av1701a.jpg
2017 m. vasario 20 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Rekomenduota direktoriui J.Žižliauskui skirti drausminę nuobaudą

2012-06-15

Skirdamas eilines kasmetines atostogas savo pavaduotojui ir treneriui K.Dranginiui, Kūno kultūros ir sporto centro direktorius J.Žižliauskas K.Dranginiui trenerio atostogas numatė mokslo metų laikotarpiu dėl to, jog šis su privačiu klubu “Savingė” dalyvavo futbolo čempionate. Todėl mokslo metai trenerio grupėje pernai prasidėjo lapkričio gale…

„Gumos tempimas” baigiasi?

Gegužės 31 d. savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir viešosios tvarkos komiteto posėdyje pagaliau priimtas nutarimas rekomenduoti savivaldybės administracijai skirti drausminę nuobaudą Kaišiadorių kūno kultūros ir centro direktoriui Jonui Žižliauskui. Taigi akivaizdžiai visokiais būdais savivaldybės administracijos vilkintas padėties Sporto centre tyrimas, kaip atrodo, priartėjo prie pabaigos – „guma tempta“ nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio. Tiesa, galimybių „patampymui“ dar liko – administracija turės apsispręsti, kokią konkrečiai drausminę nuobaudą skirs.

Kalbamės su vienu aktyviausių šio proceso dalyvių – komiteto nariu, Kaišiadorių švietimo darbuotojų profsąjungos pirmininku Vytautu Silvanavičiumi:

- Dar pernai Švietimo, kultūros, sporto ir viešosios tvarkos komitete buvo kalbama, jog reikia sudaryti komisiją ištirti padėtį Kūno kultūros ir sporto centre. (Citata iš posėdžio protokolo: „R.Kubiakas mano, kad komisijoje turėtų būti Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė L.Medzevičienė ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Neviera, taip pat trys komiteto nariai: Vytautas Silvanavičius, Mindaugas Nasevičius, Valdas Žukauskas). Įvykiai iš pradžių lyg ir žadėjo klostytis sparčiai: posėdyje dalyvavęs savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Neviera su Jumis, kaip komiteto deleguotu nariu, suderino dieną ir valandą vizitui į Sporto centrą. tirti padėties. Tačiau, kaip žinia, administracijos atstovai kažkodėl nusiskubino į minėtą įstaigą Jūsų nesulaukę, tarsi būtų troškę kuo skubiau sutvarkyti reikalus...

- Iš tiesų, įsivaizdavome, jog dirbsime ranka rankon su savivaldybės administracijos specialistais, kartu fiksuodami rastus pažeidimus. Tačiau teko dirbti atskirai, nes administracijos atstovai nepanoro bendradarbiauti...

- Teko dalyvauti ir sekančiame Švietimo, kultūros, sporto ir viešosios tvarkos komiteto posėdyje, kur paaiškėjo, jog jokia komisija nesudaryta: komiteto pirmininkas R.Kubiakas paaiškino, jog už jos sudarymą nebuvo balsuota. Kas turi skelbti balsavimą?

- Mintį sudaryti komisiją palaikė dauguma, ir komiteto nariai pasiūlė šios komisijos sudėtį: M. Nasevičių, V. Žukauską ir mane (R. Gincas atsisakė joje dalyvauti). Toks sprendimas buvo priimtas bendru sutarimu (niekas net nebandė prieštarauti), todėl tikėjomės, kad šis punktas bus įrašytas į nutarimą. Paprastai posėdžiuose balsuoti siūlo komiteto pirmininkas, nes jis pirmininkauja posėdžiui. Tąsyk mes, nariai, nebuvome pakankamai „budrūs“ ir neatkreipėme dėmesio, kad diskusijų įkarštyje ši procedūra nebuvo atlikta, todėl sekančiame posėdyje ir laukė akibrokštas.

Ką liudija „smulkmenos“?

- Iš šalies stebint šią istoriją, į akis krinta ir kiti keistoki dalykai – pavyzdžiui, lapkričio 24-ąją komiteto pirmininkas R.Kubiakas informavo, jog Kūno kultūros ir sporto centras labai nori susitikti su komiteto nariais, o kai prieš Kalėdas jie ten nuvyko, Sporto centro direktorius J.Žižliauskas, pradėdamas susirinkimą, viešai pasakė, jog „nežino susitikimo tikslo“. Tuomet R.Kubiakas paskubėjo patikslinti, kad susitikti „čia mes, komitetas, nutarėme“. Smulkmenos, žinoma, bet jų pakankamai daug, kas pasitikėjimo tyrimo eiga nepridėjo. Kaip sekėsi dirbti?

- Nesutinku, kad tai smulkmena, kai atsakingas pareigas užimantis asmuo vienoje vietoje sako, kad „Kūno kultūros ir sporto centras labai nori susitikti su Švietimo komiteto nariais“, o kitoje vietoje sako „čia mes komitetas nusprendėme“. Argi gali būti lengva dirbti tokiomis sąlygomis? Mane, kaip švietimo darbuotoją, šokiravo, jog nuėjęs į Kūno kultūros ir sporto centrą neturėjau galimybės susipažinti su užsiėmimų dienynais – daugeliu atveju teko rašyti raštiškus prašymus dėl jų bei kitų dokumentų pateikimo (išskyrus atvejus, kai direktorius atostogavo), ir tik po kurio laiko reikalingi dokumentai patekdavo į rankas. Mes, pedagogai, esame įpratę prie griežtos tvarkos – dienynai saugomi įstaigoje... Dėl šios priežasties sunku garantuoti, kada atsiranda įrašai – laiku ar po to, kai reikia pateikti tikrintojui. Negi ir švietimo priežiūrą vykdantys savivaldybės administracijos specialistai, atliekantys patikrinimus, reikiamus dokumentus gauna tik po dviejų savaičių? Nors vykdžiau tarybos komiteto pavedimą, ne kartą buvau kaltinamas politiniu spaudimu šios įstaigos vadovui. Įdomu, kokią politiką vykdo J. Žižliauskas?

- Minėtame lapkričio mėnesio komiteto posėdyje buvo nutarta rekomenduoti savivaldybės administracijai atlikti Kūno kultūros ir sporto centro 2010-2011 m. valdymo auditą (rizika – vadovo kompetencija); rekomenduoti administracijai pateikti komitetui centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos rekomendacijų, pateiktų atliekant auditą, įgyvendinimo stebėsenos pažymą; pateikti komitetui Kūno kultūros ir sporto centro dokumentų kopijas; pateikti duomenis apie lėšų panaudojimą atskiroms sporto šakoms 2010-2011 m. Ar visos rekomendacijos buvo išgirstos ir įvykdytos?

- Minėtų dokumentų kopijas, kad ir labai vėluojant, gavome. Tačiau neteko girdėti, kad būtų atliktas Kūno kultūros ir sporto centro 2010-2011m. valdymo auditas (rizika- vadovo kompetencija).

Kas „užrišo akis“ savivaldybės administracijai?

- Kaip atsitiko, kad savivaldybės administracija ne iš karto nustatė arba ir visai nenustatė pažeidimų, kuriuos užfiksavote Jūs, nors pernai vykusio komiteto posėdžio protokole užfiksuota: „Česlovas Neviera (...) akcentuoja, kad jei bus rasti pažeidimai, jie bus teisiškai fiksuojami ir vertinami“? Po ilgoko laiko tarpo (jau šių metų kovo mėnesį) parengta Švietimo skyriaus vyr. specialistės E.Navickienės pažyma rodo, jog viskas Sporto centre, išskyrus „nukeltą“ mokslo metų pradžią, vyksta tvarkingai...

Pagal Švietimo įstatymą- švietimo priežiūrą atlieka steigėjas (savininkas). Mūsų savivaldybėje šią funkciją dabar atlieka administracijos padalinys- švietimo skyrius. Švietimo klausimus kuruoja administracijos direktoriaus pavaduotojas Č. Neviera. Priežiūra turėtų būti vykdoma nuolatos, o ne tik iškilus kokiam nors „įvykiui“. Deja, taip nėra... Šioje situacijoje mane labiausiai nustebino administracijos direktoriaus Č. Nevieros pozicija, kai, prieš pateikiant švietimo komiteto komisijos nustatytus KKSC vadovo pažeidimus, paklausiau: „Kokius pažeidimus aptiko savivaldybės administracija anksčiau nei švietimo komiteto nariai apsilankę KKSC“? Č. Neviera atsakė: „Jokių“. Taigi iškyla klausimas, kas trukdo pastebėti akivaizdžius pažeidimus: kompetencijos stoka ar nenoras juos matyti? O gal ir viena, ir kita?“

Paminėsiu dar vieną pavyzdį. Savivaldybės administracijos atstovai „nepastebėjo“, kad Centro direktorius atsako ne į visus darbuotojų raštus ir prašymus – jų išvadoje konstatuota, jog tvarka šiuo atveju nėra pažeidinėjama. Teko pakartotinai nurodyti direktoriui pateiktų prašymų datas – tada jau užfiksavo. Ir tai ne viską – Teismo sprendimo, kuriuo trenerio S.Jankausko atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu, konstatuojamoje dalyje pažymėta ir kiti neatsakyti raštai, tačiau kadangi jų pirštu prikišamai administracijos atstovams nenurodėme, tai ir „nerado“. O padėtis su Sporto centro direktoriaus atsakymais į darbuotojų prašymus liūdna, kai kuriais atvejais iš žmonių tiesiog tyčiojamasi. Štai į profesinės sąjungos narių prašymą išskaičiuoti iš atlyginimo nario mokestį ir pervesti jį profsąjungai, jokios reakcijos nebuvo gana ilgą laiką, nepadėjo ir mano, kaip rajono švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko aiškinimas, nurodant Profesinių sąjungų įstatymų punktus. Teko kreiptis į respublikinės profsąjungos vadovą, ir tik įteikus direktoriui J.Žižliauskui A.Bružo raštą su pacituotais įstatymų punktais, reikalai pajudėjo. Tokie faktai liudija kokia yra šios įstaigos vadovo juridinė kompetencija.

Keista, kad iš savivaldybės administracijos atstovų pusės taip ilgai teko laukti ir pavėlintų mokslo metų pradžios įvertinimo bei kitų dalykų savalaikio „pamatymo“. Dar absurdiškiau skambėjo švietimo skyriaus specialistės E. Navickienės, kuriai antrino Č. Neviera, aiškinimas, kad Kaišiadorių r. savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27d. sprendimo Nr. V17- 112 KKSC direktorius J. Žižliauskas galėjo ir nesilaikyti. Mano įsitikinimu, tokia atsakingų asmenų „teisinė mąstysena“ ir sukuria prielaidas švietimo įstaigų vadovų savivalei. Apskritai, esu įsitikinęs, jog jei priežiūrą atliekančios institucijos tai darytų kompetentingai ir objektyviai, šiandien nei šia tema kalbėtume, nei teismų nebūtų. Palinkėčiau atsakingas pareigas užimantiems mūsų rajono valdininkams vadovautis žinomo matematiko ir filosofo sentencija „Platonas yra mano draugas, bet tiesa brangesnė“.

Pažeidimų netrūksta

- Kuo remiantis komitetas rekomendavo Sporto centro direktoriui skirti drausminę nuobaudą?

- Pateiktame pasiūlyme išvardinti reikšmingi pažeidimai: Kūno kultūros ir sporto centro vadovas nesugeba užtikrinti sklandaus ugdymo proceso organizavimo, jo tęstinumo,aplaidžiai vykdo ugdymo proceso priežiūrą (treneris Saulius Jankauskas iš darbo atleistas lapkričio 5 d., o mokiniams nauji pedagogai buvo paskirti tik lapkričio 18 d.,stalo teniso grupės Žiežmariuose veikla ir pan.); nesilaiko raštvedybos reikalavimų, įstatymo numatyta tvarka neatsako į darbuotojų prašymus; ignoruojamas Profesinių sąjungų įstatyme numatytas reikalavimas kiekvieną mėnesį centralizuotai išskaičiuoti ir pervesti nario mokestį; aplaidžiai saugoma dokumentacija. Dienynų saugojimo tvarka nėra reglamentuota darbo tvarkos taisyklėse. Visa tai, pagal švietimo komiteto atstovų pateiktus pastebėtus pažeidimus, fiksavo savivaldybės administracijos ir savivaldybės Centralizuoto vidaus audito tarnybos atstovai. Tačiau pats reikšmingiausias dalykas yra tai, jog pažeidžiamas savivaldybės tarybos sprendimas dėl neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokslo metų pradžios ir pabaigos.

- Pakomentuokite detaliau.

- Mokslo metai neformaliojo švietimo įstaigose, kokia yra ir Kūno kultūros ir sporto centras, prasideda rugsėjo 15 d., tačiau pernai viena grupė buvo sukomplektuota ir jai mokslo metai prasidėjo lapkričio 28 d. Priežastis – treneriui suteiktos atostogos. Pradėjus tikrinti iš karto krito į akis, kad kaip direktoriaus pavaduotojas K.Dranginis dirba, o kaip treneris – atostogauja.

Apie dvigubus standartus

- Švietimo skyriaus vyr. specialistės E.Navickienės pažymoje rašoma, jog kasmetinės atostogos treneriui K.Dranginiui buvo suteiktos iki lapkričio 28 d., kadangi pagal kalendorinį varžybų planą jis „su sportininkais atstovavo Kaišiadorių rajoną Lietuvos II lygos futbolo čempionate“. Visi žino, jog čempionate K.Dranginis dalyvavo su savo treniruojama „Savingės“ sporto klubo komanda – t.y. su atskira įstaiga. Taigi, išeitų, jog atostogos suteiktos ne už darbą Sporto centre, o klube, kai tuo tarpu treneriai Jankauskai direktoriaus J.Žižliausko nemalonę užsitraukė nuo tada, kai įkūrė futbolo centrą „Baltai“. Ar nekvepia dvigubais standartais?

- Žinoma, taip. Bet skaudžiausia, kad per visas šias nereikalingas ambicijas byra rajono sportas. Jeigu anksčiau II lygos futbolo čempionate turėjome dvi komandas – žaidė du klubai, tai šiemet – nė vienas, atleistas talentingas teniso treneris S.Rimeikis, nors žmogus lankė ir dabar jau yra baigęs specialius kursus (pažymą apie kursų baigimą nusipelnęs sportininkas bei treneris R.Rimeikis jau turi, bet J.Žižliauskas, ignoruodamas stalo tenisą lankiusių mokinių pageidavimą, neskuba jo grąžinti į darbą), dar anksčiau iš Sporto centro buvo išstumta lengvoji atletika su A.Kavaliausku, nefunkcionuoja miesto futbolo stadionas... Žmonės bruzda, reiškia nepasitenkinimą, o mes, tie, kurie turėtų imtis priemonių, tūpčiojame, minėdami J.Žižliausko asmeninius sportinius pasiekimus,nepastebėdami jo vadybinės veiklos daromos žalos .

Profsąjunga – vienintelė viltis tiems, kurie neturi „didelių“ draugų?

- Šiuo metu Kaišiadorių rajono apylinkės teismo sprendimu treneris Saulius Jankauskas grąžintas į darbą. Tai – didelis Jūsų vadovaujamos rajono švietimo darbuotojų profsąjungos nuopelnas. Ar dažnai profesinei sąjungai tenka ginti savo narius teismuose?

- Kiekvienu atveju pirmiausia stengiamės susitarti gražiuoju, kaip, beje, ne kartą mėginta ir šiuo atveju. Su Sporto centro direktoriumi buvome ne kartą susitikę tiek mano, tiek jo iniciatyva, ir diskutavome del susidariusios konfliktinės situacijos šioje įstaigoje.Netgi buvome radę kompromisinį sprendimą ir sukirtę rankas, jog trenerio S.Jankausko iš darbo neatleis, nežinau, kas vėliau paskatino jį pakeisti savo pažadą.

Profesinė sąjunga su darbdaviu siekia rasti kompromisinį sprendimą. Tik tuo atveju, kai to nepavyksta pasiekti- įstaigos vadovas „girdi tik save“, kreipiamės pagalbos į steigėją, Valstybinę darbo inspekciją ir kitas institucijas. Galiausiai profesinės sąjungos interesus giname teisme. Paminėsiu keletą pastarųjų metų rimtesnių darbo konfliktų, kuriuos pavyko išspręsti be teismų. Mūsų profesinei sąjungai yra tekę atstovauti dabar jau šviesios atminties mokytojo J. Palekausko interesus, tuo atveju užteko Valstybinės darbo inspekcijos įsikišimo, ir profesinei sąjungai su buvusiu V. Giržado progimnazijos direktoriumi P. Zavecku po derybų pavyko rasti palankų sprendimą. Meno mokykloje iškilusius konfliktus pavyko išspręsti Trišalėje švietimo taryboje bei savivaldybės administracijos darbuotojų (L. Žukauskienės)pagalba ir t.t. Tačiau yra vadovų,kuriems socialinio dialogo sąvoka yra nesuvokiama.Šiuo metu mūsų advokatas atstovauja profesinės sąjungos nario A.Jankausko interesus dėl drausminės nuobaudos pripažinimo neteisėta vėlgi su tuo pačiu KKSC vadovu J.Žižliausku, jei reikės, tęsime ir trenerio S.Jankausko gynimą aukštesnės instancijos teisme. Nors, jei prisimintume Sporto centro direktoriaus J.Žižliausko žodžius, kai jis teigė, kad atleisti šį trenerį verčia TIK įstatymai, kurių jis nenori pažeisti, o ne asmeninės ambicijos, apeliacinio skundo direktorius neturėtų teikti – juk dabar rankose turi teismo sprendimą, kuris rodo, kad įstatymai nebuvo pažeisti, ko dar ieškoti? Pamatysime, kiek direktorius taip kalbėdamas buvo nuoširdus...

Džiugu, kad vis daugiau švietimo darbuotojų supranta, kad tapę profesinės sąjungos nariais užsitikrina saugumą, garantijas, jog nebus palikti likimo valiai, jei bus pažeisti jų teisėti interesai. Juk eiliniam žmogui, pavyzdžiui, advokato paslaugas apmokėti ne visada yra iš ko.

- Kur reikėtų kreiptis norintiems įkurti profsąjungą? Ir ką daryti tuo atveju, jei įstaigoje, kurioje dirbi, nėra galimybės įkurti pirminės organizacijos?

- Dabar šalyje daug kalbama apie socialinį dialogą tarp darbdavių ir darbuotojų bendradarbiavimų grįstą valdymą. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo apraše yra 29 punktai, kuriuose švietimo įstaigos vadovas priimdamas sprendimus privalo juos derinti su darbuotojų atstovais (tai ilgų derybų profesinių sąjungų su Švietimo ir mokslo ministerija rezultatas). Taigi darbuotojams norint organizuotai atstovauti savo interesus, reikėtų įkurti pirminę profsąjunginę organizaciją, kurią gali sudaryti ne mažiau kaip 3 asmenys. Jei įstaigoje nėra 3 asmenų, norinčių būti profesinės sąjungos nariais, profesinės sąjungos nariu gali tapti pavieniai asmenys, parašę prašymus Kaišiadorių r. Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkų tarybai. Daugiau informacijos apie pirminės profesinės sąjungos įsteigimą galėtumėte gauti tel. (8-615) 81951 arba Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos tinklapyje www.lsdps.lt.

Norėčiau paminėti, kad vien tik praėjusiais metais mūsų gretas papildė 2 pirminės profsąjunginės organizacijos: Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje (pirm. A. Svetaka) ir Kūno kultūros ir sporto centre (pirm. A. Jankauskas).

- Ačiū už pokalbį ir už darbą, kurį dirbate žmonių labui.

Kalbėjosi Romualda Suslavičienė

P.S. O „kovos“ Kūno kultūros ir sporto centre tęsiasi. Birželio 4 d. treneriui A.Jankauskui buvo įteikti direktoriaus J.Žižliausko įsakymai parašyti du pasiaiškinimus. Galimai, vėl rengiamasi „kurpti“ drausmines nuobaudas. Priminsime, jog dėl vienos iš nuobaudų šiam treneriui šiuo metu vyksta teisminis procesas. Ir dar priminsime – A.Jankauskui jau buvo įteiktas atleidimo iš darbo lapelis, tačiau vėliau J.Žižliauskas apsigalvojo – ko gero, suprato, jog žmogaus, auginančio mažametį vaiką, atleisti nepavyks. Kiek tai dar gali tęstis?


 

Komentarų skaičius

2012-07-05 02:41:17
geriau tai paskaitikit http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/darzelinuku_tvirkinimas_prasides_rudeni/,coments.1,saved.1#komentuoti
2012-07-02 11:22:15
Kokia rajono valdžia, tokie ir sprendimai. Č.Neviera: PRIPAŽĮSTU, kad Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro direktorius nepadarė darbo drausmės pažeidimo. http://195.182.71.164/kita/del%20kulturos%20ir%20sporto%20centro%20veiklos.pdf Juokinga. Graudu. Beviltiška.
2012-06-27 20:55:24
nemanau, kad "ant tiek" Lietuvoje Teisingumas egzistuotu.
2012-06-27 20:13:32
Taip, nes sporto centre prie vienų kabinėjasi, o kiti painioja viešuosius ir privačius interesus. Teisėsauga turės už ką bausti.
2012-06-26 18:23:49
teisingai, girdejau prokuratura tuojau prades ieskoti teisybes...
2012-06-26 13:28:31
Išeina taip - paprastas darbuotojas privalo net smulkmenose idealiai tvarkytis, o direktorius gali net iš darbo neteisėtai atleisti ir kas jam... Reikia ieškoti teisybės.
2012-06-21 09:19:45
jeigu dirbi privačioj firmoj, tai joj realaii jokie įstatymai neveikia
2012-06-21 08:44:18
Nekalbu apie šį konkretų atvejį, bet jeigu tėvas ar motina darbe blogai dirbs ir t.t., tai jo negalima atleist? Klausiu todėl, kad pats turiu 2 mažus vaikus.
2012-06-20 16:24:03
įstatymai draudžia atleisti i darbo tėvus, auginančius vaikus iki 3 m.
2012-06-20 15:16:21
Prie ko čia mažas vaikas?
2012-06-20 09:18:56
Gal ir pas mus taip ivertins? Juk ne pagal dziungliu istatymus gyvename???
2012-06-19 15:48:38
Prie kitokios politinės sanklodos toks šio pono "cyrk na drocie" jau būtų vertinamas pagal kelis BK straipsnius...
2012-06-19 11:29:01
o gal kas zinote kru rasti seniuniju sporto zaidyniu rezultatus? ar cia slapta info?? praejo jau kaip ir pusantros savaites...
2012-06-19 09:20:49
Na ir kokia paskyre? Jauciu, gavo "zodini" ispejima.
 1-14