Paveikslas su muzika

0

Pirmojo rugpjūčio penktadienio pavakarės koncertą buvusio Paparčių dominikonų vienuolyno koplyčioje reikėtų piešti.
Baltų putinų kekę po koplyčios slenksčiu, žolėje po medžiais išmėtytas languotas skaras ir austus takelius atsisėsti, žolėje žaidžiančius vaikus ir šunis, ramiai besišnekučiuojančius suaugėlius, plačiai atlapotas koplyčios duris su vaizdu į vidų – visai kaip koncerto pradžios skelbimo nuotraukoje, darytoje Vilniaus karininkų ramovės folkloro ansamblio „Vilnelė“ vadovės Laimos Purlienės, kuri dabar šnekučiuojasi su savo mokykline klasės drauge, Tėvynės pažinimo draugijos Vilniaus skyriaus pirmininke Birute Mikulyte, dulkėtu vieškeliu atvažiavusia su grupe „Versmės“ leidyklos ekspedicijos Vievyje dalyvių. Paskui – kiekvieną atvykėlį sveikinančią Žaslių kultūros centro Paparčių filialo vadovę Audronę Neniškienę, kuri kažkokiu stebuklingu būdu suspėja sužiūrėti, kaip sekasi Algiui Ščerbavičiui tvarkytis su įgarsinimo aparatūra, suskaičiuoti, ar pakaks jurginų puokštelių šiandieniams koncerto atlikėjams – katalikiško judėjimo Comunione e Liberazione choro dalyviams iš Italijos, pasidomėti, ar Purlių Dovilytė suspėjo priskusti bulvių prie svečiams paruoštų šaltibarščių… Paveikslo kertėje būtinai liktų vietos geram šuniui Gabrei, įpratusiai prie gausių šeimininkų svečių – kaip kitaip, jei Purliai įsikūrė prie pat koplyčios, ir visi eina pasilabinti. Ir nelabai patenkintam savivaldybės Kultūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjos Loretos Medzevičienės šuniukui, kuriam visą šį ramų vakarą teko stebėti pro pravertą automobilio langelį… Dar – takeliu į kalną brendančioms Dianai Tomkuvienei ir Vitai Tomkutei, Astai Veverskytei, po medžiu susėdusioms pasišnekučiuoti Raselei Ščerbavičienei ir Tatjanai Prakapienei, sparčiu žingsniu koncerto pradžią pasivijusiai Vitai Nedzveckaitei, Daivos ir Mindaugo Nasevičių šeimynai, kurie, be abejonės, šįkart yra svarbiausi šio koncerto „kaltininkai“ – mat pas juos jau nebe pirmi metai vieši katalikiško judėjimo atstovai, savo atvykimų proga visiems dovanodami po koncertą.

Žinoma, paveikslas liktų neišbaigtas, jeigu jame nebūtų pavaizduotas nuolatinis kultūrinių – tradicinių ir netradicinių – susibūrimų dalyvis Ąžuolas Sutkus, kurio atvykimas – tarsi neoficialus renginio kokybės ženklas.
Matydamas tokį piešinį, kiekvienas užsinorėtų pasijusti savas šiame išvardintų ir neišvardintų žmonių būryje. Ir būtinai kitą kartą atvažiuotų į Paparčius, ir koplyčios kalnelis būtų dar pilnesnis ( nors ir šįsyk į vidų koplyčios vidų didesnė dalis klausytojų netilpo), ir languotų patiesaliukų po medžiais reikėtų dar daugiau…
Tačiau – piešti neduota. O rašyti apie muziką – tai tas pats, kaip mėginti nutapyti kvapą. Todėl atmintyje lieka tik artimumo jausmas tai – kitokiai, ne „sole mia“ Italijai, kurią atvežė penki tamsaus gymio studentai fizikai, mylintys muziką ir savo tautos praeitį. Dainos – iš laisvės kovotojų alpinių gyvenimo, baladiškos, pilnos meilės ir begalinio atsidavimo savo tikslui. Tylios, lyriškos, be galo melodingos. Ir jeigu ne aido Alpių kalnuose imitacija, vietomis galėjai užsimiršti ir pagalvoti, jog klausaisi mūsų miško brolių dainų.
Svečiams iš Italijos klausytojai plojo atsistoję. Beveik valanda prabėgo su kovojančia už laisvę Italija ir – savimi, nes kiekvienoje meno apraiškoje pirmiausia ieškai ir randi sąsajas su savo mintimis, jausmais, vizijomis.
– Laukiu Jūsų visų Paparčiuose, Baroko kultūros festivalio ir kituose pas mus vyksiančiuose koncertuose, – padėkojusi balsingam italų jaunimui sakė Audronė Neniškienė.
Po koncerto nuo koplyčios kalnelio leidomės kažkokie šviesesni ir skaidresni. Pakylėtos gerumui nuotaikos užteko ir tam mažam „ryžam“ benamiui kačiukui, visą vakarą besiglausčiusiam aplink klausytojų kojas. Jį į Vilnių išsivežė „Versmės“ leidyklos surengtos ekspedicijos po Vievio apylinkes vadovo dr. Ričardo Skorupsko žmona su dukrele.
O dainininkai italai išvažiavo į Žuvų kaime esančią Nasevičių sodybą, kur iki paryčių degė laužas ir buvo dalijamasi įspūdžiai, šiųmetinis koncertas lyginamas su pernykščiu, kai choristai dainavo iš Žaslių ežere besisupančių valčių nuo kranto jų besiklausantiems žmonėms.
… Po koncerto, jau artėjant sutemoms gera ir įdomu buvo su Audrone Neniškiene braidyti po buvusio Paparčių dominikonų vienuolyno parką, kuris vykdomo projekto dėka kyla naujam gyvenimui. Sukalti kuoliukai, ištemptos virvės buvusio parko teritorijoje jau aiškiai žymi, kur, archeologų duomenimis, stūksojo didingi vienuolyno rūmai. Kaip sakė Audronė, buvusi užstatyta erdvė projekto pabaigoje bus pažymėta specialiu žvyro sluoksniu, tad galėsime vizualiai matyti, kaip atrodė dominikonų vienuolyno ansamblis. Dabar vyksta paruošiamieji darbai, kaip ir bendruomenės namuose, kurių išorė jau nė iš tolo neprimena kadaise apdegusio pastato, o viduje naujos grindys kvepia medžio lauku ir ateinančiomis permainomis.
Praeitis, istorija Paparčiuose artėja prie mūsų, kur ant senojo kultūrinio sluoksnio taip gražiai ir prasmingai auga naujas.
Autorės nuotr.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

9 + dešimt =