„Suonatori del granduca“ – tarp dieviškosios ir žemiškosios meilės

0

Antrasis Paparčių baroko kultūros festivalio koncertas tapo tikra atgaiva klasikinės muzikos mėgėjams. Pirmą kartą po kovo 19-osios atidarymo iškilmių Žaslių kultūros centro salė atvėrė duris klausytojams ir atlikėjams. Koncertas parodė, kad savo rajone pagaliau turime dar vieną dėkingą muzikinę erdvę – po renovacijos neatpažįstamai pasikeitusi salė pasižymi puikiomis akustinėmis savybėmis, kurios padėjo atskleisti atlikėjų vokalinius gebėjimus, technines pučiamųjų instrumentų galimybes, senosios muzikos kūriniuose įprasmintą nekasdienišką žmonių tarpusavio santykį.

Koncertą „Divino dialogo“ („Dieviškasis dialogas“) į Paparčius, atvežė tarptautinis senosios muzikos ansamblis „Suonatori del granduca“ („Didžiojo kunigaikščio muzikantai“): solistės Ieva Gaidamavičiūtė (sopranas), Renata Dubinskaitė (mecosopranas), Saulė Šerelytė (mecosopranas) ir instrumentalistai Ieva Baublytė (išilginės fleitos), Natalia Solarek (klavesinas) bei Rodrigo Calveyra (išilginės fleitos, cinkas). Muzikos bangos klausytojus perkėlė į senovės Italiją: skambėjo Claudio Monteverdi, Maurizio Cazzati, Stefanno Landi, Giovanni Felice Sanceso, Giovani Girolamo Kapsbergerio, Marco Uccelini bei Luzzasco Luzzaschi vokaliniai ir instrumentiniai kūriniai.
Programa „Dieviškasis dialogas“ sudėliota taip, kad išryškintų ryšį tarp sakralinės ir pasaulietinės muzikos, tarp dieviškosios ir žemiškosios meilės, užmegztų emocingą dialogą tarp atlikėjų ir publikos. Dieviškosios/žemiškosios meilės sąjunga turbūt gražiausiai atsiskleidžia kūriniuose, kuriuos įkvėpė „Giesmių giesmė“. „Kokia graži tavoji meilė, seserie sužadėtine“, – Giovanni Felice Sances duete gieda aistringos meilės dovaną iš Dievo gavęs žmogus. Jo balsas perteikiamas glostančia švelnia melodine linija ir smulkių natų pasažuose užrašytomis susijaudinimo intonacijomis. Tačiau Claudio Monteverdi kūrinyje „Duo separhim“ dieviškieji balsai suskamba visiškai kitaip – tarsi didingas angelų giesmių aidas, visaapimantis Dievo šlovinimo gausmas aukštai danguje.
XVII amžiaus vokalinei muzikai būdingi treliai (balso virpinimas ant vienos natos) čia skamba nežemiškai, beveik viršžmogiškai. Tačiau tas pats Monteverdis pakviečia ir į pastoralinį meilės paveikslą, kur dainininkių balsai persipina vienas su kitu švelniomis, gundančiomis bangomis, arba perauga į linksmą, svinguojančio ritmo posminę dainą apie mylimosios grožybes…
Su dainininkių balsais dialogą kuria dvi išilginės fleitos, aukštu ir švelniu garsu piešiančios vingrų, dažnai virtuoziškų gebėjimų reikalaujantį dialoginį piešinį. Baroko epochoje pučiamieji muzikos instrumentai siekė būti panašūs į tobuliausią instrumentą – žmogaus balsą, todėl fleitos pasakoja istorijas, tarsi jos galėtų ištarti žodžius – išgaunami garsai tai aktyvūs ir ryžtingi, tai trūkčiojantys, tai besiliejantys nepertraukiamu srautu ir dejuojantys… Meno vadovo Rodrigo Calveyros rankose šis mažas ir savo struktūra gana nesudėtingas instrumentas skamba nepaprastai išraiškingai, temperamentingai, perteikia barokiškai sustiprintus emocijų, afektų kontrastus. Natalios Solarek skambinamas klavesinas – nors ir nedidelis, negarsus instrumentas, vis dėlto yra kiekvienos iš skambėjusių kompozicijų vadas, bosas. Klavesinininkės patirtis senojoje muzikoje leidžia jai kurti turtingas improvizacijas, skaitmeninėmis formulėmis užrašytas boso linijos pagrindu, perteikti visą harmonijos ir faktūros spalvų įvairovę, dieviškos ir pasaulietiškos muzikos dialogą.
– Esame dėkingi už ypatingą pagarbą klausytojams, kuri virpėjo suk­nelių klostėse, dorai, dvasingai ir profesionaliai atliekančių savo kultūrinę misiją kaimo salėje atlikėjų veiduose. Koncerte sužavėjo tai, kad visi atlikėjai įspūdingai atsiskleidė – tie trys nuostabūs vokalai ir jiems nė kiek nenusileidžiančios fleitos, – po koncerto kalbėjo Baroko kultūros festivalio Paparčiuose rengėja, projekto, kurį jau daug metų remia Kultūros rėmimo fondas, autorė Audronė Neniškienė.
– Nuostabiai gražūs klavesino garsai už lango virpančių beržų lapų fone, – įspūdžiais dalijosi papartiškė Vilma.
Nuolatinė festivalio koncertų klausytoja kaišiadorietė Tatjana Prakapienė kalbėjo:
– Labai patiko didžiulė atlikėjų pagarba žmogui, klausytojui, ta atsakomybė, su kuria jie koncertavo paprasto nedidelio kaimo salėje. Muzikinį foną puikiai papildė meistriškas, nuoširdus kūrinių komentavimas, gebėjimas užmegzti dialogą su klausytojais. Stebint ansamblio narių „susigrojimą“, programos vientisumą, akivaizdu, jog atlikėjai puikiai supranta vienas kitą, tai persiduoda ir klausytojams. Sužavėjo nuoširdumas.
Kalbinti Paparčių kultūros festivalio koncertų klausytojai daug gerų žodžių išsakė apie festivalio koncepciją: pirmasis koncertas šiemet vyko buvusio dominikonų vienuolyno teritorijoje, jaunų atlikėjų – Balio Dvariono muzikos mokyklos moksleivių – grojami kūriniai gražiai pynėsi su natūraliais gamtos garsais – medžių šlamesiu, iš kaimo atsklindančiu šulinių girgždesiu, vėjo atnešamais kvapais. Visa tai tarsi perkėlė į tolimus laikus, kai panašūs muzikavimai vykdavo dvarų ir pilių kiemuose, parkuose. Antrasis koncertas su stipriais atlikėjais – salėje, dar laukia koncertas bažnyčioje.
Tęstinio baroko kultūros festivalio Paparčiuose rengėjams Renata Dubinskaitė (ansamblio narė, VšĮ„Suonatori del granduca“ direktorė) ir meno vadovas Rodrigo Calveyra, atradę Paparčiuose puikias akustines erdves (buvusio dominikonų vienuolyno koplyčią, renovuotus bendruomenės namus, kuriose koncertavo pernai gruodžio mėnesį, Paparčių skyriaus salę, šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią) pasiūlė ateityje kartu įgyvendinti ambicingą, daugiametį senosios muzikos sklaidos ir edukacijos projektą Lietuvoje.
Tikime, kad Paparčių baroko kultūros festivalio iniciatorių ir rengėjų – Kultūros ir paveldosaugos skyriaus, Žaslių kultūros centro Paparčių skyriaus pradėta veikla, dėkinga bažnytkaimio geografinė padėtis padės įgyvendinti Lietuvos kultūrai svarbius tikslus – ugdyti domėjimąsi senąja muzika, suteikiant galimybę mokytis istorinio atlikimo meno.
P.S. Trečiasis Baroko kultūros festivalio koncertas įvyks rugpjūčio 4 dieną 11,45 val. Paparčių Šv.vyskupo Stanislovo ir šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Sakralinės muzikos programą atliks vargonininkė Živilė Survilaitė ir Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Aušra Cicėnaitė.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

14 − 5 =