bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 12 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Achilo kulno papėdėje: apmąstymai apie atominę energetiką
prof. Česlovas KALENDA
2011-11-05

Branduolinė nelaimė Japonijoje atgaivino intensyvius ginčus dėl atominės energetikos perspektyvų: plėtoti ją ar visai jos atsisakyti? Pirmoji atominė elektrinė pradėjo veikti Obninske, netoli Maskvos, 1954 metais. Netrukus, 1956 metais, buvo paleista į darbą atominė elektrinė Didžiojoje Britanijoje, o 1957 – JAV. Nors pavojų keliantys įvairūs incidentai atominiuose objektuose prasidėjo nuo pat šios pramonės srities pradžios, t. y. XX a. viduryje, bet ryškesni visuomenės protestai prieš atominę energetiką kilo po Černobylio AE avarijos. 

Atominė energetika: už ir prieš? 

1986 m. balandžio 26 d. sprogo ketvirtasis Černobylio AE blokas. Tai buvo viena didžiausių praėjusio šimtmečio technogeninių katastrofų. Didžiulės Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos teritorijos buvo užkrėstos radioaktyviomis nuosėdomis. Radioaktyvūs debesys apgaubė daugelį Europos šalių, pasiekė net Norvegiją ir Suomiją. Į atmosferą buvo išmesta keli milijonai kubiniųmetrų dujų su radioaktyviomis dalelėmis, kurių kiekis daug kartų viršijo Hirosimos ir Nagasakio lygius. Černobylis tapo užnuodytos ir negyvenamos žemės simboliu.

Dėl Černobylio katastrofos sveikatos sutrikimų patyrė ir vėliau mirė per 8 tūkstančius žmonių (neoficialiais duomenimis, beveik dvigubai daugiau). Užregistruota 2 tūkstančiai skydliaukės vėžio atvejų. Užterštose teritorijose gimimų sumažėjo dvigubai, keliais metais sutrumpėjo gyvenimo trukmė. Pasaulis pasijuto sėdintis ant ugnikalnio viršūnės.

2000 m. gruodžio 15 d. galutinai išjungtas Černobylio AE trečiasis reaktorius. Taip ši elektrinė nustojo veikti. O kiek dar tęsis šio liūdnai pagarsėjusio atominio monstro sukelti padariniai?

Černobylio reaktoriaus sprogimas ir nuogąstavimai dėl galimų panašių incidentų ateityje, be abejonės, turėjo įtakos, priimant sprendimą uždaryti Ignalinos AE.

Ignalinos AE statyba prasidėjo 1973 m., nepaisant akademinės visuomenės protestų. 1983 metų pabaigoje pradėjo veikti pirmasis blokas, 1987 m. – antrasis. Elektrinėje buvo sumontuoti RBMK-1500 tipo reaktoriai, t.y. tokio pat tipo kaip ir Černobylyje, nors saugumo sistema vėliau, elektrinei tapus nepriklausomos Lietuvos valstybės objektu, buvo žymiai patobulinta. Tačiau nemažos dalies mokslininkų ir kitų visuomenės sluoksnių nerimas tiek dėl atominių jėgainių apskritai, tiek dėl Ignalinos AE išliko. Šie motyvai, Lietuvai stojant į Europos Sąjungą, tapo svarbiausiu argumentu įsipareigoti uždaryti Ignalinos AE. 2004 m. gruodžio 31 d. buvo visam laikui išjungtas pirmasis reaktorius, 2009 m. gruodžio 31 d. – antrasis.  

Achilo kulnas 

Radioaktyviosios atominių jėgainių atliekos nepatenka į orą. Jos surenkamos į konteinerius ir saugomos izoliuotos. Tai sudaro ištisą industrijos šaką, reikalaujančią didelio atsakingumo ir tikslumo. Visgi uždavinys patikimai apsisaugoti nuo neigiamo jų poveikio kol kas neišspręstas. Kaip tik dėl šios blogybės Austrija netgi visai atsisakė atominės elektrinės. Ypač nemažas galvosūkis yra didelio aktyvumo radioaktyvios atliekos.

Radioaktyvios atliekos - atominės energetikos Achilo kulnas, t.y. silpnoji vieta. Ši problema vis paliekama ateities kartoms. Kyla moralinė dilema: atominę energiją naudojo dabartinės kartos savo gerovei kurti, o šios gerovės negatyvūs šalutiniai padariniai užkraunami ant būsimųjų kartų pečių – ar tai teisinga?

Situacija panaši į pasaką: mes paleidome į pasaulį radioaktyvųjį džiną, nesuvokdami jo laisvės pasekmių, o vėliau paaiškėjo, kad nesugebame jo valdyti.

Kaip su šia problema dorojasi Lietuva? Šalia Ignalinos AE statomas atliekų laidojimo kapinynas. Jame bus laikomos tik kietos arba sukietintos trumpalaikės mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyvios atliekos. Pirmuosius 100 metų jos bus stropiai prižiūrimos. Po 300 metų atliekų aktyvumas natūraliai sumažės ir nekels pavojaus nei žmonėms, nei aplinkai. Panašūs kapinynai veikia JAV, Ispanijoje, Prancūzijoje, Ukrainoje, Rusijoje ir kt. Tai paviršiniai kapinynai. Tik Švedijoje radioaktyvių atliekų kapinynas yra po jūros dugnu. 

Atominės energetikos kaina 

Iki šiol atominės elektrinės buvo tik statomos, bet juk reikės šiuos įrenginius ir demontuoti, kai pasibaigs jų eksploatavimo laikas. Lietuvoje šis procesas jau prasidėjo. O kada pasibaigs?.. Tada ir paaiškės tikroji atominės energetikos kaina. Gal demontavimas bus brangesnis už visą šių jėgainių pagamintą energiją?

Branduolinio objekto eksploatavimo nutraukimas – tai ilgas ir daug išlaidų reikalaujantis procesas. Priklausomai nuo eksploatavimo nutraukimo strategijos, tai gali užtrukti apie 30 metų, kai radioaktyvūs įrenginiai pradedami išmontuoti tuoj pat po sustabdymo, arba 60–100 metų, kai didelio radioaktyvumo įrenginių demontavimas atliekamas praėjus gana dideliam laiko tarpui (30–70 metų), siekiant, kad dėl natūralaus skilimo sumažėtų tų įrenginių radioaktyvumas.

Tiesa rūsti, tad negalime pamiršti, kad mes gyvename ne griežtai determinuotame mechaniniame, o tikimybių pasaulyje, kuris dabar ypač neramus, apimtas krizių ir konfliktų, stichijos siautėjimo. Niekas nėra apsaugotas nuo įvairių atsitiktinumų, žmonių silpnybių, kurie atominės energetikos srityje gali būti lemtingi ir nepataisomi. Taigi nesame garantuoti, kad žmonija, pasiekusi laikiną pergalę ir gerindama savo buitį, nepatirs pralaimėjimo platesniu – būties – požiūriu. Hirosima ir Nagasakis, Černobylis, Fukušima – pakankamai svarūs argumentai, bylojantys, jog žmogus, paviršutiniškai mąstydamas apie gėrio ir blogio kategorijas ir siekdamas vien techninės galios didinimo, sukuria planetoje mirtiną pavojų. Atominė elektrinė – tai atominė bomba, gaminanti elektrą, sakė fizikas P. Kapica. Branduolinių nelaimių jau įvyko bent dešimtyje šią industriją plėtojančių valstybių

Žmonija susidūrė su dilema: atsisakyti branduolinių jėgainių ir energiją gamintis kitokiu būdu ar rizikuoti, eksploatuojant atomines elektrines ir branduolines atliekas saugant specialiose vietose? Kas geriau?

Šiuo klausimu nėra vienos nuomonės. Daugelis mokslininkų atominę energiją laiko neišvengiama. Suprantama, atominė energetika reikalauja aukštos technologinės kultūros. To galima pasiekti. Kartu mokslininkai nepervertina atidirbusio AE kuro radioaktyvumo pavojaus. Deja, tam tikras rizikos laipsnis visuomet išlieka, o tikroji padėtis paprastai paaiškėja tik įvykus nelaimei, iki kurios informacija neretai slepiama nuo visuomenės.

Kita vertus, problemiški ir kiti energijos gaminimo būdai. Deginant naftą ar dujas šiluminėse elektrinėse teršiama atmosfera, kenkiama sveikatai, stiprinamas šiltnamio efektas, keičiamas klimatas.

Siekiant išsaugoti švarią aplinką, vis didesnis dėmesys skiriamas alternatyviesiems, arba atsinaujinantiems, energijos šaltiniams. Iš jų ženkli vieta tenka vandens energijai. Bet hidroelektrinių statyba, upių užtvenkimas, dugno gilinimas ir kiti darbai trikdo normalų vandens tekėjimą, upių gyvūnijos gyvenimą. Visa tai kuria nepalankią ekologinę situaciją. Hidroenergetika ekologiškai pranaši globaliu požiūriu, o lokaliai - ji turi neigiamybių. Kita vertus, hidroelektrinių užtvankos duoda ir naudos: susidaro palankios sąlygos drėkinimui, laivybai, žūklei, rekreacijai. Todėl daug hidroelektrinių statoma Vakarų Europoje, Turkijoje, Japonijoje. O JAV jų atsisakoma. Beje, hidroelektrinių demontavimas irgi labai brangus.

Ekologiškai švariausia yra vėjo, tiesioginė saulės ir geoterminė energija. Daug vėjo jėgainių pastatyta JAV, Vokietijoje ir kitose ES šalyse. Tiesa, žmonės skundžiasi, kad vėjo malūnai gadina peizažą, užstoja erdvę, išbaido ir žaloja paukščius. Bet tai yra mažesnis blogis nei įprastinių elektrinių skleidžiama tarša.

Daugelyje šalių nauji namai neįsivaizduojami be saulės kolektorių ant stogų. Saulės baterijomis gali būti varomi ir automobiliai. Vokiečių mokslininkas Feliksas Paturis saulę pavadino kelrode žvaigžde energetikos padangėje. Ar tai ne pranašiški žodžiai?..

Beje, saulė – taipogi branduolinis reaktorius, bet, laimei, ji labai toli. Jos radioaktyvias daleles išsklaido kosmoso platybės, jas sulaiko ozono sluoksnis. Žinoma, tam tikra dalis tenka ir mums, bet tai natūralus radioaktyvus fonas.

Saulės, vėjo, žemės gelmių energija, biokuras – štai kas gera Lietuvai.
www.zalieji.lt

 

Komentarų skaičius

2011-11-24 13:16:09
Lietuva yra 750kW ne Europinio daznio elektros perdavimo ziede, kuris eina PER MASKVĄ. Ir iki šiol yra iš ten valdomas - kaip gi kitaip - juk technologijos per vieną naktį neperdarysi. Todėl, jeigu mes statome tokia milžinišką AE ir neintegruojam savo tinklų į europinius, ir nekeičiam savo elektros dažnio, tai reiškia SAVO NORU liekame Maskvos žiedo įtakoje. Taškas. Ką dar reikia komentuoti? Akivaizdu, kad čia jau pasidalinta - keitikliai projektuojami ALytuje, o ne prie baltarusijos ir latvijos sienu - taigi LT LIEKA TSRS statyto žiedo įtakoje - rytai viską reguliuos. Dar reikia aiškinti? Prašom: Europoje toks vienetas kaip 1500MW ar isvis >1000MW yra nepriimtinas, nes jam iškritus, reikės skubiai rezervų įtampai palaikyti, o techniškai tai neįmanoma, todėl kuo didesnės galios AE "statysim", tuo geriau minėtam maskvos žiedui, o europai galim tarti tvirtą ATE! Toliau - ne mūsų valstybės kišenei tokia statyba ir net Europa jau neberemia net atliekų sutvarkymo (ne visus pinigus skyrė). TOliau - kas pirks tą perteklinę energiją, kurios LT nereikia visiškai. Mes ir taip neturime jos kur dėti, o instaliuotų pajėgumų šiai dienai daugiau nei pakanka. ir t.t. Visiškai absurdiška ta AE - kiek mes dar tylėsim?
2011-11-16 20:24:26
Esu kategoriškai prieš visas tris atomines elektrines. Jos visiškai nereikalingos. O nepriklausomi būsime ne tada, kai bus monopolis, o tada, kai bus kuo daugiau alternatyvių tiekėjų, taip pat atsinaujinanačių. Būtina skubinti dujų terminalo statybą, apšiltinti namus, statyti elektros tinklus į Švediją, Lenkiją, Vokietiją, statyti saulės, bio ir vėjo jėgaines. Atominės nesąmonės gerbėjai niekaip nenori suprasti, kad pasistatę tą monstrą būsime visiškai priklausomi nuo jo ir prasiskolinę. AE ne automobilio variklis, kurį gali kada nori išjungti. Dar vienas mitas dėl atsijungimo nuo Rusijos tinklų tas, kad techniškai to negalima bus padaryti, nes statant tokio galingumo elektrinę būtini pajėgumai galios sužadinimui. Tokios galios yra tik Rusijos Volgos kaskadų elektrinės, ovakaruose TIK Prancūzijoje. O tinklai iki Prancūzijos kainuos apie 50 milijardų eurų. Vadinasi tai utopija. O kur dėsim branduolines atliekas? Žinoma, Jums tinka, kad gražiausioje ir ežeringiausioje Lietuvos vietoje bus ir AE, ir brudo saugykla. Jau nekalbu apie kainą, kurią mes privalėsime mokėti. NEBUS ji maža. NĖRA jokių naujos AE statybos pliusų. Tik propagandinis šou ir "otkatai" partijoms, esančioms valdžioje.
2011-11-16 19:47:03
Keista,jog didžiausi atominės energetikos priešininkai tampa energingiausiai rusiškas technologijas rėmę Ašmontas ir Vilimas.O gal taip turi būti?Kam mums energetinė nepriklausomybė?Ir iš vis kam mums NEPRIKLAUSOMYBĖ?Juk nieko nesugebame be maskolių pasistatyti.Mindaugai,juk gerai žinai,cunamis Visagine neįmanomas.Jei japonai susitvarkė su 10 balų drebėjimo pasekmėmis,tai jų technologijos ne tokios jau blogos.O gal žinai geresnes?Tur būt-rusiškas!Saugumo atžvilgiu mums žymiai blogiau,kad visiškai šalia statomos dvi jėgainės,politiškai nestabliose valstybėse,neturinčiose nei infrastruktūros,nei rinkos.Mažojoje Lietuvoje rusai aplamai nežinia kam stato?Tik politiniais sumetimais.Bet mūsų pseudopatriotai,tame tarpe ir šio straipsnelio komentatoriai, kažkodėl tyli.
2011-11-14 19:08:33
Ir vis dėlto pagalvokime, kas būtų, jei planuojamoje AE įvyktų avarija. Pirmiausia, Lietuva akimirksniu bankrutuotų ir nustotų egzistavusi kaip valstybė, nes, pavyzdžiui, vien avarijos padarinių likvidavimui Japonija išleis šimtus milijardų litų. Kur tie milijardai Lietuvoje? Antra, tokiu kvailu ir neatsakingu būdu siekdami nepriklausomybės nuo Rusijos, rimtos avarijos atveju kartu su latviais turėtume evakuotis į Sibirą (žinoma, jei Rusija sutiktų mus priimti). Panašu, kad Lietuvoje egzistuoja žmonių rūšis Uranus Idiotus, kuriems neegzistuoja Černobylis ir Fukušima, o sprogus ir Ignalinos AE, jei liktų gyvi, jie kalbėtų tik apie naujos AE statybą, nes, anot tokių žmonių, mes juk neturim kitų alternatyvų...
2011-11-14 18:44:07
Kaip gražu Japonijoje netoli atominės jėgainės galima "pasigėrėti" http://cryptome.org/eyeball/daiichi-111211/daiichi-111211.htm
2011-11-14 11:37:28
ABWR tipo reaktoriai Japonijoje dirbo tik pusę laiko, likusį laiką buvo remontuojami, - LŽ tvirtino buvęs energetikos ministras, dr. Leonas Ašmantas. - Tokio reaktoriaus šįmet atsisakė amerikiečiai. Susidaro įspūdis, kad tai, ko atsisako amerikiečiai, kas atliko nuo Fukušimos, japonai nori sukišti į Lietuvą. Tai - apskritai neleistinas dalykas!"
2011-11-14 11:35:09
Lietuvos Žiniose rašoma:"Reaktorius iš esmės jau parinktas. Seimo nariams kilo klausimas, ar būsimoji akcinė bendrovė, kuri plėtos projektą, už reaktorių mokės teisingą kainą, ir koks gali būti šio pirkimo antkainis? Jei antkainis sieks apie 25 proc., "Hitachi" jau galima laikyti išlošusia. Kokia rizika tokiu atveju tektų strateginiam investuotojui? Jis, pardavęs reaktorių, savo riziką sumažina beveik iki nulio, ir gal net išlošia, net jei projektas ir nepasisektų", - LŽ tvirtino Seimo AEK vicepirmininkas. Politikas neatmetė galimybės, kad "Hitachi" galbūt laimi ir kita prasme: pasiūlydama Lietuvai reaktorių, kuris buvo pradėtas gaminti iki pavasarį Japoniją sukrėtusios Fukušimos tragedijos, ir kurio po to atsisakė užsakovas. Prielaidų tokiems samprotavimams suteikė šį rugsėjį Japonijoje, "Hitachi" gamykloje, lankęsis energetikos ministras A.Sekmokas. Kaip tuo metu pranešė EM, ministras apsilankė "Hitachi" projektavimo padalinyje, kurio specialistai (net nesulaukę, kol Lietuva su Japonijos ir JAV bendrove pasirašys konkrečias sutartis - aut.) "jau rengia naujos atominės elektrinės techninį projektą". Apie galimybę, kad Lietuvoje atsiras po avarijos Fukušimoje šios jėgainės atšauktas "Hitachi GE Nuclear Energy" gamintas reaktorius, dar šią vasarą, tik paskelbus apie Lietuvos susitarimus su "Hitachi", prabilo akademikas Jurgis Vilemas. "Japonai jau buvo užsisakę daug įrangos. Sustabdytos statybos jiems reiškia didžiulius nuostolius", - kalbėjo akademikas apie "Hitachi" interesus. Užsienio žiniasklaidoje aptinkama kiek kitokios informacijos: kaip pranešama, Lietuvoje gali atsirasti ABWR tipo reaktorius, gamintas JAV statomai atominei elektrinei (vadinamasis Pietų Teksaso projektas). Šis užsakymas buvo anuliuotas kovo mėnesį, iš karto po tragedijos Fukušimoje. Šiuo metu, kaip teigiama, Pietų Teksaso jėgainėje ketinama įdiegti naujausią "Hitachi" ir GE produktą - vos prieš kelias savaites JAV Atominio reguliavimo komisijos sertifikuotą III+ kartos reaktorių ESBWR. Beje, ketinimų protokolą dėl būtent tokių reaktorių įrengimo su "Hitachi GE" neseniai pasirašė ir Lenkija.
2011-11-14 07:00:56
Esi stipriai paveiktas radiacijos ir Hitachi propagandos. Gaila, kad sunku diskutuoti su žmogumi, kaip anksčiau su raudonaisias bolševikais. Jiem kalk nors su kuolu per galvą, jie savo. LIEUVAI NEREIKLAINGA ATOMINĖ. NET IR DABAR ELEKTROS NETRŪKSTA. O konkursuose dalyvauja, tai visiška nesąmonė. Jokių konkursų net nevyksta, nes Europa ATSISAKO atominės energetikos.
2011-11-13 15:54:21
japonų Hitachi reaktoriai dalyvaus konkursuose. Lenkijoje, Suomijoje, tikriausiai Čekijoje. Taigi, nereikia lia-lia dėl senumo ar nenorėjimo pirkti. Tai vienas moderniausių veikiančių šiuo metu reaktorių. Rusų reaktoriai bus neuji (eksperimentinė technologija) dar niekur nebandyti. Išbandys ant mūsų. Ir dar sumokėsim už tai pirkdami elektrą. Alternatyvų, žinoma yra, visos jos brangesnės- žvilgtelk info apie kainas žemiau. Todėl realios alternatyvos 2: pirkt iš rusų arba turėti savo kartu su lenkais, latviais ir estais. Apie "pasišildymą prie statybų": o tai rusai statydami tai neišvogs? Žinant jų papročius, gerokai daugiau, o apmokėsim mes, pirkėjai. Džiaugtis, kad statyba neprasidės, galima, bet tai laikinas džiaugsmas. Kaip ir turėdami biokuro katilines mokėtume ne už dujas svetimiems, o saviems, taip ir gamindami patys nebrangiai el. energ. mokėsim saviems.
2011-11-12 18:03:20
Ot nusipezėjai pats. Negi nežinai, kad japonu reaktorius yra senos konstrukcijos ir niekas jo nenorėjo pirkti. Tai rado lietuvius. O rusai su baltarusiais manęs nedomina. Manau kad lietuviškos elektros gamybos pajėgumų yra pakankamai ir leisti milijardus yra nesąmonė. Visa tai bus apmokėta galutiniam rezultate iš mūsų kišenės. O statyba naudinga tik partijoms, kurios pasišildys prie statybos. Europa jau dabar stebisi ir juokiasi iš mūsų valdžios svaičiojimų. Yra šimtai alternatyvų šitam monstrui, bet koncervai yra kurti tautos nuomonei. Kaip ir sasaldemokratai. Oi nori pasišildyti prie AE. Bet tikiu, kad AE statyba neprasidės.
2011-11-12 17:14:36
Nu patriotai-nenusipezėkit.Ir Batka ir Putinas stato AE mūsų pašonėje politiniais motyvais vadovaudamiesi.Todėl mes BŪTINAI,turėdami visą reikalingą infrastruktūrą,privalome pasistatyti AE,kuri bus saugesnė ir technologiniu požiūriu geresnė.Nereikia gąsdinti Fukušimomis ir kitokiais baubais.Japonai susitvarkys ir dar geresnes technologijas pritaikys.Saugumo atžvilgiu viena ar trys-jokio skirtumo.Tik gaila,kad dvi bus rusiškos.
2011-11-12 10:42:30
Tikras skiedalas ir svaičiojimai kokia gera atominė baidyklė. Pasaulis atsisako tik mes kaip durneliai. Pažiurek i balsavima. . Lietuviai nepritaria atomines elektrines statybai. Valdžia eina prieš tauta.
2011-11-11 21:01:02
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-11-11-ridas-jasilionis-idomus-dalykai-propagandinio-karo-fronte/71944 http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/vvalentinavicius-z-failai-kaip-kovoti-uz-energetikos-nepriklausomybe-nuo-lietuvos.d?id=51667805#
2011-11-07 20:59:09
nesuiminės, tik atominės elektros tokiem nepardavinės.
2011-11-07 19:42:42
Jei Lieuvoj kas pries konservus, tas yra rusu snipas. Ko gero ir pas mus suimines AE priesininkus, kaip rusu agntus :)
2011-11-07 14:21:40
http://www.alfa.lt/straipsnis/12910150/Rusijos.propagandinio.karo.auka.kova.tes.is.Lietuvos=2011-11-07_14-11/
2011-11-07 14:21:13
Komentaras
2011-11-07 12:54:34
Kad rusai neplėštų, reikia tinklus į vakarus tiest ne liežuviu , o darbais. Dabar regis konservatoriai daro viską, kad kuo ilgiau prie rusų būtume prisijungę.
2011-11-07 12:33:15
anot Veselkos, dominuojanti rusiška įtaka Rytų Europoje tai gerai, o ją bent kiek atsverianti amerikietiška - niūru ir tragiška. Kaip tik, atvirkščiai - bet koks dominavimas yra monopolija, vartotojas visada permoka. Tą matom dujų sektoriuje: šalys, kuriose yra galimybė pirkti dujas ne iš veno tiekėjo perka pigiau, njekalbant apie šantažo galimybes: "sugedo vamzdis", "el. perdavimo linija" ir panašiai. Elektrą irgi pirksim iš rusų "pigiai", kol neatsisakysim savo atominės statybos, o tada - plėš kiek norės.
2011-11-07 10:08:33
Ko jūs čia riejatės? Ar svarn bu, kas Lietuvą nupūs? O kad nupūs, tai jau aišku. O dar energetikos galvočiai protingiausi iš visų. 3 milijonams chana.
 1-20  21-26