Kaišiadorių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja

0

K

Gyvūnų gerovė. 2019 m. I pusmetį buvo gauta 10 pranešimų apie gyvūnų gerovės pažeidimus. Dėl netinkamai laikomų gyvūnų augintinių pasitvirtino 3 pranešimai, vienas perduotas policijai tolimesniam tyrimui. Norime akcentuoti, kad esant karščiams, reikia stengtis augintinius laikyti kuo vėsesnėje, gerai vėdinamoje patalpoje, duoti gerti daug vėsaus vandens, leisti gulėti ant vėsių paviršių, pvz., betono, pripilti vandens ir padaryti „maudyklę“, kurioje gyvūnai galėtų voliotis, apšlakstyti, apipilti gyvūnus vandeniu ar tiesiog uždėti ant jų sudrėkintą audeklą ir pan. Mat džiūdamas kailis gerai vėsina visą organizmą. Lauke laikomiems gyvūnams vasarą būtinas pavėsis. Reikėtų prisiminti, kad sunkiau karštį pakelia vyresnio amžiaus, antsvorio turintys, sergantys, trumpasnukiai gyvūnai. Nevalia augintinį net ir trumpam laikui palikti automobilyje – net ir praverti automobilio langai dažnai neapsaugo nuo itin greito perkaitimo, dėl kurio gyvūną gali ištikti šilumos smūgis. Gyvūno palikimas įkaitusiame automobilyje gali būti traktuojamas kaip žiaurus elgesys su gyvūnu. Atėjus karščiams labiau pasirūpinti reikėtų ir ūkiniais gyvūnais – tiek laikomais ganyklose, tiek ir pastatuose. Ganyklose gyvūnus vargina ne tik karštis, bet ir kraujasiurbiai vabzdžiai, o pastatuose, jeigu nepakankama ventiliacija – padidėjęs kenksmingų dujų (pvz., amoniako) kiekis. Ūkinių gyvūnų laikytojai turėtų reguliariai atlikti su ūkinių gyvūnų gerove susijusios įrangos (patalpų vėdinimo, oro, vandens tiekimo) bei apie tokios įrangos gedimus perspėjančios įrangos patikrinimus, kad ištikus nelaimei nenukentėtų laikomi gyvūnai.

Ženklinimas. Primename, kad ūkininkai laikantys kiaules, jas privalo deklaruoti 4 kartus per metus: sausio, balandžio, liepos, spalio mėnesiais. Kitus gyvūnus (paukščius, bites, elnius, danielius, triušius, sraiges ir kt.) deklaruoti reikia du kartus per metus: sausio ir liepos mėnesiais. Asmenys, laikantys ūkinius gyvūnus (galvijus, avis, ožkas, arklius) privalo juos registruoti ir ženklinti. Visi ūkinių gyvūnų judėjimo įvykiai (prieauglio atsivedimai, atsivežimai, išvežimai ir kt.) registruojami ne vėliau kaip per 7 dienas.

Kiaulių maras. Kaišiadorių rajone 2019 m. I pusmetį buvo sumedžiota 154 šernai, 3 šernai buvo užsikrėtę afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) virusu, rasta 13 kritusių šernų, iš jų 8 – iems nustatytas AKM virusas. Pirmąjį pusmetį įvertinta 49 įvežamų/išvežamų gyvūnų siuntos, patikrinti visi Kaišiadorių rajono kiaulių augintojai. Bendradarbiaujant su kitomis VMVT tarnybomis, VMVT Kaišiadorių VMVT inspektoriai patikrino 66 Šakių rajone esančius kiaulių ūkius. Nustačius ketvirtąjį AKM židinį Lietuvoje, Prienų rajone, dalis Kaišiadorių rajono Kruonio seniūnijos pateko į apsaugos ir priežiūros zoną. Atliktas kiaulių laikymo vietų ir jose laikomų kiaulių faktinis surašymas. Visus laikančius ir norinčius laikyti kiaules prašome atsakingiau vykdyti biologinio saugumo priemonių reikalavimus kiaulių laikymo vietose.

Pašarai. 2019 m. I pusmetį patikrinti 7 pašarų prekiautojai, iš jų 1 pagal gautą skundą, kiti gavus įmonės prašymą įvertinti patalpas. Daugeliu atvejų nustatyta ženklinimo, atsekamumo neatitikimų. Dėl netinkamo ženklinimo buvo laikinai sustabdyta 16 pavadinimų beveik 45 t pašarų produktų realizacija, kuriuos leista tiekti rinkai tik pateikus patvirtinančią informaciją, kad produktai bus tinkamai paženklinti valstybine kalba. Šių metų I pusmetį patikrų metu rasta virš 620 kg pašarų, kurių tinkamumo vartoti terminas buvo pasibaigęs – surašyti sprendimai, jų tiekimas uždraustas. Dėl nustatytų pažeidimų paskirtos administracinės nuobaudos. Taip pat 2019 m. I pusmetį atrinkti 5 pašarų stebėsenos mėginiai – nepatenkinamų rezultatų nenustatyta. 2019 m. I pusmetį Kaišiadorių VMVT inspektoriai vykdė patikrinimus kituose regionuose – pašarų prekybos kontrolė buvo vykdoma Kaune, o šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonių patikrinimai – Kaune, Vilniuje ir Alytaus rajone.

Pieno patikrinimai. 2019 m. I pusmetį atlikti 3 planiniai patikrinimai pieno supirkimo punktuose, pieno ūkiuose pagal pieno gamintojo pateiktus prašymus atlikti 8 patikrinimai. Taip pat buvo vykdyta pieno supirkimo punkto kontrolė Lazdijų rajone. 2019 m. I pusmetį vykdant stebėsenos programas, atrinkti 4 pieno mėginiai – kenksmingų medžiagų liekanų nenustatyta, vienu atveju viršytas somatinių ląstelių skaičius, kitu atveju viršytas bendras bakterinis užterštumas.

Maisto tvarkymo subjektų patikrinimai. 2019 m. I pusmetį dėl higienos pažeidimų buvo sustabdyta dviejų maisto gamybos ir perdirbimo įmonių veikla: vienoje maisto perdirbimo įmonėje imant nuoplovų mėginius nuo paviršių buvo nustatyta mikrobiologinė tarša, antroje gamybos įmonėje buvo aptikta kenkėjų, užfiksuota, kad maisto produktai laikomi nesaugioje temperatūroje. Taip pat 2019 metų I pusmetį imant maisto tvarkymo įmonėse mėginius nustatyta mikrobiologinė tarša žuvies ir paukštienos produktuose. Dėl minėtos mikrobiologinės taršos 6994,04 kg maisto produktų buvo uždrausti realizuoti. Atliekant patikrinimus Kaišiadorių rajono parduotuvėse 2019 m. I pusmetį rasta 38,8 kg maisto produktų ir 16 l alaus su nežinomais arba pasibaigusiais tinkamumo vartoti terminais, 6,49 kg maisto produktų, kuriems neužtikrintas atsekamumas, t. y. nepateikti produktų įsigijimo dokumentai, 3 kg maisto produktų, kurie buvo laikomi nesaugiomis laikymo sąlygomis. Visi minėti produktai uždrausti realizuoti, už pažeidimus atsakingiems asmenims paskirtos administracinės nuobaudos. Atkreipiame vartotojų dėmesį, kad kiekvienas turi išlikti budrus – pirkdami maisto produktus pasižiūrėti jų tinkamumo vartoti terminus, atkreipti dėmesį į maisto produktų laikymo sąlygas, visi greitai gendantys maisto produktai privalo būti laikomi šaldymo įrenginiuose, visi maisto produktai privalo būti laikomi švariai ir tvarkingai.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

trys × trys =