bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 12 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Atsilikimas varo į neviltį
Romualda Suslavičienė, Virginija Šimkūnienė
2010-12-17
Pirmoji dalis - linksmoji
Dar lapkričio pabaigoje savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt pasirodė solidi informacija „Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos parengti investiciniai projektai ir vykdomi darbai 2007-2013 m.“, kurią pasirašė administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Neviera.
Atrodo, tik džiaugtis reikėtų, kad tiek daug ir įspūdingų lėšų rajonas gavo iš Europos sąjungos fondų, Valstybės investicijų programos – juk kiek už jas gali nuveikti! Štai vien Žaslių pagrindinės (tada dar buvo vidurinė) mokyklos kapitaliniam remontui iš Valstybės investicijų programos gauta 3 milijonai 50 tūkst. Lt. Šie pinigai į rajoną plaukė etapais – 2006 m. gauta 600 tūkst.Lt, 2007 m. – pusė milijono, 2008 m. – 900 tūkst. Lt, pernai – 250 tūkst.Lt, šiemet – 800 tūkst.Lt. Mokykla pamažu gražėja. Gaila, paskutiniuoju metu – itin pamažu, nors, kaip pamatysime vėliau, joje dirba daugiausiai UAB „Vilungė“, laimėjusios solidų trijų milijonų vertės darbų konkursą, darbininkų.
2008 m. liepos mėnesį LR ūkio ministras patvirtino įsakymą, kuriame projektui „Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos pastatų energetinių charakteristikų gerinimas“ skirta 3 996 tūkst. Lt (ES lėšos –3 mln. 396 tūkst. 600 Lt). Konkursą laimėjo ir rangos sutartis šiam projektui įgyvendinti pasirašyta 2010 m. birželio 2 d. su UAB „Vilungė“ už 1milijoną 250 tūkst. Lt.
Abi minėtos mokyklos, kuriose, deja, (kodėl „deja” – apie tai vėliau) pateko į “Vilungės” statybininkų rankas, jau tapusios pagrindinėmis. Ir iki darbų pabaigos dar nežinia kuo gali tapti, nes tos pabaigos kaip ir nematyti...
2009 metų kovo 12-ąją projektui „Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ pastato renovavimas“ skirtas iki 1milijono 527 tūkst. 800 Lt finansavimas. Skelbtą konkursą darbams laimėjo mažiausią kainą pasiūliusi UAB “Vilungė”, tad jau tų pačių metų rugsėjo 10 d. projekto įgyvendinimo rangos sutartis, kurios vertė – 784 tūkst. 947 Lt, pasirašyta su šia įmone.
Taigi belieka tik džiaugtis – savivaldybė gavo taip reikalingų lėšų, o UAB“Vilungė“ užsitikrino uždarbį keliems metams. Tačiau tuo linksmoji šio reikalo dalis ir baigiasi.
Antroji dalis - tragiškoji
Apie Žiežmarių vaikų darželį-lopšelį „Varpelis” rašėme dar šių metų rudenį. Tada buvome informuoti, jog ES projekto įgyvendinimas eina į pabaigą. Tiek prie pastato dirbę darbininkai, tiek statybos darbų vadovas E.Nalivaika tvirtino, kad beliko visai nedaug. “Tuoj, po kelių dienų, bus baigti apdailos ir gerbūvio darbai. Keblumai kyla tik dėl šildymo katilų”, - tuomet mums tvirtino darbų vadovas.
Ne kelios dienos praėjo - keli mėnesiai. Kai gruodžio 6 – ąją užsukome į darželį – lopšelį „Varpelis”, jo direktorė L.Čekaitienė sakė, kad nors šildymo sezonas darželyje prasidėjo laiku, iki šiol veikia tik vienas iš dviejų katilų.
Rodydama į tuščią sieną tarp vamzdžių direktorė sakė nežinanti, kada bus sumontuota automatika.
- Negalime reguliuoti katilo darbo – norėtume nakčiai palikti mažesnę temperatūrą, dieną ją padidinti, kad galėtume sutaupyti šildymui skirtų lėšų, bet be automatikos to padaryti negalime, - sakė L.Čekaitienė.
Direktorė rodė ir neužtaisytas angas prie katilo vamzdžių, ir nesudėtas palanges, kurios jau senokai turėtų būti, ir duris be rankenų.
- Statybininkai paliko nemažai nebaigtų darbų. Kada jie viską užbaigs – nežinia, - guodėsi L.Čekaitienė, kuriai norėtųsi, kad viskas būtų atlikta iki galo.
Išlydėdama direktorė parodė ir nebaigtus darbus pastato išorėje – nenudažytas sienas, nebaigtą apdailą prie pastato įėjimo durų.
Keisčiausia, kad UAB”Vilungė” darbininkų, plušančių iš peties (kaip turėtų būti) ir besistengiančių pavyti darbų grafiką, nesijautė nė kvapo…
Kodėl statybininkai “pametė” objektą, L. Čekaitienė sakė nežinanti.
- Šiandien statybininkų neieškokite, vienas buvo atėjęs, šalmą pasiėmė ir išėjo, - sakė V.Giržado pagrindinės mokyklos budėtoja Dalia Adomavičienė.
Moteris pasakojo, kad atėję į darbą UAB „Vilungė“ statybininkai iš jos pasiima raktą nuo persirengimo kambariuko, tad darbuotoja kasdien akivaizdžiai įsitikina, dirbs kas nors tądien, ar ne.
Kad toks kambarys yra, mums patvirtino ir V.Giržado pagrindinės mokyklos direktorius P.Zaveckas. Jį mokyklos koridoriuje sutikome kartu su pavaduotoju ūkio reikalams Albertu Guščiumi.
Mokyklos vadovai mus patikino, kad atšalus orams statybininkai negali dirbti lauke, nes tokiomis oro sąlygomis nėra galimybių šiltinti pastato.
- Lauko darbai yra užkonservuoti, - rodydamas pastolius vidiniame mokyklos kieme sakė direktorius.
Tačiau tiek P.Zavecko, tiek A.Guščiaus nuomone, statybininkai galėtų darbuotis mokyklos viduje, juk galima atlikti daug paruošiamųjų darbų.
Kaip sakė direktorius P.Zaveckas, dabar šildymo sistemos rekonstrukcija atlikta tik viename korpuse. O kur dar darbai kitame mokyklos pastate, buvusiame darželyje? Be abejo, laiko iki projekto pabaigos yra daug, terminas – 20011 – ųjų metų liepa, tačiau ir darbų laukia daugybė.
„Mes esame tik stebėtojai su patariamuoju balsu. Padedame statybininkams pasiruošti darbų frontą ir iš šalies stebime darbus. Remonto kokybę ir grafikų laikymąsi kontroliuoja kiti žmonės (savivaldybė – aut. past.)“, - sakė P.Zaveckas. P.Zaveckas nedvejodamas teigė, kad darbai smarkiai vėluoja. Beje, taip buvo nuo pat pradžių - net paties projekto pradžia vėlavo 2 mėnesius.
Direktoriaus nuomone, mokyklos viduje atlikta maždaug trečdalis projekto darbų, ar bus suskubta vėliau, dėl kokių priežasčių dirbama taip vangiai, direktorius nekomentavo.

Trečioji dalis – neaiškioji
„Atspindžiai“ kreipėsi į savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Č.Nevierą, kuruojantį projektus, ir paprašė pakomentuoti padėtį. Ypač rūpėjo, kokių priemonių imasi savivaldybės administracija, kad priverstų UAB „Vilungė“, apžiojusią nemenką pyrago kąsnį, vykdyti savo įsipareigojimus ir darbus atlikti pagal grafiką.
Direktoriaus pavaduotojas pasiūlė tai aptarti spaudos konferencijoje, į kurią delegavo Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vedėją Rimantą Želvį bei Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėją Evaldą Lekešį.
Daugiausiai spaudos konferencijoje kalbėjęs R.Želvys pradėjo nuo mažiau skaudžios – UAB „Vilungė“ statybininkų atžvilgiu – temos: Žaslių pagrindinės mokyklos remonto. Pasak skyriaus vedėjo, darbų atsilikimas čia susidarė todėl, kad vėlavo finansavimas.
- Dar liko suremontuoti dvi klases, aktų salę, laiptinę. Finansinė sutartis baigiasi tik gruodžio 20-ąją, tad reikia tikėtis, jog darbai bus atlikti laiku, - gruodžio 8 d. kalbėjo jis.
R.Želvys informavo, jog gruodžio 7-ąją teko lankytis Žasliuose, kur didelių nusiskundimų negirdėjo. Paklaustas, kiek matė dirbančių bendrovės statybininkų, atsakė, jog apie septynis. Be abejo, tai rekordinis skaičius, nes, kaip rašėme anksčiau, kituose objektuose nepavyko aptikti nė vieno...
E.Lekešys sakė, kad V.Giržado vidurinėje mokykloje darbai pagal sutartį turėtų baigtis ateinančių metų liepos 21 dieną. R.Želvys suskubo paaiškinti, jog darbų sulėtėjimui didelės įtakos turi oro sąlygos bei darbų specifika – juk mokykloje vyksta pamokos, tenka taikytis prie jos ritmo. Tačiau juk eidami į konkursą statybininkai žinojo, kad remontuos būtent mokyklą... Galų gale, kiek teko domėtis, kiekviena remontuojama mokykla lanksčiau prisitaiko prie statybininkų grafiko, jei reikia, perkelia pamokas atskiroms klasėms į kitas patalpas – visi nori, kad remontas baigtųsi kuo greičiau ir būtų galima grįžti prie normalaus ritmo.
- Darbų atsilikimas yra. Ir žymus. Žinoma, buvo ir objektyvių priežasčių dėl techninio projekto suderinimo. Tačiau akivaizdu, kad daug ir statybininkų kaltės,- kalbėjo E.Lekešys.
Į konkretų klausimą, už kokią sumą darbų turėjo būti atlikta iki šiol, ir kokia reali padėtis, atsakymą išpešti pavyko ne iš karto. Pagaliau R.Želvys atsakė, jog „pagal fizinius kiekius padaryta maždaug už 150 000 Lt, oficialiai įforminta – už 30 tūkst. Lt“. O darbų iki šiol padaryti reikėjo maždaug už pusę milijono litų...
Žiežmarių darželyje-lopšelyje „Varpelis“, kur darbus taip pat atlieka UAB „Vilungė“, pasak R.Želvio, atsilikimas žymiai mažesnis – trūksta darbų maždaug už 50 tūkst. Lt. dalis jų, kaip sakė R.Želvys, susidarė todėl, kad iš pradžių nebuvo numatytas katilų automatinis reguliavimas. Tačiau apsilankę Žiežmariuose matėme, kad niekas statybininkams netrukdė laiku sudėti palangių, įsukti durų rankenų...
R.Želvys sakė neginantis ir neteisinantis statybininkų:
- Pripažįstame jų kaltę, jau daug įspėjamųjų raštų parašėme, kvietėme, kalbėjome ir kalbamės. Manau, darbai turėtų pagyvėti, - kalbėjo jis.
Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vadovas informavo, jog iš UAB „Vilungės“ pareikalauta priemonių, kaip bus likviduotas atsilikimas, plano, tačiau kol kas bendrovė jo nepateikė. Gaila, liko neaišku, iki kurios datos „Vilungė“ tą planą turėjo ar turi pateikti. Iki šiol nebuvo taikoma ir jokia sankcija už aplaidų požiūrį į sutarties vykdymą. Spaudos konferencijoje abu skyrių vedėjai kalbėjo, jog reikalams nepajudėjus, bus imtasi griežčiausių priemonių – sutarties nutraukimo. Tačiau kada tai bus, taip pat nėra aišku: vieną kartą R.Želvys paminėjo ateinančių metų sausį, kitą kartą – vasarį.
O kas trukdė imtis sankcijų anksčiau? Juk toks atsilikimas per vieną mėnesį tikrai nesusidarė, o pinigai už darbų priežiūrą mokami...
Spaudos konferencijoje R.Želvys ir E.Lekešys palietė dar vieną skaudų dalyką – Viešųjų pirkimų įstatymų netobulumą. Konkursų laimėtoju tampa tas, kuris pasiūlė mažiausią kainą. Didelis noras laimėti konkursus firmas verčia bet kokia kaina stengtis apžioti kuo didesnį kąsnį, kol vieną kartą juo tiesiog paspringstama.
Ir nors dažnai žinai, kad firma neturi reikiamų pajėgumų, vis tiek tenka sveikinti konkurso nugalėtoją ir pasirašyti su juo sutartį. Tačiau tai, kas pigiausia, ne visada yra geriausia. Tiksliau tariant – beveik niekada. Sutarties nutraukimas taip pat nėra vien bausmė darbus sužlugdžiusiems statybininkams. Ši sankcija virsta ir didele problema pačiai savivaldybei. Jau nekalbant apie tai, kad reikia skelbti naują Viešųjų pirkimų konkursą, kas pareikalauja daug laiko ir darbų pabaiga smarkiai nusitęsia, iškyla grėsmė, ar Agentūra su savivaldybe pratęs finansavimo sutartį, ar nereikės grąžinti pinigų – ne tik tų, kurie liko nepanaudoti, bet ir jau išmokėtų. Tad prieš žengiant šį žingsnį taip pat reikia gerai pagalvoti.
Kaip atsitiks su UAB „Vilungė“ ir ar netaps dviejų mokyklų ir vieno darželio remontas amžiaus statyba – parodys ateitis. Tačiau ir dabar aišku, kad, nežiūrint visų objektyvių priežasčių, statybininkų darbą reikėtų kontroliuoti griežčiau ir pokalbiams kviestis ne tik tada, kai darbų atsilikimas tampa beveik beviltišku... O gal visgi „Vilungė“ turi patikimą užnugarį?

Komentarų skaičius

2013-11-30 18:17:55
Mieli zmones, cia dirba tik alkoholikai tokie kur uz tai kad PSD mokescio netektu moketi, tokie benamiai kur tik "burbuliukai" galvoje. Dirbau su tokiu burbuliuojanciu, kiek jis isgeria ir kiek jis gauna... ka jis valgo.. - isgeria gal 5l ant vieno saves sidro o per visa diena tik sprotu skarbonke dirba tik ir tik geria. Kadangi jis gauna invaliduma tai jam tos algos ir nereikia, o jis man dar prasitare, kad lietuvoj yra toks dalykas jei invalidas isdirba metus laiko tai jo invalidumo pasalpa padideja 200 litu ir lieka visam gyvenimui, kada jis gauna 1200 pasalpos invalido jam po metu butu 1400, tai isvada kad alkoholikai tik ir dirba tie ilga laikia (daugiau nei 2 metus). Apie darbu vadovus dabar: Visi bambukai is ju lupu " - jo tik dirbk babkes bus laiku" nieko nesigilina net neziuri ka darai ka padarei, as net sakau varom i objekta vidun parodysiu problemele o jis "- aj as negaliu turiu tuoj varyt" tj blyn ko cia 100km atvaziavom? mazdaug as objekte o tas fingelas sedi masinoj 4 valandas laukia manes, ne nu pz dxas zodziu trugsta. Arba dar uzkniso prasiau yrankiu sako rytoj bus, ateik ankst i firba, ok as firmoj o yrankiu nera WTF???? Ir taip jus zinokit 4 savaites diena po dienos kozna diena be grazto be plaktuko jei reikia ka pakalt - su plyta ;D jei ka grezt - su atsuktuvu ;))) nu zodziu trugsta skolinuosi yrankius koznadiena tie jau net butelio praso. O jei savo Hitachi drosiu tai dings dar jei nesiotis tai usiknisimas. Apie Kesta: Darbu vadovas suestas belekaip nemoka dirbt savo darbo ka paprasai ne ta nuperka, ne ta kabeli, nu tai cia tik tiek o kad ta diena as turiu buti viename objekte mane jis veza kazkur kur alkasai dirbe vedzioje tinklus is lempos trumpyta uztrumpyta ten personalas sako dieve koki cia alkoholikai anksciau budavo jus tai cia matau zmogus turbut pirma kart sitoj firmoj" ;D turejau taisyt pataisiau puse, kestas sako as tau nuo samatos prie algos pridursiu ok galvoju matysim ... kita diena nueinu pas direktoriu pasirodo as kitam objekte turejau dirbt. Kesto klausiu kodel as kitam objekte dirbau jei as turejau dirbt ten kur as turejau? Aj tai ne viskas gerai nuo samatos pridursiu. Paziurejau samatos dokumentus, kad jau ji isnaudota ;) klausiu kesto - tyli... tyli net mikcioja ;D paskui sako as tau is savo algos juodais duosiu tik labai prasau labai prasau padek man sita problema ispresti, padejau as jam viska iki pirmu pinigu :DDDDDDDDD sakau kur pinigai tipo sako mes nieko nesitarem. Ant galo suzinojau kad jis skolingas septynis makita perforatorius kur ju kaina vieneto butu kokia 1400lt nes senom kainom skaiciuota 1400*7= zodziu viska isiaiskinau pagavau ji ir klausiu kestai tu cia iklimpes kaip matau, samatos mazos sakau as itariu tu net algos negauni tokios kur parasyta tau :))) Jis man kaip "draugui" sako as net iseit negaliuu nes man tuos perforatorius atpirkt reiktu. Jam berods 70 metu tai juk pencija tai jis aisku kad i pencija mieliau iseitu negu vergautu. jis kogero net daugiau pencijos gautu nei vilungej dirbdamas. Jis paprasciausiai Visockio ikalintas/prirakintas 70 metu tai tuoj jam demencija o gal jau ir yra kad taip pamirsta viska. Jis niekuo nekaltas nes jis ir irankius turejo pats man pirkt del to as ju ir negavau. Valakita o ne Vilunge cia. Kaip kazkas pavadino "Saraskinu kontora" tai taip pati tikriausia saraskyne, bekit is cia teko matyt kaip 4 darbuotojai ta pacia minute pareiskima numete. IR DAR SVARBUS DALYKAS JEI ISIDARBINAI CIA IR PASTEBEJAU NESAMONE TU NEGALI ISEITI TAPACIA MINUTE NES JIE YRA NUSTATE SAVO VIDAUS UZDARA TAISYKLE - TU TURI ISDIRBTI DVI SAVAITES PO PAREISKIMO. TU NEGALI IS KART ATEJAS ISKARTO ISEITI KAIP DAUGUMOJE FIRMU. Ju tikslas imant darbuotojus is darbo birzos gauna 1000lt vos tik priemus, teko girbeti darbdavys gauna 1000lt astuonis menesius laikydamas ta darbuotoja. Stai kodel tu dirbi su alkoholikais aplinkui, jie ateina padirba priraso kad jie sugadino ir ismeta, veliau jie vel ateina net girti i pokalbi ir priima, nes gauna 8 men 1000lt jam moka centus o jam px nes jis gauna pasalpa. Ka daryti, jei nemoka pinigu, jei tau nesumoka tokiu pinigu kaip net ant popieriaus parasyta tu turi teise kreiptis i VDI - Valstybine Darbo Inspekcija "http://www.vdi.lt" KONTAKTAI "Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius, tel. (8 5) 265 0193, faks. (8 5) 213 9751, el. p. info@vdi.lt" as kreipiausi ir gavau savo pinigus aisku negavau daugiau nei parasyta sutarty taciau visiskai kaip kiti kvaili uz 300lt ten sedi man nebuvo. Saudyk ir tu juos kol jie galutinai sugrius. Jie gauna i menesi 2 skundus uz algu nemokejima taciau kiti astuoni praeina nosi nuleide. Reiskia zmones kvaili pasiduoda kisenvagiam, kurie vagia ir is valstybes ir is darbuotoju. Sita firma turi buti valstybes matoma. Aiskiai matosi ir papirkinejimas nes jie egzistuoja vis dar.
2013-10-25 22:03:54
gera firma smagu dirbti geras kolektyvas viena beda yra neina niekaip atsimti uzdirbtu pinigu gal patartumet ka nors taip sako bus ryt ryt ryt ryt ryt ir taip toliau
2013-10-25 21:45:52
durniu laivas ten nebukit durni neikit ten ypac y kudirkos naumiesty nes atlyginimus nemoka jau ketvirtas menesis gedeminas dura stume jam bimbala reik pirkti o atlyginimai bus ryt ryt ryt ryt
2012-02-12 00:08:19
Vilungeja dirbti galima bet.bet. tas atlyginimu velavimas ir laiskeliu stabdimas varo i nevilti kai laiku nemokami laiskeliai o geriausiai paklauskyte ju paciu kodel taip yra ir kokia ten sistema pramusta kai atskaito direktorius 60 procentu uzdirptu pinigu ten toks vejelis taip atrodo kad kaskokstai lietuviskas kartelis butu taiva spresti jums ir dar pabandykyt apsilankyti rytiniosia posidziosia dauk ko suzinosite ir pamatysite kas vyksta tuo metu.
2011-08-08 19:08:04
Dirbau sitoje firmoje, jokio planuoto cia darbo nera. Atvaro Evaldas Nalivaika i objekta duoda darba-sitas gerai, BET i vakara ar kita diena jis vel atvares duoda KITA darba , ir visai jam nesvarbu ar pabaigiai darba ar ne, o jei nori pabaigti pirmaja darba, tai E. Nalivaika grasina baudomis ar ismetimu is darbo... Tokiu budu ir gaunasi "Bardakas" :D Ir dar ar yra darbininku kurie noretu dirbti uz 400lt-600lt uz 8h-12h darbo valandu per diena? Be to ir sestadieniais reikia dirbti... Manau ne, todel as ir isejau is sitos firmos. Tikiuosi Uab "Vilunge" paskes savo "kruopstumo" juroje. Dekuj uz demesi :)
2010-12-17 21:04:24
Koks dar sutarties nutraukimas? O kas tada gražins "atkatus"? Manau, kad norinčių nebus!
 1-6