bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 14 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Privatūs antstoliai Lietuvoje – jau 10 metų

2013-01-10

Prieš 10 metų, 2003 sausį Lietuvoje savo veiklą pradėjo privatūs antstoliai, kurie pakeitė anksčiau dirbusius teismo antstolius. Naujieji antstoliai ne tik vykdys teismų sprendimus, bet ir teiks kai kurias naujas paslaugas - faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo, teisinio konsultavimo.

Šia ilgai ruošta reforma siekta padidinti teismų sprendimų vykdymo efektyvumą. Ankstesnė situacija netenkino, nes atskirų kategorijų bylose buvo įvykdoma gerokai mažiau nei trečdalis sprendimų. Vienos iš esminių reformos naujovių – kiekvienas antstolis privalo turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą, sugriežtėjo jų atsakomybė, taip pat kiekvienas antstolis yra asmeniškai suinteresuotas greitu ir efektyviu sprendimo vykdymu. Tai pasiekta per atlygį už paslaugas, nes nuo šiol antstoliai nebebus išlaikomi iš valstybės biudžeto. Užmokestį už jų paslaugas, sėkmingai įvykdžius sprendimą, turės kompensuoti skolininkas. Panašią reformą kiek anksčiau ir sėkmingai jau įvykdė Estija. Panašus modelis veikia ir Prancūzijoje, tapęs vienu iš pavyzdžių reformai Lietuvoje.

Kadangi dauguma privačių antstolių įsikūrė naujose patalpose, pasikeitė jų telefonų numeriai, todėl aktualiausią ir naujausią informaciją asmenys gali gauti Teisingumo ministerijoje arba jos tinklapyje internete http://www.tm.lt, rubrikoje „Antstolių reforma“. Beje, privatiems antstoliams nereikės iš naujo pateikti dokumentus sprendimų vykdymui, nes naujieji antstoliai perėmė iš teismo antstolių visas vykdomąsias bylas. Jie taip pat gavo ministerijos specialistų parengtus specialius lankstinukus, kuriuose visuomenė ras aktualiausią informaciją apie savo teises ir pareigas, antstolių galimybes ir pareigas vykdant sprendimus.

Ką gali veikti antstolis?

Antstolis taip pat gali saugoti (administruoti) turtą vykdymo procese, perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims nesant teismo pavedimo. Jis taip pat gali teikti teisines konsultacijas, išskyrus atstovavimą teismuose bei atstovavimą santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

Daugeliui naujas faktinių aplinkybių konstatavimas - tai detalus aplinkybių, daiktų ar turto, jų būklės aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Toks protokolas laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu ir turi įrodomąją galią.

Be to, antstoliai gali aukciono tvarka realizuoti įkeistą kilnojamąjį turtą, tarpininkauti vykdant turtines prievoles. Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles - tai galimybė užtikrinti, kad skolos būtų grąžintos ne teismine tvarka, taip pat netaikant priverstinio pobūdžio priemonių. Tokiu atveju panaudojamos priemonės, kurias pritaikius skolininkas gera valia įvykdo turtinę prievolę.

Antstolio padėjėjas turi teisę antstolio vardu ir jo rašytiniu įgaliojimu perduoti ir įteikti dokumentus, atlikti procesinius veiksmus, išskyrus faktinių aplinkybių konstatavimą, vykdomosios bylos iškėlimą ar sustabdymą, vykdomojo dokumento grąžinimą, turto realizavimą, išieškotų piniginių lėšų paskirstymą išieškotojams, vykdymo išlaidų skaičiavimą.

Ar privalomi antstolio reikalavimai?

Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1000 litų dydžio baudą. Už nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti baudą iki 2000 litų arba nubausti areštu iki 30 parų.

Taip jau sutapo, kad 10 metų Kaišiadoryse darbuojasi ir antstolis Darius Jonaitis. Antstolio kontora kurį laiką veikė Teismo rūmuose, neseniai persikėlė į kitas patalpas Gedimino gatvėje.

Antstolio Dariaus Jonaičio kontoroje per metus yra pradeda apie 1000 išieškojimo bylų. Pasak jo padėjėjų, baigiama apie 700 – 800 bylų, o išieškojimo sumos labai skiriasi. Pasak D.Jonaičio, su anstoliu reikia elgtis geranoriškai, mokėti geranoriškai. Kitu atveju, už anstolio reikalavimų nevykdymą laukia baudos, net areštas.

Parengė V.Žilionytė
Nuotraukoje  antstolis Darius Jonaitis

 

Komentarų skaičius

2013-01-28 18:40:56
chamas tarp antstolių nr1, greit tikrins tave, ruoskis:)
 1-1