av1701a.jpg
2017 m. vasario 27 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Mokytojų streikas: “nenorime būti emeritais”
Virginija Šimkūnienė
2012-02-29

Užgavėnių dieną Lietuvos švietimo profesinės sąjungos taryba mokytojus pakvietė į įspėjamąjį streiką. Manoma, kad streike, kuris truko 2 valandas, dalyvavo apie 300 mokyklų visoje Lietuvoje. Kaišiadorių rajone į streiką įsijungė A.Brazausko gimnazijos, V.Giržado progimnazijos ir Žaslių pagrindinės mokyklos mokytojai. Pasak Kaišiadorių LŠPS pirmininkės Irenos Šimkūnaitės, streike dalyvavo apie 100 rajono pedagogų.

“Negalėjome ilgiau tylėti ir nieko nedaryti””, - sakė I.Šimkūnaitė A.Brazausko gimnazijos mokytojų kambaryje, kur dviems valandoms susirinko streikui pritariantys mokytojai. Jau atėję į streiką visi prisisegė ženklą “Aš streikuoju”.Streike laisva valia galėjo dalyvauti bet kuris pedagogas, ir ne profsąjungos narys. Mokytojai teigė, kad visuotiniu susitarimu iš 9 pagrindinių švietimiečių problemų į streiko reikalavimų lapą įtrauktos 3 pagrindinės problemos. Tai:

1.Nedelsiant inicijuoti esminius dabartinės švietimo įstaigų finansavimo tvarkos (mokinio krepšelio metodikos) pakeitimus, nes ji šiuo metu neatlieka savo pagrindinės funkcijos – efektyviai naudojant švietimui skirtas lėšas, gerinti ugdymo kokybę;

2.Atidėti Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos metmenų priėmimą iki tol, kol skaidriai sukurta darbo grupė paruoš alternatyvų dokumento projektą, kuris būtų suderintas su profesinėmis sąjungomis;

3.Koreguoti mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką taip, kad būtų vienareikšmiškai nustatyta 18 kontaktinių valandų pedagoginė norma, kas padidintų darbuotojų socialinį saugumą.

“Nenoriu būti emerite. Kai rudenį man sukaks 30 metų stažas, pagal siūlomą projektą būsiu laikoma atitarnavusi, tapsiu emerite su 500 – 600 litų atlyginimu”, - sakė lietuvių kalbos mokytoja L.Vinevičienė. Dėl ydingos mokinio krepšelio politikos, kada neišsilaiko kaimų mokyklos, kai vienas mokytojas, dėstantis kelis dalykus skaičiuojamas lyg 3 pedagogai, streikui pritarė V.Dzimidavičienė, Č.Kriščiūnas, R.Greičiūtė, kiti šios gimnazijos pedagogai. Pasak dalyvavusių streike, mokytojai, kad uždirbtų daugiau lėšų pragyvenimui, važinėja dirbti į kitas mokyklas, dirba ir kitose darbovietėse. Nuo 2005 metų likusi skola mūsų rajono pedagogams vis dar negrąžinama. “Mokytojui turėtų būti apmokama minimumas 18 kontaktinių valandų”, - teigė streiko dalyviai. Tiek A.Brazausko, tiek V.Giržado mokyklose mokiniai buvo įspėti apie streiką, jų mokymosi procesas nenukentėjo. Pasak streiko organizatorių, jei dėl streiko bus sumažintas darbo užmokestis, pedagogai žada kreiptis į teismą. Lietuvoje buvo mokyklų, kaip pavyzdžiui, Marijampolėje, kur streike dalyvavo visi pedagogai, buvo ir tokių atvejų, kai mokyklos direktorė bandė streiką uždrausti.

V.Giržado progimnazijos pedagogai streike dalyvavo 100 procentų. Tai pasakė jų profsąjungos vadovė H.Jagminienė. Mokytojai streikui pasirinko mokyklos aktų salę, kurioje pedagogai diskutavo apie švietimo reikalavimus. “Visi tik kalba, kad mokytojai mažai dirba, daug uždirba, ir daugiausiai atostogauja. Užsienyje mokytojai išleidžiami anksčiau į pensiją, jų atlyginimai kur kas didesni. Mes neprašome mokėti už tai, ko mes neatliekame, prašome mums priklausančio darbo užmokesčio už didžiulį darbo krūvį. Streiku mes parodysime, kad nesame užguiti, nieko nesugebantys žmonės, kuriuos metų metus galima kvailinti”, - sakė H.Jagminienė. Ji patvirtino, kad nors streike dalyvauja visi mokytojai, jie pakaitomis prižiūrės moksleivius, kuriems vietoj 5 ir 6 pamokos buvo suorganizuota Užgavėnių šventė mokyklos kieme.

Pedagogai raštą su reikalavimais pateikė Lietuvos švietimo ministerijai, laiškus jie žada parašyti ir Prezidentei D.Grybauskaitei, ir Seimo pirmininkei I.Degutienei, ir Švietimo ministrui G.Steponavičiui. Pedagogai tikisi, kad jų streikas sulauks valdžios dėmesio ir bus pokyčiai į gera.

 

Komentarų skaičius

2012-03-07 12:57:29
Šaunuoliai, mokytojai. Nenusileiskit, kovokit.
2012-03-05 13:18:06
Kartu su Brazausko mokytojais streikavo ir Silvanavičius. O Žiežmariuose, matyt, mokytojai (ir pats Silva) gyvena gerai ir todėl nestreikavo? Gaila, norėjome prisidėti, bet vadas net piršto nepajudino....
 1-2