banerturg.jpg
2017 m. lapkričio 23 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Kelionės į darbą už valdiškus pinigus
Romualda Suslavičienė
2012-03-13

- Kodėl Rumšiškių seniūnė jau nebe pirmus metus į darbą ir namo važinėja tarnybiniu automobiliu? – tokį klausimą mums adresavo skaitytojas. Ir pridėjo: „Gal krizės Kaišiadoryse nei nebuvo?“

Patvirtinta įsakymu

Krizė, žinoma, buvo ir niekur nedingo – kad tuo įsitikintum, pakanka pažvelgti į „sulysusį“ šiųmetį biudžetą. Tiesą sakant, ir skambučių dėl Rumšiškių seniūnės (ir ne tik jos!) kelionių į darbą ir atgal tarnybiniu automobiliu iš Dovainonių, kur ji gyvena, būta ir anksčiau, tik niekas iki šiol redakcijai neišdrįso prisistatyti pavarde. O šįkart ir nuotraukas atsiuntė. Paskutinį sausio vakarą užfiksuotame kadre matome prie Dovainonių daugiabučio, kuriame gyvena seniūnė, po darbo dienos „besiilsintį“ lengvąjį automobilį su Kaišiadorių rajono savivaldybės ženklu.

Taigi beldžiamės į savivaldybės vadovų duris. Šįkart – administracijos direktoriaus pavaduotojo Česlovo Nevieros. Kalbamės savivaldybės mažojoje salėje trise: direktoriaus pavaduotojas, Bendrojo skyriaus vedėja J.Šiugždienė, atsinešusi segtuvą su dokumentais, kurie liudija, jog dalis mūsų seniūnų į darbą ir atgal tarnybiniu transportu važinėja teisėtai, ir redakcijos atstovė. Ant stalo guli diktofonas – pokalbį savivaldybės darbuotojai įrašinėja.

- Seniūnų tarnybinių lengvųjų automobilių nuolatinės laikymo vietos yra patvirtintos administracijos direktoriaus įsakymu, - informuoja administracijos direktoriaus pavaduotojas Č.Neviera. Pasak jo, seniūnai, kurių seniūnijos neturi „valdiškų“ garažų, buvo pateikę prašymus laikyti automobilius namuose. Prašymai patenkinti – mat tokia ir kaimyninių savivaldybių patirtis: taip pat elgiasi Kauno rajono, Prienų, Elektrėnų savivaldybės. Svarbiausia priežastis – automobilio saugumas, kurį, laikydami transportą namuose (o tuo pačiu – ir važinėdami juo į darbą ir atgal) seniūnai visiškai užtikrina. Be to, kaip sakė Č.Neviera, seniūno darbo vieta – visa seniūnija, jis turi užtikrinti ir visų pareigybinių funkcijų atlikimą, tenka vykti įvairiais reikalais ir po darbo valandų, tad tarnybinis automobilis prie namų – jokia keistenybė. (O Žiežmarių seniūnas P.Aleknavičius, beje, abu tarnybinius automobilius kažkodėl laiko A.Kmieliausko darbo vietoje – Žiežmarių apylinkės seniūnijos Būdiškių kaime...)

Tenka pastebėti, jog tokiu atveju mero ( ir ne tik – skyrių, tarnybų vedėjų, dalies specialistų) darbo vieta – visa savivaldybė, tačiau šis kažkodėl važinėja nuosava lengvąja, o pats administracijos direktoriaus pavaduotojas į darbą mina pėstute, tačiau Č.Neviera nusišypso: čia – visai kitas reikalas.

Įdomu, kokiame dokumente užfiksuota, kad seniūnai dirba viršvalandžius ar kad jų darbo laikas – neribotas? Tokiu atveju kaip apskaičiuojamas viršvalandinis darbas, ar mokami priedai už jį? Ir apskritai, ar kam teko girdėti apie tokį reiškinį?

Kaip kas „sukasi“

Pernai gruodžio 1 d. tuometinė savivaldybės administracijos direktorė L.Pūrienė nustatė seniūnijų lengvųjų automobilių nuolatinio laikymo vietas. Iš vienuolikos seniūnijų, penkiose tarnybiniai automobiliai yra laikomi seniūnijos garažuose: Kaišiadorių miesto ir apylinkės, Palomenės, Pravieniškių ir Žaslių seniūnijose. (Beje, neteko girdėti, kad dėl šios priežasties šių seniūnijų seniūnai neužtikrintų kokių nors jiems privalomų funkcijų). Ten, kur garažų nėra, problema sprendžiama įvairiai. Žmonėms į akis nekrito ir nekrenta, kad tarnybinį automobilį namuose laiko Nemaitonių seniūnė G.Juodienė – juk namai nuo seniūnijos vos per kelis žingsnius, tad dėl benzino niekam galvos neskauda. Tuometinis Kruonio seniūnas G.Gružauskas, gyvenantis Kalvių kaime, taip pat surado racionalią išeitį – abiejų seniūnijos automobilių ( „Audi A6“ ir „Audi 100“) laikymo vieta patvirtinta pačiame Kruonyje, Paupio gatvėje: transportą po darbo valandų sutiko priglausti privatus asmuo. Minėtu įsakymu Paparčių seniūnijos lengvųjų automobilių „dislokacija“ buvo tokia: „Opel Astra“ – pačiuose Paparčiuose, o „VW Passat“ – Mičiūnų kaime. Abiems Žiežmarių seniūnijai priklausantiems automobiliams vietos miestelyje neatsirado: tiek „Dacia Logan“, tiek „Volkswagen Passat“ saugomi Būdiškių kaime. Žiežmarių apylinkės seniūnas, nors pats Žiežmariuose negyvena, surado galimybę savo tarnybinį automobilį „Mazda 626“ laikyti miestelio Šilo gatvėje, užtat seniūnijos „Opel Astra“ laikoma Bulotų kaime... Pernai gruodžio 1 d. įsakymu Rumšiškių seniūnijai priklausančio automobilio „Dacia Logan“ laikymo vieta nustatyta Rumšiškių miestelio Etnografų gatvė Nr. 13.

Beje, minėtu įsakymu seniūnai įpareigoti būti atsakingi už jo vykdymo kontrolę.

Šių metų vasario 1 dieną naują įsakymą dėl tarnybinių automobilių nuolatinės laikymo vietos pasirašo jau savivaldybės administracijos direktorių laikinai pavaduojantis Česlovas Neviera. Įsakymas kiek kitoks: Rumšiškių seniūnei „Dacia Logan“ leista laikyti ne Etnografų gatvėje Rumšiškėse, bet Dovainonyse, prie savo namų. Beje, redakcijai atsiųstoje nuotraukoje užfiksuota ir data, rodanti, kad tarnybinis automobilis prie seniūnės namų stovi toli gražu ne nuo vasario 1-osios (apie tai esame gavę informacijos ir anksčiau), tačiau administracijos direktoriaus pavaduotojas šio fakto pokalbio metu nepakomentavo...

- Rumšiškių seniūnei E. Genevičienei pirmiausiai pasiūlėme apklausti miestelyje esančias biudžetines organizacijas – gimnaziją, PSPC, vaikų darželį, ar nesutiktų priimti automobilio. Seniūnė pateikė iš šių įstaigų gautus neigiamus atsakymus, todėl, kol bus surasta vieta, leidome laikyti prie namų, - sakė Č.Neviera.

Kai paskambinome Rumšiškių vysk.A.Baranausko gimnazijos direktoriui ir pasiteiravome, kodėl erdviame gimnazijos kieme atsisakė priglausti seniūnijos automobilį, direktorius pareiškė apie šiuos rūpesčius nieko negirdėjęs. Jis patvirtino, jog kieme vietos atsirastų, po darbo valandų gimnaziją saugo sargas, kiek daugiau problemų dėl saugumo kiltų šventinėmis dienomis.

- Manęs toks prašymas nepasiekė. Kurį laiką atostogavau, tačiau, manau, kad pavaduotoja būtų pranešusi apie seniūnijos prašymą, - svarstė gimnazijos direktorius.

Nepranešė, o gaila – gal direktorius reikalus būtų pakreipęs kitaip, ir šio straipsnio rašyti būtų nereikėję...

- Anksčiau automobilį laikiau Etnografų gatvėje, bet šeimininkai dažnai išvažiuoja į užsienį, buvo nesaugu. Kreipiausi į miestelyje esančias biudžetines organizacijas, turiu raštiškus atsisakymus. Gimnazijos direktorius tuo metu atostogavo, raštą pasirašė pavaduotoja, - sakė „Atspindžiams“ Rumšiškių seniūnė Eugenija Genevičienė, neneigusi to fakto, jog tarnybinį automobilį ir iki vasario 1-osios įsakymo laikė namuose Dovainonyse.

- Nebuvo kur, - paaiškino seniūnė. – Privatūs asmenys nenori priimti valdiško turto ir atsakomybės.


Ar nenori, ar neieško?

Kad gyventojai nenori priimti į savo garažus ir kiemus seniūnijų automobilių, tvirtino ir Č.Neviera su J.Šiugždiene. Į klausimą, ar seniūnijos automobiliui saugu prie daugiabučio sienos Dovainonyse, administracijos direktoriaus pavaduotojas sakė:
- Už jį atsako seniūnė.
Vadinasi, saugu?

Tačiau išeičių galima rasti. Štai buvusiam Kruonio seniūnui, dabar savivaldybės administracijos direktoriui G.Gružauskui visgi pavyko surasti, kas priimtų laikyti automobilį Kruonyje, kad nereikėtų jo varinėti namo į Kalvius. Žiežmarių apylinkės seniūnas A.Kmieliauskas savo tarnybinį automobilį laiko pas Žiežmariuose gyvenantį pavaduotoją.

Ar tikrai pačioje Rumšiškių, o ir Žiežmarių miestelio seniūnijoje nedirba nė vienas vietinis darbuotojas, kuris priimtų tarnybinį automobilį? Pagaliau, kas per visą savivaldos laikotarpį kokiame nors laikraštyje matė viešą skelbimą, jog viena ar kita seniūnija ieško vietos tarnybiniam automobiliui?

Keista, kad tokie klausimai nekyla savivaldybės administracijai, lengva ranka laiminančiai seniūnų keliones namo ir į darbą už valdiškus pinigus, kai tuo tarpu netrūksta įstaigų, degalus matuojančių vos ne lašais.


Vietoje kryžiažodžio

Savivaldybės administracijos direktorius Č.Neviera užtikrino, jog degalai rūpestingai taupomi ir savivaldybėje, kiekvienais metais yra patvirtinami seniūnijų lengvųjų automobilių ridos limitai. Toks limitus patvirtinantis įsakymas išleistas ir šiemet sausio 3 d.

Labai gaila, kad savivaldybės administracija nesugalvoja paanalizuoti, kiek kilometrų nurieda tarnybiniai automobiliai, veždami seniūnus namo ir į darbą, kiek degalų per metus sunaudojama šiems tikslams, ir kiek tai kainuoja mokesčių mokėtojams. Žinoma, ne milijoniniai, bet taupymo rezervai slypi ir čia.

Taigi šiųmetiniuose patvirtintuose limituose „Ridos iki seniūnų namų“ neaptikome, tačiau patys limitai labai sudomino.
Tai kiek kilometrų per metus leista nuvažiuoti atskiriems seniūnams bei jų darbuotojams?

Kaišiadorių miesto seniūnijai (2000 – ųjų metų duomenimis, skelbiamais savivaldybės tinklalapyje, plotas - 1100 ha, gyvena 10844 gyventojai) suplanuota 6100 km per metus. Žymiai mažesnį miestelį prižiūrinčiai Žiežmarių seniūnijai (382 ha, 4674 gyventojai) – 10 200 km. Kaišiadorių apylinkės seniūnijai (53,85 kv.km, 2400 gyventojų) per šiuos metus leista nuvažiuoti 7 900 km, Pravieniškių (4215 ha, 1729 gyventojai) – 12 200 km, Paparčių (6000 ha, 925 gyventojai) – 13 500 km, Nemaitonių (5785 ha, apie 700 gyventojų) – 15 200 km, Žaslių (10900 ha, 2812 gyventojų) – 15 400 km, Palomenės (20321 ha, 2250 gyventojų) – 19 400 km, Rumšiškių (12218 ha, 4000 gyventojų) – 20 100 km, Žiežmarių apylinkės (19000 ha, 3720 gyventojų) – 24 200 km, Kruonio (22350 ha, 3229 gyventojai) – 32 000 km – beveik dvigubai nei Palomenės seniūnijai, nors šios plotas mažesnis tik dviem tūkstančiais ha, o gyventojų irgi tik tūkstančiu mažiau. Beje, padalinus iš 365 dienų per metus, išeina, kad Kruonio seniūnas su darbuotojais kasdien nuvažiuoja 87,7 km – ir tai įskaičiuojant išeigines ir šventines dienas!

Kadangi pavasario darbymetis dar neprasidėjo, kviečiame pamąstyti, pagal kokius kriterijus seniūnijoms nustatyti ridos limitai. Skambinkite ir rašykite. Išradingiausius atsakymus spausdinsime!

Nuotraukoje: Šį Rumšiškių seniūnijai priklausantį automobilį sausio mėn. vakarą Dovainonyse, prie seniūnės namų, užfiksavo mūsų skaitytojas.


 

Komentarų skaičius

2012-04-01 16:19:13
Nėra savivaldybėje kitų tokių valstybės tarnautojų ,kurie būtų už viską atsakingi išskyrus gerb .seniūnus .Įstatymiškai jų darbo diena baigiasi kaip ir visų 17 val.,jie turi dvi išeigines dienas.Tačiau atsitikus žmogui nenumatytam įvykiui arba nelaimei ,(Sniegas ,pievų deginimai ,medžių užvirtimai ant kelių, kivirčai šeimose,turto apsaugos klausimai ir t.t.) ,visi pirmiausia skambiname seniūnui, prašome jo pagalbos ar patarimo . Manau ,automobilis pas seniūnus turėtų visada būti po ranka- kaip pagrindinė darbo priemonė.Ir teisingai daro straipsnyje minimų kaimyninių rajonų administracijų vadovai,kad mašinos laikomos pas seniūnus .Seniūnai neturi vairuotojų ,mašinas plauna ,prižiūri patys ,jiems papildomai niekas nieko nemoka,todėl nuvažiavimas mašina iki namų, tai lyg ir kompensacija už papildomus darbus.
2012-03-28 10:49:49
todėl ,kad ir darbas skiriasi-vieni lupa iš peties(tame tarpe ir kruonio seniūnas),o kiti durnių klijuoja(neįvardinsim)...tik atlygis toks pats...,kai turi laisvo laiko ,tai ir "save parodyt"yra kada,o kai lupi neatsitiesdama,tai ir niekas nemato,arba nenori matyt-taip patogiau,...o ,kai dar šalia darbuojasi"deimančiukas",tai ir nervų nemažai reikia,bet už tai lygio neduoda....
2012-03-27 15:17:18
Kodėl seniūnų pareigoms užimti yra nevienodos sąlygos, gal kelios institucijos atskiros jas valdo, nes vienose seniūnijose pakanka "B" lygio o kitose pvz: kaip Kruonio "A", gal ten daugiau žmonių gyvena ?
2012-03-20 11:11:46
ne tik seniūnų ,bet ir policijos,gamtos apsaugos ir kitose transporto priemonėse,kurios naudoja(mūsų mokesčių mokėtojų pinigus-kaip mėgstama teikti) turi būti būtinai įmontuota GPS sistema.Kainuotų nedaug , o nauda būtų didelė :1-pasibaigtų bereikalingos diskusijos, 2- sutaupytų pinigų,o kad sutaupytų, tai galvą guldau. Tik nesuprantu,kodėl puolami tik seniūnai, juk važiuoja į namus ir gamtosaugininkai ir policininkai... išeiginėmis(ne darbo dienomis) dažniausiai prisišaukti pagalbos galima tik seniūnus... Tai kas mums nepatinka ?Ar seniūnai kažkam ant "mazolio" užlipo , tai ir kiršina liaudį?Kaži ar seniūnams priklauso dirbti savaitgaliais , ar privalu? Jeigu taip, tai ir važiuoti turėtų turėti su kuo...Išeitis -GPS ir kuo skubiau,štai ko turime reikalauti,o mašina turi būti po ranka,tai tiesiog darbo priemonė.
2012-03-20 10:07:32
jie taip pat moka mokesčius......o,kapui vietą parodyt pramoga? tai mirk pirmadienį ir niekam nepadarysi pramogos už savo pinigus...
2012-03-19 12:53:06
o tai ka seniunai kitokie ir gali vazineti uz musu mokesciu moketoju pinigus dar ir pramogauti ? darban pesciomis jei nera uz ka :(
2012-03-19 11:20:32
ačiu žiežmarių apylinkės seniūne, kad mums sunkią dieną,mirus brangiam žmoguiir kai buvo tiek dak sniego nepagailėjot nei savo mašinos nei benzino nei laisvos dienos ir atvykot parodyti kapinėse vietos.Tuomet net tinkamai nepadėkojom,todėl dabar tariam Ačiū
2012-03-19 11:13:29
batsiuvys be ylos, siuvėjas - be adatos,seniūnas -be mašinos...puiku ,atimkim tai, kas labiausiai reikalinga,pagrindines darbo priemones
2012-03-18 14:16:01
labai daug valdzios klierku naudojasi tarnybiniu transportu,bet tai dar neviskas ir valdiska kura pila i savo masinas.o cia kad nemeluoju galima paziureti vaizdo irasu koloneles.labai lengva nustatyti suderinus cekio ismusta laika su vaizdo kameru irasais
2012-03-14 21:16:14
kiekvienas valstybes pareigunas turetu sudaryti nuomos sutarti nadoti tarnybini transporta vykstant is namu i darba, ir issisprestu visos problemos ,nebutu jokio preteksto visoms intepretacijoms ,nes joukinga matyti mera vazinejanti i darba savo automobiliu ziema 3 km ,o po to sildanti tarmybine masina 10 min.,kad nuvaziuotu likusius 3km. tarp kitko uredai vazineja atsipute ...
2012-03-13 13:01:07
Gal galit nufotkint?
2012-03-13 10:53:07
Kam rumsiškės Kaišiadoriu paslaugos PERSINEVIČIUS ir LUKOŠEVIČIUS taip daro, valdiškas mašinas naudojasi kaip savo
 1-12