bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 12 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Lietuvą jau reikia gelbėti
Mindaugas Šimkūnas
2012-01-09

Prieš gerą dešimtmetį atsirandančius judėjimus ir partijas labai greitai su panieka pavadindavo „ Lietuvos gelbėtojais“. Tačiau jiems patekus Seiman, gelbėtis nuo naujųjų „gelbėtojų“ jau tekdavo visai tautai, nes darbo rezultatai būdavo dar blogesni, nei buvusiųjų.

Tačiau šiandien Lietuvą gelbėti jau reikia. Ir ne nuo Seimo narių ar blogos valdžios, o nuo susinaikinimo (o gal - naikinimo?).

Emigracija

Šis reiškinys dabartiniu laikmečiu yra tapęs gana greito veikimo bomba, kurios nukenksminti nesiėmė nei viena Lietuvos valdžia.

Jei tikėti oficialiąja statistika, paskutiniu laikotarpiu iš Lietuvos kasmet emigruoja vidutiniškai po 50 000 žmonių! O nuo 1990 metų Lietuvą paliko beveik milijonas gyventojų. Pagal šį rodiklį Lietuva Europos Sąjungoje pirmauja jau antrą dešimtmetį.

Bet koks išvykimas iš savo valstybės yra nuostolingas daugeliu prasmių. Tai ir tautinio genofondo praradimas, protų nutekėjimas, darbo išteklių mažėjimas. Emigravę į ekonomiškai stipresnes valstybes kvalifikuoti specialistai jas dar labiau stiprina, sudarydami sąlygas sutaupyti milžiniškas lėšas specialistų apmokymui. Gal kelių specialistų praradimas ir neturi poveikio šaliai, bet tokio masto emigracija, kokią regime šiandien, jau yra pragaištinga mūsų šaliai.

Pagrindinė priežastis, kodėl emigruojama iš Lietuvos – gaunamos pajamos. Skeptikai gali sakyti, kad labai svarbus ir žmonių nepasitenkinimas valdžia, nesaugus gyvenimas, karjeros, išsilavinimo siekiai, tačiau 9 iš 10 emigruojančių nori vieno – gauti pajamas, už kurias galima gyventi oriai.

O koks emigracijos poveikis Lietuvai ir likusiems gyventojams?

Smarkiai mažėja asmenų, kurie moka socialinio draudimo įmokas SODRAI, skaičius. Ši tendencija didėja jau ne aritmetine, bet geometrine progresija. Ateityje tai pasijaus dar stipriau, nes kartu su dirbančiais tėvais išvyksta ir būsimi SODROS kasos pildytojai – vaikai.

Dabar pasitelkime paprastą aritmetiką. Jei per metus emigruoja 50000, miršta 40000, gimsta 30000, tai gyventojų per metus sumažėja 60000. Per 10 metų – 600 000. Tačiau išvykstant jauniems, mažės ir gimstamumas Lietuvoje. Vadinasi, prognozuojamas mažėjimo skaičius yra žymiai didesnis. Negana to - jau dabar mūsų šalyje beveik susilygino dirbančių ir pensijas gaunančiųjų skaičius, tad nesunku numatyti jog, ateityje šis santykis keisis ne dirbančių naudai.

Jei dabartinis SODROS deficitas siekia beveik 3 milijardus litų, tai po 5 metų jis gali išaugti ir iki 10 milijardų. O tai jau virstų katastrofa ne tik SODRAI, bet ir visam valstybės biudžetui.

Emigravus papildomai pusei milijono gyventojų, sutriks ne tik SODROS gyvenimas. Nebus gaunamas ir pridėtinės vertės mokestis - pagrindinis valstybės pajamų šaltinis, sudarantis iki pusės valstybės biudžeto pajamų. Mažės pirkėjų, mažės ir mokesčių. Tikėti, kad Kalėdoms parvykę ar persiuntę pinigus emigrantai išgelbės biudžetą, būtų naivu. Įvairias paskaičiavimais, esant tokiai emigracijai, kasmet prarandama daugiau nei 300 milijonų litų tiesioginių mokesčių. Dar didesne suma išauga skolos aptarnavimo išlaidos, kurios 2012 metais jau sieks virš 2 milijardų litų. Tad vėl teks skolintis, nors jau dabar esame pasiskolinę per 37 milijardus.

Biudžetas elgetoms

Deja, žvelgiant į 2012 metų biudžetą, valdžios ramumas kelia nuostabą. Vėl tikimasi išgyventi pasiskolinus, vėl finansuojamos tos sritys, kurios ne tik kad nedaro jokios įtakos demografinei situacijai pagerinti, bet ir toliau skatins tautiečius išvykti iš Lietuvos.

Lengva ranka iki milijardo litų didinamos išlaidos gynybai, net 1,6 milijardo skiriama viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai. Vadinasi, policinės valstybės stiprinimui skirta virš 7 procentų biudžeto išlaidų. Negi tokie jau tie piliečiai baisūs? Ir su kuo ruošiamės kariauti, jei gynybai skiriama jau 3 procentai biudžeto?

Didinamos ir išlaidos įvairioms pašalpoms bei kompensacijoms, neieškant būdų, kaip žmonėms leisti užsidirbti patiems. Vadinasi, ir toliau planuojamas išlaikytinių didėjimas. Pritrenkiantis valdžios cinizmas.

Ne ką didesnį optimizmą kelia ir opozicijoje esančių partijų veikėjai. Jokių idėjų, jokio susirūpinimo (išskyrus didžiulį rūpestį dėl partijų finansavimo). Tik atskiri oro virptelėjimai. O juk situacija tokia, kai derėtų mušti visais pavojaus varpais. Tai kur nueisime? Ar turime alternatyvų?

Alternatyvų neprireiktų, jei esamos ar būsimos valdžios darbas būtų nukreiptas gyventojų pajamų didinimui, valdžios sektoriaus išlaidų mažinimui.

Todėl greitu laiku visuomenei bus pateikti keli variantai, kaip skubiai stabdyti emigraciją ne kalbomis, o darbais.

Pabaigai siūlau vieną internetinį komentarą, parašytą straipsniui apie emigraciją:

Laima:Manęs dažnai klausia: kas Lietuvoj bus, kai emigruos visi Lietuvos gyventojai? Bus gerai. Tik reikėtų paprašyti, kad kaimynai – lenkai ar baltarusiai – prižiūrėtų tuščią Tėvynę. Palikt be priežiūros nevalia – gali arabų prilįst, o dar su sprogmenimis ims žaist... Užtat labai svarbu geri santykiai su kaimynais. Retkarčiais paskambintume: „Kaip ten mūsų laukai ir kloniai? Ak, sausra... Tai palaistykit... Ar Žirmūnai dar nesugriuvo? Parenovuokit laisvalaikiu... Sakot, Valdovų rūmuose vėl vaidenasi? Pakrapykit švęstu vandenėliu...“ Bet gal dar geriau – išnuomoti Lietuvą kinams? Lietuva brangi... Gal pavyktų išnuomot už tokią sumą, kad nė vienam lietuviui nė užsieny nebereikėtų dirbt? O jeigu reikėtų, tai užsidirbę – gal po dešimties ar dvidešimties metų – grįžtume ir viską pradėtume iš naujo. Bet jei svetur mums patiks, gali būti, kad Lietuvos valstybės Lietuvoj ir nebekursim. Lietuva liks kaip vasarnamis, kur šiltuoju metų laiku atvažiuosim pailsėt, pažvejot... Po to vėl grįšim į airijas, amerikas... Ir lauksim naujų smagių atostogų. Sezono metu Lietuvoj turėtų veikt kinų restoranai, ministerijos, diskotekos, departamentai... Ir būtinai – Lietuvos Seimas! Aišku, kaip pramogų parkas, kur kiekvienas lietuvis galėtų pavaldyt valstybę. Žaidėjai pasiskirsto į dvi komandas: vieni balotiruojasi, kiti renka. Išrinktieji keturias paras valdo Lietuvą, paskui žaidėjai keičiasi vietom. Viskas kaip demokratinėj šaly, tik pagreitintai. Kad žaidimas būtų dar įdomesnis, skelbiami referendumai, pirmalaikiai rinkimai ir t.t. Galėtų būt ir paprastesnių pramogų, tarkim – daugiadienės žiedinės pedofilų ir prokurorų lenktynės aplink Kauną... Žuvų akvariumai apleistose kiaulidėse... O jei pasamdyt būrį kinų ir ant jų atlikt lietuviškas sveikatos ir švietimo reformas... Galimybių yra, tik reikia galvą pasukt. O svarbiausia – nekartokime senų klaidų. Jei grįžę vėl imtume čia neva rimtai dirbt, tai vėl atsirastų tokie reiškiniai kaip nedarbas, vargas... Vėl imtume nekęst Lietuvos, bėgt lauk... Lietuva lietuviams negali ir neturi būti darbo vieta.“


 

Komentarų skaičius

2012-01-12 15:12:56
Kur pinigai?
2012-01-11 08:40:34
Jeigu kalbėtumėte sąžiningai, tai apie Ruokio namą "Atspindžiai" rašė ne vieną publikaciją, tyrė nugriovimo istoriją, daugelis tai pamena. O kad baudą parašą padėjusiam valdininkui nuėmė - tai jau ne laikraščio kaltė. Apie tai, beje, irgi rašėme. Tamsta pabandyk atlaikyti bent po dviejų kritinių publikacijų kylantį puolimą prieš laikraštį, autorius ir savininką, tada galėsi kalbėt, o dabat net savo pavardės bijai pasirašyti.
2012-01-11 08:18:11
Tiek Kubilius, tiek socdemai valdžioj jau 20 metų. Ir jie kalčiausi, kad Lietuva beveik pagal visus rodiklius paskutinėj vietoj ES. O kad gyventojų skaičius mažėja labiausiai, tai nereikia niekam įrodinėti.Čia ir yra valdžios "darbo" rezultatas. Nieko naujo straipsnyje, bet kažkodėl konservatorininkai labai pergyvena.
2012-01-10 22:51:27
tuščiai leidžiat laiką,- jūsų straipsnyje nieko racionalaus, tą mes kasdien girdim gatvėje, autobuse, bet kurioje vietoje, kur tik renkasi žmonės.Akivaizdu, jog tamsta ruošiatės seimo rinkimams, tuomet išgirsim, kaip gelbėsite Lietuvą.Tik kaip gelbėsit, jei šalia savo redakcijos per vieną naktį nugriauto Ruokio namo griovėjų nesugebėjot gerai viešai nuplakt ?Ir nemeluokit,- Kubilius, koks jau jis bebūtų, neleido lengva ranka mėtyti pinigų kam papuolė, tik tokio , kad ir su eile klaidų vykdyto taupymo dėka dar mokamos pensijos.Populistiškai barstyt pinigus mokėjo Blinkevičiūtės chebrytė, o ir dabar taupiai negyvena mūsų europarlamentarai, kai tauta baigia išsilakstyt.Paprastam žmogui aišku, kad reikia darbo ir humaniško požiūrio iš darbdavio pusės į dirbantįjį šandien oi kaip trūksta, priviso pataikūnų, palaidūnų ir nepasotinamų egoistų- materialistų, susipainiojusių paskalose, paskolose, besireklamuojančių elitiniuose žurnaluose, "nuo- iki" laidose, kuriems nusispjaut į viską, kad tik jiems būtų gerai.Jie, manau, žvakutės Sausio 13 aukoms neuždegs, -kokia jiems iš to nauda, "čevo radi?"anot vieno buvusio stambios rajono įmonės vadovo.
2012-01-10 16:44:57
Nieko racionalaus šiame rašinyje nėra.Eilinį kartą daug neapykantos ir melo valdančiųjų adresu ir jokios konstruktyvios kritikos.Autorius gerai žino,jog Lietuva ne tris procentus skiria gynybai,o daug mažiau.Posakis "su kuo ruošiamės kariauti"griauna valstybingumo pamatus ir primena burokevičininkų ir paleckininkų svaičiojimus.Straipsnis parašytas sausio 13-osios išvakarėse-autorius žino ką daro.Apsaugok viešpatie nuo tokių gelbėtojų,kaip autorius ir Laimutė.
2012-01-09 23:02:36
Ar rūpi kam ? Liks tik pencininkai ir valdžios buratinai.
 1-6