Žiežmariečių baubas arba kas laimėtų rinkimus į Seimą

5


Virginija Šimkūnienė

Žmonės turi įvairių baimių. Vieni bijo pasenti, kiti ligų ar avarijos, dar kiti tamsos ar šliužų. Na, o šiuo metu dalis žiežmariečių bijo vieno – bendruomeninių grupinio gyvenimo namų žmonėms su psichine negalia.

Apie pirmus planuojamus tokius namus „Atspindžiai“ rašė dar pernai vasarą, kai vyko gyventojų susirinkimai, susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministru L.Kukuraičiu ir kitais. Žiežmariečiai su pirma statyba kaip ir susitaikė, Lauko gatvėje jau prasideda statybos darbai. Šiek tiek pasikeitė pastatas ir vietoj 10 gyventojų čia įsikurs 8.

Pasibaigus karantinui žiežmariečiai sužinojo, kad numatoma statyti ir antrus bendruomeninio gyvenimo namus. Valstybei priklausantis 15 arų sklypas buvo laisvas ir savivaldybei nereikalingas Žaslių gatvėje 52. Dėl šių namų ir užvirė aistros. Gyventojai pradėjo rinkti parašus, išsakė protestus merui, kai vyko susirinkimas Lauko gatvėje. Tuomet meras V. Tomkus pažadėjo, kad bus sudaryta darbo grupė dėl antrų bendruomeninių grupinio gyvenimo namų. (Ši darbo grupė rinkosi liepos 30 dieną, apie tai rašysime vėlesniame numeryje.).

Žiežmarių gyventojų inicijuotas susirinkimas vyko liepos 29 dieną, kultūros centre. Į jį atvyko savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Nasevičius, Strėvininkų globos namų direktorius Kęstutis Jakelis, dalyvavo du kandidatai į Seimo narius – Audronius Ažubalis ir kaišiadorietis, tarybos narys Algimantas Radvila. Nors ir atostogaujanti, susitikti su žmonėmis atėjo ir miesto seniūnė E. Kerdokienė. Susirinkimui vadovavo N. Meškauskas, kuris klausė kiek yra surinkta parašų dėl raginimo nestatyti namų Žaslių gatvėje. Jis taip pat pranešė renkantis įvairius dokumentus bei lėšas, galimai reikalingas teisminiams ginčams su ministerija.

Sodų gatvės gyventojas A. Simonaitis teigė žinantis, kad jei miesto žmonės daugiau bendraus su psichinę negalią turinčiais žmonėmis, tai jie praras dalį savo dvasinės energijos. Pasak A. Simonaičio, šie gyventojai prislopins sveikuosius. Jis taip pat pasakė žinąs, kad kai kas atsisakė pirkti nekilnojamąjį turtą Žiežmariuose, nes sužinojo apie būsimas statybas žmonėms su psichikos negalia.

Buvo suteiktas žodis globos namų direktoriui K. Jakeliui. Jis informavo, kad dabar jie turi 208 gyventojus, iš jų su sunkia negalia – 97, kita negalia – 108, reikiančių slaigos yra 34, dirbančių – 23., 15 – ika lanko soc.dirbtuves. „Pastačius dvejus bendruomeninio gyvenimo namus juose apsigyventų 18 žmonių, jie visi turi būti ne pensijinio amžiaus. Statyboms yra 129 tūkst. eurų. Lauko gatvės pastatą reikia baigti kitų netų gruodžio 31 dienai. O Žaslių gatvės 52 sklype numatomam pastatui lėšų dar nėra. Jei bus rimti argumentai ir pasiūlytas kitas tinkamas sklypas Žaslių gatvėje pastato galima ir nestatyti“, – sakė K. Jakelis. Į kaltinimus dėl decentralizacijos direktorius atsakė, jog tai vyksta visame pasaulyje, tai yra valstybės politika. Jis dar kartą priminė Lauko gatvės sklypo įsigijimo procedūrą: du kartus buvo skelbiamas konkursas, 4-5 žmonės domėjosi, 1 tik pasiūlė ir buvo nupirktas. Jis pranešė, kad planuojama Kaišiadoryse, netoli karių kapų statyti specialius globos ir slaugos namus. Čia numatyta 40 vietų sunkiems asmenims, kurie bus atkelti iš Strėvininkų. Šie slaugos namai bus finansuojami iš ES struktūrinių fondų, jiems numatyta daugiau kaip 1,5 mln. eurų. Atsakydamas į pasakytą nuomonę, kad žiežmariečiai gali persiimti naujų gyventojų emocijomis ir su jais supanašėti, direktorius sakė, kad dirbdamas jau 10 metų iš globos namų gyventojų išmoko nuoširdumo, atvirumo. „Žmonės gauna daugiau, kai bendrauja, dalinasi“, – sakė K. Jakelis.

Pasisakė mokyklos – darželio „Vaikystės dvaras“ direktorė E. Riaubiškytė – Raudeliūnienė. Ji priminė, kad jų ugdytiniai vyksta kelis kartus per metus į globos namus. „Mes vežame paruoštus vaikus, jie žino, kad pamatys kitokius žmones. O jei tarp gimnazijos ir vaikų darželio Žaslių gatvėje bus apgyvendinti tokie žmonės, kas atsakys už jų poelgius. Už tvoros bus maži vaikai, gatve vaikščios gimnazistės su trumpais sijonais. Kas garantuoja vaikų ir paauglių saugumą – fizinį ir psichologinį? „ – klausė direktorė. K. Jakelis atsakė, kad jie suaugę, veiksnūs žmonės, jie patys už savo poelgius ir atsakys.

Tomas Vaicekauskas norėjo išgirsti konkretų atsakymą dėl antrų namų. „Jei jau viskas nuspręsta, kam rinktis darbo grupei? Jų pasiūlymai bus tik rekomendacinio pobūdžio“- savo nuomonę išsakė T. Vaicekauskas.

Savivaldybės administracijos direktorius sakė kad decentralizacija yra Valstybės lygio politika. „Žasliuose bus statomi bendruomeniniai grupinio gyvenimo namai vaikams. Žasliai pasirinkti dėl to, kad ten yra šeima su šešiais vaikais, jai reikia pagalbos. Be to, netoli Paparčių globos namai“, – sakė M. Nasevičius. Jis patikino, kad kiti namai gali atsirasti Kaišiadoryse, gal Rumšiškėse. Žiežmarių gyventojos A. Gudeliauskienė kaltino rajono vadovus ir K. Jakelį melu. Piktinosi, kad Lauko gatvės 5 sklypo kaimynystėje gyvenančiai gyventojai globos namų direktorius atsiuntė laišką, parengtą advokato. Ji prisiminė, kaip ministras L. Kukuraitis sklypo parinkimą ir pirkimą pavadino klaida.

Rajono tarybos narys A. Radvila stebėjosi, kad einama tokiu keliu. Pasak verslininko, buvo galima kalbėtis, tartis ir nereiktų galvoti apie teismus. „Per prievartą niekad nebūsi mielas“, – reziumavo A. Radvila. Seimo narys A. Ažubalis sakė apie šią specifinę problemą išgirdęs per Šv. Jokūbo atlaidus. Jis sakė, kad bendruomenė teismo nelaimės, jei sklypas yra teisingai nupirktas ir atitinka reikalavimus. Į savivaldybės administracijos direktorių kreipėsi seniūnė E. Kerdokienė. Pasak jos, jei dar antrų namų statybai nėra lėšų ir jiems priešinasi Žiežmarių bendruomenė, tai gal rajono vadovai gali įtakoti ir parinkti valstybinį sklypą kitoje vietoje, ne Žiežmariuose. Žiežmarių bendruomenės pirmininkas V. Šimkūnas teiravosi, kaip vyks neįgaliųjų integracija. „Nei Lauko, nei Šiaurės, nei dalyje Narimanto gatvės nėra šaligatvių, kad būtų saugu vaikščioti. .Neturime baseino, sporto salės, kino teatro, ką jie po darbo veiks, kaip integruosis? – domėjosi bendruomenės pirmininkas. K. Jakelis paaiškino, kad integracija vyks,nes gyventojai viską darys savarankiškai – apsipirkinės, vyks į darbą, eis į renginius. Susirinkimas baigėsi pažadu, kad bendruomenė rinksis po mėnesio ir svarstys ką daryti toliau. Buvo paraginta skirti lėšų teisminiams procesams.

Grįžus iš audringo susirinkimo ir prisiminus, kad nenumaldomai artėja rinkimų į Seimą diena, galima reziumuoti, kad Žiežmariuose rinkėjai balsuos už tą kandidatą, kuris sustabdys antrųjų bendruomeninių grupinio gyvenimo namų atsiradimą mieste.

Autorės nuotr.

5 KOMENTARAI

  1. Žiauri bendruomenė, kuri stumia negalią turinčius bendrapiliečius į užribį. Kai kurie jų teigia, jog psichinė negalia yra vos neužkrečiama. Dar labiau stebina vaikų ugdymo įstaigos vadovės samprotavimai, kurie rodo kokio žemo intelekto vadovai dirba su jaunąja karta. Tokie žmonės neturėtų būti prileidžiami prie jaunimo ugdymo. Noriu priminti, jog praktiškai visus nusikaltimus padaro save protingais laikantys bendruomenės nariai. Brrr….

  2. Perskaičiau ir pašiurpau. Žiaurus bendruomenės požiūris negalią turinčius bendrapiliečius. Vieno iš susitikimo dalyvių samprotavimas, jog bendraudami su psichinę negalią turinčiais prarasime dvasinę energiją, rodo kokia gaji fašistinė ideologija, kuria remiantis negalią turintys buvo naikinami. Ne mažiau nuvilia ir darželio vadovės pasisakymas. Keista, kaip gali dirbti vaikų įstaigos vadovu tokio žemo intelekto asmuo ir kokio požiūrio į neįgaliuosius išmoksta jaunoji karta. Gal būt, dėl tokio auklėjimo nemažėja sunkių (ir ne tik) nusikaltimų, kuriuos, daugumoje atvejų, padaro save protingais ir adekvačiais laikantys piliečiai. Aliuzija į trumpus gimnazisčių sijonus, kaip į seksualinio pobūdžio nusikaltimų išprovokavimą, rodo šios vadovės neišprusimą.

  3. Perskaičiau ir pasibaisėjau. Vienas veikėjas aiškina žinąs, jog bendraudami su psichinę negalią turinčiais prarandame dalį dvasinės energijos. Tai primena fašistinės ideologijos teiginius, kurie kitaip atrodančius reikalavo naikinti. Šiam piliečiui patarčiau kuo skubiau susirūpinti savo psichine sveikata. Ne mažiau keistas ir mokyklos-darželio vadovės pasisakymas. Mat ji paruošia vaikus susitikimui su kitaip atrodančiais, tarsi vežtų vaikučius į zoologijos sodą.Jos aliuzija, kad gimnazisčių trumpi sijonai gali išprovokuoti seksualinę prievartą, verčia abejoti šios vadovės intelekto lygiu ir gebėjimu dirbti su vaikais. Gal dėl to, kad tokio išprusimo pedagogai dirba su jaunimu ir įvyksta tokie nusikaltimai, kaip neseni įvykiai Jurbarke. Brrrrrr….

  4. P. Juozai, akivaizdu, kad ponas supratimo neturi apie projektą, jo tikslus. Ponulis piktinasi, bet kritiškai vertinti situacijos nesugeba. Ačiū Dievui, kad dar atsiranda drąsių žmonių, kurie nebijo eiti prieš bandą, nesižavi populistinėm frazėm ir manipuliacijom žmonių gailesčiu. Simonaitis išsakė mokslininkų tyrimais pagrįstą poziciją, o darželio direktorė – šaunuolė. Drąsiai kalba, analizuoja ir supranta situacijos sudėtingumą. Jeigu atsakingai žiūri į vaikų vizitus pas psichinę negalią turinčius – pagarba jai. O dėl zoologijos sodo, tai dabar būtent ir planuojama tuos vargšus žmones uždaryti į narvelius būtent kaip zoologijos sode.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

dešimt − šeši =