bane12a.jpg
2017 m. gruodžio 14 d.
Naujienos Prenumerata Reklama Kontaktai Filmai

Tai turi žinoti kiekvienas eismo dalyvis

2008-04-10

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 275 (Žin. 2008, Nr. 40-1456) pakeistas Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) XXX skyrius ,,Eismo dalyvių pareigos įvykus eismo įvykiui“.
Šio skyriaus pakeitimai įsigaliojo nuo 2008 m. balandžio 9 dienos.
Vadovaujantis XXX skyriaus nuostatomis, įvykus eismo įvykiui, kiekvienas su juo susijęs vairuotojas ar kitas eismo dalyvis privalo pranešti apie eismo įvykį policijai ir pasilikti eismo įvykio vietoje, jeigu:
1. Eismo įvykio metu žuvo arba buvo sužeistas žmogus.
2. Eismo įvykyje dalyvavo daugiau kaip dvi transporto priemonės.
3. Padaryta tik turtinė žala ir nukentėjusio asmens eismo įvykio vietoje nėra.
Pranešti apie eismo įvykį policijai nereikia, jeigu eismo įvykio metu nežuvo ir nebuvo sužeistas žmogus, o su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių. Tokiu atveju įvykio dalyviai privalo eismo įvykio deklaracijoje ar ant švaraus popieriaus lapo nubraižyti eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes ir duoti pasirašyti visiems su eismo įvykiu susijusiems eismo dalyviams.
Rekomenduojame, kad eismo įvykio dalyviai įsitikintų, ar kitas vairuotojas turi vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos liudijimą ir draudimo dokumentą.
Atkreipiame dėmesį, kad Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 56-1977; 2007, Nr. 61-2340) 12 str. 5 p. nustatyta, kad įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Apie eismo įvykį reikia pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, ir tuo atveju, kai neaišku, kuris eismo dalyvis yra dėl jo atsakingas.
Asmeniui, atsakingam už eismo įvykį, kuriame nenukentėjo žmogus (žmonės) ir nepranešusiam apie eismo įvykį policijai, administracinė atsakomybė nebus taikoma.
Informuojame, kad eismo įvykių deklaracijos yra platinamos draudimo įmonėse, policijos įstaigų budėtojų padaliniuose, jas tarnybiniuose automobiliuose turi policijos patruliai.
Atsižvelgdami į šiuos KET pakeitimus, tikimės, kad sumažės policijos pareigūnų kvietimų į eismo įvykius, kuriuose nenukentėjo žmonės. Dėl to policijos patruliai galės daugiau laiko skirti vykdyti tiesiogines eismo priežiūros ir kontrolės funkcijas. 

Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos informacija

Komentarų skaičius