Pabaigtuvės… pavasarį

0

Nors už lango – pavasaris, Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupėje – savotiškos pabaigtuvės. Sėkmingai įvykdytas didelis ir svarbus darbas – parengta galimybių studija „Kaišiadorių r. VVG ir kaimo bendruomenių Praeitis, Dabartis ir Ateitis”.
– Studija siekėme įvertinti mūsų rajono vietos veiklos grupės ir kaimo bendruomenių situaciją, problemas, apžvelgti vykdomas veiklas, pasiekimus, įvertinti ateities perspektyvas, galimus idėjų realizavimo, projektų finansavimo šaltinius ateityje, – pristatydama informatyvų, išsamų leidinį sakė Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Janina Augustinavičienė.
Galimybių studija parengta pagal projektą „Kaišiadorių rajono VVG ir kaimo bendruomenių Praeitis, Dabartis ir Ateitis“, kuris buvo finansuotas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Techninė pagalba“. Leidinyje remtasi penkerių metų veiklos patirtimi, sukaupta informacija. Studija – pirmas rimtas darbas, kuriame išsamiai supažindinama su vietos veiklos grupės istorija, projektine veikla, pristatomos visos mūsų rajone veikiančios kaimų bendruomenės bei jų darbai.
Galimybių studijos pristatymas vyko Didįjį penktadienį, prieš Velykas. Į “Roko sodybą”tądien rinkosi kaimų bendruomenių pirmininkai, aktyviausi nariai, seniūnai, svečiai. Pasidžiaugti nuveiktu didžiuliu darbu atvyko meras R.Urmilevičius, Seimo narys B.Bradauskas, vicemeras R.Kubiakas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Č. Neviera, Leader ir žemdirbių mokymų metodikos centro direktoriaus pavaduotojas Gintaras Nagulevičius, kiti.
Sveikindamas susirinkusius meras R.Urmilevičius akcentvao, jog kaimo bendruomenės daro tai, kas reikalinga visiems bendruomenės teritorijoje gyvenantiems žmonėms, o tai yra svarbiausia. Įteikdamas savo dovaną – įspūdingą šakotį, Seimo narys B.Bradauskas pasidžiaugė, kad kaimų bendruomenės į savo būrį pritraukia vis daugiau žmonių, pasiryžusių geromis permainomis praturtinti ne tik savo, bet ir kaimynų gyvenimą.
Didelio susidomėjimo susilaukė Vietos veiklos grupės pirmininkės Janinos Augustinavičienės pranešimas, kuriame ji apžvelgė kaimo tinklo plėtrą, supažindino su įgyvendinamais ir jau įgyvendintais projektais.
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė, įkurta 2004 metais, sėmėsi ir semiasi patirties įgyvendindama projektus „Įgūdžių įgijimas, rengiant kaimo vietovės studiją ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“; „Kaišiadorių rajono bendruomenių suvažiavimas ir asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės veiklos viešinimas“; „Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui, paraiškų paramai gauti parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų poreikius, parengtos bandomosios strategijos tobulinimui, siekiant pasirengti Leader metodo įgyvendinimui 2007-2013 metais“; „Žinoma, veikli Kaišiadorių VVG“; „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos įgyvendinimas“; „Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės narių ir projektų vykdytojų gebėjimų aktyvinimas“; „Aktyvus pilietis, Aktyvus pilietis II“. Įvairius seminarus, mokymus, kurie davė neabejotinos naudos, lankė ir lanko nemažos grupės bendruomenių aktyvistų, kurių veiklos barai labai platūs – juk mūsų rajono kaimiškose vietovėse gyvena apie 62 proc. visų rajono gyventojų.
Galima pasidžiaugti, kad kaimų bendruomenės veikia visose mūsų rajono seniūnijose. Jų veikla labai plati ir įdomi. Štai Anglininkų kaimo bendruomenės iniciatyva parengti projektai padėjo įsirengti sporto aikštelę, įsigyti sportinio inventoriaus, nusipirkti kompiuterinės įrangos; antakalniškiai rengia įvairias šventes; Zūbiškių kaimo bendruomenė turi patirties organizuojant vasaros stovyklas savo gyventojų vaikams; žasliečiai garsėja gražiais renginiais; Darsūniškio bendruomenės nariai pastatė gražų stogastulpį savo krašto knygnešių atminimui; Pakertuose būtent bendruomenė rengia vaikų vasaros stovyklas, renka istorinę medžiagą apie savo kraštą; kruoniškiai talkų būdu tvarko aplinką; nemaitoniškiai rūpinasi tradicinių verslų ir kultūros paveldo sklaida; Paparčių kaimo bendruomenė „Viltija“ ne tik rajone, bet ir visoje Lietuvoje žinoma savo baroko kultūrai skirtais renginiais, istorinio-archeologinio draustinio puoselėjimu; Pravieniškės 1 veiklos centras „Praviena“ leidžia laikraštį; nemažai originalių projektų įvykdžiusi Pravieniškių 2 bendruomenė; gražias savo krašto istorijos tradicijas puoselėja Rumšiškių, Vilūnų bendruomenės… Tad ir po oficialiosios susitikimo dalies buvo apie ką pasikalbėti, kuo pasidalinti.
Daug naudos davė ir svečių pristatyti pranešimai. Štai Kauno rajono VVG pirmininkas ir Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkas Vytautas Zubas pasakojo apie bendruomenių gyvenimo aktualijas savo krašte, Kauno atstovai pristatė įgyvendintą projektą „Jaunimas kaimo plėtros procesuose“.V.Zubas pasidžiaugė, kad įgyvendinant vieną projektą buvo įsigyta buhalterinė programa ir ji buvo padalinta visoms kaimo bendruomenėms. Kauniečiai palaiko glaudžius ryšius su Estijos bei Latvijos bendruomenėmis, dalijosi patirtimi su Suomijos ir Švedijos žmonėmis. Pasak V.Zubo, ypač džiugina, kad į daugumą projektų yra įtraukta jaunimas, jie prisideda įgyvendinant kaimo plėtros projektus. Viešnia iš Širvintų r. VVG pirmininkė Vita Janavičienė pristatė projektą „Žinių, gebėjimų, nacionalinės ir tarptautinės patirties sklaida bei pritaikymas Širvintų r. VVG teritorijos kaimo plėtrai”, kuris skirtas kaimo žmonių gyvenimo kokybės gerinimui. Nors, pasak viešnios, gauta buvo tik 25 tūkst. litų, tačiau ir ši pinigų suma buvo panaudota efektyviai.
Įdomu buvo pasiklausyti ir aktyvios, iniciatyvios Kalvių kaimo bendruomenės pirmininkės Linos Brazionienės.
Mūsų rajono vietos veiklos grupės pirmininkė J.Augustinavičienė kaimo bendruomenes paragino aktyviau įsijungti į Kaimo tinklą. Šiuo metu jo veikloje dalyvauja aštuonios rajono kaimų bendruomenės.

Pasidžiaugę naujai išleista galimybių studija , susitikimo dalyviai išsiskirstė. Laukia nauji dideli darbai, įgyvendinant Vietos plėtros strategijoje numatytą plėtros viziją. O ji tokia: „Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimų gyvenamoji vietovė, turinti išskirtinę strateginę vietą (Vilnius – Kaišiadorys – Kaunas), su išvystyta kaimo socialine, ekonomine, aplinkosaugine infrastruktūra. Konkurencingi kaimo verslai, palankios sąlygos verslo vystymui ir galimybės gauti gerai apmokamą darbą, kas leistų užtikrinti gyvenimo kokybę irr spartų kaimo modernėjimą, skiriant ypatingą dėmesį žmogaus ir aplinkos santarai, garantuojančiai darbų kaimo teritorijos vystymąsi“. Tai ne tuščia svajonė – jau šiandien Vietos veiklos grupė ir kaimo bendruomenės yra sumaniusios ir pateikusios daugiau kaip 90 projektinių idėjų, kaip pasiekti savo tikslą.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

9 − penki =