiškina.Nes keista,kad "maro" metu kuriamas kažikam verslas.
2013-02-18 13:47:36
Taip ši įmonė jau parodė savo sugebėjimus rajono seniūnijose: kapinių priežiūroje, gatvių priežiūroje ir su šiukšlių surinkimu pasišiukšlins.Kam tokiai įmonei paveda tokius darbus, nebent kad šį verslą numarintų.Juk nepajėgi įmonė šiam verslui, o ir supratimo nelabai turi kaip savarankiškai išgyventi be dotacijų.
2013-02-18 13:09:53
Pradeda atliekų surinkimo verslą lygioje vietoje, neturėdami nei techninės bazės,nei konteinerių, nei specialistų. Tai aišku ,kad gaus technikos-paiims paskolą.Betgi kas gi mokės tą paskolą ir palūkanas.Net neabejoju,kad mes mokėtojai, po pusmečio mokėsime mažiausiai 5 kart daugiau.
2013-02-15 22:51:07
...turbut tamsta sedi baltuose rumuose :)))
2013-02-15 16:30:28
O kodel jiems nesikt,jai patys leidziames.
2013-02-15 10:51:28
Tegu šika ant mūsų galvų išrinktieji-vis tiek jie geriausi.
2013-02-14 19:47:14
ko cia raudat, tai nafik rinkote memes? Ka nebuvo padoriu kitu zmoniu ?
2013-02-13 19:53:58
Reikia visiems rajono gyventojams ir imonems nepasirašyti sutarčių su korupcija persmelkta nauja šiukšliaveže. Likime su EKONOVUSU.
2013-02-13 18:29:44
As sutarti sudares su "Ekonovus". Tad niekam man nepripies to, kad as netvarkau savo atlieku - jas pagal sutarti turi priimti Ekonovus. Ir man pofik ka su kuo susitaria vietiniai politikeliai. O jau gasdinti tai cia nereikia - bet koks advokatas suvartys i viena puse si savivaldybes gasdinima..
 1-20  21-27